neděle 25. května 2014

Nebojte se změn, přinášejí vám jen dobré

"Prožíváte-li v některé oblasti svého života bolestivou situaci, pamatujte prosím na to, že to jen vyvstávají na povrch vaše potlačované vnitřní bolesti, abyste je vzali na vědomí a začali uzdravovat vše potřebné. I když se může zdát, že vám bolest působí druzí lidé nebo vnější okolnosti, ve skutečnosti je to jen odpověď na vaše vlastní modlitby za větší lásku, mír, radost a vše, co jste si přáli. Přitáhli jste si takovou situaci, protože vám pomáhá zbavit se toho, co vám působilo trápení a uvolnit tak cestu vašim splněným přáním. Abyste mohli dostat něco lepšího, je nutné se vzdát toho, co vám v tom brání a co vám plnění vašich přání neustále kazí. Jsou to všechna vaše stará zranění, která jste nevyléčili, zatvrzelost vůči někomu či něčemu, nezdravý vztah vůči sobě samým, závislost na někom či na něčem, negativní přesvědčení získané v dětství či v průběhu života a mnohé další věci. Chcete-li více lásky, je třeba, abyste propustili bolest, která jí brání k vám vejít. Chcete-li prožívat větší mír, je třeba vzdát se toho, co vám do vašeho života přivolává konflikty. Chcete-li se cítit v bezpečí, je třeba vzdát se pocitů ohrožení, apod.
Ať už si přejete cokoli, je třeba mít pro to nachystané volné místo. Proto, prožíváte-li těžkou, bolestivou situaci, přijměte prosím tuto bolest, kterou cítíte, jako pomocníka, který vás vede k potřebné a velmi prospěšné změně. Když vyléčíte své srdce, přijde k vám láska; když propustíte svou potřebu argumentovat, přestanete přitahovat konfliktní situace; když se vzdáte pocitů ohrožení, přestanete přitahovat ohrožující situace.
Víme, že cítíte strach. Ale nenechte se jím zastavit. Když se rozhodujete od srdce a jednáte podle toho, jak to OPRAVDU cítíte (tzn. že vaše rozhodování není skrytě ovlivňováno nevyléčenou bolestí nebo strachem z někoho či něčeho), vždy je to pro všechny to nejlepší.

Nenechte se prosím vyvádět z míry jednáním druhých lidí. Nikdy nejste zodpovědní za to, jak se někdo druhý rozhodne vnímat danou situaci a jak se na ni rozhodne reagovat. Co je důležité, jste vy a vaše role, kterou v tom všem hrajete. O sobě samých můžete rozhodovat jedině vy, a tak vás prosíme, abyste si prokázali tuto laskavost, přijali bolestné situace jako příležitosti k vyléčení a otevřeli se novému dobru a dovolili nám andělům a dalším nebeským bytostem pročistit vaši energii a vést vás po vaší cestě plné světla, tak aby to bylo dobré pro vás i pro druhé. Nikdy se nebojte, že byste něco udělali špatně. I kdybyste snad udělali nějakou chybu, je to vždy jen lekce, která vám pomůže stát se moudřejšími a vyzrálejšími bytostmi a dovede vás tak k větší lásce a soucitu k sobě i k druhým.

Na své cestě životem procházíte mnoha složitými situacemi, ale žádná z nich tu není pro to, aby vám uškodila. Pokud cítíte bolest nebo zranění, jste jejich prostřednictvím vedeni k léčení a někdy také k důležité životní změně, kterou byste bez nich nedokázali učinit. Často si sami bráníte v cestě za něčím krásným, protože máte strach přijít o to, co máte teď, ať je to sebehorší. Nosíte v sobě strach z toho, že budoucnost by vám nemusela dát to, co si přejete, a tak je pro vás přijatelnější smířit se s tím, co teď máte, i když vám to působí utrpení. To je však v přímém rozporu s vaším přáním. Pokud si přejete něco dobrého, dostanete to. Ale až poté, kdy tomu přestanete bránit vejít.

Dopřejte si tedy čas na sebepoznávání a podívejte se na sebe nezaujatým pohledem. (Tutéž laskavost pro vás může udělat nějaký váš kamarád, člen rodiny nebo jiný člověk.)
Jak působíte na své okolí? Co nejčastěji říkáte? Jak se vyjadřujete? Čemu věříte? Podle čeho se rozhodujete? Nevyzařujete přesně opačný druh energie, než tu, kterou si přejete přitáhnout?
Objevujte své skryté bloky a problémy. Nebojte se jich. Když je objevíte a přiznáte si je, můžete s nimi hned začít pracovat. I my vám v tom pomůžeme, budete-li chtít. A vaše situace v životě se díky tomu nebudou muset tolik přiostřovat, protože si tyto důležité věci uvědomíte i bez nich. Bolestivé situace vám slouží jako zrcadlo a ukazují vám, že někde ve vás je třeba něco vyřešit nebo že ve vašem životě je třeba něco důležitého vykonat. Na tom není nic hrozného. Je to pomoc, o kterou jste prosili a která vám nyní pomáhá odbourat to staré, abyste mohli přivítat všechno to vytoužené nové.

Nebojte se změn. Každá změna ve vašem životě vás posouvá dál. Někdy to není na první pohled vidět, neboť některé proměny jsou běh na dlouhou trať, ale v konečném důsledku vám přinesou velké štěstí a váš život se díky nim stane mnohem jednodušším. Přijímejte své životní lekce s pokorou a buďte ochotni nechat si jimi svůj život měnit k lepšímu. Ničeho se nebojte. Jste-li k sobě upřímní, máte otevřené srdce a jasně cítíte jeho vedení, pak každá změna, kterou z této pozice učiníte, povede vždy jen k těm nejkrásnějším výsledkům."

* * *

(Poselství andělů, M.T.)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.