sobota 19. října 2013

Čtyři kanály, jimiž můžeme přijímat andělská poselství

Jedním z důvodů, proč si lidé někdy nevšimnou rad, které jim nebesa posílají, je ten, že odpověď ve formě, v níž k nim přišla, nepoznají. Místo toho ji zavrhnou jako podivný bdělý sen, neobvyklý vjem, náladu nebo neodbytnou myšlenku. Nedojde jim, že onen nebeský recept, po němž tak dlouho a zoufale touží, prošel kolem nich, aniž by ho vzali na vědomí. Namísto toho obviňují anděly, že jejich modlitby nevyslyšeli.

V řadě knih se píše o tom, že lidé nebeské rady "slyší", ve skutečnosti je však většina lidí nevnímá jako konkrétní slyšitelná slova. Jen asi jedna čtvrtina lidí, s nimiž jsem hovořila, přijímá nebeské recepty ve formě slyšitelného hlasu (který jako by přicházel buď z jejich hlavy, nebo dokonce z okolního prostoru). Podle mých výzkumů přijímá většina lidí andělské rady ve formě myšlenky nebo pocitu, další je pak přijímají v podobě obrazu, který se jim v duchu zjeví, nebo fyzického pocitu. Poslední skupina pak zažívá náhlé hluboké vědění, přesahující veškerá slova.

Proč přicházejí andělské rady z nebes na zemi tolika různými kanály? Když komunikujete se svými přáteli, taky nejste omezeni jedinou formou, můžete využít bezpočtu možností, například telefon, email, noviny nebo osobní setkání, podle toho, která z nich vám je nejpříjemnější. A tak se ani nebesa neomezují na jediný způsob, jak dát najevo své vedení. Místo toho se snaží komunikovat různými způsoby podle toho, který se andělům zdá nejjednodušší a nejvhodnější pro vaši osobnost.

Nebeské recepty k nám obvykle přicházejí skrze jeden nebo více následujících komunikačních kanálů. Jsou jimi:

  • jasnovidění (obrazy a výjevy)
  • jasnoslyšení (slova a zvuky)
  • jasnocítění (city a pocity)
  • jasnovědění (náhlé vědění).

Každý se může naučit používat všechny čtyři způsoby, věda (a moje osobní zkušenost) však ukazuje, že přinejmenším v prvotních fázích přijímají různé typy lidí andělské rady snáze jen jedním či dvěma kanály. Nejnovější výzkum, zahrnující i rozsáhlou studii Harvardské univerzity, odhalil spojitost mezi čtyřmi způsoby přijímání andělských receptů a čtyřmi základními "inteligencemi" či "doménami" mozku, z nichž každá se vyznačuje svým vlastním stylem učení, vnímání a myšlení. U některých lidí je nejdominantnější vizuální inteligence či doména, takže se snáze učí obrazy než slova a stejně tak i přemýšlejí.

Pokud je převládající způsob vašeho vnímání a myšlení vizuální, bude pro vás snazší naladit se na andělské rady předávané ve formě obrazů. Budete jim také lépe rozumět. Pokud si uvědomujete spíše svoje pocity vůči druhým lidem a situacím, pokusí se vám andělé posílat své rady ve formě citových intuicí a předtuch.
Naladíte-li se na kanál, který je ve vašem případě pro přijímání andělských rad nejvhodnější, budete je snáze vnímat a budete mít větší jistotu, že vám neuniknou. Čím lépe se dokážete naladit na nebeské signály, tím získáte větší jistotu ve svou schopnost přijímat andělské rady a tím více budete moci důvěřovat informacím, jež vám zprostředkují. Následně tak vzroste i vaše schopnost komunikace s Bohem.

Při čtení následujících popisů čtyř kanálů nebeské komunikace zhodnoťte, který z nich je pro vás nejpřirozenější. Poznačte si každý kanál, jehož působení jste již někdy zažili. V nadcházejícím týdnu se pokuste vnímat další obdobné případy nebeské komunikace a za každý z nich si udělejte u příslušného kanálu další značku.
Označte si i případ, kdy si nejste jistí, zda šlo o skutečnou komunikaci nebo o výplod vaší představivosti. I kdyby letmý dotek andělského křídla, který jste zakusili, byl jen vaší představou, skutečnost, že si představujete kontakt projevující se fyzickým dotekem, dokazuje, že jste orientováni tímto směrem. Jinak byste si představili, že jste anděly viděli, slyšeli nebo o nich věděli. Kategorie, u níž se objeví nejvíce značek, je vaším nejsilnějším kanálem nebeské komunikace.

JASNOSLYŠENÍ
Nebeské recepty jsou velmi často předávány ve formě tichého vnitřního hlasu, který vám podrobně popíše řešení vašeho problému, jako byste se naladili na jakousi andělskou rozhlasovou stanici. (A přesně tak to i ve skutečnosti je.) Také vám mohou dát znamení chytlavou písničkou, která se zničehonic ozve (zejména ráno, když se probouzíte). Také můžete zaslechnout hlas někoho ze svých zesnulých blízkých, svoje jméno nebo cinknutí, jako když zazní zvonek. Nebo sledujete program v televizi či v rádiu, kde se mluví přesně o tom, v čem potřebujete zrovna poradit. Můžete slyšet také v hlavě nebo v okolí poselství lásky. Pokud tyto zvuky chcete slyšet lépe, požádejte anděly při vaší komunikaci, aby přidali na hlasitosti.

JASNOVIDĚNÍ
Andělé s lidmi komunikují tak, že jim ukazují obrazy nebo výjevy, které se náhle zjeví před jejich vnitřním zrakem. Zničehonic tak můžete v duchu zahlédnout krátký klipovitý film, nebo mít sen, v němž vás navštíví někdo z vašich zesnulých blízkých a předá vám určitý vzkaz. Tyto výjevy jsou obvykle dosti jasné. Pokud jim nerozumíte, požádejte o další vysvětlení. Andělé potřebují zpětnou vazbu, aby věděli, zda jste jejich vzkaz pochopili, nebo ne.
Všechno, co vidíte v duchu nebo očima; sny a znamení, která se před vámi objevují, sem také patří. Můžete vidět světla, záblesky; vnímat světelné aury na fotografiích, vidět pohybující se předměty nebo si všímat opakujících se číselných řad, jako např. 444 nebo 111.

JASNOCÍTĚNÍ
Nebeské recepty v tomto případě přicházejí skrze pocity a tělesné vjemy. Můžete mít pocit, jako by se o vás otřela andělská křídla, jako by se vás někdo snažil postrčit k určitému činu nebo pohledu na věc, či se vás od nich naopak snažil odtáhnout. Před lidmi a situacemi, kterým byste se měli vyhnout, vás mohou varovat také pocity napětí a obav. Pocit tepla a uvolnění v oblasti břicha nebo hrudníku vám naopak říká, že jste se dali správnou cestou, nebo že máte ve vztahu s novou osobou pokračovat. Dalšími příklady, o nichž mi lidé vyprávěli, jsou třeba intenzivní tušení, které se ukáže jako správné, závan vůně kolínské nebo parfému zesnulého blízkého, pocit, jako by se vás někdo dotkl nebo seděl na vaší posteli, i když v místnosti nikdo další není.
Mohou to být také emoce, které k vám přicházejí zničehonic - radost, vzrušení nebo pochopení; pocity, které nejsou spojeny s fyzičnem, například náhlé zdání tepla, citlivost na změnu teploty či tlaku či pocit blízkosti duchovní bytosti.

JASNOVĚDĚNÍ
Požádáte o andělskou radu a v příštím okamžiku vám v mysli vytane úplné a jasné řešení vašeho problému, aniž byste o něm vědomě a cíleně přemýšleli. Je to jako by vám Bůh do mysli nahrál počítačový soubor označený "Řešení problému". Při komunikaci tímto tichým způsobem beze slov lze pochopit i velmi složité abstraktní pojmy a teorie, a to na velmi hluboké úrovni.
Tato forma komunikace se projevuje tehdy, když něco víte, aniž byste věděli, jak to víte. Nebo když si najednou řeknete "Aha!" a jste schopni něco opravit, aniž byste měli návod. Nebo když najednou začnete mluvit nebo psát velké moudro, jakoby vám je někdo diktoval; když vymyslíte nový vynález, obchodní plán nebo produkt; všechny pocity typu "Já jsem to věděl".

* * *

- z knih "Andělské rady pro šťastný život" a "Andělská terapie - pracovní kniha", Doreen Virtue

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.