pondělí 6. ledna 2014

Zdravotní problémy týkající se druhého emočního centra

DRUHÉ EMOČNÍ CENTRUM - MOČOVÝ MĚCHÝŘ, POHLAVNÍ ORGÁNY, SPODNÍ ČÁST ZAD A KYČLE

Druhé emoční centrum je spojováno především s otázkou lásky a peněz. Pokud nejste schopni udržet rovnováhu mezi těmito dvěma aspekty života, jste vystaveni riziku onemocnění močového měchýře, pohlavních orgánů, spodních částí zad a kyčlí. Udržet si dobré zdraví orgánů tohoto emočního centra tedy znamená naučit se, jak optimálně spravovat svoje finance, aniž byste museli obětovat svůj milostný život a naopak. To zní snadno, že? Opak je však pravdou. Jen velmi málo lidí má přirozenou schopnost to zvládat, takže nyní čtěte pozorně.

Stejně jako v případě ostatních emočních center platí to, že otázka, jakou část těla nemoc zasáhne, je závislá na tom, jaký typ myšlenkových pochodů nebo chování způsobuje nerovnováhu v této oblasti života. Co se týče problémů týkajících se druhého emočního centra, existují tři typy lidí: ti, kteří by se více zaměřili na lásku než na peníze, ti, kteří cítí nezvladatelné nutkání hnát se za penězi a/nebo za láskou, a ti, kteří nezvládají ani jedno, ani druhé. Konkrétně o této otázce pohovoříme, až se budeme věnovat jednotlivým částem těla, v každém případě je však důležité naslouchat svému tělu. Pamatujte si, že vaše tělo pracuje jako intuitivní stroj, který vám oznámí, že v oblasti emocí není něco v pořádku, tím, že se začne ozývat po fyzické stránce.

Negativní myšlenkové pochody, které se týkají druhého emočního centra, jsou úzkost, zlost nebo smutek pramenící z pohlavní nebo sexuální identity a také problémy ve vztazích nebo finančních záležitostech. To samozřejmě dává smysl, neboť jakmile opustíme bezpečí rodiny (první emoční centrum) a začneme se starat sami o sebe, první problémy, s kterými se začneme potýkat, jsou zpravidla láska a peníze, vztahy a finance.
Co tedy brání člověku, který je nucen řešit svoje finance a vztahy, aby vedl zdravý život? Máte zlost na svého partnera? Máte časté obtíže ve finančních záležitostech? Rozhazujete nerozvážně peníze? Máte pocit, že jste zavaleni problémy?
Tyto emoce a chování jsou jen některé z mnoha, které vedou ke zdravotním problémům v rámci druhého emočního centra. Pokud jste schopní identifikovat myšlenkové pochody, jež stojí za vašimi zdravotními problémy, můžete začít pracovat na nezbytných emocionálních, behaviorálních a fyzických změnách, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu močového měchýře, pohlavních orgánů, spodní části zad a kyčlí. Prvním krokem je umět rozpoznat hlavní příčinu. Druhým krokem k dosažení zdraví je transformovat tyto negativní myšlenky a chování v pozitivní.

AFIRMACE A VĚDA V RÁMCI DRUHÉHO EMOČNÍHO CENTRA

Stejně jako v případě jiných onemocnění zkoumá Louisina teorie afirmací emocionální nuance zdravotních problémů souvisejících s druhým emocionálním centrem.
Například zdravý menstruační cyklus a schopnost ženského těla čelit absenci menstruace, bolestivé menstruaci a fibroidním nádorům závisí na tom, zda má žena zdravý vztah ke své ženskosti. Potlačování ženskosti je negativním myšlenkovým pochodem, který je všeobecně příčinou ženských problémů. Pocit viny z vlastní sexuality a zlost na partnera jsou spojovány s vaginitidou a záněty močového měchýře.
Stejně tak u mužů je zase hlavním problémem prostata. Čelit nátlaku, co se týká sexu, mít pocit viny z vlastní sexuality nebo bát se stárnutí, to vše je spojováno s problémy s prostatou.
Boj o nadvládu ve vztazích je živnou půdou pro sexuálně přenosné choroby. Ať se jedná o kapavku, herpes nebo syfilis, utkvělé představy, že genitálie jsou něco "hříšného a nečistého", že si zasloužíte trest, jsou myšlenkovými pochody spojenými s pohlavními chorobami. Přesvědčení o tom, že sex je něco špatného, nebo nutnost čelit nátlaku, co se týká sexu, jsou myšlenkovými pochody spojenými s impotencí.
Pokud se na plodnost podíváme pomocí teorie afirmací, uvidíme, že když máte problém otěhotnět, trápíte se kvůli načasování nebo touze stát se rodičem.
A řekněme si to na rovinu, kdo z nás neměl bolesti v kříži v době, kdy měl starosti s penězi? Obavy týkající se peněz a budoucnosti jsou negativní myšlenky spojené s bolestí spodní části zad a ischiasem.
Co nám tedy říká věda o vztahu mentální a tělesné stránky člověka, ze kterého pramení negativní emoce a myšlenky působící na orgány druhého emočního centra?
Studie ukázaly, že procento neplodnosti a nepravidelnosti menstruačního cyklu je vyšší u žen, které prožívají vnitřní konflikt s problematikou mateřství a které se bojí změn, jež při otěhotnění nastanou v jejich těle. Cítí tlak společnosti, která je nutí být matkou, ačkoliv se mateřství nemusí slučovat s jejich dlouhodobými plány. Emoční stres, který je vyvolán, zvyšuje hladinu kortizolu a snižuje progesteron, což brání usazení vajíčka v děloze.
Jestliže je muž pod velkým tlakem, úzkost, kterou prožívá, vyvolává v jeho těle protilátky, jež mají za následek "impotentní" spermie. Stres a smutek nutí varlata a nadledvinky, aby produkovaly více kortizolu a méně testosteronu, což vede ke snížení počtu spermií. Oba tyto problémy mohou vést k neplodnosti.

Existuje mnoho pramenů vědecké literatury zabývajících se problematikou vztahů a jejich vlivem na zdraví pánevních orgánů. Můžeme se dočíst, že deprese a úzkost pocházející z traumat ze vztahů mají vliv na ženské rozmnožovací orgány, neboť jsou příčinou nadměrné produkce steroidů nadledvinkami. V těle tak dochází k nadměrné produkci kortizolu, estradiolu a testosteronu. Nerovnováha těchto tří hormonů může způsobit mnoho problémů, počínaje podrážděností a konče tvorbou fibroidních nádorů a ovariálních cyst, nemluvě o přibývání na váze. Jedna skupina studií dokonce ukázala na přímé spojení mezi chronickou bolestí v krajině pánevní a sexuálním zneužíváním. Je známo, že sexuální trauma, zejména v období dětství, má za následek bolesti genitálií a močových cest a rovněž problémy týkající se třetího emočního centra, jako jsou poruchy příjmu potravy a obezita.
Ženy s nálezem cervikální dysplazie mají zpravidla více sexuálních vztahů v mladším věku, více předmanželských sexuálních vztahů, mimomanželských vztahů nebo se několikrát vdaly a rozvedly. Více než polovina těchto žen vyrůstala v rodinách, kde otec zemřel v mladém věku nebo rodinu opustil. Tyto ženy tak v zásadě v dětském věku postrádaly láskyplný vztah k otci. Sexuální chování v jejich dalším životě je jakýmsi voláním po lásce, snahou nalézt to, čeho se jim nedostávalo v rodině. Chybělo jim vnitřní pojetí lásky, a tak se snažily toto prázdné místo nahradit přemírou nekvalitních vztahů. Tyto ženy si sex většinou dokážou užít, jsou však zpravidla nesobecké a chtějí muži splnit vše, o co je žádá, a to jak fyzicky, tak psychicky.

Finanční nestabilita a ekonomická krize může být přítěží, kterou na svých bedrech nesou občané - a to doslova. Několik studií ukázalo, že se u lidí objevuje bolest v zádech a zvýšené svalové napětí v době, kdy jsou v depresi nebo jsou nešťastní kvůli finančním záležitostem, obzvláště když nenávidí svoji práci. Jedna studie například zjistila, že nespokojenost v práci zvyšuje riziko bolesti zad až sedmkrát. Bolest ve spodní části zad je z hlediska pracovní neschopnosti ve Spojených státech příčinou číslo jedna, a to nejen u zaměstnanců stěhovacích služeb a dělníků v docích, ale také úředníků v kancelářích. A není pravidlem, že výskyt bolestí ve spodní části zad je menší v pracovních prostředích, která jsou ergonomicky příznivější. Víte, co mám na mysli... všechny ty polštáře a opatření, které orgány hygienické služby a firmy zavedly, aby tak ulevily páteřím svých pracovníků. Nedávná studie ukázala, že ačkoliv byli pracovníci v kancelářích vyškoleni v ergonomii, nedošlo k podstatnému snížení bolesti ve spodní části zad a pracovní neschopnosti. Na druhou stranu pokud vykonáváte práci, která vás baví, dochází k vylučování opiátů, které blahodárně působí na chronickou bolest.

Je zajímavé, že bolest ve spodní části zad je také spojována s problematickými vztahy. Zlepšení vztahů ve stávajícím manželství může například pomoci zmírnit chronickou bolest, a obzvláště ve spodní části zad. Pokud člověk trpící bolestí ve spodní části zad, který má problémy v manželství, podstoupí spolu s partnerem manželskou terapii a pracují na svém vztahu, bolest ve spodní části zad často podstatně poleví, a to bez operace nebo léčení léky.

* * *

- z knihy Vše je tak, jak má být; Louise L. Hay a MUDr. Mona Lisa Schulz


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.