úterý 11. března 2014

Nadváha a tělesné dysmorfické poruchy

Lidé, kteří mají problémy s nadváhou a svým vzezřením, jsou lidé, kteří pomáhají druhým a jsou velmi štědří. To jsou samozřejmě všechno dobré vlastnosti. Nicméně stejně jako v případě lidí s problémy v rámci třetího emočního centra všoebecně, problémy s nadváhou jsou vesměs spojeny s pocitem strachu a nízkým sebevědomím. Všechnu svoji energii vydají pomoci ostatním a jim samotným se jí pak nedostává. Sami sebe definují podle toho, kolik toho jsou schopni udělat pro ostatní.

Přibývání a ubývání na váze může být znakem jiných zdravotních problémů, jako jsou poruchy funkce štítné žlázy nebo produkce hormonů, může však být rovněž příčinou zdravotních problémů, například se srdcem. Nejdříve se tedy začněte zabývat fyzickými problémy, které jsou následkem nadváhy, nebo nedostatečné váhy, či dysmorfické poruchy. Jakmile se je podaří podchytit, je třeba přiznat si, jaké emocionální problémy přispěly k vašim problémům s váhou.

Opět se vše točí kolem rovnováhy. Netvrdím, že máte ihned přestat dělat dobré skutky a pomáhat lidem nebo se začít zabývat pouze sami sebou. Cílem je zjistit, proč se tak ženete za tím, abyste uspokojili všechny ostatní, zatímco sami sebe zanedbáváte. Jakmile se vám to podaří, můžete začít měnit svoje negativní myšlenky a chování, které mají neblahý vliv na vaše zdraví, a začít s afirmacemi.

Teorie afirmací Louise Hay ukazuje, do jaké míry je váha odrazem vnitřního obrazu člověka. Například nadváha nebo přejídání je důsledkem nízkého sebevědomí a potlačování vlastních pocitů. Podle Louise je tuk v zásadě ochranným krunýřem vytvořeným lidmi, kteří jsou přespříliš citliví a cítí, že potřebují ochranu. Afirmacemi, které pomáhají tento krunýř odbourat a napomáhají k hubnutí, jsou: "Nebojuji s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Strůjcem vlastního štěstí jsem já sám/sama. Mám rád/a sama sebe takového/takovou, jaký/á jsem."
Anorexie je spojena s extrémním pocitem strachu a nenávisti sama k sobě. Afirmace, které napomáhají tomu, aby si člověk začal více vážit sám sebe, jsou: "Mám rád/a sám/sama sebe takového/takovou, jaký/á jsem. Jsem v bezpečí. Život je radostný a poskytuje bezpečí."
Bulimie spočívá v tom, že se člověk přejí a následně se zbaví obsahu žaludku, což je spojeno s pocity nenávisti k sobě samému, pocity beznaděje a děsu; afirmace, kterou lze použít, je: "Jsem milován/a a podporován/a samotným životem. Je naprosto v pořádku žít život."
Louisiny afirmace závisí na typu myšlenkových pochodů a na tom, jaká část těla je nemocná. Například ukládání tuku v oblasti břicha je spojeno s pocitem hněvu, že člověku není dopřána potrava, zatímco tlustá stehna jsou spojována se zlostí zažívanou v dětství - pravděpodobně na otce.

NADVÁHA OBECNĚ
Příčina: Přecitlivělost; strach a potřeba ochrany; skrytá zloba a neochota odpouštět.
Nové myšlenky: "Jsem chráněn Láskou a Prozřetelností. Nemusím se ničeho bát, jsem v bezpečí. Jsem ochoten uvědomit si, že se mám ujmout zodpovědnosti především za svůj vlastní život. Odpouštím lidem kolem sebe a jsem připraven zařídit si život tak, jak chci já sám. Jsem v bezpečí."

TUK V BOCÍCH
Příčina: Hromadění tvrdohlavé zlosti na rodiče.
Nové myšlenky: "Chci odpustit minulosti. Není pro mě problém překonat omezení rodičů."

TUK NA BŘIŠE
Příčina: Zlost vyvolaná nedostatečnou výživou.
Nové myšlenky: "Vyživuji se duchovní stravou a cítím spokojenost a volnost."

TUK V PAŽÍCH
Příčina: Zlost vyvolaná nedostatkem lásky.
Nové myšlenky: "Mohu rozdávat tolik lásky, kolik chci."

TUK VE STEHNECH
Přičina: Nahromaděný vztek z dětství; většinou zlost na otce.
Nové myšlenky: "Vidím svého otce (svou matku) jako nemilované dítě a odpouštím mu (jí). Jsme oba volní."

Zbavit se zažitých negativních myšlenkových pochodů je obzvláště důležitým krokem pro jedince, kteří mají problém s váhou. Nízké sebevědomí může vést k záplavě sebedestruktivních myšlenek. Tyto myšlenky zkuste vymýtit pomocí afirmací, které vám zvednou sebevědomí: "Miluji uvážlivě. Starám se o ostatní a podporuji je stejnou měrou, jako se starám sám/sama o sebe."

Jestliže jste vstřícní, laskaví a štědří ke svým přátelům, výborně! Nezapomeňte se však také stejnou měrou věnovat sami sobě. Není sobecké věnovat se svým vlastním potřebám, vzhledu a dělat věci, které vás činí šťastnými. Faktem je, že jedině tak můžete být ostatním skutečně dobrým přítelem, partnerem nebo rodičem. Nebudete.li se starat sami o sebe, přijde chvíle, kdy již nebudete mít co dávat druhým.

Nejprve je tedy nutné položit si otázku, proč se věnujete ostatním na úkor vás samotných. Máte pocit, že za něco stojíte, jen tehdy, když vás ostatní potřebují? Vzpomenete si na vztah nebo situaci, která ve vás tyto myšlenky vyvolává? Pokuste se vše zapisovat do deníku. Pokuste se zjistit, proč v sobě máte tyto pocity.

S tímto nezdravým přesvědčením je nutno bojovat, a to lze nejlépe tak, že se na nějakou chvíli zkusíte zbavit pocitu povinnosti vůči druhým. Stanovte si jeden den v měsíci nebo několik hodin v týdnu, kdy nebudete nikomu pomáhat. A v tomto stanoveném čase se budete věnovat pouze a jen sobě. Navštivte nějaký kroužek nebo se věnujte svému koníčku. Hýčkejte svou sebeúctu. Uvědomte si, že máte svoji cenu a že se nemůžete posuzovat jen podle toho, co děláte pro ostatní. Jestliže nezměníte svoje myšlení, tělo vám začne naznačovat, že mu něco chybí, a začnete mít potíže s váhou.

* * *

- z knihy Vše je tak, jak má být; Louise L. Hay a MUDr. Mona Lisa Schulz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.