čtvrtek 8. května 2014

Vztahy a láska

Upřímně řečeno, neexistuje nic důležitějšího než vztahy. Pod všemi vrstvami se nakonec tají samotné jádro vztahu - a tím je láska. Láska je naše nejlepší šance, naše jediná šance, protože je základním darem smyslu života. V životě dává láska vzniknout kreativitě tím, že nám pomáhá překročit hranice norem, abychom vyjádřili svého ducha a krásu. Láska je srdcem veškerého naplnění. Láska nás léčí, láska nám žehná, je pro nás záchranou a spásou; v poušti nesmyslnosti nám vdechuje smysl. Láska je odpovědí, po níž se pídíme, abychom překonali strach a vyléčili odloučení - strach a odloučení stojí u kořenů každičkého problému v našem životě. Láska je počátek a konec i celý úsek cesty prostírající se mezi těmito dvěma body. V lásce je cesta a cíl jedno a totéž. Láska nás probouzí a osvěžuje. Když máme na paměti to, co je posvátné, láska k nám přichází se smíchem na rtech. Naše nevinnost, láskyhodnost, cena, naše celistvost, to všechno jsou děti lásky.

Vztah může být buď živoucím nebem, anebo živoucím peklem. Může náš život naplňovat radostí a smyslem, anebo prázdnotou a opuštěností. Když víme, co je láska, víme, jaký je smysl našeho života. Naše duše je láska, a když jí dovolíme zazářit, naplnili jsme její smysl. Naše vztahy a smysl života jsou oblastmi, které budují naše štěstí, takže úspěšnost v těchto dvou oblastech je měřítkem našeho naplnění. V životě bez lásky je člověk těžko šťastný: barvy blednou a svět se stává osamělým, temným místem. S láskou je vzduch plný vůní a jasu živých barev, protože naší cestě žehná přátelství.

Naše vztahy vytvářejí příležitost pro lásku. Ve škole, v zaměstnání, doma, s kolegy, známými, přáteli a našimi milovanými a příbuznými, i s těmi, kteří kolem jen procházejí nebo se kterými jsme se setkali pouze náhodou, se znovu rodí současná příležitost pro lásku. Tyto vztahy jsou příležitosti, jež nám mají ukázat pravý smysl života, abychom vyjádřili svou kreativní sílu, znovu spředli vazby mezi lidmi, odpověděli na volání o pomoc a naplnili štěstím i anděly. Naše vztah jsou mostem domů, mostem k nebi; jejich prostřednictvím opravdu poznáváme sami sebe, ostatní lidi a duchovní mír.

Ve vztahu je všechno v rovnováze, a když se vztah rozbije nebo v něm vzniknou potíže, v životě se nám objevují problémy, jež se vztahy nemají zdánlivě pranic společného. Ale všechny problémy nejsou v hlubší rovině nic jiného než problémy se vztahy - a to ostatní, například finanční ztráty či choroby, jsou vlastně jen symptomy. Po několika letech práce s podvědomou myslí stovek lidí, kteří měli tisíce různých symptomů, začalo být zřejmé (zejména když jsem pracoval s lidmi trpícími katastrofálními chorobami), že tu jde v podstatě o otázku vztahů. Vztahy jsou ústřední stránkou našeho života, takže ať už jde o minulost nebo přítomnost, všechny problémy se rodí z problémů vztahových.

* * *

- z knihy Milovat z celého srdce, Chuck Spezzano

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.