neděle 20. října 2013

Sakrální čakra

Druhá čakra, Svadhisthana, se nazývá sakrální nebo sexuální čakra, popřípadě centrum kříže. Nachází se nad pohlavními orgány. Je spojena s křížovou kostí (latinsky os sacrum) a otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje oranžovou barvu. Je spojena se živlem Voda. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazena chuť. Typickým symbolem sakrální čakry je lotos se šesti okvětními lístky. Základním principem je tvořivé rozmnožování bytí. Odpovídajícími částmi těla k této čakře jsou hýždě, pohlavní orgány, ledviny, močový měchýř, tělesné tekutiny, to znamená krev, míza, trávicí šťávy, sperma. Z tělesných žláz byly k druhé čakře přiřazeny varlata, vaječníky a prostata.

Druhá čakra představuje centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvůrčích sil. Je přiřazena živlu Vodě, z níž pochází všechno živé. Z astrologického hlediska je spojena s emocemi.
Voda je základem nového života, a proto jsme v kontaktu se všemi důležitými energiemi proudícími v přírodě. Sami jsme součástí tvořivého procesu v přírodě, který se v nás a skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvůrčího jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského principu Boha v podobě tvořivé rodicí síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls ke stvoření nového života.

Protože druhá čakra je spojena s vodou, její funkcí je očista. Odplavuje vše, co je překážkou životadárného procesu. Na tělesné úrovni se to projevuje detoxikační činností ledvin a močového měchýře. V duševní oblasti prožíváme uvolnění a odplavení negativních pocitů, což nám umožňuje žít kvalitnějším životem.
Tato čakra ovlivňuje i mezilidské vztahy, zejména vztah k opačnému pohlaví. Jestliže se druhá čakra nachází v harmonii, pociťujeme přirozené splývání s proudem života a vlastními pocity. Ve vztahu k ostatním lidem jsme otevření a přirození. Dokážeme hluboce prožívat okamžik stvoření.

Příčinou špatně fungující druhé čakry jsou negativní pocity z období dospívání. Probouzející se sexuální síly vyvolávají nejistotu, a pokud rodiče nejsou schopni vysvětlit mladému člověku, jak s nimi zacházet, vznikají závažné problémy. To je důsledek nedostatku něhy a tělesné blízkosti v raném dětství. Může docházet k odmítání a popírání sexuality, čímž dochází ke ztrátě přirozeného projevu. Narušením činnosti druhé čakry jsme nejistí a plni napětí, zejména pak vůči opačnému pohlaví. Naše chování může být velmi hrubé, kdy se snažíme upřednostňovat pouze vlastní sexuální potřeby.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.