neděle 20. října 2013

Čakra solaru plexu

Třetí čakra, Manipura, se také nazývá čakra solaru plexu, čakra pupku, čakra sleziny, žaludku nebo jater. Je umístěna přibližně dva prsty nad pupkem. Otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje žlutou až zlatožlutou barvu. Je spojena s živlem Ohně. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen zrak. Typickým symbolem třetí čakry je lotos s deseti okvětními lístky. Základním principem je utváření bytí. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník a vegetativní nervový systém. Z tělesných žláz byla k třetí čakře přiřazena slinivka břišní.

Třetí čakra má mnoho různých názvů, proto i její umístění je různé. Jedná se však o důležitou čakru s větším počtem vedlejších čaker, které mají natolik podobné funkce, že mohou být všechny přiřazeny k hlavní čakře. Rozsah funkcí této čakry je proto větší. Je přiřazena k živlu Oheň, který přináší světlo, teplo, energii, aktivitu, a z duchovního pohled také očišťuje.
Čakra solaru plexu představuje naše slunce a naše centrum síly. Jejím prostřednictvím přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu a stabilitu fyzickému tělu. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu se světskými věcmi a s ostatními lidmi. Je to oblast, z níž vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie a také schopnost udržet si trvalé citové vazby.

Třetí čakra je sídlem naší osobnosti člověka. Je místem, kde nalézáme naši společenskou identitu a hledáme její potvrzení vlastní silou, vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobením se společenským normám.
Důležitým úkolem této čakry je očista první a druhé čakry, vědomé využívání jejich sil a tvůrčí energie, dále manifestace kvality vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění života.
Čakra solaru plexu je přímo spojena s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání nebo žádostí, které je nositelem našich emocí. V této čakře jsou analyzovány vitální hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.
Odpovídající funkci nalezneme na tělesné úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávicím systémem analyzují přijatou potravu, nepoužitelné oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak posílají na příslušná místa do celého těla.

Pozitivní postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět.
Naše celková nálada je závislá na tom, kolik je v nás světla. Jestliže je třetí čakra otevřená, je nám dobře, máme radost a cítíme vnitřní naplnění. Při narušení činnosti třetí čakry jsme nevyrovnaní a máme pochmurnou náladu. Tyto pocity promítáme také do okolního světa, takže celý náš život je buď pozitivní nebo negativní. Množství světla v nás také určuje, jak kvalitní je naše práce.
S přibývající integrací a vnitřní zralostí se žluté světlo intelektuálního porozumění proměňuje v této čakře na zlaté světlo moudrosti a hloubky. Čakrou solaru plexu vnímáme vibrace ostatních lidí a příslušným způsobem na ně reagujeme. Jestliže na nás působí negativní vibrace, cítíme v místě třetí čakry nebezpečí, projevující se svíravým pocitem. To je přechodný obranný mechanismus. Vliv negativních vibrací můžeme přerušit tím, že světlo v nás bude dostatečně intenzivní a jeho zářením se kolem našeho těla vytvoří ochranný obal.

Jestliže je třetí čakra otevřená a harmonická, vnímáme pocit míru, vnitřní harmonie sama se sebou, s naším životem a se svým postavením v něm. Prožíváme pocity vyrovnanosti a respektujeme pocity a individualitu ostatních lidí. Chováme se přirozeně, a to nám umožňuje přijímat pocity, přání a životní prožitky, poznat jejich význam pro náš život, poznat je v pravé světle a integrovat je do sebe.
Při správném fungování třetí čakry je naše jednání a chování v souladu s přírodními zákony, které platí v celém vesmíru i v nitru každého člověka. Přispívá tak nám samým a našim bližním k vnitřnímu i vnějšímu obohacení a naplnění. Jsme plní síly a světla, které obklopuje i naše tělo a chrání nás svým zářením před negativními vibracemi. Jestliže správně funguje a je otevřená i šestá a sedmá čakra, poznáváme, že všechno, co vidíme, je složeno z různých vibrací světla. Plní se nám naše přání, neboť jsme tak úzce spjati se silou světla, že to, co si přejeme, přitahujeme k sobě jako magnet. Tímto způsobem dosáhneme poznání, že naplnění je naším právem od narození a že je to naše božské dědictví.

Při jednostranné činnosti nebo chybné funkci třetí čakry se snažíme všechno ovlivňovat jen podle našeho názoru, toužíme ovládat náš vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Cítíme, že jsme k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Příčinou těchto negativních pocitů je projev malého uznání v dětství a během dospívání.
Nedošlo k vývoji skutečné sebeúcty a uvědomění si sebe sama. To nyní hledáme ve vnějším životě. Vyvíjíme při tom nadměrnou aktivitu, jíž se snažíme zakrýt zničující pocit nedostatečnosti. Chybí nám vnitřní uvolnění, připadá nám obtížné vypřáhnout a celkově se uvolnit. Jestliže často přemýšlíme o tom, jak získat uznání a bohatství, jsme s největší pravděpodobností velmi úspěšní. Často však dochází k nahromadění emocí, které se nám nedaří správně usměrnit. To znamená, že snadno vybouchneme, jsme podráždění, čímž projevujeme veškerý hněv, který jsme v sobě potlačovali. Sami si však musíme uvědomit, že samotné úsilí po vnějším bohatství a uznání nám nemůže poskytnout trvalou spokojenost.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.