pátek 27. září 2013

Poselství archanděla Michaela o penězích

Chtěla bych se s vámi dnes podělit o odpověď, kterou mi dal archanděl Michael na otázky ohledně peněz. Přemýšlela jsem nad tím, proč tolik z nás zažívá nedostatek peněz, proč je tolik z nás nespokojených a proč slovo "peníze" v tolika lidech vyvolává hněv, zoufalství nebo dokonce agresi.

- Magda

* * *

Ve vašem světě je nezbytné, abyste měli dostatek financí na vše, co potřebujete. Přesto tolik z vás trpí jejich nedostatkem. Ptáš se, proč tomu tak je, proč někteří živoří, zatímco jiní plýtvají penězi na naprosté pitomosti, a proč je to tak nespravedlivé a nerovné. Hledáš příčinu svého nedostatku v někom nebo v něčem jiném. Ale příčinou tvého nedostatku není vláda, placení daní, placení služeb, nebo utrácení peněz jako takové. Jsou lidé, kteří utrácejí neustále a přitom mají stále dost peněz. Jak jen to dělají? Mají v rovnováze jak výdaje, tak i příjmy. Proč tedy někteří z vás vydávají více a více peněz, aniž by přitom rostly i jejich příjmy?
Odpověď leží jen a jen ve vás samých.
Chápeme, že vás asi už unavuje slyšet opět tuto odpověď, ale je to tak.

Podívej se na svůj život. Jsi šťastná? Jsi milovaná ve svém vztahu? Jsi spokojená ve své profesi? Naplňuje tě tvé studium? Dopřáváš si čas na věci, které miluješ? Dopřáváš si ho tolik, kolik opravdu potřebuješ? Jsi šťastná a spokojená sama se sebou a se svým životem? Otázky by mohly pokračovat. Ale jestli už teď můžeš odpovědět na jednu z nich NE, pak je již teď možné nastínit příčinu tvého nedostatku peněz. 
Cítíš se šťastná, když vydáváš peníze? Když si něco kupuješ? Kupuješ si věci, které opravdu chceš? Nebo se řídíš výběrem zboží podle svých peněz? Řekneme ti, že přizpůsobování se penězům tě vede k jejich ještě většímu nedostatku. Bojíš se, že bys utratila příliš mnoho peněz, a tak si raději koupíš levnější, ale méně kvalitní zboží? Tak to tě povede k tomu, že nakonec budeš mít stále méně a méně peněz. 

Proč?

PROTOŽE SE PODCEŇUJEŠ.

Ano, a tady to všechno leží. Neuznáváš svou hodnotu. Neuznáváš hodnotu svého života a nemáš důvěru ve své schopnosti peníze získat. A právě proto k tobě ani nepřicházejí. Žiješ s přesvědčením, že peněz je málo a že se jim tedy musíš přizpůsobit. To je špatně, velice špatně! Ty přece nejsi obětí peněz! Peníze přece nestvořily tenhle svět, nemají žádnou moc, nejsou vlastně vůbec nic jiného než forma energie. Když nevěříš, že budeš mít dost peněz, je to stejné, jako bys nevěřila, že budeš mít dost vzduchu k dýchání. Je to stejná životně potřebná energie, jen v jiné formě a k jinému účelu. Proč bys prosím tě neměla mít dost vzduchu? Proč bys neměla mít dost peněz? 

Mysl ti odpoví: "Ale získat peníze je těžké! Získat peníze jen tak je nemožné! Musela bych mít práci! Peníze nepřijdou jen tak! To by se napřed muselo stát to a ono! Peněz je málo! Nikdo mi je nedá! Nikdo nemá dost peněz, to jenom ti nahoře, co si to nakradli! Jo, mít dost peněz by bylo hezké, ještě kdyby to tak šlo! Jo, asi by se možná peníze mohly nějak objevit, ale...
Ale...  Ale..."

Je ti to povědomé? Jestli ve své hlavě nosíš tato přesvědčení, pak obětuješ svůj život své mysli a svému egu. Ego ti dá vždy hromadu důvodů, proč nebýt šťastná. Výmluvy, výmluvy, výmluvy! To jediné to znamená. Neexistuje žádný důvod, proč bys neměla mít peníze! A stejně tak neexistuje žádný důvod, proč si dělat starosti a žít ve strachu z nedostatku. Už ti ten strach někdy k něčemu pomohl? Přinesly ti snad starosti o peníze něco dobrého? Co kdybys místo strachu "Co když nebudu mít peníze" začala opravdu dělat něco pro to, aby k tobě peníze přišly?

Prvním krokem je ŽÁDOST, a hned za ní je VÍRA. Jedna věc je o finance požádat a přát si je... ale druhá věc je věřit, že je opravdu dostaneš. Řekni... opravdu věříš, že přijdou? Opravdu cítíš celým svým srdcem, jak je peněz dost i pro tebe? Jsi opravdu naplněná pocitem hojnosti a radosti, že vždy dostaneš všechno, co potřebuješ?
Pokud ne, jak se můžeš divit, že se nic nemění? Můžeš žádat, jak jen chceš, ale když doopravdy nevěříš, že peníze dostaneš nebo že si k tobě najdou cestu, nikdy je nedostaneš. I kdyby k tobě přišly, zase je odeženeš svými obavami a přesvědčením, že "to není možné".

Chceš-li peníze, tak ze všeho nejdřív vypni tu logicky uvažující a donekonečna posuzující mysl ve své hlavě. Ta jediná ti brání v tom, aby ses otevřela hojnosti a mohla k tobě přijít. I kdybychom pro tebe měli nachystaný pytel plný peněz, nikdy ti ho nebudeme moct dát, když nám zároveň říkáš "To ale vlastně vůbec není možné, to stejně nepřijde". Svými pochybnostmi a obavami nám vysíláš přesně opačnou prosbu - že peníze nemůžeš získat a prostě to nejde, že to se prostě stejně nestane.
A teď posuď sama - kterou modlitbu vysíláš silněji? "Mám dostatek peněz teď i v budoucnu a děkuji za ně," a nebo to pověstné "Ale to není možné, peněz je přece málo" ? Podle toho to totiž v konečném důsledku vypadá.

Když sama sebe nedokážeš dostatečně ocenit na to, abys odmítla nezdravé vztahy, negativní lidi, vyčerpávající práci, věci a situace, které ti škodí, pak i peníze ze svého života vyháníš.
Ocenění tebe samotné, které si dáváš, přímo odráží i tvou finanční situaci! Ve které oblasti svého života se podřizuješ a nedoceňuješ? Ve které oblasti života se podřizuješ strachu z nedostatku (lásky, peněz, uznání)?

První, co v takovém případě potřebuješ udělat, je postavit se sama za sebe. Už žádné kompromisy, žádné přizpůsobování se, žádné ponižování se před někým nebo před něčím. Máš strach opustit práci, protože bys neměla peníze na živobytí a pro svou rodinu? Máš strach opustit vztah, ve kterém tě partner ponižuje a zneužívá, protože se bojíš nedostatku peněz a zabezpečení? Chceš-li z tohoto nekonečného kruhu ven, tak se konečně oceň. Dodej sama sobě pocit vlastní hodnoty! Pociť svou vlastní sílu a uznej své schopnosti! Přiznej si, že dokážeš všechno, co budeš chtít, a že můžeš získat všechno, co potřebuješ! Protože OPRAVDU MŮŽEŠ!

Kdo ti kdy řekl, že to nejde? Kdo ti kdy řekl, že není možné mít dost peněz? Kdy přesně jsi začala peníze chápat negativně a považovat je za viníka svého nedostatku? Peníze za nic nemohou! A ani vláda, která nefunguje jak by měla a která zachází s financemi špatně, není příčinou vašeho nedostatku. Má na tom sice jistý podíl, stejně tak i finanční systém, který je u vás zavedený, ale není to příčina vašeho nedostatku. Přičinou je to, že všichni máte sklopené hlavy před tím, koho jste označili za viníka a komu jste tak dali nad sebou moc. Ať už obviňujete peníze nebo vládu, děláte ze sebe jejich oběti a podceňujete se. Když máte strach, že neuživíte rodinu, podceňujete se. Když se bojíte, že přijdete o dům, pokud se přestanete nechat šikanovat v práci, podceňujete se.

Vy máte sílu k tomu, abyste dostali všechno potřebné! Existuje tolik cest, kudy k vám peníze mohou přijít! Ale ze všeho nejdřív si přestaňte hrát na oběti peněz nebo vlády a chopte se své síly! Jen když konečně uznáte svou schopnost mít všechno, co potřebujete, nezávisle na podmínkách, mohou k vám peníze přijít. Když se oceníte, odrazí se to i na vašich penězích.

Když budete sami sebe oceňovat natolik, abyste se nebáli odejít od partnera, který vám ubližuje, nebo z práce, kde vás ponižují a snižují vám plat, protože sázejí všechno na to, že "potřebujete práci", pak se vám začnou hrnout příležitosti k získání peněz - a to mnohem příjemnějšími způsoby. Oceňte se a život vás také ocení. Dostatkem peněz a věcí, dostatkem lásky, dostatkem uznání.

Uvědomte si, že nejste oběti! Jste úžasné, silné duše, jste krásná forma energie - a protože jste ve své podstatě energií, není žádný důvod, proč byste nemohli mít peníze - další formu energie.
Když už mluvíme o energii, peníze k vám přijdou, až se na jejich energii naladíte. Peníze, směnný prostředek, výměnná energie, k vám nemohou přijít, jestliže jste naladění na energii nedostatku, chudoby, nedůvěry a nejistoty. Peníze odcházejí a zase přicházejí, jednou je jich více, jednou méně, ale vždy je jich tolik, kolik potřebujete. Když věříte, že jich máte dostatek nezávisle na situaci, pak máte víru sami v sebe a oceňujete dokonalost přirozených cyklů.
A tehdy, v této fázi vyrovnanosti a dokonalé důvěry, oceňování sebe samých a důvěry ve své schopnosti, k vám začnou přicházet peníze, věci, lidé, vztahy a příležitosti, které odpovídají této vaší nové energii.

Není to nic nového. Ale zapomínáte na to. A právě proto je třeba pravidelně si připomínat, kdo jste - silné, zářivé duše předurčené k naplnění důležitého životního poslání.
Kdo si vybral život v chudobě kvůli důležitým zkušenostem, životním lekcím, nebo proto, že mu tato životní úroveň stačí, nemá potřebu to měnit. A je to v pořádku. Možnost ke změně má stejnou jako všichni ostatní. Tito lidé však bohatí být nechtějí ani nepotřebují, protože svůj životní úděl plní právě v těchto podmínkách.
Ale vy ostatní, kteří víte, že peníze potřebujete, abyste mohli žít plnohodnotný život a měli dostatek všeho, co vám poskytne zázemí, vy můžete zapracovat na změně svých přesvědčení a otevřít se přílivu hojnosti, který JE možný.
Nepodmiňujte své možnosti množstvím peněz, které máte v peněžence. Máte-li v peněžence pár korun, neznamená to, že si nesmíte nic dovolit. Právě naopak - měli byste si dovolit mnohem více, aby se i množství peněz v oné peněžence mohlo zvýšit.

Peníze, které k vám přicházejí, přímo odrážejí, jak moc si sami sebe vážíte. Pokud se v jakékoli oblasti svého života podceňujete a přizpůsobujete svůj život něčemu či někomu jinému, okamžitě se to odrazí na vašich penězích. Peníze jsou forma energie, která představuje cenu, hodnotu, váhu. Jestliže si sami sebe nevážíte, snižujete svou hodnotu a neuznáváte svou cenu, pak první, na čem se to odrazí, jsou vaše peníze. Cítíte-li se v jakékoli oblasti jako oběť, jste ponížení a podcenění sebou samými.
Tam začněte. Brzy uvidíte výsledky. Není třeba mít strach. Nemusíte dělat žádné radikální změny, pokud to zatím není nutné. Klidně setrvejte ve své práci, než se najde jiná, nebo ve vztahu, dokud se situace více nevyvine - ale pracujte na sobě a svých přesvědčeních. Než začnete měnit své vnější životní podmínky, změňte se uvnitř. Protože právě tam leží klíč k vaší hojnosti a k vaší spokojenosti.

Naslouchejte svému vlastnímu srdci a dělejte všechno, co vám řekne. S největší pravděpodobností to budou silná, burcující slova, která vám pomohou překonat strach a odvážit se dotknout své skutečné vnitřní síly. Může to být např.:

"Tak, teď se postav na vlastní nohy a neustupuj ani o krok!"
"Nenech si to líbit!"
"Už to stačilo, běž si to s ní vyjasnit!"
"Řekni mu od plic, co cítíš!"
"Zasloužíš si víc! Tohle za to nestojí!"
"Přestaň tolik jíst a běž vyřešit to, co tě opravdu frustruje!"
"Ať se stane cokoli, tohle už nebudu tolerovat!"
"Odejdi a osvoboď se!"
"Všechno zvládneš, jen do toho!"
"Chci žít spokojený život a udělám pro to všechno!"

Obavy ve vašem životě nevypovídají nic o tom, jaké jsou vaše skutečné možnosti. Cítíte-li obavy typu "Co když skončím na ulici", "Co když nebudu mít dost peněz pro své děti" nebo "Co když nebudu mít na jídlo, oblečení, atd." a kvůli nim pak setrváváte v nezdravém prostředí, jen jste svůj život podřídili iluzi.
Obavy jsou iluze. Jsou to vize vytvořené vaší myslí, které vám ukazují, co BY mohlo být, nikoli, co opravdu JE. Ovšem jakmile se podřídíte iluzi, zhmotňujete si ji ve skutečnost. Nakonec vás ta příšerná práce tak vyčerpá, že skončíte v nemocnici, zaplatíte hromadu peněz za léky, a tak jako tak nebudete mít peníze. Kdybyste zavčas odešli a ocenili sami sebe a své zdraví, pak by se vzápětí objevila nová nabídka práce, kurzu, vrácený dluh z dřívějška, nebo byste třeba dostali chuť něco vyrábět a pak prodávat...

Nikdy nezůstanete chudí, když oceňujete svou hodnotu - to si pamatujte. Nebojte se nejistoty. Mějte jistotu sami v sobě, ve své víře a ve svých schopnostech. Ať už vaše situace vypadá jakkoli, tak pokud se oceňujete - a stejně tak věříte ve svou schopnost mít dostatek všeho potřebného -, pak nikdy nezůstanete chudí, i kdybyste snad chtěli :)


NÁPOMOCNÉ AFIRMACE K ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU PENĚZ A MATERIÁLNÍCH POTŘEB:

Tyto afirmace si opakujte každou několikrát (dokud se s ní nesžijete), zvlášť pokud u některé pocítíte, že vám nesedí. Právě tam můžete objevit skrytá negativní přesvědčení. Budete-li chtít, přidejte si k těmto afirmacím své vlastní, které více odpovídají vašim osobním potřebám.

 • Jsem ochotný/á zbavit se svých starých, omezujících názorů a přesvědčení.
 • Nyní se otevírám novému náhledu na svůj život.
 • Uznávám, že v té a té oblasti jsem nespokojený/á a jsem ochotný/á ji změnit.
 • Vždy mám všechno, co potřebuji.
 • Vždy mám všeho dostatek.
 • Mít hodně peněz je pro mě příjemné.
 • Mám trvalý dostatek peněz.
 • Jsem šťastný/á, že ke mně neustále přichází všechno, co si přeji.
 • Můj život je krásný a mám v něm podporu v každém ohledu.
 • Cítím se jistý/á a v bezpečí.
 • Věřím, že se o mě život stará a dává mi vždy vše potřebné.
 • Děkuji za všechno dobré, co ve svém životě mám.

Veďte si také deník. Zapisujte si do něj, kdy k vám přicházejí peníze a z jakých nejrůznějších zdrojů. Může to být také sleva, kterou vám v obchodě nečekaně dají, nebo koruna, kterou najdete na chodníku. Všímejte si změn, které se ve vašich financích stanou. Také si do svého deníku vypište všechno, co si o penězích myslíte. Nepřemýšlejte nad tím, co píšete, a všechno to ze sebe vypište. Teprve potom si to přečtěte. Uvidíte, kolik negativních pocitů z vás vypadne. Napište tam všechno, co pocítíte. Až z vás vypadne všechen ten nepořádek, můžete ho začít nahrazovat novými pozitivními afirmacemi a vírou.

Jsme neustále s vámi a podporujeme vás. Kdykoli nás můžete požádat o znovunabytí vaší víry a dobrého pocitu. Povedeme každého z vás tak, abyste dostali vše, co potřebujete.

Nebojte se změnit své myšlení a přístup k penězům. Když to neuděláte vy, tak kdo? Když to neuděláte teď, tak kdy? Ničeho se nebojte a mějte odvahu. Na pozitivní změnu nikdy není pozdě.


* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.