čtvrtek 8. května 2014

Spiknutí žárlivosti

Žárlivost je emoce založená na nejistotě, která pochází ze ztracených vazeb, starých zármutků a závislosti. Žárlivost se skládá z pocitů ztráty, strachu, hněvu, opuštěnosti, zranění, odmítnutí, msty, bezcennosti, majetnickosti, viny a soutěžení. Skládá se z tolika bolestných pocitů, že nás bez obtíží dokáže uvnitř rozervat na kusy, což vede k zármutku. Pokud připustíme, aby ovlivňovala naše chování, budeme partnera tyranizovat či baalmutit tak moc, že nás bude chtít opustit. Žárlivost může nastartovat začarovaný kruh destruktivních nebo sebedestruktivních pocitů. Protože člověka silně sžírá, snadno se z ní stane spiknutí.
Mnohokrát se ze žárlivosti od partnera oddělíme a začneme být nezávislí, protože žárlivost je pocit nesmírně vyhrocený a bolestný. Může se zrodit jakožto žárlivost na sourozence nebo coby trauma ze ztráty rodiče, kdy žárlíme na ostatní, kteří mají rodiče oba. Abychom se chránili, snižujeme důležitost partnera, vztahů, lásky a sexu, aby se nám nedalo tak lehce ublížit. Dostáváme se do izolace či odloučení, což nás učiní tak nezávislými, že na oplátku učiníme partnera závislým a žárlivým. Ze zřejmých důvodů nemůže na tomhle základě vyrůst šťastný vztah. Jediný účinný způsob, jak léčit žárlivost, spočívá v tom, že se vydáme léčit dávná zranění, jež nás k takovému zármutku dovedla. Žárlivost způsobila, že chceme ovládat svého partnera, abychom si ho zajistili. Pokud uspějeme, máme sice partnera jistého a nudného, ale častěji pak dochází k tomu, že naše nadvláda začne vyvolávat hádky a mocenské zápasy, které způsobí jen další škody.
Spiknutí žárlivosti je jednou z nejběžnějších příčin zármutku. U nejvyhrocenějších případů může být bolest tak silná, že je obtížné chovat se nejen vyzrále, ale vůbec příčetně. Pokud není náš partner hodně vyzrálý a nezareaguje na naše někdy až zoufalé volání o pomoc, přestáváme být pro něj přitažliví a doslova ho vyháníme ze dveří. Je-li náš partner hodně nezávislý, začne ho naše žárlivost děsit, protože k nezávislosti ho tak silně pudí stejná potřebnost, závislost a žárlivost, kterou nosí ve vlastním nitru. Až příliš často se rozhodujeme kompenzovat žárlivost nezávislostí, čímž jenom oddalujeme léčení. Jediné, co doopravdy zafunguje, je léčba žárlivosti, jinak bude partner ztělesňovat jen naši skrytou žárlivost.

* * *

Podstata zármutku
Žárlivost je bolestná a výbušná emoce, z níž se často stává spiknutí, které skoro vždycky vede k zármutku.

Podstata léčení
Pouze díky odpuštění, oproštění se od negativních emocí, přijetí, porozumění, navázání kontaktu a vyléčení starých trhlin se dokážeme chovat sebevědomě a účinně.

Léčivý návrh
Když v sobě objevíš žárlivost, soustřeď se na léčení samotných jejích kořenů, jinak se bude znovu a znovu vracet. Jestli tvůj partner žárlí, připusť, že tím zrcadlí tvoje vlastní skryté trhliny a žárlivost odloučenou od světa. Pokud reaguješ jako dobrý partner, budeš jednat se soucitem, dáš partnerovi lásku a podporu, čímž ho pozvedneš a budeš ho stále znovu ujišťovat, že je v bezpečí. Třeba se bude chovat, jako by tvoje ujišťování neposlouchal, ale přitom slyší každičké slůvko, které říkáš. Až bude vyzdvižen ze své žárlivosti, oba pokročíte kupředu a tvoje skrytá žárlivost bude vyléčena. Jediné, co je pro tebe horší než žárlivý partner, je tvoje vlastní žárlivost. Když partnerovi pomůžeš překonat bolest díky tomu, že mu podáš ruku a spojíš se s ním, ušetříš spoustu bolesti vám oběma.

Rozhodnutí pro léčbu
"Jsem odhodlaný léčit svou žárlivost, ať už se projevuje u partnera nebo u mě."

Léčivá cvičení
Odpusť sobě i partnerovi. Oprosti se od svých potřeb a znovu se spoj s partnerem. Vnímej, jak s ním navazuješ spojení od srdce k srdci, od mysli k mysli, od světla ke světlu. Nyní doplň následující věty, abys vyléčil kořeny své žárlivosti:

Kdybych měl říci, kde bolest mé žárlivosti začala, je to nejspíš:____________
Kdybych měl říci, koho se týká, jedná se nejspíš o:_____________________
Kdybych měl říci, z jakého důvodu se objevila, je to nejspíš:______________

V této situaci požádej svou vyšší mysl, aby každého vrátila do jeho středu, na místo, kde vládne mír, láska a milost. Jestliže z nějakého důvodu mír necítíš, požádej, abys byl přenesen do ještě hlubšího středu. Tohle prováděj, dokud všichni zúčastnění nebudou prostoupeni mírem a neocitnou se ve svém středu. Nyní se od světla ducha v sobě spoj světelnými paprsky s každým, koho se tato situace týká. Představuj si, jakou potřebu ti lidé musejí mít, že se chovají takovým způsobem. Typické je, že bolest, která tě bodá, je stejná jako ta, kterou pociťují oni a která způsobuje, že se chovají právě takhle. Jaký dar by tu bolest mohl vyléčit? Dej jim ten dar od srdce k srdci, takže se oba od této bolesti osvobodíte. Urči, jak se po tomhle zážitku cítíš. Možná se cítíš úplně dobře anebo jen o trochu lépe - to záleží na tom, kolik příhod ve tvém nitru je ještě třeba vyléčit. Jestli je to nutné, tohle cvičení opakuj. Nyní si polož následující intuitivní otázku: "Kdybych byl schopen odhadnout, kolik žárlivých postav mám v sobě, kolik jich tedy asi je?"

* * *

- z knihy Milovat z celého srdce, Chuck Spezzano

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.