neděle 20. října 2013

Očištění a ochrana s archandělem Michaelem

Ahoj, tady je Doreen Virtue. V těchto okamžicích se děje mnoho věcí po celém světě. Když udeří nějaká tragédie, když jsou televizní noviny plné záběrů na trpící lidi… My všichni jsme velmi citliví poslové světla a mnoho z nás se momentálně spojuje s utrpením. Je důležité si uvědomit, že nikomu nepomáhá, když se napojujeme na bolest ostatních lidí. To opravdu ničemu nepomáhá. Ale co opravdu pomáhá, je vysílání pozitivní energie a víra. Nyní vás vyzývám, abyste se ke mně připojili v této očišťující a ochranné meditaci.

Archanděl Michael je velmi mocná nebeská bytost. Pomáhá nám s uvolňováním a ochranou před nízkými energiemi založenými na strachu. Pomáhá nám povznést se na vyšší úrovně k vyšší moci a síle, která skutečně léčí a která je založená na soucitu, což je velmi nápomocné. Pomáhá nám činit kroky při naší cestě za životním posláním a ukazuje nám cestu. Archanděl Michael je ničím neomezená bytost. Je dokonalým odrazem Boží všudypřítomnosti - může být na jakémkoli místě a v jakýkoli čas, není omezen časem ani prostorem. Stejně jako Bůh, Michael respektuje zákon svobodné vůle, který říká, že máte svobodnou vůli volit si své myšlenky, své pocity a své činy. Proto vám nemůže pomoci, pokud mu nedáte své svolení, a vyčkává, dokud ho sami nezavoláte.
Archanděl Michael dokáže prohlédnout skrze všechny naše chyby a pomáhá nám nalézt uvnitř nás všech dokonalé Božské stvoření.


Archanděli Michaeli, voláme tě. Pomoz každému člověku, který je nyní s námi při této meditaci. Přijď teď ke každému z nás a pomoz nám zbavit se všech obav a nízkých energií, které jsou založeny na strachu, i ty, které jsme absorbovali nebo přejali od jiných lidí, ať už vědomě nebo nevědomě. Obklop nás prosím svým léčivým purpurovým a zlatým světlem, a odstraň prosím všechna pouta, která jsme si vytvořili ke starostem, stresu, strachu, hněvu a nízkým energiím. Prosíme tě, abys svým mečem plným světla přerušil všechna pouta ke strachu mezi námi a druhými lidmi, včetně těch, které jsme potkali v minulosti, situacemi, věcmi a místy. Pomoz nám, abychom se osvobodili od všeho, co nás poutá ke strachu, abychom se osvobodili od omezení, která vycházejí z našeho ega, a abychom skutečně vycházeli z našeho vyššího Já, které ví, že kolem nás je pouze láska.
Žádáme tě, abys nás zbavil všech starých energií, starého hněvu, žárlivosti, (i případů, kdy se někdo hněval nebo žárlil na nás). Prosíme tě, abys odrazil každý útok, kletbu, a všechny ostatní myšlenkové formy, které vycházejí z ega a strachu. Pomoz nám znovu se spojit s našimi dušemi a pocitem úplnosti a dokonalosti, který pochází z našeho Božského stvoření. Nech prosím vytratit všechen náš starý strach a stres, z každého období našeho života.

Cítíme, že naše vnitřní síla stoupá. Cítíme tuto sílu. Toto uvědomění pochází z toho, kdo jsme - mocní poslové světla, jejichž poslání je potřebné, a kteří mají nekonečně mnoho lásky k dávání i přijímání.
Přijímáme nyní nové vibrace vycházející z vyšších rovin, naplněné láskou, světlem a mírem.
Prosíme archanděla Michaela:

"Prosím, chraň nás, a udržuj v nás tyto nádherné vibrace, udržuj krásné světlo v našem emocionálním i fyzickém těle, a chraň nás, prosím, přede všemi příchozími nízkými energiemi, a dej nám velmi jasné vedení, kterému snadno porozumíme. Ať jsme v jakékoli situaci nebo jakémkoli vztahu, které jsou nízko, naplň je prosím štěstím a pravdou. Dej nám prosím odvahu a sílu, abychom udělali potřebné změny v našem životě, abychom prožívali pouze takové situace a vztahy, které jsou založeny na radosti a lásce. Dej nám odvahu a důvěru, abychom byli sami sebou, abychom vedli každý krok přímo ve směru našich životních tužeb a našeho poslání. Pomoz nám obejmout nádherné světlo uvnitř nás a okolo nás. Abychom byli schopni milovat, zpívat, hrát si, abychom projevovali své božství ve všem, co děláme, abychom byli odrazem božské vznešenosti a abychom mohli vytvořit krásný příklad míru na Zemi.

Děkujeme ti, archanděli Michaeli, za tvou pomoc, tvou podporu, ochranu a vedení. Prosíme tě, zůstaň s námi, a pomoz nám pokračovat tak, abychom byli posly světla, jimiž máme být.
Amen.

* * *

přeložila: Magda
 
AA Michael 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.