pátek 27. září 2013

Poselství andělů o víře a nesplněných přáních

Někdy, když vás žádáme, abyste věřili ve splnění svých přání, namítáte: 'Proč bych měl/a věřit, když nemám jistotu, že se to splní?'
A pak pokračujete ve svém pesimistickém naladění a skeptických myšlenkách. Bojíte se, pociťujete pochybnosti a nevěříte. Protože nemáte JISTOTU. Ale dá vám snad jistotu váš strach nebo pochybnosti? Ne.
Někteří řeknete: 'No jo, jenže když budu očekávat dobrý výsledek a pak se to nesplní, budu zklamaný/á. Zato když budu čekat, že to bude špatné a pak to náhodou vyjde, budu potěšený/á. To je mnohem lepší než se cítit zklamaný/á."

A právě tento strach z možného zklamání nebo nenaplnění blokuje vaši schopnost víry. A zablokovaná víra pak brání v plnění vašich přání, protože přání, které již bylo z části splněné, okamžitě zase rozbijete svými pochybnostmi. Někteří považujete víru bez důkazů a hmatatelných výsledků za neopodstatněnou. Když přece nemáte v ruce nic, co by vám dokázalo, že vše bude tak, jak si přejete, proč byste to měli dělat? Jak můžete věřit v něco, co se třeba vůbec nesplní? Pak si budete připadat zrazení a podvedení, když to nevyjde. Budete si myslet, že to nefunguje. Tím spíš se pak přesvědčíte o tom, že se tomu věřit nedá a že věřit se dá jen tomu, co má zaručený výsledek. Věříte, že víra je jen zaslepené nalhávání si něčeho či marné naděje.
Ano, všechny tyto vaše rozumové důvody a logické úvahy jsou tím, co vás drží dál od vašich splněných přání.

Je pravda, že ne vždy se věci vyvinou tak, jak byste si přáli. Někdy záleží i na dalších lidech, kterých se situace týká, a na jejich svobodné vůli a jejich rozhodnutích. Někdy na věci, které chcete, není správný čas nebo podmínky. Někdy je třeba, abyste se ještě v něčem trochu změnili a povyrostli, než to nastane. Někdy by vám zase splnění vašich přání přineslo spíše více bolesti než štěstí.
Ale to vy nevíte. Ani to nevidíte a nemůžete to vidět. Některé skutečnosti a širší důsledky vaše oči a mysl už nevidí. Ale vaše srdce ano, stejně jako Vesmír či nebesa. Oni vědí, že by vás to mohlo dovést k něčemu, co nechcete nebo co by vám ublížilo, a tak vás od toho odvedou a postaví se vám do cesty, aby vám zabránili pokračovat, přestože vaše mysl to nechápe, protože ty širší okolnosti a důsledky nevidí a myslí si, že jste přišli o něco dobrého.

Všechno má svůj důvod, věřte nám. I nesplněné přání může být pro vás velkým požehnáním. A ručíme vám za to, že pokud se nejedná o některý z takovýchto případů, kdy by vám (nebo někomu jinému) vyplnění vaší žádosti uškodilo či neposloužilo, je splnění vašeho přání samozřejmé. A vaše víra je skutečně opodstatněná. Věřit je důležité. Pomáháte tak přitahovat do svého života to, co si přejete. Pomáháte tak Vesmíru v celém tom krásném procesu tvoření a plnění vašich přání.

Někdy se vám přání vyplní v jiné podobě, než jakou jste chtěli. Ale tím se nenechte odradit. Nechejte se obdarovat čímkoli, co je pro vás dobré. Nelpěte na tom, jak by to podle vás mělo vypadat, ale nalaďte se na co nejkrásnější energie, ciťte se nádherně, ciťte se milovaní a šťastní, ciťte se úspěšní, a pak stejné věci, lidi a situace si budete také přitahovat.

Nebojte se zklamání nebo nenaplnění. Pokud se vám něco nesplnilo, vždy k tomu existoval dobrý důvod.
Jdete-li třeba v noci uličkou a najednou vám cestu zablokuje tlustá, vysoká zeď, nenadávejte a nesnažte se ji probourat za každou cenu. Třeba jste si jen ve tmě nevšimli otevřeného hlubokého výkopu, který je opodál, a kdyby se před vámi neobjevila ona zeď, mohli jste se setkat s ošklivým pádem a zraněním.

Smířit se s tím, že cesta, kterou jste chtěli jít, není ta pravá nebo není dostupná, může být pro vás zklamáním, ale není to důvod k tomu, abyste se vzdávali své víry. Vaše víra je důležitá. Možná vám nedává jistotu ani zaručený výsledek, ale ty vám nedává ani strach a pochybnosti. Můžete však mít jistotu v tom, že všechno je vždy tak, jak má být, a že všechno se vždy děje v souladu s vašimi přáními, přestože se to může jevit zcela naopak.
Vesmír ví, co dělá. I vaše srdce ví, co dělá. Jen rozum to někdy nechápe. Ale tím se nenechte brzdit. Věřte, že všechno dobré je vám k dispozici a že pokud není nějaký vážný důvod k tomu, aby to k vám zatím nepřišlo, vždy to dostanete. Nejste odevzdáni napospas vnějším okolnostem. Máte v sobě velkou sílu, která vám pomůže zůstat silní a vytrvalí, ať se děje cokoli, ať už dostanete to, co jste chtěli, nebo dostanete něco jiného. Můžete se cítit vděční za to, čeho se vám dostává, i za to, co se vám nevyplnilo, ale díky čemu jste třeba změnili směr a nalezli mnohem větší štěstí, než jaké byste mohli dostat na cestě původní.

Vaše víra JE opodstatněná. Věřte, že všechno slouží vašemu nejvyššímu dobru. Ať už to vaše mysl a rozum chápou či nikoli, vždy se vše odehrává v souladu s vašimi nejhlubšími touhami. Všechno se děje tak, aby vás to v konečném důsledku přivedlo ke štěstí a naplnění. Cesta nemusí být jednoduchá ani ideální, ale její závěr bude velmi šťastný a krásný. Proto věřte a pokračujte. Nechejte se vést svým srdcem, přijímejte vše jako příležitost a dar, a nemáte se čeho bát. Všechno je v pořádku.

* * *

(M.T.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.