čtvrtek 12. června 2014

Škodlivé vztahy: Jak je rozpoznat a zvládnout

Pozemští andělé jsou hodní lidé s velkým, dokořán otevřeným srdcem, a tak si neuvědomí, že uvízli ve škodlivých vztazích. Omlouvají a překrucují chování druhých tím, že říkají: "Ale oni to tak nemysleli, oni to udělat nechtěli. Měli prostě špatný den."
Ještě horší je, když pozemští andělé obviňují sami sebe za to, že se někdo druhý chová ošklivě. "Kdybych byl/a hodnější [nebo hubenější, chytřejší, bohatší, atd.], jednali by se mnou lépe."
To je nesmysl! Nepřebírejte zodpovědnost za něčí kruté chování!

Pozemští andělé tolerují vztahy, v nichž s nimi druzí jednají krutě nebo je dokonce zneužívají, protože se bojí, že zůstanou osamělí, že budou "tím špatným" nebo že budou odsouzeni. Sami sebe donucují povznášet se nad špatné zacházení tím, že se odpojují od svých pocitů.
Oddělením se od svých pocitů neuděláte nic dobrého. Ztrácíte tím kontakt se svým fyzickým tělem, které vás může vést k přejídání, aniž by si uvědomilo, že už je plné. Také můžete nevědomě přehlížet symptomy, které potřebují okamžitou lékařskou péči.
Oddělení od svých pocitů vám také brání vnímat své emoce. Když jste nahněvaní, nemůžete slyšet své anděly a jejich poselství. Vaše senzitivita je utlumena. Protože poselství z nebes přichází na frekvenci vašeho naladění a energie, potřebujete být v kontaktu se svými pocity.

Pozemští andělé neznají nic lepšího, než setrvávat v těžkém vztahu, protože dřív neměli mnoho zkušeností se vztahy s lidmi. Byli zvyklí žít v rovinách vysokých vibrací! To je pak činilo sociálně odloučenými a možná se cítili také příšerně osamělí. A tak zůstávají v jakémkoli vztahu, jen aby nezůstali sami.

Jako pozemští andělé jste učiteli míru. Pokud druhým dovolujete chovat se hrubě, jak se mohou poučit? Navíc, pokud se k vám někdo chová ošklivě, on nebo ona to jistě dělají i všem ostatním. Tím, že ho nebo ji naučíte, jak se lépe chovat, můžete předejít tomu, aby ublížil/a dalším lidem

Hrubé a škodlivé chování
Když lidi potkáte poprvé, chovají se nejlépe, jak umějí. Souhlasí s vámi, i když to tak ve skutečnosti není. Může trvat i dva roky, než poznáte, kým tato osoba skutečně je. Právě proto je důležité, aby pozemští andělé postupovali v milostných a přátelských záležitostech pomalu. Dokud druhého člověka skutečně nepoznáte, neberte si ho, ani s ním nenavazujte dlouhodobé smlouvy.
V každém vztahu dochází k synergii (výměně energie) mezi oběma lidmi. Dokud nejste oba sami sebou, nebudete vědět, jak dobře spolu budete vycházet a interagovat. Pokud oba v oblasti citů nebo názorů něco předstíráte a jste falešně zdvořilí a neupřímní, pak to není opravdový vztah.

V následující části je seznam nejčastějších typů nezdravého chování ve vztazích, které byste měli umět rozpoznat, a také jak se s nimi čestně a asertivně vyrovnat způsoby, které jsou pro vás i druhou osobu prospěšné. Tyto příklady vám dávají vedení k tomu, jak asertivně zvládnout nezdravé situace.

Většina pozemských andělů byla životem dost zbičována a utrpěla tak na svém sebevědomí a pocitech vlastní hodnoty. Často proto ve svých vztazích nepoznají zneužívání ani jiné nezdravé vzory. Pozemští andělé neznají nic lepšího, než se smířit se zraňujícím chováním druhých lidí. Popírají a omlouvají jejich chování, zatímco potajnu tiše trpí. Tento seznam vám tedy pomůže necítit se zahanbeně nebo osaměle a nabízí vám cestu ven.
Tím, že si tyto hrubé vztahové vzory vyjmenujeme, nikoho nesoudíme. Mnohdy mají pozemští andělé takový strach, že by někoho soudili, že přijímají druhé až přehnaně. Toto není o souzení druhého člověka; je to o potřebě být si vědomi dynamiky uvnitř vztahu.
Někdy hrubou energii ve vztahu způsobí nesoulad a rozdíly ve vašich a partnerových zvyklostech. Například: Jste tiší a jemní a on je hlasitý a hrubý. Vy jste sami sebou a plynete s proudem, ale ona potřebuje všechno plánovat a organizovat. Prostřednictvím uvědomění a upřímnosti se dají tyto rozdíly v životním stylu harmonicky překonat, jsou-li obě osoby ochotné přistoupit na kompromis a mít s druhým člověkem a jeho způsoby soucit. Pokud však dochází ke zneužívání, je třeba vztah ukončit a začít léčení.

Tento seznam vám má otevřít oči a pomoci vám k uvědomění si svých skutečných pocitů, které cítíte k druhým lidem. Také vám dává doporučení, jak asertivně zvládnout různé scénáře. Nijak nenaznačuje, že máte někoho opustit, ale potřebujete se postarat sami o sebe a také o děti, které mohou být ovlivněny vaším nezdravým vztahem.

1. Přerušovatelé
Člověk, který vás neustále přerušuje, se vůbec nezajímá o to, co chcete říct. Přerušovatelé jsou lidé, kteří dychtivě poslouchají zvuk vlastního hlasu a kteří jsou přesvědčeni, že vedou tu nejzajímavější a nejvýstižnější konverzaci. Obvykle jsou to lidé závislí na kofeinu, který zvyšuje jejich úzkost a hyperaktivitu.

-- Jak vás takový vztah ovlivňuje
Máte-li vztah s přerušovatelem, začínáte mluvit tak rychle, aby vás nestihl přerušit. Kvůli tomu se začínáte cítit úzkostně, kdykoli na vás přerušovatel promluví.

-- Jak se s tím vypořádat
Asertivní pozemský anděl druhého člověka zastaví, jakmile ho zkouší přerušit, a sdělí mu klidně a jemně: "Promiň, ještě jsem neskončil/a." Když se přitom dotknete jeho paže, bude účinek ještě silnější. Uvědomte si, že tím tomuto člověku pomáháte, aby si uvědomil svůj nezdravý návyk, který mu možná působí problémy ve vztazích, ať už osobních nebo profesních. Učíte ho, jak lépe komunikovat.

2. Opravovači
Opravování je podobné přerušování, jen je ještě horší. Lidé, kteří se takto chovají, vás nejen přerušují, ale navíc opravují to, co jste řekli. Vytýkají vám chyby ve vaší spisovnosti nebo výslovnosti, obdobně jako váš učitel jazyků. Nebo vám začnou o daném tématu vykládat více věcí, než jste řekli vy.
I když je skvělé učit se nová fakta a správnou gramatiku, neustálé opravování ze strany druhého člověka je velmi únavné. Nikdo si nechce připadat hloupý, a vy si tak vedle této osoby připadáte. Vždy se cítíte poražení, když s ní jste. Někteří lidé uvíznou v opravujícím návyku, protože tím projevují, že jim na vás záleží a milují vás. Věří, že tím, že vás "vylepší", vám pomohou. Jindy to lidé dělají, protože mají tento návyk zcela nevědomě.

-- Jak vás takový vztah ovlivňuje
V přítomnosti opravovače je úzkost zcela normální odpovědí. Stojíte na tenkém ledě a máte strach z každé další chyby, kterou uděláte. Pokud s takovým člověkem žijete, má to dopad na vaše sebevědomí. Začnete pochybovat o své inteligenci a dáváte tak druhé osobě nad sebou moc, protože věříte, že nedokážete udělat nic správně.

-- Jak se s tím vypořádat
Jako asertivní pozemský anděl se musíte těmto situacím postavit čelem a říct opravujícímu, jak se opravdu cítíte. Když mu dáte tuto zpětnou vazbu, pomůžete mu zlepšit jeho vztahy. Pokud vás jeho opravování rozčiluje, pak to jistě rozčiluje i všechny ostatní. A tak příště, až vás tato osoba začne opravovat, zhluboka se nadechněte a řekněte: "Někdy mi připadá, že jsi spíš můj učitel než můj přítel. A i když mě těší, že mi pomáháš budovat znalosti, raději bych uvítal/a rozhovor, kde spolu prostě budeme sdílet své pocity, namísto abys mě poučoval."

3. Hrdinové
Tito lidé dělají všechno lépe než vy a všichni ostatní, ve větším měřítku, a chtějí vám to dát vědět! Jakýkoli příběh, který budete vyprávět, jimi bude sotva stráven, než vyplivnou mnohem grandióznější verzi - kde hrají hlavní roli oni. Takovíto lidé si vyposlechnou jen tolik, aby mohli vzápětí vytáhnout ze své paměti své zážitky, které byly více než úžasné. Jsou si tak nejistí a tak potřebují pozornost a uznání, že skočí do světla reflektorů před všechny ostatní, aby si ho zabrali sami pro sebe.

-- Jak vás takový vztah ovlivňuje
Vaše tělo vykazuje známky napětí a odporu. Cítíte se nevyslyšení a neoceňovaní. V takovémto druhu vztahu se cítíte osamělí, protože je to vždy jen jednostranná konverzace. Také se cítíte zklamaní, protože druhý člověk s vámi nesdílí pocity nadšení ani jiné pocity, pokud se jedná o vaše zážitky.

-- Jak se s tím vypořádat
Tito lidé nemají ponětí o tom, že druhé rozčilují, otravují a utlačují svým komplexem nadřazenosti. Jsou extrémně osamělí a nechápou, proč lidé nejsou ohromeni tím, čeho všeho dosáhli. Věří tomu, že pokud druhé lidi ohromí, budou milování a oceňováni. Jakmile porozumíte hloubce jejich osamělosti a touhy být milováni, můžete z toho jako asertivní pozemští andělé vycházet.
Podstata asertivity leží v upřímnosti a převzetí zodpovědnosti za své pocity. Nikdy neukazujte na druhého člověka a neprohlašujte, že to on vás rozzlobil. Je to jeho chování, které vás provokuje. Dejte hrdinovi najevo, že si ho ceníte, pokud to tak ovšem skutečně upřímně cítíte. Nenabízejte mu tyto komplimenty, pokud jim skutečně nevěříte, jinak s ním manipulujete a snažíte se ovládat jeho reakci na vás, což je nefunkční a nečestné. Vysvětlete, že byste s ním chtěli sdílet své vlastní zážitky a vychutnávat si detaily, aniž by se hned stočila řeč na něho a jeho zážitky. Řekněte této osobě, že sdílení zážitků je jako vychutnávání si dobrého jídla a že si chcete vychutnat jedno sousto po druhém.

4. Lidé s potřebou připoutanosti
Lidé, kteří se připoutávají k druhému člověku, jsou nejisté osobnosti, které se chytí kohokoli, kdo uzná jejich existenci, tím, že jim věnuje pozornost. Jako starostlivý pozemský anděl můžete vycítit, že tito lidé potřebují lásku. Problém je v tom, že nádoba jejich potřeb je bezedná, a vy ani nikdo jiný je nikdy nedokáže naplnit. Takový člověk vám pořád píše, volá nebo posílá emaily. On či ona vás také možná překvapují nečekanými návštěvami. Tito lidé možná špatně pochopili míru vašeho přátelství a mylně si myslí, že jste nejlepší přátelé, zatímco pro vás je to spíše obvyklá známost.

-- Jak vás takový vztah ovlivňuje
Tato osoba se vám neustále dívá přes rameno, aby vám zabránila vyhýbat se jí. Začínáte se cítit provinile, protože víte, že tato osoba má ráda vaši společnost a cítíte, že vás potřebuje, i když v duchovní pravdě nikdo nepotřebuje jako zdroj někoho jiného.

-- Jak se s tím vypořádat
Jako pro asertivního pozemského anděla je pro vás důležité vždy říkat láskyplně pravdu. Budete tedy potřebovat sebrat odvahu a říct tomuto člověku, že jste vytíženi a že potřebujete více prostoru. Tato nejistá osoba se možná bude cítit zraněná a vezme si vaše slova osobně, ale nemůžete celý svůj život obětovat tomu, že budete někoho konejšit. Když předstíráte přátelství, podporujete tím její nezdravý přístup. Možná existuje někdo další, kdo s touto osobou bude rád, a pokud ustoupíte z cesty tím, že budete čestní, uvolníte tak prostor pro někoho nového a vhodnějšího, kdo může vstoupit do jeho či jejího života.

5. Pronásledovatelé
Pronásledovatelé projevují potřebnost a připoutanost na úplně nové rovině, a někdy nebezpečné. Téměř vždy je to bývalý milenec či milenka, který/á se vás nechce pustit. On nebo ona se vždy objeví u vás v práci, doma nebo u vašich přátel; neustále vám volá; a ustavičně vás prosí, abyste se k němu/ní vrátili. Často jsou tyto prosby doprovázeny sliby, že tentokrát už se "opravdu" změnil/a. Když přání této osoby nevyhovíte, může se její chování vystupňovat až ve zneužívání a výhrůžky.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Některým lidem přítomnost pronásledovatele zvyšuje sebevědomí. Ale nenechte se mýlit, pronásledovatel vás nemiluje. Chce vás vlastnit a ovládat, což je přesný opak skutečné lásky. Pokud vám pronásledovatel tvrdí, že bez vás je jeho život ztracený, nebo vám vyhrožuje, že se zabije, když se k němu nevrátíte, můžete se trápit pocity viny a starostmi. Tato osoba vám zřejmě způsobila obrovskou úzkost a možná i probděné noci. V extrémních případech můžete být donuceni podat návrh na soudní zákaz, aby se od vás držela dál.

-- Jak se s tím vypořádat
Nedávejte této osobě žádné uspokojení prostřednictvím jakékoli reakce. Jakákoli odpověď, kterou jí poskytnete, ji povzbudí k tomu, aby vás nadále pronásledovala. Zablokujte si její číslo v mobilu nebo si své číslo změňte, je-li to nutné. Zablokujte ji i ve svém emailu a sociálních sítích. Nemějte s ní v žádném případě kontakt. Pokud došlo k nějakému násilí, kontaktujte příslušné úřady a podejte návrh na soudní zákaz. Neberte výhrůžky na lehkou váhu. Pronásledovatelé páchají mnoho trestných činů. Zavolejte si na pomoc archanděla Michaela, aby tuto osobu navždy odvedl z vašeho života a nahlas si slibte, že pokud se ve vašich budoucích vztazích vyskytnou jakékoli náznaky extrémní žárlivosti, potřeby kontroly nebo pronásledování, vyhnete se jim obloukem.

6. Vyvolávači viny
Vyvolávači viny jsou prakticky profesionálové v prosazení svého skrze manipulaci s druhými lidmi. Neberou Ne jako odpověď. Mají plný rukáv triků, které používají, aby přelstili druhé a dostali od nich, co chtějí. Mohou plakat, vyhrožovat, že si ublíží, tvrdit, že je nikdo nemá rád, nebo vám připomínat chvíle, kdy vám pomohli.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Cítíte se plni odporu, nebo dokonce hněvu, protože jste do něčeho tlačeni proti své vůli, ale máte dojem, že nemáte na výběr a musíte naplnit přání vyvolávače viny. Pokud cítíte, že jste nuceni někomu pomáhat skrze pocit viny nebo nevyslovený závazek, je to znamení, že je s vámi manipulováno.

-- Jak se s tím vypořádat
Tím, že se k této situaci postavíte čelem, urychlíte svůj duchovní růst. Vyvolávači viny nejsou zvyklí slyšet "Ne", ale pro jejich duchovní růst je dobré to prožít. Nakonec, nemají žádný skutečně blízký vztah, protože s nikým nemají opravdové spojení. Všechny jejich vztahy jsou egocentrické. Když tedy této osobě řeknete Ne a budete si za tím pevně stát, aniž byste se cítili provinile nebo se za to omlouvali, dáváte vyvolávači viny příležitost prožít si na vlastní kůži duchovní vzrůst. Vyvolávač viny si raději najde jinou oběť, kterou bude obtěžovat, nebo si uvědomí, že tyto jeho metody nejsou dobré ani efektivní. Obzvláště to platí v případech, kdy všichni ve vašem okolí souhlasí s tím, že přestanou umožňovat toto chování a že vy všichni řeknete Ne na jakékoli žádosti založené na pocitech viny.

7. Vztekoholici
"Vztekoholici" jsou závislí na svém hněvu. Naštvou se i při těch nejmenších a nejnepatrnějších podnětech a okamžitě musí všem dát najevo, že jsou nahněvaní. Takový člověk má prchlivý temperament. Může druhým lidem kolem sebe působit citovou, slovní i fyzickou bolest. Vztekoholici mají vždy nějaké ospravedlnění pro svůj hněv a málokdy za sebe přebírají zodpovědnost.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Jako pozemský anděl, který těžce nesnáší konflikty, jste na energii hněvu vysoce citliví. Proto v přítomnosti nahněvaných lidí stojíte na tenkém ledě. Děláte všechno možné proto, abyste je uklidnili. Dokonce se možná sami obviňujete za jejich hněv, obzvláště když na vás křičí, že je to všechno vaše vina.

-- Jak se s tím vypořádat
Vztekoholici obvykle pocházejí z dysfunkčních rodin a vyžadují odbornou terapii, aby se dokázali vypořádat se svou závislostí na hněvu. Z toho důvodu vy ani vaše láska nemůže objasnit jejich sklony k hněvu. Toto jsou lidé, kteří se vztekají kvůli všemu. Vzdejte se své fantazie o tom, že najdete nějaké řešení, které je konečně upokojí a učiní je šťastnými. Přestaňte se zaklánět dozadu a kroutit se do uzlíčku, jen abyste se takovému člověku zavděčili. Toto je vztah, který musíte buď opustit a nebo od kterého si musíte udržovat odstup, dokud ona osoba nepodstoupí intenzivní terapii.

8. Nespolehliví lidé
Nespolehliví lidé vám slibují, že vám pomohou, ale zapomenou to dodržet. Meškají schůzky s vámi, nikdy nepřijdou včas na setkání a nedá se s nimi počítat, co se týká plnění závazků.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Pozemský anděl s nízkým sebevědomím zůstává v tomto vztahu s pocity, že je nemilován a neoceňován. Začnete si myslet, že je to vaše chyba a že jen kdybyste byli "lepší", byla by tato osoba spolehlivější. Pozemský anděl s vysokým sebevědomím pozná, že se jedná o nespolehlivou osobu a že to není jeho vina. Tento vztah vás vede k nahněvávání se a ke stěžování si na nespolehlivého přítele.

-- Jak se s tím vypořádat
Asertivní pozemský anděl se se situacemi vypořádává přímo. U nespolehlivé osoby musíte nastavit pevné a jasné hranice. Když si s vámi příště tento člověk sjedná schůzku, vysvětlete mu, že váš čas je cenný a že pokud tam nebude do 15 minut od domluveného času, budete muset jít. Buď si vymezíte s danou osobou včas jisté hranice, a nebo nakonec skončíte s pocity oběti - kterou nejste.

9. Všetečkové
Všetečkové se baví tím, že strkají nos do věcí všech ostatních. Svou vlastní nejistotu si vynahrazují pocitem hrdosti, že znají intimní detaily o životech ostatních - a které pak podávají jako nejnovější drby. Mohou vytvářet dramata ve svém okolí, jen aby se mohli pobavit tím, co všechno ještě zjistí. Často využívají lstivosti a lstivé taktiky, aby vás přiměli mluvit o svých osobních záležitostech, které pak okamžitě vyžvaní ostatním.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Tento typ vztahu vás může mást, dokud si nepřiznáte své skutečné pocity. Jako pozemský anděl, pro něhož je tento druh chování novinkou, můžete zaměňovat slídivé otázky za upřímnou starost.

-- Jak se s tím vypořádat
Pokud máte pocit, že se o vás ani váš život druhý člověk ve skutečnosti nezajímá, ale jen slídí po detailech, aby se zabavil jako v reality show, věřte tomu. Přestaňte krmit žraloka! Nedělte se o žádné další informace o svém životě. Ptá-li se vás na nějaké intimní otázky, přímá a upřímná odpověď je "O tom bych raději nemluvil/a." Pokud všetečkům toto řeknete dostatečně-krát, přemístí se k jinému cíli. Nebo, v nejlepším případě, se uvědomí a nebudou už ve svém nefunkčním a zraňujícím chování pokračovat.

10. Bručouni
Bručouni jsou pravidelně v mizerné náladě, ať už kvůli fyzické bolesti způsobené účinky závislostí nebo kvůli neustálému obviňování všech ostatních za jejich neštěstí. V extrémních případech může jejich bručounství vést až k psychologickému nebo slovnímu zneužívání.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Být v blízkosti nevrlé osoby není žádná legrace, obzvláště berete-li si to osobně a obviňujete se za to. Pokud vás tento člověk začne urážet nebo slovně napadat, vaše sebevědomí tím utrpí a může se dostavit i deprese.

-- Jak se s tím vypořádat
Bez ohledu na to, jaký důvod má tento člověk pro své podráždění, není oprávněn vás tlačit k tomu, abyste slevili ze svých hranic. Není žádná omluva pro něčí zneužívání prostřednictvím ošklivých slov. Takže si jasně vymezte své hranice a nedělejte žádné výjimky. Pokud je bude tento člověk nadále překračovat, budete muset odejít nebo si vytvořit odstup. Veškeré pocity viny odevzdejte Nebesům, aby je vyléčila a proměnila (viz. kapitola Zbavte se pocitů viny a starostí).

11. Žalobci
"Žalobci" jsou lidé, kteří neustále přehazují své vlastní pocity viny na ostatní. Nikdy neposlouchají důvody a hned sklouznou k odsouzení. Jsou velmi nepříjemní, protože svými nepodloženými "žalobami" a obviněními způsobují dramata.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Pokud nerozpoznáte hru, kterou s vámi žalobce hraje, můžete se mu vehrát přímo do rukou. V takovém případě přijmete jeho obvinění a cítíte se provinile a máte ze sebe špatný pocit. Budete však vědět, že to není vaše chyba. A vaší reakcí bude hněv, zranění nebo zmatenost. Můžete uvíznout ve vzájemném obviňování, kde po sobě budete v nekonečné bitvě házet všechna možná obvinění.

-- Jak se s tím vypořádat
Tento člověk vždy vyhledává boj, a tak cokoli, co řeknete, bude vhozeno do mixéru jeho mysli a přeměněno v něco úplně jiného, než co jste vyslovili. Tento člověk je obvykle mimo realitu a poslouchá výhradně zvrácenou logiku svého ega. Asertivní pozemský anděl takovouto situaci řeší nejen přímo, ale také si všímne nesmyslnosti daných argumentů.
Na jednu stranu, pokud nepřistoupíte na obvinění, mohou nadále narůstat a šířit se vaší rodinou, společností nebo komunitou. Nemusíte se však neustále bránit a uvíznout v bludném kruhu. Obvykle je jediným řešením rozhodné a hlasité prohlášení, když jim říkáte, že se ve svých obviněních mýlí. Neházejte na sebe obvinění, ani se nesrážejte. Udržujte rozhovor jasný, stručný a držte se tématu. Pokud tato situace nastala v pracovní oblasti a jste si jisti svou nevinou, můžete vyjádřit, že tato nepatřičná obvinění jsou urážkou na cti a že je to trestné.

12. Mučedníci
Mučedníci jsou věčnými oběťmi a neustále si stěžují. Jejich pohled na svět je takový, že "oni všichni" jsou proti "mně malé chudince/malému chudáčkovi". Pravděpodobně po celý svůj život se cítili vyčlenění a oddělení. Vyrostli ve víře, že jsou speciálními oběťmi každého člověka i systému. Tito lidé vám okamžitě vyjmenují, kde všude byli využití. Tito lidé mají obvykle velmi nízkou energii hraničící s depresí. Nehledají však řešení - pouze uznání a podporu jejich "chudáčkovství".

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Je vyčerpávající být v přítomnosti oběti-mučedníka, protože neustále vykládá o hluboké temné díře, ve které žijí. Nejprve můžete být šokováni tím, jak špatně s tou osobou v jejím životě lidé zacházeli. Možná budete špatně spát kvůli starostem, které si o ni děláte, když přemýšlíte, jak může přežít v tomto světě. Ale po chvíli zjistíte, že tato osoba má až příliš neobvyklou přízeň smůly, daleko za hranicemi statistických možností. Také si všimnete, že tato osoba odmítá jakékoli řešení nebo radu. Řekne vám: "Hm, to už jsem zkoušela, ale kvůli tomu a tomu to nešlo."

-- Jak se s tím vypořádat
Protože oběti-mučedníci vyhledávají zachránce a posléze jim začnou odporovat a pronásledovat je, vyhněte se tomu, abyste do tohoto vztahu investovali více času. Existuje mnoho skutečných obětí, které si upřímně přejí pomoc a které si přejí zlepšit svůj život. Je nesmysl plýtvat časem na někoho, kdo si chce jen stěžovat. Přímý a asertivní přístup by byl takový, že byste této osobě upřímně řekli, že na ni budete myslet ve svých modlitbách, a pak budete meditovat o přijetí Božského vedení ohledně toho, jak můžete být nápomocní. Nenechte si oběťmi-mučedníky diktovat, jak byste jim měli pomáhat. Řekněte jasně, že veškeré vedení máte přímo od Boha. A pak se tohoto záměru držte.
Prosím, nedělejte si starosti: Oběti-mučedníci jsou profesionálové v hledání zachránců. Když tuto roli nepřijmete, brzy se objeví někdo jiný, kdo to udělá.

13. Kontroloři
Lidé se sklony kontrolovat potřebují mít nad všemi a nad vším moc. Pokud tuto moc nemají, jednají nezrale a hněvivě. Budou ohrnovat rty a po všech řvát, dokud nebude všechno po jejich vůli. Jsou silně nepříjemní a místo přátel a milovaných mají poddané.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Pokud je toto vztah, ve kterém si připadáte, jako byste neměli možnost utéct, budete se cítit úzkostně v blízkosti dané osoby, zejména pokud vás nutí dělat všechno tak, jak to chce ona. Toto jsou lidé, kteří v sobě nosí skrytý seznam pravidel, a když náhodně nedodržíte nějaké z těchto pravidel, budete přímo či pasivně-agresivní cestou potrestáni. To může vést až k nebezpečnému zneužívání.

-- Jak se s tím vypořádat
Kontroloři mají obvykle hluboko zakořeněný strach z opuštěnosti a jediný způsob, jakým mohou mít moc nad svým světem, je kontrolování všech a všeho, co se v něm nachází. Je velmi nepravděpodobné, že byste jim s jejich nejistotou mohli pomoci sami bez dlouhodobé pomoci odborníka. Ale protože si kontrolor myslí, že všichni ostatní jsou problém, zřejmě nebude souhlasit s terapií, kterou by potřeboval.
Je-li to nějaký váš příbuzný a nemůžete-li se tedy vyhnout kontaktu s ním, není třeba pouštět se do mocenských bojů. Jako asertivní osoba máte závazek vůči svému sebevědomí, že budete ohledně svých pocitů upřímní a budete také přímo jednat. Jen prosím nečekejte, že se takto zachová i ten druhý. Udržujte svůj hovor s kontrolující osobou tak stručný, jak je to jen možné, a travte svůj čas s příjemnějšími lidmi, s nimiž je snadnější vycházet.

14. Šašci
Tito lidé si ze všeho dělají vtípky, namísto aby vám naslouchali, a obrátí každou vážnou diskuzi v něco humorného, někdy i nevhodného.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Zprvu vás možná tato osoba přitahovala svým smyslem pro humor, ale už vás to omrzelo. Nyní ji vidíte jako nezralou a neschopnou sdílet hluboké a vážné diskuze.

-- Jak se s tím vyrovnat
Každý má svou hlubší stránku a skutečné pocity. Šašci se brání svým hluboko usazeným bolestivým pocitům tím, že berou život povrchně. Uvědomte si, že máte rozdílné způsoby a nesnažte se sebe nebo ji měnit. Asertivní pozemský anděl ví, že ne každý je jako on a ne každému sedí. U "šaška" je nejlepší podělit se o své pocity upřímně. Dotkněte se jeho ruky, podívejte se mu do očí a řekněte: "Doufal/a jsem, že bychom mohli mít i hlubší a vážnější stránku našeho vztahu, abychom vyvážili tu hravou stránku, kterou si s tebou tak užívám." Šašek, který měl pravděpodobně problémy s vyrušováním ve škole, bude příjemně překvapen, že někdo věnuje čas tomu, aby ho lépe poznal. Toto je typ nezdravého vztahu, který se dá uzdravit skrze vytrvalost a velkou dávku upřímnosti.

15. Hlasití lidé
Vždy bude existovat někdo, kdo mluví a směje se neobyčejně hlasitě. Jsou těmi nejhlasitějšími lidmi, ať jdou kamkoli. Když se snažíte mít s nimi intimní rozhovor, tito lidé vyřvou všechny detaily všem ostatním, kteří jsou na doslech. Obvykle byli vychováváni v hlasité rodině, kde museli bojovat o pozornost.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Pokud jste vysoce citliví na zvuky, může být hlas tohoto člověka pro vás fyzicky i energeticky bolestivý. Pokud jste spolu na veřejnosti, můžete se za něho stydět, protože jeho silný hlas obtěžuje druhé lidi. A především vás to obtěžuje, protože byste s ním chtěli mít spíše jemnější a tišší vztah.

-- Jak se s tím vypořádat
Protože si hlasití lidé nejsou vědomi toho, jak moc ovlivňují druhé, nebo si říkají, že to není tak hrozné, potřebují se podívat na realitu. Pokud vám na této osobě opravdu hluboce záleží a chcete, aby váš vztah pokračoval, budete mu muset říct pravdu. Obvykle mají tito lidé houževnatou skořápku, ale křehké jádro. Budete tedy muset být natolik přímí, aby vás druhý člověk slyšel, ale ne neomaleně, abyste se nedotkli jeho citlivého jádra. Někdy mají tito lidé také problémy se sluchem, takže by vaše upřímné vyjádření mohlo zahrnout i nabídku na příslušné zdravotní vyšetření.

16. Lidé závislí na návykových látkách
Toto jsou lidé, kteří jsou závislí na látkách ovlivňujících jejich náladu jako je např. alkohol, drogy, léky, marihuana nebo jiné společensky dostupné látky jako je cukr, kofein, nikotin nebo čokoláda. Osobnost tohoto člověka se mění podle toho, zda látku užil nebo neužil. Může být agresivní nebo líný; mít výkyvy nálad; může být nervózní, úzkostlivý nebo se chtít hádat.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Spoluzávislost je pojem, který popisuje vztah mezi člověkem závislým na látce a osobou, která ho miluje. Spoluzávislá osoba se obviňuje za závislost druhého, často kvůli tomu, že ji za to závislý člověk sám obviňuje. Závislý říká: "Tolik jsi mě naštvala! Teď se kvůli tomu musím napít!"
Spoluzávislí lidé bývají plni úzkosti, pocitů viny, zahanbení, lítosti a výčitek svědomí. Často se uchýlí k vlastním závislostem, např. k jídlu jako je cukr nebo bílá mouka, jako k prostředku k potlačení svých pocitů. Chtějí ze vztahu odejít, ale bojí se a cítí se provinile. Když vztah opustí, často spadnou přímo do dalšího závislého vztahu, pokud neudělají hloubkovou analýzu důvodů, proč si vybírají závislé partnery.

-- Jak se s tím vypořádat
Pokud jste prožili byť jen jediný vztah s někým závislým a doteď se cítíte zraněni a plni bolesti, nebo pokud se právě nyní nacházíte ve vztahu se závislým, který stále zneužívá návykové látky, potřebujete podporu. Skupiny programu 12 kroků nazvané Al-Anon nebo jiné jsou mezinárodní a dají se najít na internetu, stejně jako virtuální setkání spoluzávislých, které bývají na internetu zdarma.

17. Lidé nerespektující osobní hranice
Osoba, která nerespektuje žádné hranice, nemá žádný smysl pro osobní prostor. Takový člověk si často půjčuje vaše věci bez dovolení, a pak se o ně ani dobře nestará, nebo vám je ani nevrátí. Nemá také respekt vůči vašim citovým hranicím a dává vám nevyžádané rady, posudky a názory.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Cítíte se, jako byste neměli žádnou moc, když se tato osoba objeví, a chce se vám utéct někam pěkně daleko, abyste ho už nikdy neviděli. Pokud člověka bez respektu k osobním hranicím musíte mít ve svém životě, protože je to váš příbuzný nebo máte jiné blízké pouto, může vás dohánět k šílenství. Budete frustrovaní pokaždé, když s ním budete muset být. Takoví lidé dokážou být milí a ukazovat, že jim na vás opravdu záleží, ale způsobem, který je neuctivý.

-- Jak se s tím vypořádat
Protože se tomuto chování naučili pravděpodobně již v dětství, je nepravděpodobné, že by se v dospělosti změnili. To nejlepší, co můžete udělat, je být upřímní a opakovat se o svých hranicích. Pokud s takovou osobou žijete, je důležité mít svůj vlastní osobní prostor a vlastní pokoj. Zamkněte se tam a vystavte na dveře cedulku NERUŠIT! Aniž byste upadali do pasivně-agresivního chování, jasně vymezte, které chování budete a které nebudete tolerovat. Tato osoba obvykle vyslyší opakovaná nařízení, i když s nimi nesouhlasí.

18. Nadávající
Lidé, kteří druhým nadávají, je slovně zneužívají a pravidelně své rozhovory okořeňují neuctivými poznámkami. Někdy předstírají, že si jen dělali srandu a že to mysleli jako vtip, a stojí si za tím, že druzí, kteří se brání, jen nemají smysl pro humor. "Jen jsem si dělal srandu!" říkají na svou obranu. Jindy své urážky chrlí s energií hněvu skrytou pod slovy.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Urážky mohou někdy způsobit člověku mnohem větší zranění než fyzické násilí, obzvláště to platí pro ty, kteří jsou citliví, důvěřiví a mají otevřené srdce. Zranění způsobená slovním zneužíváním mohou trvat po celý život a jejich důsledkem je pak nízká sebeúcta nebo závislosti, které tiší citovou bolest.

-- Jak se s tím vypořádat
Slovní zneužívání nikdy není v pořádku za žádných okolností. Pokud vás někdo při svém rozhořčení jednou urazí, a pak se vám upřímně omluví a toto chování už neopakuje, můžete svůj vztah vyléčit. Ale pokud slovní zneužívání pokračuje, potřebujete vyhledat pomoc a podporu u důvěryhodné osoby, rádce nebo podpůrné skupiny. Pokud vás slovně zneužívají rodiče nebo někdo, s kým žijete, je velmi důležité požádat o pomoc co nejdříve, tak abyste neprohlubovali své hluboko usazené citové jizvy. Čím dříve požádáte o pomoc a podporu, tím větší bude váš prospěch, který z tohoto zážitku získáte a který vás učiní silnými a zdravými.

19. Neslušní lidé
Bezohlední lidé si vždy s někým píšou, když s nimi chcete hovořit, vezmou jiný hovor, když jim voláte, a dívají se na jiné lidi místo na vás, když s nimi mluvíte.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Pokud je neslušný člověk vaším příbuzným, můžete cítit emocionální bolest, protože jeho chování vnímáte jako nedostatek lásky a úcty k vám. Pokud je tento člověk vaším přítelem nebo milostným partnerem, možná sníte o tom, že mu vyhubujete a nebo že od něj odejdete.

-- Jak se s tím vypořádat
I když můžete namítnout, že neslušný člověk se nedá nijak změnit, je to dokonalý příklad toho, že jako asertivní pozemský anděl jste upřímní čistě kvůli upřímnosti samotné, a nikoli kvůli snaze někoho změnit. Získáte tím velkou osobní sílu a sebevědomí, když si asertivně a otevřeně promluvíte s druhou osobou o tom, že si zasloužíte a potřebujete respekt a pozornost od lidí ve svém životě. 

20. Zrádci
Zrádci lámou vaše srdce i vaši důvěru tím, že jsou nevěrní, flirtují s jinými, lžou vám nebo činí velmi špatné úsudky.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Protože základem každého vztahu je důvěra, je odhalení zrady zničující. Vede vás to k tomu, že začnete zpochybňovat sami sebe a svou realitu.

-- Jak se s tím vypořádat
Pro většinu lidí je zrada důvodem k rozchodu. Pokud se to stane jednou a máte pocit, že váš vztah stojí za snahu ho udržet, můžete se oba více sblížit a společně probrat důvody, které ke zradě vedly. Musíte být obzvláště přímí a jasně a asertivně se vyjadřovat, abyste dali druhé osobě na srozuměnou, že vás zranila a že něco takového už nikdy nebudete tolerovat. Vězte, že si zasloužíte vztahy s lidmi, kteří ctí vaše závazky, protože mají vysoké sebevědomí a vědí, že dělat správnou věc je součást zdravé péče o sebe samé i o vztah.

21. Pomlouvači
Pomlouvači o každém roznášejí to nejhorší a možná jste se na některých drbech dříve podíleli také. Ale pak zjistíte, že tento "přítel" pomlouvá za vašimi zády i vás.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Můžete být překvapeni nebo šokováni zjištěním, že tato osoba, která si na každého stěžuje, si nyní stěžuje i na vás. Věřili jste, že vy dva jste byli sjednocený tým, který nacházel u ostatních chyby. Končíte s pocity nedůvěry a zrady a říkáte si, jak jste se mohli tak zmýlit, že jste této osobě věřili.

-- Jak se s tím vypořádat
Tak jako u všech problémů ve vztazích je pro vás asertivní upřímnost nanejvýš prospěšná, i když to druhou osobu nijak nezmění. Někdo, kdo pomlouvá druhé, je obvykle závislý na dramatech, která tím vyvolává. A tak, když už víte, že mu nemůžete věřit, a chcete tento vztah udržet, nebo musíte, protože je to váš příbuzný, budete se muset ostražitě hlídat, abyste nepřispívali k dalším drbům. Žádné další šťavnaté novinky o vašem životě. To znamená, že se budete muset mít v přítomnost této osoby na pozoru, což ovšem zvýší odstup mezi vámi.
P.S. Drby jsou pokaždé zraňující a jakákoli bolest, kterou utrpíte z tohoto vztahu, pro vás může být cennou lekcí, která vás naučila nikdy nepomlouvat, protože víte, že to všem způsobuje jen bolest.

22. Jednostranný vztah
V jednostranném vztahu druhý člověk mluví pouze o sobě a nikdy se nezeptá, jak se daří vám. Jakmile začnete mluvit o sobě, tento člověk odejde, ukončí hovor nebo stáhne téma hovoru zpátky na sebe.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Cítíte se nedůležití, jako by na vás nezáleželo. V tomto vztahu se cítíte osamělí a "ne dost dobří" na to, abyste získali pozornost nebo náklonnost druhého člověka. Dokud si neuvědomíte fakt, že je tento člověk soustředěný výhradně sám na sebe, můžete ho pronásledovat a neustále usilovat o jeho pozornost či náklonnost.

-- Jak se s tím vypořádat
Jednostranné vztahy se mohou ubírat dvěma různými směry: (1) Ve většině případů neexistuje možnost, jak by tento vztah mohl vyrůst ve vzájemné přátelství, protože tito lidé nejsou otevřeni žádnému dialogu, kromě té části, kde se mluví o nich. (2) Vzácnější bývají případy, kdy si s takovým člověkem upřímně promluvíte, řeknete mu o svých skutečných pocitech i o tom, jak si ceníte vašeho vztahu a že byste si přáli, aby pokračoval v duchu rovnocenného sdílení a naslouchání. V ideálním případě vás tato osoba vyslechne a bude více vnímavá vůči vašim potřebám ve vztahu. Ale opět se vracíme k tomu, že smyslem upřímnosti není druhého člověka změnit, ale to, že je sama o sobě prospěšná.

23. Král/Královna dramatu
Králové a královny dramatu jsou lidé, s nimiž trávíte hodiny na telefonu a radíte jim nebo jim poskytujete oporu; ale oni vaše rady nikdy nenásledují. Tito lidé mají jeden dramatický problém za druhým a chtějí si jen stěžovat, aniž by cokoli udělali pro zlepšení situace.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Tento vztah vás zanechává vyčerpanými a okradenými o čas... a trpělivost. Ze začátku jste se cítili poctěni tím, že na vás tato osoba spoléhala. Ale brzy si začnete všímat, že vaše hovory jsou nekonečnou ságou jako souběžná telenovela. Pak se těmto hovorům začnete vyhýbat.

-- Jak se s tím vypořádat
Jako asertivní pozemský anděl se potřebujete k situaci postavit přímo. Vyhýbání se telefonátům je pasivní způsob zvládání situace. Stěžování si na tuto osobu je pasivně-agresivní způsob. Jediná zdravá cesta, jak se vypořádat s krály či královnami dramatu, je v tom, že jim povíte, že na ně budete myslet ve svých modlitbách a že jim přejete jen dobré, ale že máte příliš mnoho povinností, které musíte splnit na čas. A pak na tom trvejte.

24. Uživatelé výhod
Nechte své peněženky zavřené a mějte je nablízku, pokud jste s těmito lidmi, protože se budou neustále snažit zjistit, jak z vás vymámit peníze, dárky zdarma a obědy, a cokoli jiného, co by od vás mohli získat.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Když se vás lidé okolo snaží využívat, cítíte se zmatení, frustrovaní a vyčerpaní. Jsou experty v manipulaci, kterou druhé lidi přimějí, aby za ně všechno platili z pocitu závazku. I když si slíbíte, že tentokrát už se zachováte jinak, jakmile jste s člověkem využívajícím vašich výhod, vaše peněženka se začne vynořovat. Slyšíte sami sebe, jak říkáte, že této osobě tedy pomůžete.

-- Jak se s tím vypořádat
Existuje mnoho způsobů, kterými můžete nastavit větší rovnováhu v dávání a přijímání ve vztahu. Dysfunkční situace jako je tato, jsou pro vás příležitostí k růstu. Jde tedy o to sjednat si s danou osobou schůzku a upřímně a na rovinu se s ní domluvit. Například jí můžete říct: "Pojďme ve čtvrtek na oběd a pokecejme. Jo, a byl/a bych rád/a, kdybys mě pozval/a, když už jsem ti zaplatil/a posledních pět obědů." A pak si na tom trvejte. Přestaňte za všechno platit vy. Když číšník donese účet, neberte si ho. Pokud je daná osoba váš skutečný přítel, zůstane ve vašem životě i tak. Pokud vás někdo opustí kvůli tomu, že jste přestali za všechno platit, nikdy nebyla vaším přítelem.

25. Jedovatý jazyk
Člověk, který má jedovatý jazyk, vás uráží, ale ne přímo. To, co říká, vás bolí, ale nemůžete přesně říct proč. Tato osoba vám dává dvojmyslné komplimenty, což jsou urážky podané jako komplimenty. Jako například: "V těch šatech teď vypadáš mnohem líp, než minule, co jsem tě viděl/a." He? Co to mělo znamenat?
Takovíto lidé v sobě obvykle nosí hluboko uložené nepřátelství a závist a jsou klasicky pasivně-agresivní. Namísto toho, aby s vámi jednali na rovinu a probrali s vámi něco, co je již zřejmě dávnou minulostí, a zbavili se tak starého hněvu, pokračují ve stylu zraňujících narážek podaných jako komplimenty, takže si ani neuvědomíte, že jsou ve svých slovech přeborníky v oboru "uhoď a uteč".

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Okamžitě pocítíte fyzickou bolest, když tato osoba mluví, protože energeticky cítíte, že je to nepřítel. Můžete se cítit zmateni, protože váš mozek si přebírá její slova a prostě v nich nenachází smysl nebo důvod se tak cítit. Když této osobě na její jedovatá slova něco řeknete, může odvětit "To byl jenom vtip" nebo "Jsi prostě moc přecitlivělý/á".

-- Jak se s tím vypořádat
Pokud vás někdo opakovaně zahrnuje takovými dvojmyslnými komplimenty, je načase položit si otázku, zda vůbec chceme, aby takový vztah pokračoval, nebo ne. Pokud je to blízký příbuzný, jako např. matka nebo sestra, budete ho jistým způsobem mít ve svém životě vždy. Ale to neznamená, že s ním musíte neustále pobývat. Asertivní pozemský anděl zvládá konflikty upřímně a je si vědom zodpovědnosti za své vlastní pocity, aniž by se za ně však omlouval nebo se cítil provinile. Příkladem toho, co byste mohli takové osobě říct, může být: "Věřím tomu, že ses mě nechtěl/a dotknout těmi slovy, která jsi řekl/a, ale stalo se to. To, co jsem od tebe slyšela, se mě dotklo." Nebo, jakmile tato osoba řekne něco zraňujícího, můžete upřímně zareagovat: "Au! To bolelo!" Druhá osoba může vysvětlit, že tím myslela něco úplně jiného, než to, co jste pod tím slyšeli. Pokud je to poprvé, co došlo k nedorozumění, můžete to společně probrat a najít řešení této situace velmi rychle. Ale pokud je to chronický návyk nebo pokud se tato osoba brání a nebere ohled na vaše pocity, je načase si položit otázku, zda o takový vztah vůbec stojíme, nebo ho rovnou opustit.

26. Neúnavní řečníci
Pokud máte rozhovor s velkým řečníkem, může se vám zdát, že tento člověk ani nedýchá. Vše, co dělá, je, že mluví a mluví a mluví a mluví, a nikdy se nedostane na vás. Ať řeknete cokoli, vaše slova jsou okamžitě přemluvena jejich vlastním dialogem, který je tedy spíš monologem. Když vám tato osoba volá, mohli byste klidně zapnout záznamník a odejít pryč. Tento člověk by stejně jen pořád mluvil, protože vůbec není ve spojení s druhou osobou.

-- Jak vás tento vztah ovlivňuje
Z tohoto vztahu se pokaždé cítíte frustrovaní. Vaše potřeba, aby vám někdo naslouchal a vyslyšel vás, není nikdy naplněna. Pokud je to váš přítel nebo vzdálený příbuzný, asi si všimnete, že se mu vyhýbáte, hlavně když vám volá, což může být velmi nepříjemnou ztrátou času.

-- Jak se s tím vypořádat
Již na začátku vyjasněte pravidla konverzace tím, že řeknete: "Mám jen 15 minut, pak mám další schůzku," a poté to důsledně dodržte. Řekněte: "Musím už jít, mám tě rád/a, ahoj," a zavěste. Pokud čekáte, že vám tento chronický řečník dá své požehnání k ukončení hovoru, budete čekat marně, protože hovor bude nekonečný. Tato osoba vždy řeknete: "Jo, a ještě jedna věc..." Vy sami musíte určit, kdy hovor ukončíte, a pak to dodržet.
Buďte vůči druhým lidem včas dostatečně upřímní a jasní, co se týká vašich očekávání od vzájemného vztahu. Vaše ego se s vámi bude hádat a říkat vám, že druhým lidem pravdu říct nemůžete, jinak vás nebudou mít rádi. Skutečnou pravdou je, že dokud nebudete jednat poctivě a na rovinu, nebudete pro druhé lidi ničím víc než prázdnou skořápkou.


* * *

- z knihy Asertivita pro pozemské anděly, Doreen Virtue (z anglického originálu Assertiveness For The Earth Angels)
 překlad: Magda TechetováŽádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.