neděle 16. března 2014

Zbavte se staré zášti

Obecně se dá říci, že většina z těch, kdo se z celého srdce zasvětí přání nalézt spřízněnou duši, uspěje v rozumném čase. Přesto jich nemálo zůstane bez partnera navzdory tomu, že po něm intenzivně touží a někdy pro jeho nalezení vyvinou skutečně enormní úsilí. Vypozorovala jsem, že tito lidé mívají jednu věc společnou: Nemají vyřešený spor buď s některým z bývalých partnerů, nebo se svým rodičem opačného pohlaví.

K těmto lidem patřím i já. Můj předchozí přítel mě podrazil nehorázným způsobem, takže mi přišlo navýsost patřičné dát mu jasně najevo, že je opravdu ničema. Proto jsem s ním odmítla nadále promluvit byť jen slovo a jeho gratulace k mým narozeninám jsem házela bez čtení do koše. Vážně mě zranil a já měla pocit, že ho tak "trestám", což mi přinášelo aspoň jistou míru uspokojení.
Říká se, že "pomsta je sladká", zamlčuje se však přitom, že také přijde pěkně draho. V mém případě, a v případě každé osoby v podobné situaci, je cenou nový vztah. Zůstala jsem sama skoro pět let. Pak jsem dala ale vědět svému bývalému příteli, že už se na něj nezlobím, a netrvalo ani půl roku, a bylo mi "dovoleno" zamilovat se do svého budoucího manžela. Zajímavé na tom je, že jsme se spolu znali a jeden druhému se líbili, až do té doby se však mezi nás neustále stavěly nějaké záhadné neviditelné překážky.

Nejhorší z podobných bariér je zášť proti bývalému partnerovi nebo jednomu z rodičů. Dokud ji však v sobě člověk neodstraní, má podle mě jen velmi malou naději dosáhnout jakékoli hlubší úrovně štěstí a spokojenosti, o vztahu se spřízněnou duší ani nemluvě. Chceme-li najít pravou spřízněnou duši, musíme lásku postavit nade vše ostatní, a udržovat k někomu zášť je s tímto cílem v přímém protikladu. Následující cvičení by mělo pomoci každému, kdo se chce této překážky zbavit.

CVIČENÍ
  • Obklopte se bublinou plnou láskyplného světla, kde se budete cítit v bezpečí a milováni.
  • Sestavte si seznam bývalých partnerů a přidejte k němu jméno svého rodiče opačného pohlaví.
  • Představujte si, jak před vás tito lidé jeden po druhém předstupují, a pozorujte při tom, jestli necítíte hněv, strach nebo sklíčenost (strach a sklíčenost jsou v podstatě hněv, který se otočil proti vám).
  • Každé osobě, která ve vás probouzí negativní pocity, postupně řekněte: "[Jméno], sice jsem tvé chování ještě úplně nestrávil/a, ale od teď k tobě necítím nic špatného, abychom oba mohli být volní." Představte si, jak pouta špatných pocitů, která vás k této osobě vážou, přetínáte ostrým nožem.
  • Představte si onu osobu obklopenou bublinou plnou lásky. Láska léčí a činí z ní lepší bytost, která intenzivně lituje bolesti, kterou vám způsobila. Představujte si, jak láskyplná bublina s onou osobou uvnitř pomalu odplouvá, zmenšuje se, na obzoru je z ní už jen tečka a konečně úplně mizí s vaším přáním všeho dobrého.
  • Je-li to jen trochu možné, napište každému nebo si promluvte s každým, na koho jste měli vztek, a povězte jim, že už se na ně nezlobíte a že jim přejete všechno nejlepší.

Toto cvičení bývá někdy dost obtížné, zvláště pokud jste s dotyčnou osobou už léta nemluvili. Nicméně zbavit se zloby a povědět o tom tomu, koho se to týká, je jako otevřít dveře - jediné dveře, kterými může vejít vaše spřízněná duše. Jsou to dveře k vašemu srdci. Zůstávají-li zavřené, protože je hlídá stará hořkost, nemáte nejmenší šanci najít a udržet si hlubokou lásku. 

* * *

- z knihy Vaše spřízněná duše, Tara Springett

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.