sobota 21. prosince 2013

Jak následovat své vnitřní vedení

Naučte se naslouchat svému vnitřnímu vedení. Po práci s energií a magnetizování si toho, co chcete, vás vaše vnitřní vedení povede tou nejrychlejší a nejjednodušší cestou. Když nasloucháte svému vnitřnímu vedení a necháte se jím vést, sledujete přirozené proudění energie. Je to proudění, které vás vede snadno a bez námahy ke všemu, oč jste žádali. Vnitřní vedení vychází z vašeho vyššího já a mluví k vám prostřednictvím pocitů, vhledů a vnitřního vědění. Poskytuje vám také informace i z jiných zdrojů, než které vnímáte svými fyzickými smysly. Utišíte-li se a budete-li naslouchat svým myšlenkám a pocitům, můžete se napojit na daleko širší spektrum informací, než které obvykle považujete za přístupné.

Když do vesmíru vyšlete myšlenky na to, co chcete, vaše vyšší já projde nejrůznějšími událostmi z minulosti, současnosti i budoucnosti, uvidí jejich souvislosti a situace, které bude třeba vytvořit, abyste získali, oč žádáte. Pak také najde ten nejlepší způsob, jak vám to přinést. Začne vám přitahovat lidi, příležitosti a události a vytvoří podmínky pro setkání s těmi, kteří vám mohou nějak pomoci a kterým můžete něčím prospět i vy. Vesmír totiž pracuje pro nejvyšší dobro všech. Vaše pocity vám pak napoví, co dělat. K vytouženým cílům vás vede vaše ochota být spontánní, následovat svá vnitřní nutkání a tušení, sledovat své výraznější pocity a také podle nich jednat.

Důvěřuji svému vnitřnímu vedení a následuji jej.

 

Vaše vnitřní vedení vás směřuje k vašemu vyššímu dobru. Jednou z výzev je naučit se rozlišovat mezi vnitřním vedením a povrchními přáními či myšlenkami vycházejícími ze strachu. Cítíte-li, že to, co chcete, vám přinese radost a potěšení, pak to nejspíš bude v souladu s vaším vnitřním vedením. Jestliže se vám vaše přání zdají příliš dobrá, než aby to mohla být pravda, necítíte-li svou touhu v hloubi svého já, pak nejspíš o vaše vnitřní vedení nepůjde. Važte si svého vnitřního vnímání a věnujte dost času detailům. Ptejte se: "Jsem k tomu skutečně veden/a zevnitř? Cítím to jako dobré a správné, nebo je to spíš jen takové doufání?"

Vaše duše k vám mluví skrze pocity a myšlenky. Čím více si je uvědomujete, tím snadněji ji uslyšíte a budete si rozvíjet své vnitřní vedení. Kdykoliv máte nějaké neobvyklé pocity nebo myšlenky, věnujte jim pozornost. Jednáte-li podle svých vnitřních zpráv a zpětně si ověřujete, kam vás zavedly, rozvíjíte si cit pro své vnitřní vedení.
Chcete-li například zajít do nějakého obchodu a najednou vás napadne tam nejdříve zavolat a zeptat se, zda mají otevřeno. Obvykle vás nic takového nenapadá a prostě se tam vydáte. Teď tam ale zavoláte a zjistíte třeba, že obchod je kvůli přestavbě zavřený. Zvyknete-li si takto věnovat pozronost svým pocitům a myšlenkám a budete-li podle nich jednat, začnete také snadněji rozlišovat, co je vaše vnitřní vedení a co ne.

Následujte své pocity a vnitřní sdělení, abyste mohli snadno manifestovat ve hmotě; možná dokonce ještě dřív než vůbec zjistíte, že něco potřebujete. Začnete říkat "ne", když opravdu cítíte "ne", a "ano", když opravdu cítíte "ano". Během dne se ptejte: "Dělám opravdu to, co chci? Je to ta nejlehčí a nejradostnější činnost, anebo se do ní nutím, protože si myslím, že bych to dělat měl/a?" Uvěřte, že vaše pocity radosti, potěšení a lásky k sobě samým vás vždycky povedou k vašemu nejvyššímu dobru.

Vnitřní vedení má různé formy. Jednou z nich jsou negativní pocity nebo dokonce varování před tím, k čemu se chystáte. Další forma nabízí vhledy k budoucnosti, k vaší budoucí cestě nebo ke směrům, kterými se můžete dát. Jiná vám zase pomáhá být v pravý čas na pravém místě a shodami okolností a událostí vám vytváří takové situace, které na své cestě potřebujete, abyste se dostali co nejsnadněji tam, kam jdete.
Varující vnitřní vedení obvykle přichází prostřednictvím vašich emocí. Často si je uvědomíte jako pocit úzkosti nebo nepříjemný tlak kolem žaludku. Muž, který pracoval jako investor na burze, říká, že podle pocitu napětí a úzkosti vždycky poznal, kdy neudělal právě dobrou investici. Pozornost k tomuto typu vnitřního vedení si můžete rozvinout tak, že si budete uvědomovat, jak se cítíte normálně, a budete také dávat dobrý pozor na každou neobvyklou úzkost nebo nervozitu. Muž, o němž je řeč, věděl, jaký je jeho běžný pocit při investování, takže si mohl uvědomit jakékoliv neobvyklé napětí. Vaší výzvou bude rozpoznat rozdíly mezi svými obvyklými pochybnostmi a těmi vnitřními emocemi, které přicházejí od vašeho vnitřního vedení.


Trávím dost času v klidu a sebepozorováním. Slyším své vnitřní vedení.

Vnitřní vedení týkající se vašich budoucích cest a směrů uslyšíte většinou tehdy, když se zklidníte, podíváte se do svého nitra a budete dělat to, co vás pozvedá nad váš běžný stav pozornosti. Takové vedení se může projevit v podobě myšlenky, pocitu, představy anebo prostřednictvím denního snění o tom, co byste chtěli dělat. Pokaždé, když se zklidníte, to ve vás může dále růst a rozvíjet se. Toto vnitřní vedení si můžete rozvíjet, když budete trávit více času v tichosti; tiše seďte, uvolněte se a zaměřte se na svůj život. Někdy se vám tato forma intuice může objevit při nějaké tvořivé činnosti nebo tělesném pohybu. Náhlé a nečekané vhledy o svém životě můžete dostat při malování, kreslení či hře na hudební nástroj, při běhání nebo plavání. Následujte toto vedení. Pokud se mu budete neustále vyhýbat, bude pro vás stále těžší jej uslyšet a rozpoznat zprávy pro svou budoucnost.

Dostanete-li nějaký nápad, nepřehánějte to s jeho analýzou. Nemusíte se stále ptát: "Povede mě tento nápad na novou cestu životem, přinese mi zisk, zajistí mě na zbytek mého života?" Nápady jsou jako semínka - když raší, nevíte hned, do čeho vyrostou. Jednoduše následujte své radostné vnitřní podněty a vaše nápady se rozvinou do takových forem, které vám nejlépe poslouží.


Vždycky jsem v pravý čas na pravém místě.

Vnitřní vedení, které vás vždy vede na pravé místo v pravý čas, objevíte tak, že poznáte své běžné myšlenky a budete věnovat pozornost všem neobvyklým nápadům. Do práce například jezdíte vždy stejnou cestou, ale jednoho dne vás napadne jet jinudy. Možná vás to napadlo už dřív, ale tentokrát je tato myšlenka obzvlášť naléhavá, a tak pojedete jinudy. V autorádiu pak uslyšíte, že se na vaší obvyklé cestě vytvořila dopravní zácpa. Mezi běžnými myšlenkami a těmi, které přicházejí od vašeho vnitřního vedení, budou jemné rozdíly a odlišné pocity. Rozlišíte je tak, že budete podle těchto jemných rozdílů a pocitů jednat a sledovat pak výsledky tohoto svého počínání.
Vezměme si jiný příklad. Chcete si koupit nějakou věc, ale nemůžete ji nikde objevit. Strávili jste možná řadu dní různým telefonováním nebo pochůzkami po obchodech, ale k ničemu to nevedlo. Jednoho dne vás napadne, že byste mohli zajít do určitého obchodu, kam obvykle vůbec nechodíte. Uvědomíte si toto své nutkání a vydáte se tam. Věc, kterou jste hledali, právě přišla na sklad a vy si ji můžete hned odnést. Ohlédnete-li se zpět, uvědomíte si, že do obchodů, které jste navštívili předtím, vás vlastně nic netáhlo. Možná jste se tam vydali, protože jste doufali, že tam svou věc přece jen najdete, a ignorovali jste své pocity a vhledy, které vám říkaly, abyste tam nechodili.

Někdy je lepší počkat a nedělat v dané situaci nic, dokud se nedostaví pocit, nápad nebo představa o tom, co máte udělat. Čekáním na své vedení se můžete vyhnout zbytečné práci a dostat se v pravý čas na pravé místo. Tak si snadno a bez námahy vytvoříte, co chcete.

Pomyslete na něco, co si přejete. Napadá vás, co byste pro to mohli udělat? Může to být něco docela jednoduchého, třeba někam zatelefonovat nebo zajít do obchodu, který vás první napadne. Uděláte to? Rozhodněte se, kdy to uděláte. Jestliže neobdržíte žádné vnitřní sdělení, prostě nedělejte nic a v každém okamžiku následujte svou radost. Věnujte více pozornosti svým myšlenkám na to, co si přejete. Tak si uvědomíte každý vhled, který se objeví. Pokaždé, když myslíte na své přání, si věnujte dost času. Ztište se a všímejte si všech nápadů, které vám přijdou.

Přání vaší duše, nutkání přicházející z vašeho vnitřního vedení, se vždycky týkají toho, co už přímo či nepřímo znáte. Tato nutkání s sebou přinášejí jak nápady, tak energii k tomu, abyste je mohli realizovat. Cítíte-li náhlé nutkání udělat něco, o čem dohromady nic nevíte a k čemu byste potřebovali celé měsíce, než byste to pořádně dokončili, ale vy přitom tolik času nemáte, jde pravděpodobně spíše o povrchní touhu, a nikoliv o vaše vnitřní vedení. Věci, k nimž jste vedeni zevnitř, jsou logické, zapadají do vaší současné situace a můžete je dělat s těmi schopnostmi, které právě máte. Někdy pocítíte chuť opatřit si nějaké nové informace a později vás vnitřní vedení povede k činnostem, při kterých tyto informace také hned využijete. Vnitřní vedení vás obvykle netlačí do takových činností, ke kterým nemáte dost schopností či informací, a na svou práci máte většinou dost času, abyste ji mohli dělat v takovém tempu, které je vám příjemné.

Jednou z cest, jak si rozvinout své vnitřní vedení a naslouchat mu, je ohlédnout se za svými úspěchy a zeptat se: "Jaké jsem měl/a pocity a myšlenky, když jsem se k tomu rozhodl/a?" Pomyslete na něco, co jste si koupili a cítíte, že to byla opravdu dobrá koupě. Dokážete si vzpomenout, jak jste se cítili, když jste si to kupovali? Možná jste uvnitř "věděli", že si to máte koupit, ačkoliv jste třeba měli nějaké pochybnosti. Ohlédnete-li se za svými rozhodnutími, kdy jste utratili peníze za něco, co naopak až tak dobré nebylo, možná si vzpomenete, že nějaký váš "vnitřní smysl" vám říkal něco jiného, než když jste si pořizovali něco opravdu užitečného. Když se vám stane něco, co se vám nelíbí, můžete se ohlédnout zpět a prozkoumat své pocity a myšlenky, které vás možná vedly jiným směrem.

Vaše vyšší já vám neustále poskytuje vnitřní vedení, jak dosahovat výsledků tím co možná nejjednodušším a nejradostnějším způsobem. Poslouchejte své vedení s opravdu živou pozorností. Zvykněte si pečlivě sledovat své myšlenky a pocity dřív, než něco uděláte. Uvědomte si, jak myslíte a co cítíte normálně, abyste si mohli všimnout i těch nejjemnějších rozdílů. Tak si budete více všímat a uvědomovat si vedení, které neustále dostáváte.

 

Následuji svou nejvyšší radost.

Jakékoliv tíživé pocity, odpor nebo nechuť pokračovat vám ukazují, že nesledujete svou nejvyšší cestu. Vaše vyšší já k vám mluví skrze radostné pocity, když následujete svou vyšší cestu, a skrze odpor a nechuť, když ji nenásledujete. Nutíte-li se dělat věci proto, že "musíte", nenasloucháte svému nitru. Vaše duše vám sotva řekne: "Musíš dělat toto nebo měl/a bys dělat ono." Spíše vám říká: "Je to krásné, že? Přináší ti to hodně radosti? Chtěl/a bys to dělat častěji?"

Všichni jste jistě zažili časy, kdy jste se zdráhali udělat to či ono, aniž byste věděli proč, a později jste možná zjistili, že to stejně nebylo potřebné nebo vhodné. Měli jste třeba pracovat na nějakém projektu, ale neměli jste do něj pražádnou chuť. Následovali jste své vnitřní vedení a pocity radosti, a tak jste se do něj nepustili a věnovali jste se raději něčemu jinému. Později, třeba ještě týž den nebo týden, vám pak někdo zavolal, že se situace změnila. Projekt už neměl smysl anebo ho chtěli provést jinak. Kdybyste se do té práce přece jen "přinutili", možná byste museli dělat všechno znovu.

Je dobré alespoň na nějaký čas odsunout vše, o čem si říkáte, že byste to měli dělat, a raději se zeptat sebe samých, které věci byste dělat chtěli. Následujete-li své vnitřní vedení a pocit radosti, ušetříte si spoustu zbytečné práce.


Vážím si sebe sama ve všem, co dělám.

Někdy však může být odpor k práci jakousi malou "sabotáží" sebe sama. Jestliže někde hluboko uvnitř víte, že zdravý jídelníček, tělesné cvičení, řešení určité otázky nebo nějaká činnost by vám velice prospěla, ale přitom se tomu bráníte, potřebujete se možná naučit vážit si více sebe samých. A tak raději začněte drobnými krůčky k sebeúctě, než abyste se hned pouštěli do velkých a komplexních záležitostí. Pomyslete na něco krásného a příjemného, co byste pro sebe chtěli udělat. Možná byste se chtěli naložit do vany s horkou vodou, koupit si domů květiny anebo si dopřát každý den půl hodiny jenom pro sebe.

Děláte-li věci, které jsou vám příjemné a hojivé, sdělujete také svému podvědomí, že jste cenný člověk, který si zasluhuje dosáhnout svých cílů. Když takto postupujete malými krůčky vpřed, budete si snadněji prohlubovat úctu k sobě samým. Jakmile si zvyknete vážit si svých hlubších potřeb a pocitů, bude se vám také snadněji dařit následovat vnitřní vedení a směry vývoje, které se před vámi otevírají.
Někdy vám bude vaše vnitřní vedení třeba říkat: "Chci pracovat celý den. Cítím se moc příjemně při představě, že dokončím, co dělám." Vaše vnitřní vedení vás nepovede pokaždé k okamžitému uspokojení; častěji se zaměřuje na dlouhodobý pocit naplnění a dosahování cílů. Vnitřní vedení k vám mluví mnoha způsoby, ale vždycky s láskou k vám samým a dobrými pocity z toho, co děláte.

Nutíte-li se něco dělat nebo pracovat na něčem jen z povinnosti nebo chcete utrácet peníze, protože cítíte, že byste měli, nenasloucháte svému vnitřnímu vedení. Jestliže se nutíte v zaměstnání dělat mnoho věcí, které dělat nechcete, podívejte se na to ze širší perspektivy. Proč zůstáváte v zaměstnání, které vám neumožňuje dělat to, co vás baví? Jestliže milujete svou práci a většinu úkolů, které přináší, a nebaví vás jenom některé z nich, podívejte se důkladně právě na ně. Možná existuje lepší způsob, jak je dělat, možná lepší postup či rozdělení práce mezi vámi a vašimi spolupracovníky anebo nějaká možnost, jak vám může pomoci vaše rodina, děti nebo přátelé. Všímejte si svých negativních pocitů - ukazují vám totiž, jak byste svou situaci mohli zlepšit.

Pracujete-li celé hodiny na něčem, co vám nepřináší radost, nevážíte si příliš sebe samých. Když děláte to, co vám přináší radost, zjistíte možná, že vše, do čeho jste se nutili třeba kvůli penězům, už vlastně dělat nemusíte. Zjsitíte také, že v delším časovém horizontu si vyděláte víc peněz prací, kterou milujete, než činnostmi, které vás nebaví.

Čím radostněji se cítíte, když následujete svá nutkání, touhy a vyšší vize a jednáte podle nich, tím rychleji a snadněji získáváte to, co chcete. Následujete-li svou vyšší cestu, zjistíte, že všechno funguje daleko snadněji, někdy skoro až zázračně. To neznamená, že před vámi nebudou žádné výzvy. Výzvy vám totiž pomáhají získat sílu a sebedůvěru. Následujete-li pocity radosti, potěšení a lásky k sobě samým, vaše sny se uskuteční.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.