středa 25. června 2014

Míruplné nadšení namísto dramatu

V míru se již nacházíte, neboť jste byli stvořeni mírumilovným Stvořitelem. Nepotřebujete hledat mír ve vnějším světě, ani se nepotřebujete učit, jak být v míru. Toto všechno již máte ve svém nitru právě v tomto okamžiku. I když se necítíte být v míru, v duchovní pravdě v míru jste. Ve skutečnosti je nemožné nebýt v míru ve vesmíru stvořeném Bohem.
Pokud se to navenek zdá být jinak a připadá vám, že máte svůj život jakýkoli, jen ne míruplný, pak to znamená, že se ujalo vlády vaše ego. To znamená, že vás ego přesvědčilo, že mír není hodnotný nebo dosažitelný.

Mír neznamená pasivitu ani nudu
Ego se vám snaží namluvit, že mír je totéž jako být pasivní. Říká vám, že když budete v míru, ztratíte své ambice, přestanete pracovat a budete přemoženi soutěživým světem.
Nic nemůže být dále od pravdy! Být v míru neznamená, že se stanete povalečem. Jednoduše to znamená, že jste uvědomělí. Jste si vědomi Božství ve své jednotě se vším, co existuje. Jste si vědomi svých upřímných pocitů a názorů. A jste si vědomi své fyzické podoby a těla a všech jeho pocitů.
V oblasti kariéry se míruplný člověk vždy dostane vpřed. Opět, být v práci míruplní není totéž jako být pasivní nebo se přizpůsobovat lidem. Míruplní lidé jsou vždy asertivní, protože musíte říkat svou pravdu a být upřímní, abyste si mohli svůj vnitřní mír udržet. Potlačování svých pocitů vám prožívat mír neumožní.
Míruplní lidé v práci jsou také otevřeni přijímání Božských "zásilek" plných úžasných nápadů, což je v jejich práci úspěšné a oceňované.

Většina lidí je také velmi ráda v přítomnosti míruplné osoby. To proto, že míruplní lidé mají přitažlivé osobnostní vlastnosti, jako např. vřelost, vlídnost, otevřenost a sympatičnost. Je příjemné je mít nablízku, a proto jsou zváni na večírky a posezení a dostávají vzrušující příležitosti v práci. Starý scénář hollywoodských filmů tvrdého, sarkastického a hrubého manažera je věcí minulosti. Nikdo nechce pracovat pro někoho nebo s někým, kdo je protivný. Lidé chtějí pracovat s inspirujícím vůdcem. Mír a inspirace jdou ruku v ruce.

V osobní oblasti to platí rovněž. Být upřímnou osobou, která čestně vyjadřuje svou pravdu, a zároveň působivou osobností, která je otevřená a milující, je jasně vítězná kombinace.

Dalším důvodem, proč se nás ego snaží odradit od míru, je ten, že nám namluví, že mír je nudný. To je jen další nesmysl, který nemá nic společného s realitou. Mír samotný je forma nadšení!
Pokud jste se zapletli do nějakých telenovel, určitě víte, jak tyto zážitky narušují váš denní rozvrh. Drama vede k posedlému myšlení, kdy se soustředíte jen na to, jak jste nahněvaní, rozčilení a jak se bojíte. Strach a hněv jsou dva z největších triků ega, které používá, aby nás odradila od cesty našeho Božského životního poslání a míru.
A tak, když vám ego šeptá do ucha, že by bylo velmi nudné mít míruplný život, nenaleťte mu! Ego se vás snaží přesvědčit, že hluboké drama je vzrušující, zábavné a smysluplné. A i když je pravda, že se můžete naučit důležité životní a duchovní lekce prožíváním bolestivých okolností, není to cesta k osvícení.

Neustálá dramata jsou zničující a mohou dokonce vést až k citovým a fyzickým těžkostem. Když neustále čelíte situacím typu "bojuj nebo uteč", ve vašem mozku i těle je neustále ukryta zásoba adrenalinu a kortizolu. A to není nijak zdravé a může to zapříčinit vaše stárnutí.
Míruplný život může být velmi živý! Můžete se zavázat ke stimulujícím aktivitám jako je např. sport, aktivismus, nebo zábava, a být přitom míruplní a šťastní. Dokážete najít nadšení pro nové příležitosti, které k vám přicházejí, coby osoba, která je magnetem pro další lidi, kteří s vámi chtějí pracovat.

Můj život je zároveň velmi míruplný a přitom velmi vzrušující. Jsem tak poctěná a šťastná za to, že jsem schopna cestovat do úžasných zemí a setkávat se tam s těmi nejmilejšími lidmi na zemi během svých seminářů. Je to skutečně pravda - být v míru může být velmi osvěžující a povzbuzující!

Vzdejte se telenovel
Tak jako v každé oblasti svého života máte vládu i nad tím, kolik dramatu prožijete.
Budete si potřebovat udělat inventář, ať už psaním do deníku nebo tím, že se posadíte někde o samotě a budete hluboce přemýšlet o tom, kolik energie vydáváte každý den na všelijaké aktivity. Budete schopni vidět, jak moc investujete anebo neinvestujete do svých skutečných priorit.
Můžete si také pořídit zvláštní deník "Deník dramat", do něhož si budete zapisovat dramata, která se kolem vás odehrávají. Nenechávejte si tento deník v blízkosti vaší postele, neboť jeho energie by mohla narušovat váš spánek, ale uložte ho do šuplíku, který nepoužíváte, takže zůstane jen vzdáleným nápomocným nástrojem a nikoli scénářem pro vaši budoucnost. 

Všimněte si jakýchkoli vzorců ve svých vztazích plných dramatu. Kolik z těchto vztahů dostáváte v porovnání s tím, kolik do nich vkládáte?
Kolik hodin strávíte e-mailováním, psaním zpráv, telefonováním nebo osobními hovory s lidmi, kteří si nekonečně stěžují na svůj život a nemají žádnou snahu s tím něco dělat?
Kolik času věnujete každý den dramatům ve svém nebo cizím životě?
Abyste mohli odhalit svůj vnitřní mír, je třeba, abyste podnikli radikální kroky. Například, cítíte, že existují jeden nebo dva lidé, kteří vyprovokovávají dramata? Znovu se podívejte na to, kolik z těchto vztahů dostáváte v porovnání s tím, kolik do nich investujete. Možná je načase zkrátit čas, který věnujete vztahům, které vás odvádějí z vaší cesty a pravděpodobně také vysávají vaši energii.

I když je vaše duše vždy plná míru, ostatní části vás samých se tak možná necítí. Možná potřebujete upravit svůj jídelníček a životní styl, abyste vyzařovali více míru. To obvykle obnáší očistu od látek a potravin, které mají vliv na náladu. Možná tedy budete muset vyškrtnout ze seznamu cukr, čokoládu a kofein. Pro některé lidi to znamená hloubkovou detoxikaci, zatímco pro jiné je to jen lehký proces. Možná budete chtít spolupracovat s odborníkem na zdraví, aby dohlížel na vaši detoxikaci pro maximální výsledky.

Jiná forma detoxikace, která vám napomůže zažívat více míru, je oprostit se od negativity a dramatu v médiích a dalších částech vašeho života.
Rozhodněte se, že nebudete sledovat negativní zprávy, nebudete poslouchat lidi, kteří mluví negativně, ani nebudete sledovat pořady či filmy, které jsou plny dramatu. Už dávno mi andělé řekli, že jsme energeticky ovlivňováni zprávami, které čteme. Učili mě rozeznávat, které noviny a časopisy číst a které ne. 
Když jsem jednou měla dlouhý let, koupila jsem si svazek časopisů, mezi nimiž byla příloha People (americký bulvární časopis o celebritách). Už jsem se chystala ho otevřít, když vtom jsem jasně uslyšela své anděly, jak mi říkají: "Tím, že se soustřeďuješ na dramata jiných lidí, si přitahuješ více dramatu do svého vlastního života."
Zarazila jsem se a časopis jsem odložila. V té době jsem se sama ve svém životě vypořádávala s jistými dramaty a rozhodně jsem nechtěla žádná další. Od té doby jsem se vždy vyhnula bulvárním plátkům o celebritách. A víte, co se stalo? V mém životě již dnes žádná dramata nejsou! Můj pečlivý výběr toho, co si přečtu, má na očištění mého života od dramatu velkou zásluhu.
Může to být i jen dočasná detoxikace, který si pak můžete zvolit za ten nejlepší životní styl. Když si budete udržovat odstup od dramatu, rozhodně si všimnete, že zažíváte více a více míru. Možná potřebujete odjet někam do ústraní, na místo, kde není televize, telefony ani internet, aby byla vaše detoxikace opravdu účinná.

Cvičení a dobrý spánek se na vašem zažívání míru může také podílet. Cvičení je jeden ze způsobů, jak ze sebe vybít přebytečný adrenalin a napomoci ke znovunastolení míru ve vaší mysli i těle. Když cvičíte, nemyslíte na dramata, která se dějí kolem vás. Po dobrém cvičení si ani nemůžete vzpomenout, proč jste se vlastně tak rozčílili. To může být částečně tím, že cvičení vyvolává produkci serotoninu v mozku, což vám navozuje pocity míru a spokojenosti. Serotonin také pomáhá k lepšímu spánku a k chutím na zdravější jídla a potraviny. 

Dejte si pozor na ego, které se vás bude snažit od cesty míru odradit. Vaše ego dramata nekonečně miluje, protože jsou plná strachu a úzkosti. Pro ego jsou dramata jako sladkosti, jimiž uspokojujete jeho chutě na strach.
Dramata mohou také být odkládací taktikou, nebo dokonce závislostí, kvůli které pak na sobě nepracujete a neplníte své životní poslání. 
Pokud máte jakékoli myšlenky, v nichž obviňujete někoho nebo něco jiného za to, že neprožíváte mír, můžete si být jisti, že to je odrazovací taktika vašeho ega. Ego vždy chce, abyste se dívali ven a hledali vnější důvody pro své neštěstí.
Ego využívá obviňování nebo zaměření se na vnější svět. Oproti němu vaše Vyšší Já (což je vaše skutečné já) přebírá samo za sebe plnou odpovědnost. To neznamená obviňovat se. Opět připomínám, že jakákoli forma obviňování, ať už vůči vám samým nebo vůči jiným lidem, je jen odkládací a odrazující taktika vašeho ega.

Asertivní pozemští andělé jsou míruplní a šťastní, bez ohledu na to, co se děje v jejich životě nebo v jejich okolí. I v těch nejtěžších a nejsmutnějších okolnostech cítí stále Boží přítomnost a mír uvnitř svých srdcí a myslí.

Jak se vypořádat se sobeckými lidmi
Jak jsme se bavili již dříve, "králové a královny dramatu" jsou lidé, kteří jsou závislí na vzrušení vycházející z jejich života na horské dráze. Milují, když mají pozornost a jsou ve světlech reflektorů díky tomu, že mají ty nejhorší světové problémy. Tito lidé mají všechny druhy vztahových krizí, jednu za druhou. Řeknou vám, že je to kvůli jejich smůle a že nad tím nemají žádnou kontrolu. 
Pokud máte vztah s králem nebo královnou dramatu, je to pravděpodobně jednostranný vztah. Obvykle ti, kteří jsou neustále zapleteni do nějakého dramatu, nemají čas poslouchat někoho jiného. A tak stráví hodiny tím, že vám budou vykládat o jejich nejnovějších eskapádách, ale jakmile se stočí řeč na vás, okamžitě musejí končit. Králové a královny dramatu se vás nikdy nezeptají na to, jak se máte, ale vás přimějí k tomu, abyste se na to zeptali jich, neboť to je jejich klíč k otevření nejnovější epizody jejich současné ságy. Tito lidé jsou nejistí, sebestřední, soustředění na sebe a sobečtí.

Nesoudím je; popisuji jejich chování. Každý včetně králů a královen dramatu a dokonce i nejotravnější osoba, kterou byste kdy mohli potkat, je Boží dítě stejně jako vy. Vaše Vyšší Já je zajedno s jejich Vyšším Já. Všimnete si však, že někteří lidé vycházejí ve svém jednání výhradně ze svého ega, zatímco jiní se ho naučili krotit. Ve skutečnosti je strach sám takovým nejvyšším králem dramatu. Strach chce být středem vaší pozornosti a zdržovat vás od vašeho životního poslání. Králové a královny dramatu jsou takoví, protože dovolili strachu, aby je ovládal.
Pokud trávíte příliš mnoho času s egocentrickými lidmi, povzbudí to vaše vlastní ego, které začne být hlasitější a každým dnem bude mít více vlády. A ego je vždy cestou k bolesti namísto míru.

Jeden z důvodů, proč jsou pozemští andělé tak často zraňováni ve svých vztazích, je ten, že vidí v druhých lidech jen to dobré. To je v duchovním světě samozřejmě nejlepší způsob života. Avšak v tomto trojrozměrném světě opačných polarit se pozemský anděl musí také naučit rozpoznávat, že jednání některých lidí je řízeno strachem a jejich egem.
Lidé mají "sobecké geny" a ty jsou spojeny s agresí. My všichni máme tuto starou genetickou predispozici být sobečtí a agresivní, protože nám to v dávných dobrých sloužilo k záchraně života, ale nyní to vyživuje pouze ty věci, které se pro lidstvo stávají nejhoršími hrozbami.

Vezměte věci do svých rukou a převezměte zodpovědnost
Dokud budete vinit ostatní za své problémy, budou mít nad vámi vždy moc. Moc vychází z převzetí stoprocentní zodpovědnost za svůj život. Znamená to uvědomit si, že všechno, co prožíváte ve svém životě nyní, byla vaše volba. Možná jste si nezvolili svou minulost, ale můžete si zvolit svou přítomnost a budoucnost!
Nejprve vás tato myšlenka může zastrašit nebo vám připadat bláznivá. Možná jste přestali číst, když jsem psala, že druzí nezpůsobují vaše problémy. 
To, co dělám, je, že vám odebírám odznak "Ctěné vyznamenání oběti", s nímž jste o sobě neustále smýšleli jako na oběť mocných lidí a vnějších sil. Nic nemůže být dále od pravdy!

Opravdu věříte, že by náš mocný Stvořitel stvořil slabé bytosti? Věříte, že by některé lidi stvořil mocnější než vás? Možná tomu věříte, protože jste si "moc" spojili s politickým titulem, bohatstvím, vzděláním, popularitou, slávou, atd. Ale je to opravdu skutečný smysl moci?
Skutečná moc vychází hluboko z vašeho jádra. Je to David, který přemohl Goliáše malým kamínkem a velkou dávkou víry.

* * *

- z knihy Asertivita pro pozemské anděly, Doreen Virtue (z anglického originálu Assertiveness For The Earth Angels)
 překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.