neděle 29. června 2014

Karetní výklad přírodních bytostí pro letní období 2014

Po dlouhé době jsem se opět odhodlala k výkladu karet přírodních bytostí, v originále The Heart of Faerie Oracle od Briana a Wendy Froudových, tentokrát pro letní období :)

- Magda

* * *

1. STÍN MINULOSTI
Tato karta vypovídá o těžkém břemenu, který táhneme na svých zádech. Říká, že jsme se ještě neodpoutali od něčeho ze své minulosti, a nyní to taháme za sebou jako těžkou ocelovou kouli. Zdá se to být stínem, který prostě nemůže zmizet a pronásleduje nás na každém kroku. Může to být dosud nevyjasněný a nepochopený rozchod s druhým člověkem, lpění na staré křivdě nebo pocit, že jsme oběť své minulosti a že kdyby se věci v minulosti vyvinuly jinak, mohli bychom být dnes šťastní. Udělali jsme se vězni své vlastní minulosti. Avšak i když je to všechno dávno pryč a nemáme již možnost si s druhým člověkem promluvit nebo změnit to, co se stalo a nestalo, můžeme to udělat alespoň dodatečně sami, ve své fantazii. Potřebujeme tuto vnitřní úlevu, i když to na vnějších okolnostech možná nic nezmění. Změníme se uvnitř. Změní se naše pocity, změní se náš postoj a naše vnímání. Dopřejeme si tím tolik potřebné vnitřní osvobození. Ano, možná to nebude hned. Může to trvat dny, týdny, měsíce i roky, než se osvobodíme úplně. Ale to nevadí. Děláme to pro sebe a své štěstí. Pokud nás trápí něco z minulosti, nastal nyní čas začít se s tím vypořádávat a postupně všechnu tu tíhu propouštět. Když lpíme na minulosti a neustále se jí zabýváme, jsme zaslepeni vůči tomu, co se děje v přítomnosti. Když se díváme pod nohy na ošklivou blátivou cestu, uniká nám, jak nádherné je modré slunečné nebe, jak voňavé jsou květiny na louce, jak barevní jsou ptáčci v korunách stromů. Vidíme jen odpornou špinavou cestu a podle toho se také cítíme. Je třeba si uvědomit, že sami rozhodujeme o tom, na co zaměříme svou mysl. Budeme-li se neustále soustřeďovat na ošklivou minulost, nevšimneme si krásné přítomnosti - a nebudeme mít radost, ať se nám dostane sebevětších darů a požehnání. Budeme stále nahněvaní, protivní a ukřivdění, protože jsme se prostě rozhodli dívat se na všechno to špatné, co se nám stalo v minulosti. Nyní máme tedy možnost své rozhodnutí změnit a začít se více radovat ze života, který máme teď. Nenechme stín minulosti, aby zcela zahltil naši mysl. Každý den strávený bědováním nad minulostí, je promarněný.

2. PROMĚNLIVEC
Tato karta představuje osobu, která je nestálá a která zřejmě ani sama neví, kým je. Chvíli s námi souhlasí, pak si to najednou rozmyslí. Nevíme, zda jí můžeme věřit, protože je každou chvíli jiná. Vztah s takovým člověkem může být velmi složitý, protože i když z něj můžeme mít na okamžik dobrý pocit, vzápětí nás něčím nepříjemně zaskočí. Pořád mu dáváme další šance, ale ty se pak rozplynou jako mráček. Tento člověk je nepředvídatelný a jeho potřeby nelze nijak uspokojit, protože sám neví, co chce.
Tato karta nás žádá, abychom pečlivě přehodnotili své vztahy s druhými lidmi a uvědomili si, které z nich nás skutečně těší a obohacují, a které z nás naopak neustále jen vysávají energii a radost. Je třeba mít na paměti, že i když je každý člověk v jádru dobrý, nemůžeme neustále doplácet na jeho složitou osobnost. Držet si od někoho odstup nebo s ním vztah i ukončit neznamená, že ho nemáme rádi nebo že tím říkáme, že je špatný. Když si vzájemně uvolníme cestu a nebudeme si nadále "překážet", oba si tím pomůžeme k většímu štěstí.
Rovněž to může znamenat, že věci, které vnímáme určitým způsobem, mohou být ve skutečnosti úplně jiné, a tak bychom se měli vyvarovat unáhlených soudů a zásahů. V souvislosti s předchozí kartou se může jednat i o to, že situaci vnímáme zkresleně přes jakýsi špinavý film z minulosti, neboť nám současná situace připomíná nějakou minulou nepříjemnou zkušenost, a my máme strach, aby se minulost neopakovala. Máme strach a snažíme se urychleně jednat, abychom tomu zabránili. Tato karta v tomto případě varuje před iluzemi, které jsme si o někom nebo o něčem vytvořili, a kterým jsme uvěřili. Dokud si nejsme jisti, jaká je pravda, raději se vyhněme unáhleným závěrům.

3. PANÍ VÍRY
Paní víry nás žádá, abychom byli stateční, věřili si a abychom se obrnili vůči názorům a postojům jiných lidí, kvůli kterým potlačujeme svou vlastní svobodu. Je zahalena brněním, aby dokázala čelit výzvám, když je třeba, avšak srdce si ponechává odhalené, aby mohla i přes to všechno dávat a přijímat lásku. V souvislosti s předchozími kartami to může znamenat, že při pokusu o oproštění se od minulosti nebo někoho (něčeho), kdo nám dlouhodobě ubližoval, se setkáme s komplikacemi. Bude třeba si upřímně stát za svým a věřit, že to, co děláme, je správné. Je důležité jednat v souladu se svými skutečnými pocity a nenechat si druhými namluvit něco, co není pravda. Paní víry zůstává vůči druhým bytostem otevřená a soucitná, a stejně tak i my si potřebujeme ponechat pro druhé soucit a pochopení - avšak neznamená to podlehnout jim a jejich požadavkům. Někteří lidé se mohou vyděsit, když se najednou rozhodneme jinak. Byli zvyklí, že se jim zavděčujeme, že děláme všechno tak, jak oni si to představují, a když se najednou začneme měnit, dostanou strach a mohou se nám v tom pokoušet zabránit. Neustupujme. Nejsme tu proto, abychom potlačovali sami sebe, jen aby se někdo druhý nebál. Lidé se budou bát vždy, dokud se nenaučí se svým strachem pracovat. Podřizovat se strachu nikam nevede a nic to neřeší. Můžeme druhé ujistit, že je máme stále rádi, ale že nyní potřebujeme jiné podmínky, jiné věci, jiné způsoby. Změna je součástí života a bránit si v potřebných, zdravých změnách, znamená bránit si v životu. Nenechme se zastrašit a láskyplně se postavme sami za sebe. Pomůže nám to nejen v našich vztazích, ale také to posílí naši vlastní sebeúctu.

4. KRÁLOVNA ZLATÝCH VĚTVÍ
Tato karta nás vyzývá k ústupu do ústraní, k léčení a navození rovnováhy. Jestliže jsme se v poslední době hodně potýkali s druhými lidmi nebo problémy v nějaké oblasti našeho života, nastal nyní čas vydechnout a odpočinout si. Možná se začaly objevovat i zdravotní problémy, které nám naše tělo posílá jako signál: "Už přestaň!" Pamatujme na to, že problémy, které považujeme za strašné, mohou být ve skutečnosti naprosto nepodstatné. Jestliže jsme se zapletli do nějakých dramat, ať už cizích nebo svých vlastních (což může i v pouhých myšlenkách, což je stejně tak vyčerpávající), nyní jsme vyzýváni k tomu, abychom se toho všeho pustili a uvolnili se. Jak pro naše duševní, tak i fyzické zdraví je důležitá rovnováha. Aktivní období je třeba vyvážit odpočinkem a klidem. Není třeba se bát, že nám něco uteče, když se uvolníme. To se nikdy nestane. Když dovolíme, aby v našem srdci i naší mysli vládla zdravá rovnováha, bude se tato harmonie odrážet i ve všech oblastech našeho života a všechno potřebné k nám bude přicházet zcela přirozeně a bez překážek.

5. OPRAVÁŘKA
Víla opravářka mluví na obrázku sama za sebe. Pevně si stojí za svým a nedělá žádné kompromisy. Když ví, co je třeba udělat, udělá to. Nepřipouští žádné výmluvy. Je zcela nezávislá a na rovinu vyjadřuje všechno, co cítí.
Tato karta může znamenat, že se do této pozice máme postavit také a říct druhým lidem jasně a na rovinu, co cítíme a co chceme, a nepřipouštět žádné kompromisy. Lidé znají mnoho způsobů, jak nás jemně přimět k tomu, abychom jim vyhověli. Jsou to nenápadné formy manipulace, které nepůsobí nijak špatně, ale ze kterých máme přesto pocit únavy, otrávení nebo odporu. Poslouchejme tedy své pocity a dejme na ně. Když se nám něco nelíbí nebo nezdá, řekněme to na rovinu. Když už máme něčeho plné zuby, řekněme to na rovinu. Když víme, co je správné, trvejme na tom. Nepřipouštějme žádné kličky ani omluvy. Pravděpodobně se jedná i o déletrvající záležitosti, které nás rozčilovaly, ale které se dosud nevyřešily. Nyní jsme tedy těmto situacím postaveni tváří v tvář a jsme vyzváni k tomu, abychom se postavili za to, co cítíme jako nezbytné, a přestali se tomu vyhýbat.
Rovněž to může znamenat, že si máme přestat hledat výmluvy, proč něco nemůžeme udělat. Neodkládejme to, co stejně jednou přijde. Nepodceňujme se a nehledejme důvody, proč se něco udělat nedá. I když třeba řešení nevidíme, neznamená to, že neexistuje. Jakmile připustíme, že tu možnost máme, objeví se. Je ale třeba nehrát si na oběť a postavit se tváří v tvář svým skutečným možnostem.

6. SNĚNÍ
Tato karta říká, že nemáme zapomínat na své sny. Beze snů by náš život byl velmi prázdný. Jsme tímto zváni do světa snů, kde se můžeme uvolnit, zavřít oči a nechat svou fantazii, aby tvořila vše krásné, co si přeje. Potlačování tvořivosti kvůli "důležitějším" věcem se nikdy nevyplácí. I když splníme tisíce "důležitých" úkolů, nebudeme šťastní, protože naše potlačená fantazie se bude stále hlásit o slovo. Navíc, když jsme protivní a vyčerpaní z neustálého plnění nějakých úkolů (protože jsme je nevyvážili odpočinkem a prostorem pro tvořivost), začneme si vytvářet situace, které nechceme a které nám přinesou jen více toho, co je nám tolik protivné. O to důležitější je stát si za svými hranicemi a pečovat o sebe a své zdraví (viz. předchozí karty), abychom nevyzařovali a nepřitahovali si to, co se nám tolik nelíbí.
Pokud malujete, píšete, šijete, modelujete, vaříte, fotíte nebo se rádi věnujete nějaké jiné tvořivé činnosti, dopřejte si na ni nyní čas. Když se uvolníte a oprostíte od všedních záležitostí, snadno k vám přijdou nové nápady a představy, které budete moci posléze převést do reality.

* * *

Obecně nám tento výklad říká, že jsme se stále ještě neoprostili od minulosti a že je třeba zapracovat na vnitřním osvobození. Znamená to pro nás hromadu odpouštění, uvolňování starých pocitů, očišťování vlastní energie a nacházení vnitřního klidu. Všechna tato práce se nám však bohatě vyplatí. Je třeba nenechat si svou péči o sebe samé a svá rozhodnutí o svém životě vymlouvat jinými lidmi. Také pokud nás někdo silně ovlivňuje svými náladami nebo chováním, je dobré držet se od něj dál, vytvářet si energetickou ochranu, která nám funguje, popř. vztah ukončit, uznáme-li to za vhodné.
Dokud nejsme osvobozeni od své minulosti a starých zážitků a emocí, které v nás zůstaly, nevidíme věci jasně a můžeme je považovat za horší, než ve skutečnosti jsou. Můžeme odsoudit nevinné lidi čistě proto, že nám připomněli někoho, kdo jim byl v něčem podobný a ublížil nám. Mysl dokáže uvést do souvislosti i věci, které spolu nesouvisí, protože jsou si podobné. Berme tedy své dojmy z lidí a situací s rezervou a nepřistupujme k sobě samým tak vážně. Uvědomme si, že pokud v sobě nosíme nějakou bolest, je v první řadě důležité ji vyléčit a propustit, už kvůli našemu zdraví. Dokud nevyléčíme své vlastní nitro, rozebírání vnějších okolností nám nepomůže. Najděme tedy ve svém životě zdravou rovnováhu a harmonii a udělejme pro to vše, co cítíme jako potřebné - a jako první věc se vzdejme zbytečných dramat.
Nenechme se vyvádět z míry reakcemi druhých lidí na naše vlastní vnitřní proměny. Ty jsou jen naše a s nikým jiným nesouvisí. Nikdo nemá důvod se bát toho, že se budeme mít dobře. To přece nikomu neublíží. Můžeme druhé ujistit, že na naší lásce k nim se nic nemění, pokud budeme chtít. Avšak snažit se utěšit někoho, kdo se sám rozhodl mít strach, je ztrátou energie i času. Nejsme zodpovědni za to, jak se druzí lidé rozhodli reagovat nebo cítit. Zodpovědni jsme jen sami za sebe. A tak o sebe podle toho také pečujme.
Projevme své upřímné potřeby a přání. Vymezme si pevné hranice, které nedovolíme nikomu překračovat. Zasáhněme, když je to potřeba. Braňme se, když je to nutné. Stůjme si za tím, co cítíme jako správné. Tím nemůžeme nic pokazit. Vycházíme-li ve svých činech ze svého srdce, nikdy to není špatně.
Nebraňme si v naplňování svých snů, ani si neomezujme své tvořivé možnosti. Nenechme se zastavit starými zklamáními a selháními. Nepřipomínejme si, co všechno se kdy pokazilo, a co všechno by se mohlo pokazit teď. To nic nevyřeší. Jen tím ubíjíme vlastní kreativitu a šlapeme si po svých snech, když kvůli minulým zklamáním nevěříme, že se mohou splnit. Pamatujme, že naše minulost není naší budoucností. Naše minulost byla taková, jaká byla, ale to neznamená, že taková musí být i budoucnost. Každým dnem jsme zralejší, moudřejší a vyspělejší, a už proto je nesmyslné očekávat, že se bude opakovat minulost. Samozřejmě, ne vždy jde všechno tak, jak bychom chtěli, ale to nevadí. Každý neúspěch nás posune dál, každá rána nám pomůže stát se silnějšími, každá výzva nám pomáhá posílit naši sebedůvěru a odvahu. Nikdy se neztratíme. Ať už okolnosti vypadají jakkoli, nic to neznamená. V každém okamžiku sami za sebe rozhodujeme, jak ho využijeme. Chceme-li žít život svých snů, rozhodněme se zaměřit svou mysl na to, co naše sny podporuje, a podnikat takové kroky, které nám k nim pomohou. Nemarněme čas utápěním se v minulosti a v tom, co mohlo být a nebylo. I když se mohlo stát mnoho lepších věcí, stejně tak se mohlo stát mnoho horších. Nestěžujme si a pohněme se dál. Všechno je vždy tak, jak má být.

* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.