čtvrtek 14. listopadu 2013

Promluva Doreen Virtue na rádiu Hay House ze dne 13.11. 2013

Ahoj všichni, jsem tady konečně zpátky, živě na rádiu Hay House, 13.11., juchůůů!! I když je to jen tento týden, protože potom zase v sobotu vyrážím do Queenslandu na kurzy Andělské intuice. Pokud vás to zajímá, můžete se tam stále ještě připojit na hayhouse.com. Chtěla bych moc a moc pozdravit všechny, s nimiž jsem se setkala během minulých sedmi týdnů. Moc vám všem děkuji za vaši laskavost a lásku.

Pojďme se podívat na to, jak si všichni nyní vedeme. Vidím, že jsme si teď všichni prošli mnoha věcmi. Většina z vás se cítí zmatená a znepokojená. Nejvíce jste zmatení a cítím, že také unavení. Potřebujete přestávku. Pojďme nyní zvolna dýchat. Buďme společně klidní a spojme se v této nádherné andělské energii. Věřte, že jste v pravý čas na pravém místě. Hodně se toho stalo.
Mimo jiné byla teď vydána má kniha Asertivita pro pozemské anděly, na níž jsem pracovala od roku 2009, a která je celá o tom, jak zvládnout vše potřebné ve světě plném hrubých energií. Jak víte, zprávy jsou plné věcí, které jsou znepokojující, jsou tady lidé, kteří jsou znepokojující, nebo věci ve vašem životě, které jsou znepokojující. Ale vy se nemusíte nechat vytlačit ze svého středu plného míru. Jak se vypořádat s lidmi, kteří využívají vaší laskavosti? Také v této knize učím, jak umět říci Ne a udržet si své hranice. A především - umět říci Ano sobě samým. Opravdu mě moc těší, že jsem ji mohla vytvořit a že ji vám mohu poskytnout. Přeji si, aby ji získaly všechny vysoce citlivé osoby, neboť je to skutečně manuál, který bych si přála i pro sebe v době, kdy jsem vyrůstala.

Podíváme se na to, co se nyní děje. Dejte mi chvilku, abych se mohla naladit a promluvit, předat vám poselství. Máme za sebou retrográdní fázi Merkuru, která skončila toto pondělí, a tak se mohou věci zdát trochu rozhozené. Nenechte se tím nijak znepokojit. Je to jedna z lekcí, které se nyní všichni učíme a které patří do záležitostí roku 2013. Bylo velmi zajímavé, když jsem se setkala v Pasadeně se svým dobrým přítelem Brianem Weissem. Je velmi proslavený díky svým regresím do minulých životů, je to také lékař a psychiatr, který studuje a praktikuje regrese do minulých životů. A my oba jsme pocítili energii roku 2014. Kolem Nového roku udělám karetní andělský výklad na celý tento další rok, tak jako to dělám vždy. Ale my oba jsme nyní uviděli naprosto jasně, že rok 2014 nám poskytne velký oddechový čas po roce 2013, který byl silně karmický.

Tento rok s třináctkou opravdu velmi souvisel s vyostřením věcí, které bylo třeba urovnat, ale kromě toho vás také vytlačil z vaší komfortní zóny - a to možná i bolestivými způsoby - abyste se opravdu postavili čelem ke svým stínům, abyste dokázali čelit sobě samým, udělali mnohá hluboká, velmi hluboká odpuštění, a to jak vůči sobě samým, tak i vůči druhým. Rok 2013 byl skutečně o propouštění všeho starého. O osvobození a oproštění se od toho starého. Nemluvím ale o věcech, na kterých vám záleží, to rozhodně ne. Znamená to nechat odejít strach, obavy, starosti, stres, stagnaci, a všechny ty nízké energie, které nám narušovaly náš životní úděl a vnitřní mír.

Rok 2014 přinese ve zprávách taktéž některé záležitosti, které nebudou příjemné. Nebudu zabíhat do detailů. Ukazují mi, že se některé věci přihodí ještě před koncem tohoto roku. Dnes se opravdu modlím, aby se nám vše potřebné odhalilo. Ale nezasáhne to přímo vás, pokud se nepoddáte strachu. Určitě nechci ke strachu přispívat, ale temné energie jsou opravdu jako zloděj, který se skrývá v temnotě a škodí tajně. Proto je pro nás důležité dát si pozor na skryté energie strachu. Když sledujete zprávy, tato energie vás tajně nahlodává. Třeba články o tom, jak padají různá rozhodnutí ve vládě nebo vojenství. Když čtete tyto na strachu založené věci, mohou vás svést z cesty a upoutat vás do starostí.

Co musíme udělat, ať už se kolem nás děje cokoli, je zůstat ve svém středu. Bez ohledu na to, jak se cítíte po stránce mentální, emocionální, fyzické nebo finanční, naším životním údělem je rovnováha a také upřímnost k sobě samým. Když se cítíte vystrašení, plni starostí nebo nahněvaní, rozhodně tyto pocity nepotlačujte ani nepřehlížejte! Neboť potlačování emocí je jako přidávání vzduchu do horkovzdušného balónu, který se nafukuje více a více. Pak může dojít k propuknutí nemocí, nehodám, depresím, úzkosti, takže to rozhodně nebudeme dělat. Potřebujeme si však být vědomi těchto pocitů, zůstávat střízliví a vědomí, třeba i s pomocí meditace a udržování si klidného a míruplného prostředí, tak jak je to jen možné. Také se vyhněte obviňování druhých, stavění se do pozice oběti nebo sebelitování. Buďte si svých pocitů vědomi. Když se objeví, všimněte si jich, prociťte je a pak je uvolněte - k tomu si zavolejte duchovní pomoc, ať už své Vyšší Já, Ježíše, Boha nebo strážné anděly. Zavolejte si vyšší, mnohem vyšší energie k tomu, aby vám pomohly zvládnout tyto pocity. A pak se nadále modlete za to, aby vám pomáhaly zůstat plni míru a soustředění ve svém centru. 

Pokud jste se dostali do bodu, v němž i když se kolem vás věci odehrávají chaoticky, vy přesto zůstáváte soustředěni ve svém vlastním jádru, cítíte mír a žehnáte všem, kterých se to také týká, pak jste zvládli maturitu na duchovní škole. To znamená, že jste si osvojili velmi důležitou a naprosto zásadní schopnost. K tomuto budeme všichni vedeni a ponoukáni během následujícího roku. Budou se odehrávat všelijaké věci, jako např. ty, jimž říkáme "falešné vlajky", což jsou uměle vytvořené krize. Andělé nám říkají, že to není nic nového a že máme pouze zůstat soustředění ve svém centru a neupadat zpět do strachu.
V duchovní pravdě se vám nemůže nic stát. Chtěla bych vás ujistit, že co se týká vaší duše, neexistuje nic takového jako smrt. Určitě tím nechci říct, že byste měli zemřít, to prosím vás ne, ale chci vás ujistit, že místo, kam duše po smrti odchází, je tak nádherné, plné lásky, radosti a míru, žádné starosti o peníze nebo o záležitosti těla, nic takového, takže není vůbec žádný důvod ke strachu ze smrti.

A co se týká pozemských záležitostí, Nebesa vám chtějí se vším pomáhat. Chtějí vám pomoci platit vaše účty, cítit se milovaní a pomoci vám se všemi pozemskými záležitostmi, ale klíčem k tomu je, že jim musíte naslouchat. Nejprve musíme o pomoc požádat, protože nemohou do ničeho zasahovat bez toho, aniž bychom si to svobodně zvolili, což znamená, aniž bychom si o to sami řekli, ať už je to jakoukoli formou, která vašemu systému víry nejvíce vyhovuje. Krok č.1 je tedy žádost o pomoc.

Krok č.2 je naslouchání odpovědí, které nám začnou posílat. Všechny naše záležitosti jsou vždy vyslyšeny a zodpovězeny. Problém je v tom, že ne vždy tuto odpověď slyšíme. Nefunguje to tak, že si řeknete o peníze, a pak vám přistane na prahu pytel s penězi. Funguje to více tak, že pokud potřebujete peníze nebo lepší práci, nalezení svého duchovního partnera nebo uzdravení, požádáte, a pak musíte následovat instrukce, které vám dají. V některých knihách jsem již popsala, jak můžete rozpoznat skutečné vedení od falešného a podobně.

A krokem č.3 je následování tohoto vedení. Řekněme, že jste přišli o práci a požádali jste o pomoc, a pak vás napadne připojit se k nějaké skupině lidí, např. v místní restauraci, a tato myšlenka se vám pořád vrací. Udržte si tu myšlenku a následujte ji. Co s tou myšlenkou uděláte? Volba je na vás. Možná si řeknete: "Hmm, ale tam nemůžu jít, co když mě ti lidé mezi sebe nepřijmou, je to příliš pozdě, nechce se mi jezdit přes půl města,  co když se mi tam nebude líbit, co když nebudu rozumět tomu, o čem bude řeč, co když tam nebude nikdo, koho znám?" a budete si říkat samé takové věci. Ale pak sedíte doma bez práce a ptáte se: "Kde je Bůh?? Proč mi neposlal práci, kterou jsem žádal/a?" Jenže on vám poslal tuto myšlenku navštívit nějakou skupinu lidí v daný čas. A pokud ji následujete a přijdete tam, můžete potkat někoho, kdo řekne: "No ne, zrovna hledáme někoho na tuhle pozici. Jsou tu přátelští lidé, celkem dobrý plat, vaše myšlenky budou vítány a také je snadné dosáhnout povýšení." Bum! Vaše modlitby se naplnily, protože jste následovali vedení, které vám přišlo. A já vídám stovky, stovky takovýchto případů každý měsíc!
Potkávám lidi, kteří mi říkají, že je andělé neslyší, že prosili o pomoc a nic se nestalo, a prakticky ve 100% případů je problém v tom, že tito lidé neposlouchají vedení svých andělů. Pokud s tím potřebujete pomoci, uděláme si nyní meditaci.

* * *

MEDITACE

Pojďme se všichni spojit se svými anděly, protože je to skutečně důležité, někdy je to otázka života a smrti. Podobně jako já, když jsem dostala od andělů jasné pokyny, co udělat při přepadení u mého auta. Musela jsem to poslechnout, musela jsem podle toho jednat.

Dýchejte. Nemusíme nic zvláštního dělat, abychom anděly přivolali, neboť oni jsou s námi stále. Vždycky. Bez ohledu na to, jaká máte přesvědčení, víru nebo náboženství, nebo jak na vás třeba působím já. Máte u sebe své anděly. Potřebujete je ve svém fyzickém životě. Pomáhají vám udržovat vaši životní sílu. Nezáleží na tom, jestli teď cítíte jejich přítomnost či nikoli. Jsou tu a slyší vás. Vaši andělé vás bezpodmínečně milují. Nikoho nesoudí. Soudí pouze ego a andělé žádné ego nemají.

Dýchejte... a nesnažte se je za každou cenu cítit nebo slyšet. Přílišná snaha a nátlak vás dovede jen k vašemu egu. A naslouchat egu rozhodně není naším záměrem. Dýchejte. A myslete na své anděly. Řekněte jim: "Ahoj, tady jsem! Mám tě rád/a a potřebuji tvou pomoc." Víte, k andělům se nemodlíme a nevyvyšujeme je, ale můžeme s nimi pracovat coby s úžasným darem od Boha. Slovo "anděl" znamená "Boží posel". A i když se můžeme spojit přímo s Bohem, je někdy moc těžké slyšet jeho hlas, když jsme vystresovaní nebo unavení. Ale pro nás je velmi důležité tento hlas slyšet a andělé jsou pro nás tím mostem, který to umožňuje. Tak... Dýchejte... a dovolte sami sobě uslyšet hlasy svých andělů...

Požádejte je právě teď o pomoc, ať se jedná o cokoli. Co vás znepokojuje? S čím potřebujete pomoci? Myslete na to a řekněte: "Andělé, prosím vás, pomozte mi s tím." 
"Prosím vás, andělé, mluvte velmi hlasitě."
Pamatujte také na to, že velmi často k vám andělé promlouvají skrze vaše pocity. Jsou to silné pocity, které se stále vracejí a ponoukají vás k tomu, abyste jednali.

"Andělé, jaký je další krok, který mám podniknout na své cestě? Jaký další krok mám udělat?"
Jaký pocit k vám přišel, když jste se na tuto otázku zeptali? Nesnažte se tolik zjistit své pocity, pouze si jich všímejte. Je nemožné, abyste žádný vjem nedostali, neboť vnímáte neustále. První myšlenka, která vás napadla, nebo pocit, který jste dostali, vás vede k dalšímu kroku, který potřebujete udělat.

Stále žádáme anděly, aby k nám promlouvali jasně a hlasitě, tak abychom jim mohli snadno porozumět, a také aby nám dodali odvahu a sebedůvěru, abychom se dokázali hnout kupředu a jednat podle tohoto vedení, i když nemáme žádnou jistotu ohledně toho, jak se věci vyvinou. V duchovní pravdě je váš výsledek zaručen, když následujete Božské vedení. Vždy se všechno vyřeší.

"Andělé, jaké změny chcete, abych udělal/a právě teď ve svém životě?"
Co vás napadlo jako první, když jste se zeptali na tuto otázku?
Požádejme anděly o podporu ve všech formách, která vám pomůže tyto zdravé životní změny vykonat. A pamatujte, že vaši andělé vás vedou k tomu, abyste opravdu něco udělali. Našli pro vás plán a i když vám ho možná celý neukážou, vědí, jak vše vyřešit.

Ego se snaží vše odkládat a zdržovat vás od andělských poselství. Ego nechce, abychom podle tohoto vedení jednali. A tak nám ego začne říkat: "Napřed potřebuji víc peněz, než budu moci následovat andělské vedení. Napřed potřebuji více času, více sebedůvěry, atd."
A tak pokaždé, když dostanete nějakou takovou myšlenku typu "Napřed potřebuji více...", vězte, že to je vaše ego, to není andělské vedení. Andělé takto nejednají. Ve světě andělů není žádné odkládání. Existuje tam pouze Božské načasování. A to vychází z lásky. Odkládání vždy vychází ze strachu.

Dýchejte.
Pokud se chcete svých andělů na něco dalšího zeptat, nyní máte perfektní čas, abyste se jich zeptali.

Naslouchejte svým pocitům. Pokud máte své srdce potlučené kvůli jiným lidem, vězte, že vaši andělé jsou vašimi nejlepšími přáteli. Mohou vám pomoci se vyléčit a také vás dovést k opravdu hodným lidem. Jste velmi milí a zasloužíte si být obklopeni něžnými, citlivými lidmi, jako jste vy sami. Na tomto světě je mnoho dobrých lidí. Jen se potřebujeme na tyto lidi zaměřit. Jedním z těchto hodných lidí jste i vy.

Andělé mi ukazují vizí vás, jak se objímáte svými pažemi, abyste si darovali láskyplné objetí a připomněli si: "Moc tě miluji." Tím se nepovyšujete nad nikoho druhého. Ve smyslu jednoty se všemi Božskými stvořeními si zasloužíte stejně tolik lásky jako kdokoli jiný a stejně tolik štěstí jako kdokoli jiný. A navíc, když jste šťastní, pozvedáváte i všechny, kteří jsou ve vašem okolí. Požádejme anděly, aby vám pomohli být šťastní. 

Staniž se.

* * *

Náádhera... Takovýto typ meditace můžete dělat každý den, když se vzbudíte, nebo když jdete večer spát, a nebo kdykoli během dne, když se cítíte rozhození a mimo svůj střed. Pamatujte, že Bůh vás stvořil plné míru a ve svém středu, a pokud se tak necítíte, pak jste sešli ze své cesty. To neznamená, že je s vámi něco špatně nebo něco takového, znamená to jen, že je třeba něco upravit. Podobně jako když řídíte auto a sjedete špatnou odbočkou pryč ze své cesty k cíli, potřebujete zastavit, otočit se a vrátit se zpátky na původní cestu.
A pokud je vaše cesta nějakým způsobem nešťastná, znamená to jen, že jste se vydali špatným směrem. Nijak vám nepomůže, když si ho budete vybírat stále znovu, nebo když tím směrem půjdete stále dál. To je jako kdybyste poté, co jste sjeli autem z cesty na špatnou odbočku, jeli prostě dál - to vás k vašemu cíli nedostane.
Naproti tomu je však pro nás každý náš čin a zážitek učitelem a rozhodně nám může být nápomocný k opětovnému nastolení naší rovnováhy, našeho míru. 

Pamatujte na to, že vaši andělé jsou s vámi 24 hodin denně, 7 dní v týdnů a nyní, v tomto okamžiku. A ve chvílích, kdy je potřebujete nejvíc, jsou vám nejblíže. Kdykoli k nim můžete mluvit. I když jste v práci a jste vystresovaní, můžete odejít do nějaké klidnější místnosti, kde zavřete oči, budete dýchat a třeba jen 30 sekund budete hovořit ke svým andělům. Věci se zlepší, vy se budete lépe cítit a vaši andělé vám pomohou najít řešení. A jak už jsem řekla, pokud podniknete lidské kroky, ke kterým vás toho andělské poselství vedlo, všechno se vyřeší pozitivní cestou.

Je to skutečně nádherné. Na svých cestách potkávám mnoho lidí a teď, když tolik cestuji, se skupinka lidí, kterým jsem kdysi udělala andělské výklady, rozhodla, že se společně sejdeme. Velmi mě potěšilo, že jsme si mohli promluvit. Řekli mi, že výklady, které jsem jim kdysi udělala během pár minut, si opravdu vzali k srdci, následovali ono vedení a změnil se jim celý život. Tolik lidí má dnes svou vysněnou práci, protože následovali andělské poselství. Dostali ujištění, že budou na své cestě podpořeni, a to také jsou a jsou velmi úspěšní. A takováto odezva je opravdu pohlazením pro mou duši, protože při všem tom cestování, které není zrovna mou oblíbenou součástí mé profese, mě opravdu těší, když slyším, jak lidem pomáhají poselství od jejich andělů. Je to pro mě jeden z důvodů, proč chci pokračovat ve vyučování tady toho všeho, protože vím, že když každý z nás bude umět naslouchat svým andělům, dostaví se ohromné hromadné léčení, lidé budou plni míru, budou šťastní a naplnění, a budou zažívat hojnost ve všech oblastech života.

Zpátky živě na hayhouseradio.com budu zase 4. prosince. Každý týden se vám hlasím na youtube se svými týdenními karetními výklady, které budou pokračovat, ať budu kdekoli, neboť je to úžasná cesta, jak se vzájemně setkávat. Velmi se na vás těším!

Mnoho lásky a andělských požehnání!

- Doreen Virtue

* * *

zdroj: hayhouseradio.com
překlad z odposlechu: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.