středa 19. března 2014

Přijímání nového

Umění přijímat do života nové věci, myšlenky a lidi vám bude otevírat rostoucí prostor pro radost. Ve vašem světě existuje masová myšlenková forma, že budoucnost by mohla být horší než přítomnost. Odtud pramení potřeba držet se toho, co máte, zmrazit věci tak, jak jsou, a zabránit jakýmkoliv změnám. Takovýto přístup vede k velké bolesti.

Přijímat nové znamená otevřít se ve svém životě větší hojnosti. Mnozí si myslíte, že to, co jste až doposud vytvořili, je to nejlepší, co dokážete. Něco uděláte a myslíte si, že hned na první pokus jste dokázali své maximum. Na druhý nebo třetí pokus však můžete být ještě lepší, vytvořit něco ještě dokonalejšího. Ve svém životě tvoříte věci a tím se neustále zdokonalujete a rozvíjíte své dovednosti. O tom je život. Dítě, které se teprve učí chodit, je vratké a nejisté. Postupně, jak si chůzi procvičuje, zesílí a jeho kroky jsou jistější a stabilnější. A tak je to se vším, co děláte, neboť život je jako spirála, po níž kroužíte neustále vzhůru, často potkáváte znovu stejné věci, pokaždé však z vyšší perspektivy.

Otevřít se novému znamená důvěřovat a věřit v sebe a v ostatní. Znamená to věřit, že budoucnost je slibná a plná radosti. Znamená to věřit svému směru a růstu. Centrem pro víru, důvěru a přesvědčení je srdce. Otevřít se novému znamená otevřít své srdce. Buďte ochotni překročit své běžné hranice a názory a podívejte se na svět novýma očima. Věřte, že svět je bezpečný, a buďte si vědomi, že jste režiséry a tvůrci všeho, s čím se v životě setkáváte.
Otevřít se novému vyžaduje ochotu dívat se na staré nikoliv s nenávistí, zlobou nebo nechutí, ale soucítit s tím. Mnozí z vás opouštíte své vztahy ve zlobě nebo si jdete koupit nové věci, když vás ty staré rozčílí. To je také cesta, jak opouštět staré a přijímat nové. Na cestě radosti se však můžete učit otevírat se novým věcem, zatímco jste vnitřně přijali a usmířili se s tím, co opouštíte.

Když se vám v životě nedaří, vytváříte si někdy motivaci a energii ke změně tím, že se rozzlobíte nebo se rozhodnete cítit bolest. Opustit staré a přijmout nové nemusí být těžké. Začnete-li myslet na to, co si přejete a jaký život byste chtěli mít, lehce a automaticky si tyto nové věci začnete přitahovat. Chcete-li však něco, co můžete získat, jen když někdo druhý změní sebe nebo své chování, pak je to mimo vaši moc a kontrolu. Jediné, nad čím máte moc a kontrolu, jsou vaše vlastní emoce a reakce.
Chcete-li něco nového, buďte otevření přijímat odkudkoliv, z jakéhokoliv prostoru, od jakéhokoliv člověka.

Nechte se překvapovat a buďte otevření novým věcem. Mějte stále otevřené srdce. Někteří z vás se bojíte nebo se cítíte zranitelní, když si představíte, že byste do svého života pustili nové lidi nebo nové věci. Na to, co nazýváte napětím, se můžete dívat spíše jako na soustřeďování své energie, které vás připravuje na to, co přichází. Mění se vaše vibrace, což vám umožní přijmout do svého života něco jemnějšího a vyššího. Možná máte pocit, že se musíte nejdřív zbavit svého strachu a úzkosti, a teprve pak můžete jít a něco udělat. Každý člověk však cítí napětí před pokusem o něco nového; je to období shromažďování energie k tomu, abyste mohli postoupit do vyšších vibrací.

Cokoliv, co se vám v životě stane, je tu proto, aby vám to pomohlo dostat se na vyšší vývojový stupeň. I k tomu, co nazýváte negativní nebo špatné, dochází jen proto, abyste mohli objevovat nové možnosti jak reagovat a najít tak v sobě do budoucnosti více síly. Máte-li dojem, že se vám neustále vrací nějaká situace nebo problém, všimněte si, že je v ní pokaždé něco nového. Otevřete se tomu, co je na daném vzorci nebo na situaci nové, a podívejte se, jak se vám ji podařilo posunout o něco výš. Možná že jste si jí více vědomi nebo ji dokážete lépe pochopit. Možná do ní už tolik nezapojujete své emoce a můžete tento vzorec lépe pozorovat. Každý den přináší nové okolnosti, věci a výzvy, které vám dávají příležitost růst.

Otevřený přístup a schopnost přijímat vám přitáhnou mnoho dobrého. Přestaňte se strachovat, že by vám budoucnost mohla něco vzít, nebo že byste mohli mít míň, než máte teď. Otevřete se myšlence, že zítra budete moudřejší, silnější a mocnější a že cokoliv, co vytvoříte, bude ještě lepší než to, co máte dnes. Buďte otevření novým koncepcím a slovům. Často jsou to cesty, jakými vám Vesmír dává znamení a ukazuje vám, kudy dál.

Otevření se novým věcem můžete prožívat mnoha způsoby. Mnozí z vás potřebujete cítit tep života, vzrušení nebo dobrodružství. Když se vám život zdá být nudný nebo rutinní, viníte často svého partnera nebo svou práci pro její monotónnost. Můžete vnést jiskru života do všeho, co děláte, a můžete to udělat celkem jednoduše. Nějak změňte svou ranní rutinu, vstaňte dřív, jděte spát později, po návratu z práce začněte dělat něco jiného, než na co jste zvyklí. Každá, byť drobná, změna ve vás může podpořit pocit, že opravdu žijete.

Kdykoliv přijmete něco nového, vnitřně ožijete.

Vaše srdce pookřeje a vy doslova začínáte oživovat a omlazovat své tělo. Život vždycky touží po růstu, rozpínání a vývoji. Když prožíváte něco nového, můžete objevit více ze sebe sama. Nemusíte zavrhovat všechny své staré způsoby; vytvořte raději novost uvnitř toho starého. Růst se zastaví a vztah se stává nudným jen tehdy, když neumíte vidět ve starém to nové.

Možná jste se setkali s lidmi, kteří spolu žijí mnoho let, a přitom jsou stále rozzáření, jednají mladě a zamilovaně. Když se na jejich vztah podíváte, zjistíte, že dělají stále nějaké nové věci, vytvářejí nové projekty a vnášejí jiskru do svých osobních životů. Pravděpodobně jsou plní života, objevují nová území a otevírají se dobrodružstvím - každý po svém, tak jak jim to vyhovuje. Lidé, kteří jsou spolu dlouho, často považují toho druhého za samozřejmost; noc co noc chodí spát ve stejnou dobu, ráno vstanou a jdou do své práce, stále stejně tráví své víkendy. To vše vyvolává stažení okolo srdce a pocit nudy a vnitřního odumření.

Otevírání se novému je cesta, jak omlazovat své tělo a nacházet rostoucí údiv a posvátné vzrušení, které cítí děti. Mnozí lidé, jak stárnou, si napevno stanoví své hranice; začnou vyhledávat to, co je pohodlné, známé a bezpečné. Jejich svět je úzký a ohraničený. Ve svém životě se soustředí spíše na drobné problémy než na jeho velkolepost. Viděli jste lidi, kteří se zabývají tak zanedbatelnými starostmi, že je neberete vážně. Přestali růst a rozpínat se do většího obrazu svého života.

Každý den přichází na svět vaše nové já.

Ráno se s každým probuzením doslova rodíte noví a čerství. Každý den máte v mysli nové věci, potkáváte nové lidi, děláte něco nového. Když se probouzíte a začínáte žít svůj den, nemusíte myslet na minulost a připomínat si chyby; raději se soustřeďte na budoucnost a na to, co tvoříte.
Každý den zkoušejte nové postupy; všimněte si, jestli dokážete udělat o trochu vědoměji třeba i drobnosti. Když děláte něco nového, děláte to vědomě a uvědomujete si přítomnou chvíli. Věnujete tomu pozornost, jste živě ostražití. Dělání nových věcí osvěžuje a oživuje fyzické tělo.

Je mnoho věcí, které si musíte v životě zautomatizovat. Vaše dýchání a mnoho jiných tělesných funkcí je řízeno automaticky. V dětství se váš nervový systém rozvíjí tak, že se učí třídit a vybírat informace, protože velký příval informací vám znemožňuje soustředit se. Tak se na cestě vývoje své bytosti učíte vytvářet si rovnováhu mezi soustředěním na to, čemu je třeba věnovat pozornost, a mezi učením se, jak se nenechat rozptýlit bezvýznamnými, běžnými a neměnnými informacemi. Jako dítě jste si rozvíjeli selektivní pozornost - odlaďovali jste se od mnoha věcí ve vašem Vesmíru, abyste se mohli soustředit na jiné.
Svou schopnost zautomatizovat si mnohé věci a udělat si z nich rutinu nebo zvyk jste dostali proto, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité. Mnozí z vás však díky této schopnosti reagujete automaticky i na věci, které by si zasloužily hlubší zkoumání. Vnitřní nepokoj a nepohodu způsobují často právě ty věci a okolnosti, které považujete za samozřejmé a nevěnujete jim pozornost.

Kdykoli se chystáte udělat něco nového, začnete přezkoumávat všechny své návyky a rutinu, které jste měli za zaručené. Mnoho lidí si záměrně vybírá práci přinášející nebezpečí a napětí, protože chtějí zažívat specifický stav uvědomování si a pozornosti potřebný k přežití. Musí být přítomní v každém okamžiku. Automobiloví závodníci, horolezci a lidé vystavující se situacím, kdy se musí plně a ostražitě soustředit, znají pocit dobrodružství a životaplnosti. Přichází ve chvílích, kdy nejednáte automaticky, ale žijete s plným uvědoměním, uvědomujete si každé své hnutí a akci. Když se otevřete novému, začnete si uvědomovat věci, které pro vás už možná byly rutinní záležitostí. Začnete si uvědomovat přítomný okamžik, budete žít "teď a tady".

Síla pramení z žití v přítomnosti - kde můžete jednat a tvořit budoucnost.

Takže až se budete otevírat novému, nezapomínejte, že věci budou vždycky jen lepší; nic vás neopouští, dokud nepřichází něco většího. Za každým poklesem následuje velký skok dopředu. Přijímat nové věci je snadné. Hrajte si jako děti. Všimli jste si, že malé děti přijímají vše jako zcela novou zkušenost? Otevřít se a přijmout nové může být snadné, když si to jako snadné představujete. Udržujte si ve své mysli obraz, že budoucnost je pozitivní a že bude krásnější než cokoliv, co jste doposud poznali. Jelikož rostete a vyvíjíte se, vše, co vytvoříte, bude dokonce ještě radostnější než to, co máte.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.