neděle 20. října 2013

Nyní se osvobozuji od přání druhých lidí

Lidé, kteří milují skrze nerozvinuté centrum solárního plexu, se mohou snažit vás ovládat. Mohou používat zlobu, rozčarování, vinu, posuzování, chlad, nezájem nebo kritiku, aby vás dostali tam, kde vás chtějí mít. Mohou se také snažit vás ovládat tím, že vám odepřou svou lásku. V takových chvílích může být obtížné jít dál svou cestou a nedělat už to, co po vás chce někdo druhý a co sami nechcete. Máte v sobě možná tolik soucítění a lásky, že chcete druhým vyhovět a splnit jim jejich přání. Zahrňte do svého podivuhodného soucítění také sebe. Vaše životní pohoda a zdraví a váš život jsou důležitější než uspokojování osobností jiných lidí.
 
Až probudíte svá srdeční centra a budete prožívat lásku duše, vaše láska k sobě i druhým poroste. Na jednání druhých budete reagovat láskou, pevností a jasností v tom, jak chcete, aby se k vám chovali. Láska duše nabízí lásku, nevyžaduje však, abyste zůstávali v prostředí, které je nepřátelské a nepodporuje vás. Možná se od lidí fyzicky vzdálíte nebo od nich úplně odejdete, ale uděláte to s láskou.
Můžete přenést energii solárního plexu do svého srdce a přestat reagovat na touhy, očekávání, potřeby a přání jiných lidí. Můžete rozpustit odpor k lidem, kteří podle vás nějakým způsobem narušují váš život nebo vaše hranice.

Pomyslete na člověka, s jehož duší se spojujete. Spojte se se svou duší a poproste ji, abyste dokázali vidět, v jakých oblastech žijete spíše podle přání druhých, než podle svých vlastních. Snaží se vás ten druhý nějak omezovat nebo kontrolovat? Chce, abyste se chovali způsobem, který uspokojí jeho osobnostní touhy? Rozpoznejte, kdy reagujete na jeho nerozvinutou energii solárního plexu. Přeneste energii z vašeho solárního plexu do vašeho srdečního centra. Spojte se s duší a vyzařujte transparentní lásku. Můžete si říct: "Řídím se v životě přáními své duše. Jsem průchozí vůči představám druhých o mém životě. Tím vytvářím možnosti pro náš vyšší, láskyplnější vztah."
Dívejte se na sebe jako na pána svého života a času. Oceňte se, kdykoli upřednostníte své vyšší vedení a vedení svého srdce, před požadavky, které na vás kladou jiní lidé.

* * *

- z knihy Láska duše, Sanaya Roman

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.