pátek 27. září 2013

Poselství archanděla Michaela o zavděčování se druhým lidem

Dnes mám pro vás zprávu, kterou mi archanděl Michael sdělil při dnešním naslouchání. Jako vždy tak reagoval na jednu ze záležitostí z mého vlastního života, přičemž mi na ní ukázal širší souvislosti a zobecnil své vysvětlení nejen pro mě, ale i pro všechny ostatní, kterých se to týká :)

- Magda

* * *

Nebojte se být sami sebou a žít svůj život tak, jak ho opravdu chcete žít. Každý z vás ví naprosto přesně, co miluje, co ho naplňuje, co mu přináší příjemné pocity a v čem cítí největší smysl. Proč byste to měli přestat dělat kvůli tomu, že to někdo druhý ze svého pohledu nepovažuje za to pravé? Proč byste se měli přizpůsobovat názorům druhých jen ze strachu, aby se na vás nezlobili nebo vám něco nevyčítali?

Když potlačíte sami sebe, potlačíte tím kus dobra, které byste mohli přinést světu. Druzí budou možná samolibě uspokojení, že jste je poslechli a zařídili se podle nich, v konečném důsledku to však nic dobrého nepřinese ani jim.

Potlačování sebe samých a přizpůsobování se druhým jen zatemňuje vaše světlo. Kdykoli před někým jiným sklopíte hlavu, dovolujete mu, aby měl moc nad vámi a vaším životem. Dovolujete mu, aby s vámi manipuloval a využíval vás pro uspokojení svého ega. Tím ubližujete nejen sami sobě, ale i jemu, protože se více a více propadá do propasti nezdravého chování, a také dalším lidem, které začne využívat stejně jako vás.
Když se bude tento člověk pokaždé spoléhat, že uděláte, co po vás chce, zvykne si na to. Bude vás nadále nutit, abyste dělali věci, které chce on, nikoli věci, které byste chtěli dělat vy sami. Stane se na vás závislým a bude vás vyčerpávat a omezovat. Komu tohle může pomoct?

Pokud máte dojem, že když jste pro něj potřební a že když děláte, co po vás chce, že tím konáte dobro, mýlíte se. Podporovat někoho ve zraňujícím chování není dobré. Možná vás těší, že jste pro někoho důležití, a dojem, že se bez vás neobejde, vám dává pocit hodnoty. Ale to je jen zdání. Tento pocit vychází z vaší nedostatečné sebelásky a sebedůvěry. Když sami sebe neumíte milovat a uznávat, hledáte lásku a uznání u druhých. Uděláte pak cokoli, jen aby vás měli rádi a uznali vás. Aby vám dali lásku a pocit, že jste dost dobří a že máte nějakou hodnotu. Ale vy MÁTE hodnotu, a obrovskou! Mnohem větší hodnotu, než jakou vám může dokázat nějaký druhý člověk! Jestliže váznete ve vztazích, kde jste využíváni a v nichž se musíte přizpůsobovat, abyste nepřišli o svůj domnělý zdroj lásky a uznání, potřebujete se nejprve milovat a uznat vy sami, abyste mohli toto zraňující přizpůsobování se ukončit a osvobodit se. Jakmile budete mít jistotu v sobě samých, nebudete se už muset ohlížet na to, zda vás miluje a uznává ten druhý.

Možná se bojíte, že když se přestanete druhému zavděčovat, že mu tím něco vezmete, že mu tím způsobíte ztrátu a bolest, že ho zklamete nebo že mu ublížíte. Ale to není pravda. On má všechno, co potřebuje ke svému životu, stejně tak jako vy k tomu svému. Nic mu neberete. Jen ze sebe přestanete dělat jeho sluhu. Ano, nebude se mu to líbit. Ale pořád to bude pro vás oba lepší, než kdyby ve svém zraňujícím chování nadále pokračoval. Když mu dáte najevo, že to není dobré a že mu to již nedovolíte, ukážete mu tím, že tudy cesta nevede a že existuje jiná, lepší. Tím mu DOOPRAVDY pomůžete. Ať je mu to jakkoli proti srsti, je to pro něj mnohem větší a užitečnější pomoc než ponížené mlčení a snášení jeho chování, které dá falešný dobrý pocit jen jeho egu.

Někdy je prostě nutné říct "A dost!" bez ohledu na to, co si bude myslet, bez ohledu na to, co řekne, bez ohledu na to, jak se potom zachová nebo co udělá s vaším vztahem. Někdy je prostě nutné postavit se za sebe a za svůj život. To je vaše právo. Proto tady jste. Máte žít svůj život. A tím, jak žijete svůj život, budete inspirovat druhé a ukazovat jim, jak se to dělá. Uvědomte si také, že kdykoli se podřizujete někomu jinému a potlačujete sami sebe, mohou to někteří lidé (a zvláště děti) nevědomě přijmout za své a řetěz trápení se tak bude šířit dál.

Přerušte tento řetěz pro dobro všech.
Odvažte se být sami sebou a žít svůj život tak, jak ho chcete žít.
Milujte se a oceňte se.
Uznejte svou hodnotu a uznejte, že děláte všechno správně, když následujete svá přání a vedení svého srdce. To je vždy dobré pro všechny. Jakmile získáte jistotu v sobě samých, nebudete už mít potřebu setrvávat ve vztazích, kde jste využíváni a ve kterých se dobrovolně necháváte věznit, jen abyste od druhého získali pocit hodnoty.

UVĚDOMTE SI SVOU HODNOTU SAMI, PRÁVĚ TEĎ, PRÁVĚ TADY. Jen vy sami můžete pochopit, jak cenní jste! Vaše hodnota nijak nezávisí na druhých lidech! A už vůbec ne na jejich názorech! Jeden uznává lidi, kteří mají peníze, druhý je uzná podle toho, jaké mají tělo, třetího zajímá náboženství. Každý člověk je úplně jiný a každý má jiné názory. Tyto názory navíc bývají často pouze přepapouškované výmysly někoho dalšího, které dotyčný přijal za své. Podle toho přece nemůžete posuzovat sebe!

A pokud si myslíte, že jste cenní, když se bez vás někdo neobejde, uvědomte si, prosím, že to nevypovídá nic o vás ani vaší hodnotě, ale o tom, že tento člověk není samostatný a zodpovědný. Jen hází všechno na vás, protože zneužívá vaší potřeby jeho uznání. Když cítí, že potřebujete jeho lásku a uznání, bude to používat proti vám. Kdykoli se budete chtít postavit sami za sebe nebo odmítnout jeho požadavky, začne vás vydírat a vyhrožovat vám, že vás přestane milovat a uznávat. Začne se zlobit a vyvolávat ve vás pocity viny a nedostatečnosti. A pokud sami sebe milovat a uznávat neumíte, podlehnete mu, abyste o to všechno nepřišli. Jste na něm závislí a on je závislý na vás.

Toto je třeba ukončit. Čím dříve, tím lépe pro vás všechny. Nečekejte na nic. Přestaňte se právě teď a tady přizpůsobovat požadavkům a názorům druhých, které vás omezují a nedovolují vám být sami sebou. Právě teď přestaňte přikyvovat na schůzky a situace, které podnikat nechcete. Právě teď se odvažte vyjít ze svého vězení a vyběhnout z něj ven, plní svobody a pocitu úlevy. Když budete šťastní a uvolnění, nespoutaní a nezávislí, sebejistí a milující, pomůžete všem mnohem více, než si umíte představit.

Každý z vás má svůj podíl na vašem světě. Bolest celého světa je složena z jednotlivých dílků bolesti každého z vás. Když vyléčíte sami sebe a svou bolest, vyléčíte tím svůj podíl ve světě. Když sami sebe naplníte láskou a čistou, krásnou sílou, vyplníte touto láskou a silou také svůj dílek ve světě a přispějete tak veškerému dobru.
Nebojte se odmítnout to, co vám nesedí a o čem víte, že to pro vás není dobré. Nebojte se! Věřte sami v sebe i ve svou schopnost poznat, co je pro vás nejlepší. Nikdo jiný to nemůže vědět lépe než vy. Buďte silní a věřte si! Prolomte to prokletí, které si lidé neustále předávají mezi sebou. Máte na to! Dokážete to! Jste úžasní lidé a každý z vás může přinést světu mnoho skvělých změn! Tak se neklaňte strachu, ale pohlédněte vzhůru ke světlu, lásce a radosti. Chopte se své síly a žijte svůj krásný život. To je ta největší pomoc, jakou můžete lidem i světu dát.

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.