čtvrtek 8. května 2014

Vztek

Lze říci, že v jisté rovině mají mnohé z našich zármutků podobu vzteku, protože nebylo po našem. Prostřednictvím vzteku se pokoušíme přimět ostatní, aby udělali, co po nich chceme, což samozřejmě funguje jen zřídkakdy. Vztek může náš život ovlivňovat ničivě, ba dokonce pustošivě. Bolest prožíváme normálním způsobem: vztekáme se nebo trucujeme, abychom ukázali, kde nedostáváme tak, jak chceme. A přece dál trucujeme a dupeme nožkou v domnění, že když se náš partner bude cítit dost provinile kvůli tomu, kolik bolesti nám způsobil, nakonec dostaneme, co chceme. V každém vzteku je obsažen prvek zlobného trucu.
Vztek se projevuje, když prožíváme takovou emocionální bolest, až nás oslepí, a my máme pocit, že jsme "oprávněni" emocionálně a fyzicky zneužívat ostatní. Cítíme takovou trýzeň, že nebereme na vědomí, jak trýzníme lidi kolem sebe. Zřejmě se nenajde rychlejší způsob, jak u nich můžeme poklesnout v ceně, než že je budeme trestat svou nezralostí v podobě vzteku. Když máme vztek, souží nás zármutek tak silný, že část naší osobnosti je roztržena. Když je roztržení čili trauma hodně silné, občas nevíme, co děláme, a někdy si ani nepamatujeme, kdy se trauma projevilo.
Znal jsem například jednu velmi konzervativní ženu, která vždycky říkala svůj názor, ať už ho člověk slyšet chtěl, nebo ne. Byly chvíle, kdy její pocit, že je v právu, nabýval na sžíravosti přímo nesnesitelné. Když s ní lidé někdy mluvili o tom, jak na ně zaútočila, vůbec si nepamatovala, že cosi takového řekla nebo udělala. Tohle je vždy signál, že zde působí starý hluboký zármutek. Ačkoliv tato osoba fungovala na vyšší úrovni zralosti a úspěchu, některé části jejího já pracovaly na úrovni vědomí daleko nižší. Ta žena zčásti nikdy nedospěla ani nepřekonala svoje zármutky. Skrývalo se v ní ublížené dítě, které se snažilo dosáhnout svého, přičemž někdy fungovalo na emocionální úrovni odpovídající bytosti dvouleté či tříleté.

* * *

Podstata zármutku
Vztek je jedna z forem emocionálního výbuchu, kterou útočíme na ostatní ve snaze ovládnout je, abychom uspokojili své potřeby. Vztekem od sebe partnera odstrkujeme a sobě působíme zármutek.

Podstata léčení
Odhodlání léčit své zraněné city, místo abychom je používali s úmyslem něco dostat, je významný krok směrem ke zralosti a míru.

Léčivý návrh
Prozkoumej vzorce různých druhů vzteku, které v životě používáš, jako například trucování, hněvu a emocionálních výbuchů. Rozhodni se tyto vzorce vyléčit, abys mohl partnerovi vyzrálým způsobem sdělovat, jaké máš potřeby.

Rozhodnutí pro léčbu
"Jsem odhodlaný léčit svoje vzorce vzteku, abych místo toho mohl s ostatními sdílet svou lásku a dary."

Léčivá cvičení
Z nejvýraznějších vzorců vzteku, které používáš, si vyber tři. U každého se ptej sám sebe, jak staré je já, které tenhle vztek má. Představ si, že tohle dítě-já bereš do náručí a láskyplně ho chováš, dokud nevyroste a nesplyne s tebou. Po každé takové integraci pocítíš velké štěstí a mír. Pokud radost necítíš, existuje ještě další ublížené já z minulosti, které chce být rozpoznáno.
Polož si otázku: "Kdybych měl říci, jak staré je tohle ublížené já a co cítí, co bych asi objevil?" Nyní vezmi do náručí i tohle dítě-já a s láskou ho chovej, dokud nedosáhne tvého současného věku a nesplyne s tebou.

* * *

- z knihy Milovat z celého srdce, Chuck Spezzano

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.