neděle 23. února 2014

Výklad karet přírodních bytostí pro únorové období

Protože jsem si všimla, že teď spousta z nás prožívá podobné období, rozhodla jsem se udělat karetní výklad na tento čas pro nás všechny. Použila jsem k němu karty The Heart Of Faerie Oracle od autorů Briana a Wendy Froudových.

- Magda


* * *

1. Výzva

Tato karta poukazuje na počáteční období těžkostí, které se na naší cestě vyskytly a do kterých jsme se zřejmě až příliš zamotali. Dává vám na vědomí, že procházíte zkouškou. Žádá vás, abyste byli stateční. Můžete slyšet onen tichý, nenápadný hlas, který vás odrazuje od vašich snů, vymlouvá vám vaši víru, a zkouší, jak pevná je vaše důvěra v sebe samé. Nepoddávejte se tomuto hlasu. Nevzdávejte se svých snů, ať už vám tento hlásek namlouvá cokoli. Postavíte-li se svým obavám čelem a nenecháte si jimi bránit v průchodu, samy vám ustoupí z cesty. Je jen na vás, zda se s touto výzvou poperete a nebo se jí necháte přemoci a začnete se kritizovat a podceňovat. Ať ve vašem životě vyvstala jakákoli těžkost, jedná se o test, kterým procházíte a který má posílit vaši víru. Je důležité dívat se na sebe samé, svůj život a okolnosti v něm v reálném světle, ale vyvarujte se přílišné kritiky a pesimismu. Neposlouchejte ten hlas, který vám říká, že nejste dost dobří, že na něco nemáte, že něčeho nemůžete dosáhnout, že nevypadáte dost dobře nebo nemáte dostatečný talent, abyste zvládli to, co je před vámi. Pokud sníte o novém vztahu nebo nějakém jiném dobrodružství a někde uvnitř vás se začne ozývat hlásek, který vám bude namlouvat, že na to nemáte a že je to nemožné, pamatujte, že je to výzva. Procházíte zkouškou a když se jí nenecháte odradit a vytrváte na své cestě, uvidíte, čeho všeho jste schopni dosáhnout.

2. Dvojmysl
Tato karta vypovídá o velké nerozhodnosti. Pravděpodobně se vám příliš nedaří odolávat pokušení se podceňovat a zpochybňovat. V jednu chvíli máte pevné odhodlání něco udělat a vzápětí si tím vůbec nejste jistí. Máte velký strach z toho, že uděláte chybu, a tak neustále jen přešlapujete na místě. Tato karta zobrazuje bytost, jež má dvě mysli, a tak se nikdy nerozhodne, protože kdyby učinila rozhodnutí podle jedné, ta druhá s tím nebude souhlasit.
Stejně tak to je i s lidmi ve vašem životě. Co člověk, to názor. Ať uděláte cokoli a ať se rozhodnete jakkoli, vždycky se najdou lidé, kteří s tím nebudou souhlasit a kteří vám najdou tisíce důvodů, proč je to špatně a proč byste to tak dělat neměli. V takovém okamžiku je důležité navázat kontakt se svou vlastní vnitřní moudrostí a přestat se řídit názory jiných lidí. I ve vaší vlastní mysli spolu bojují názory, které ani nejsou vaše, které jste přijali od všech možných rádců a učitelů, od rodiny či přátel, a vzájemně se mnohdy zcela vylučují, přestože mají všechny něco do sebe. Jste-li zmateni všemi těmi názory, radami a doporučeními, oprostěte se od nich a najděte tichost uvnitř sebe samých.
Tato karta, stejně jako ta předchozí, vás vyzývá k tomu, abyste byli stateční. Rozhodněte se. Je jedno, jak se rozhodnete. Když neučiníte vůbec žádné rozhodnutí, váš život bude nadále stagnovat a nikam se neposunete. Nebojte se vykročit ze své zóny pohodlnosti. Jakmile uděláte první krok, zjistíte, že ty další jsou mnohem snazší a jasnější, než jste si mohli představit, a vaše nová cesta se začne odkrývat.

3. Dívka
Karta Dívky znázorňuje mladistvost a smysl pro něžnou lásku a zázraky. Jako dospělí jsme už zřejmě dávno zapomněli na to, jaké to je být bezhlavě zamilovaní, aniž bychom přitom řešili problémy nebo nějaké důsledky. Minulost sice vrátit nemůžeme a ani by to nemělo smysl, je pro nás však důležité vybavit si ty zázračné okamžiky, kdy jsme byli zcela naplněni láskou a smyslem pro zázraky. Bez tohoto smyslu jen těžko dokážeme v životě vidět všechny jeho dary a jen těžko dokážeme přijímat všechna ta překvapení, která nám přivádí do cesty.
Bez ohledu na to, zda jste muž či žena, všichni v sobě máme ženskou stránku, která má smysl pro jemné cítění a otevřené vnímání. A právě to si potřebujeme rozvinout, chceme-li ve svém životě vnímat zázraky, jimiž nás obšťastňuje. Objevte znovu kouzlo bezstarostnosti. Zapomeňte na chvíli na to, že jste dospělí a že máte ty a ty problémy. Ponořte se hluboko do své bytosti a vzpomeňte si, jaké to je, cítit skutečnou bezmeznou lásku a radost. Když se naplníte smyslem pro kouzla, ve vašem životě se budou moci odehrávat skutečné zázraky.

4. Kovaříček
Kovaříček je bytost, která vytváří mnoho věcí a dává jim fyzickou podobu svýma vlastníma rukama. Je silný a vytrvalý, a když se pustí do díla, tak ho také dokončí. Může vám ukázat, jak vytrvat ve svém úsilí, dokud nedovedete nějakou věc ve svém životě až do konce. Ukáže vám, že vaše dílo je pouze ve vašich rukou a záleží jen a jen na vás, jaký mu dáte tvar či podobu. Je jen na vás, co se svým životem uděláte.
Také však přináší poselství týkající se slibů a závazků. Jakmile učiníme nějaký slib vůči sobě nebo druhému člověku, měli bychom ho také dodržet. Kovaříček ková prstýnek, jenž je symbolem pevného, nekonečného pouta. I na svatbě si lidé vyměňují prstýnky jako symbol věčné lásky a upřímného závazku. Pokud jste tedy učinili ve svém životě nějaké rozhodnutí, ať už ohledně vztahu, práce, aktivity nebo ohledně toho, kým chcete být, kým se chcete stát a co chcete v životě udělat, zavolejte si Kovaříčka na pomoc, aby vám pomohl to také dodržet a naplnit. Doveďte své dílo až do zdárného konce. Necháte-li nějaké své dílo rozdělané, bude volat po dokončení a vy nebudete moci mít klid, dokud tak neučiníte. Dodržujte tedy sliby, které jste uzavřeli sami se sebou i s druhými lidmi. Dokončete a vyřešte všechno, co potřebujete vyřešit. Teprve pak se pohnete dál a budete moci pokračovat po své cestě životem bez pocitu dluhu.

5. Děťátko
Děťátko představuje ztělesnění čistého úžasu a radosti z bytí. Usměvavý obličejík a rozzářené oči nás uvádějí do kouzla dětského nadšení a zvídavosti. Děťátko se nechává unášet vším zajímavým, co vidí. Přitom je chráněno ze všech stran laskavými bytostmi, které dohlížejí na to, aby si mohlo bezpečně vychutnávat své dobrodružství.
Podobně jako toto děťátko jsme i my vyzýváni k tomu, abychom nechali starosti být a odevzdali se kouzlu života. Neznamená to, že se nemáme starat o věci, které jsou pro nás důležité, ale že máme toto všechno vykonávat s radostí a ve stavu naprostého uvolnění. Pokud jsme podle rady Kovaříčka dokončili všechny potřebné záležitosti a uzavřeli je, nemáme nyní důvod dělat si jakékoli starosti. Tato karta Děťátka pro nás znamená odměnu za naše úsilí. Je to čas, kdy si můžeme vychutnávat kouzlo svého života a vidět dar v každé maličkosti. Dává nám vědět, že stejně jako se o děťátko postarají rodiče nebo jiné milující bytosti, je i o nás postaráno v každém okamžiku a nemusíme se tedy bát zapomenout na starosti všedního dne a odevzdat se svému úžasu. Svět se nezboří, když si dovolíme být šťastní a radovat se. A tak to udělejme. Vychutnejme si odměnu za všechno, co jsme vykonali, a naplňme se nadšením a zvědavostí ohledně toho, co nás čeká dál.

* * *

Když si shrneme celkové poselství výkladu, ze začátku řešíme nějaké těžkosti a složité situace. Ty nám mohou přinést důležitá poznání a posílit naši víru v sebe samé, pokud se ovšem nenecháme odradit a neupadneme místo toho do sebepodceňování a sebekritiky. Budeme potřebovat chvíli o samotě, stranou od jiných lidí, abychom si všechno srovnali v hlavě a udělali si v ní pořádek. Když najdeme vnitřní tichost, navážeme pak snáze kontakt se svým vnitřním vedením, díky němuž pro nás bude jednodušší se rozhodnout a k něčemu se odhodlat. Rozvineme-li si smysl pro jemné vnímání, budeme se moci nechat okouzlit drobnými či většími zázraky ve svém životě, což rovněž posílí naši víru a sebevědomí. S touto nově nabytou silou se pak pustíme do díla a začneme vykonávat vše, co jsme si přáli, ale k čemu jsme se předtím nedokázali odhodlat kvůli neustálému sebezpochybňování a kvůli zmatení z obrovského množství protichůdných názorů. Jakmile se pustíme do toho, co jsme chtěli vykonat, je důležité nenechat se ze své cesty odvést a ve svém úsilí neustávat. Když dokončíme své dílo, bude nám odměnou skvělý pocit ze sebe samých a budeme si pak moci náležitě vychutnávat plody své práce. Jinými slovy, ať už nyní prožíváme cokoli, nenechme se tím porazit, ale vytrvejme ve své víře, ujasněme si vše potřebné, učiňme rozhodnutí na základě své vlastní vnitřní moudrosti, oceňujme zázraky života, a pak se vrhněme do toho, od čeho nás druzí lidé či naše vlastní mysl možná odrazovali, ale co je pro nás a náš život to pravé. Když vytrváme ve svém úsilí a nenecháme se rozptýlit, všechno dopadne dobře :)

* * *

- karty The Heart Of Faerie Oracle, Brian & Wendy Froud

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.