středa 29. ledna 2014

Zdravotní problémy týkající se pátého emočního centra

PÁTÉ EMOČNÍ CENTRUM - ÚSTA, KRK A ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

Zdraví orgánů pátého emočního centra závisí v zásadě na tom, jak umíte v životě komunikovat. Jestliže máte potíže s komunikací - ať už se jedná o to, že nedostatečně nasloucháte ostatním, nebo o to, že se sami nedokážete efektivně vyjádřit - máte pravděpodobně zdravotní potíže v oblasti úst, krku a štítné žlázy. Klíč ke zdraví orgánů pátého emočního centra spočívá v tom, že se naučíte adekvátně komunikovat v rámci každodenních vztahů s lidmi.
Mějte na paměti, že komunikace funguje oboustranně. Je třeba hovořit a rovněž naslouchat. Efektivní komunikace spočívá v tom, že nasloucháte a jiní zase naslouchají vám. Musíte být schopní vyjádřit svůj názor a zároveň vnímat komentáře a názory ostatních, abyste na ně mohli adekvátně reagovat.

Jakou část těla špatné komunikační dovednosti zasáhnou, závisí na tom, jaké myšlenkové pochody a chování jsou příčinou problému. Existují tři komunikační problémy, které jsou často příčinou onemocnění orgánů tohoto emočního centra. Onemocněním v ústech - jako onemocnění zubů, čelisti nebo dásní - často trpí lidé, kteří nedovedou komunikovat a vyrovnávat se s pocitem osobního zklamání. Onemocněním krku trpí často ti, kteří - i když mají jinak skvělé komunikační schopnosti - jsou frustrovaní, když nejsou schopni mít situaci pod kontrolou. A konečně, lidé s onemocněním štítné žlázy mají většinou výbornou intuici, nejsou však schopni vyslovit to, co vidí, neboť jim v tom často brání udržet vše v klidu a zařídit to tak, aby lidé byli spokojení.
Každému tomuto aspektu se budeme věnovat později, až se budeme v této kapitole zabývat jednotlivými tělesnými orgány. Jedno však mějte na paměti: pokud se u vás vyskytlo onemocnění štítné žlázy, čelisti, krku a úst, vaše tělo vám tím říká, že je třeba vaše komunikační dovednosti podrobit důkladné analýze.

AFIRMACE A VĚDA V RÁMCI PÁTÉHO EMOČNÍHO CENTRA

Dle teorie Louise Hay zdravý stav krku, čelistí, štítné žlázy a úst závisí na tom, zda je člověk schopen se vyjadřovat. Konkrétně problémy s hrdlem jsou spojeny s neschopností hlasitě se ozvat a pocitem potlačované kreativity, zatímco peritonsilární abces (vznik hnisavé kapsy v okolí mandle) je spojen s hlubokým přesvědčením, že se nedokážete sami hájit a požádat o to, co potřebujete. Máte-li "bouli v hrdle", máte strach z toho, projevit se vůči ostatním.
Posuneme-li se dále ke krku, problémy s krční pátečí jsou spojeny s tím, že neradi měníte svoje názory a máte uzavřenou mysl. Odmítání přijmout něčí názor může rovněž způsobit ztuhlost krku a další problémy s krční páteří.
Dle teorie afirmací dochází k poruchám funkce štítné žlázy tehdy, když je dotyčný ponižován a nemůže dělat to, co by chtěl. Jestliže nedokážete prosadit svou vůli, vystavujete se možnému onemocnění hypotyreózou. Lidé, kteří mají pocit, jako by se dusili, jsou vystaveni zvýšenému riziku onemocnění touto chorobou.

Co nám tedy říká věda o vztahu mentální a tělesné schránky a problémů s orgány pátého emočního centra, jako je krk, štítná žláza a ústa?

Štítná žláza je jednou z největších endokrinních žláz v těle a jako regulační orgán reaguje na všechny hormony v těle - a její funkce je nesmírně ovlivněná vaší schopností komunikovat.
Ženy mají mnohem větší predispozice k onemocnění štítné žlázy než muži - a to obzvláště v období menopauzy. Studie hledající odpovědi na tuto otázku často poukazují na rozdílnosti v biologických aspektech obou pohlaví. Vzhledem k tomu, že se problémy se štítnou žlázou objevují poprvé v období puberty - kdy je naše tělo zaplavováno novými a novými vlnami testosteronu, estrogenu a progesteronu - a dále v období, kdy je jejich hladina v ženském těle nejnižší, vědci došli k tomu, že hormonální výkyvy působí na funkci štítné žlázy.
Hormonální výkyvy však nejsou hlavní a jedinou příčinou rozdílných potíží se štítnou žlázou u mužů a žen. Všeobecně vzato mají muži vyšší hladinu testosteronu, čímž jsou zřejmě biologicky a sociologicky vybaveni větší schopností asertivity, obzvláště pokud jde o komunikaci. Asertivita a neschopnost verbálně prosazovat svoje názory zvyšuje pravděpodobnost onemocnění štítné žlázy. Než se ženy dostanou do fáze menopauzy, mají v těle větší hladinu estrogenu a progesteronu. Ve hře jsou však i jiné faktory. Tyto hormonální hladiny spojené s uspořádáním mozku, ve kterém se emoce neustále míchají s jazykem, vedou k časté sebereflexi. Ženy, které ještě nevstoupily do menopauzy, mají tendenci být při komunikaci méně agresivní a impulzivní, což znamená, že raději neřeknou, co si opravdu myslí, aby zachovaly harmonické vztahy a atmosféru v rodině. Tento styl komunikace většinou napjatou situaci zažehná, ne vždy však řeší osobní potřeby samotné ženy, což může v mládí vést k problémům se štítnou žlázou.
Komunikační styl žen - a procento výskytu onemocnění štítné žlázy - se poté, co žena prošla obdobím menopauzy, značně změní. Ve skutečnosti je počet žen po menopauze, které trpí onemocněním štítné žlázy, vyšší než počet mužů nebo žen mladších. Jakmile ženy vstoupí do období menopauzy, procento estrogenu, progesteronu a testosteronu se mění tak, že hladina prvních dvou klesá a hladina třetího stoupá. V tomto období začínají být ženy více impulzivní a méně přemýšlivé a tento nový komunikační styl jim často působí problémy ve vztazích a v rodině. Ženy mají najednou po menopauze biologické predispozice k tomu, aby se více prosazovaly činy a slovy. Ať se jedná o neschopnost vyjádřit to, co potřebujete, nebo o tendenci vyjadřovat svoje přání neefektivně, tato neschopnost adekvátně komunikovat vede všeobecně k problémům se štítnou žlázou. Pokud se neumíte efektivně prosazovat, jste zoufalí a máte pocit, že se dusíte, nebo se neustále dohadujete, zvyšujete tak riziko onemocnění štítné žlázy.
Jiné studie zase hovoří o tom, že k onemocněním štítné žlázy je náchylný člověk, který je submisivní a neumí se obhájit. Konkrétně jde o jedince, kteří v minulosti zažili nějaké trauma, a ve vztazích, které poté následovaly, měli problém prosadit se jako partner. Minulá zkušenost z nich učinila submisivní osobnost, poddajného člověka, který neumí prosadit vlastní názory. Ve svém vlastním životě "nemají slovo" a postrádají hnací sílu, která by je dovedla k nezávislosti a samostatnosti.

Bolest krku, artritida a ztuhlost je často problémem těch, kteří mají velmi dobré komunikační dovednosti - umějí naslouchat i vyjádřit se. Snaží se vždy situaci vnímat z obou stran a často onemocní v momentě, kdy jejich schopnost vyjádřit se jasně, selže. Jestliže nelze nějakou hádku vyřešit verbálně nebo když dojde v jejich životě k nějakému problému a oni nad ním nemají kontrolu, jsou často popudliví a tvrdohlaví, prosazují svůj názor a odmítají vzít v úvahu názory jiných. Frustrace spojená s tím, že došlo k selhání komunikace, jim často způsobí onemocnění krku. 
Louisina teorie afirmací říká, že zdraví krku a krční páteře závisí na tom, zda je člověk flexibilní a je schopen vnímat obě strany konverzace. Pokud je však vše naopak a člověk je neoblomný a tvrdohlavý, je to živná půda pro nemoc - v tomto případě ztuhlý nebo bolavý krk. Lidé s těmito problémy všeobecně nejsou tak zdatní v naslouchání, co se týče komunikace, protože se drží svých názorů a odmítají názory druhých. Jsou tvrdohlaví a umínění a neumí vnímat názory druhých a porozumět jim. Vhodné afirmace, které působí na tuto tvrdohlavost a umíněnost, jsou: "Nové názory a myšlenky vítám a důkladně je v sobě zpracovávám. S životem nebojuji."
Jedním z řešení, které vede ke zdravému stavu vašeho krku, je uvědomit si, že v průběhu konverzace máte jistý blok. Máte úžasnou schopnost intuitivně naslouchat, porozumět a logicky argumentovat. Musíte však uznat, že je tu jistá hranice, kde vaše intelektuální argumentační schopnosti končí. Když se dostanete do konfliktu, který nemůžete vyřešit, nestůjte si stále jen na svém, neboť tím jen přidáváte polínko do ohně. Namísto toho si uvědomte, že na každou otázku může existovat mnoho odpovědí. Připusťte, že vy sami přispějete k řešení jen částečně, ne zcela. Uznáte-li, že něco zcela kontrolovat můžete a něco ne, a budete-li vědět, kdy z konfliktu vycouvat, i vaše orgány pátého emočního centra budou zdravější.
Naše postoje vůči druhým nám mohou způsobit tolik potíží. Tvrdohlavost, zatvrzelost a nutkání směrovat lidi někam proti jejich vůli, to vše může přispět k problémům s krkem.

Lidé, kteří mají problémy v oblasti úst - jako jsou zubní kazy, krvácení dásní nebo související onemocnění, jako je bolest čelistí nebo dysfunkce temporomandibulárního kloubu - mají problémy s mnoha aspekty komunikace. Tito lidé mají problémy, protože neřeší svoje negativní pocity pocházející z různých zklamání a nehovoří o nich.
Tam, kde se cítí dobře, budou hovořit, ne však o svých problémech ve svém intimním vztahu. Takové konverzace, kde by odhalili svoji duši, by je uváděla do rozpaků nebo by ranily jejich pýchu. Pokud se ocitnou v situaci, která je pro ně nepříjemná nebo která pro ně není příliš emocionálně zajímavá, většinou se stáhnou a nejraději by odešli. Všechny onemocnění úst jsou spojena s neschopností efektivně vyjadřovat niterné potřeby a zklamání.
Zdravý stav úst je spojen s komunikací, přijímáním nových názorů a myšlenek, a s výživou. Jestliže jste však na něco nebo na někoho rozzlobení, nemusí se vám dařit komunikovat. A protože býváte méně ochotní naslouchat názorům druhých nebo schopní činit rozhodnutí, když jste rozzlobení nebo rozmrzelí, mohou se vám začít kazit zuby. Zkuste s touto vaší neschopností rozhodovat se bojovat a těšit se silným a zdravým zubům pomocí afirmace: "Rozhoduji se na základě principů pravdy a uklidňuje mě myšlenka, že můj život jde tím správným směrem."
Je důležité, abyste potlačili touhu stáhnout se do sebe. Stanovte si cíl spočívající v tom, že se skutečně budete s lidmi stýkat - tak, abyste mohli směrem k nim vyjadřovat vlastní pocity. Naučíte-li se ve vztazích vhodně používat svoje komunikační dovednosti, budou vaše ústa a čelisti zdravější.

Vy sami máte tu moc udržet si krk, štítnou žlázu a ústa v dobrém zdravotním stavu za pomoci léků, intuice a afirmací. Máte-li problémy s asertivitou - ať už jde o přílišnou agresivitu nebo naopak pasivitu - možná už se nějaké zdravotní problémy projevují. Pokud budete naslouchat svému tělu a poté změníte svoje myšlenkové pochody a chování, můžete se zároveň naučit zlepšit svoje komunikační schopnosti, vyléčit svoje tělo a změnit způsob, jakým vnímáte společenské vztahy.

* * *

- z knihy Vše je tak, jak má být; Louise L. Hay a MUDr. Mona Lisa Schulz


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.