úterý 15. července 2014

Jak mít více času a energie

Řekněme si to na rovinu: Coby nápomocní lidé mají pozemští andělé velmi vytížené a zaneprázdněné životy. Dobrovolně pomáháme různým lidem a organizacím, protože máme přirozené nutkání poskytovat svou podporu druhým. Ale tyto naše zaneprázdněné životy nás obírají o čas i energii. Co může tedy pozemský anděl udělat?
Nejjednodušší cesta, jak mít více času, je zvýšit množství své energie, kterou máte. Když máte více energie, dává vám to v rámci dne k dispozici více užitečných hodin. Namísto abyste ihned po večeři "odpadli", zjistíte, že máte dostatek energie až do půlnoci. A pak se dobře vyspíte a probouzíte se se štěstím a radostí už v 6 hodin ráno.

Vysoká energie je také tajemstvím rychlého zhmotňování. Čím více si vizualizujete, afirmujete a modlíte se za naplnění svých snů, tím vyšší je vaše energie a tím rychleji dojde ke zhmotnění vašich přání. A tak jedním z důvodů, proč vás vaši strážní andělé neustále vedou ke zdravějšímu životnímu stylu, je ten, že jsou si vědomi toho, že nám to pomůže k naplnění našich modliteb. Když vás vaši andělé vedou k fyzickému cvičení, nenavrhují to proto, že by vás soudili nebo že by vám chtěli kazit zábavu. Andělé vědí, že denní cvičení dokáže ohromně navýšit vaši osobní energii. Cvičení vám umožňuje odbourávat stres a uvolňovat smutek, který vám brání plnit vaše životní poslání.
I pouhých 20 minut cvičení je prokazatelně ohromným budičem pro serotonin, což je chemická látka uvolňovaná v mozku, která vám pomáhá regulovat energii, náladu i apetit. Čím více serotoninu uvolníte, tím lépe se cítíte. 

Protahování a uvolňování
Protahování vašich svalů každý den je jedním z nejjednodušších a nejrychlejších způsobů, jak udržovat své tělo plné energie a ohebné. Můžete to dělat, i když ležíte v posteli na svých zádech, s koleny u sebe zdviženými nahoru. Pak, s pažemi podél těla, abyste si zachovali rovnováhu, nakloňte svá spojená kolena společně vlevo a chvíli je tam podržte, zatímco se vaše svaly uvolní a protáhnou. Totéž pak udělejte doprava.
Potom natáhněte pravou nohu a jemně ji přitáhněte ke své levé paži. Totéž pak udělejte opačně: levou nohu přitáhněte ke své pravé paži.

V bocích se ukládá mnoho bolestivých emocí a jejich procvičováním se mohou tyto emoce uvolnit. Například si můžete lehnout na zem vedle zdi. Opřete si své nohy o zeď a pak je natažené roztáhněte tak široce, jak to pro vás bude příjemné. V této pozici pak setrvejte.
Možná budete překvapeni, kolik pocitů vypluje na povrch. Nechte své slzy a vzpomínky vyplouvat na povrch. Toto je součást uvolňujícího a očišťujícího procesu. Jsou-li vaše emoce tak silné, že je nedokážete zvládnout, zvažte účast na některých podpůrných setkáních a v nápomocných skupinách s profesionálním poradcem. K uvolnění svých pocitů je také velmi dobré vést si o nich deník.
Na YouTube je mnoho úžasných a bezplatných instruktážních videí o strečinku a cvičení. Také si můžete zaplatit osobního trenéra jógy nebo Pilates a učit se bezpečně protahovat své svaly.

Pozemští andělé a váha
Cvičení vám také pomáhá zbavovat se přebytečných kil. A protože téměř každý pozemský anděl má problémy s váhou, je to velice důležité.
Protože je Země jednou z nejhrubších prostředí z hlediska fyzického, energetického i emocionálního, nesou si pozemští andělé mnoho kil navíc, protože se jimi chrání. Toto je jediná planeta, která je plná soutěživé energie. Jedině na Zemi se odehrává neustálý soutěživý boj mezi lidmi a zvířaty, protože vnímají, že je nedostatek zdrojů.
Pozemští andělé nejsou příliš soutěživí, protože chtějí, aby vyhráli všichni a aby všichni byli rovnocenně šťastní. A tak se jim nechce upadnout do onoho postoje: Musím se prodrat dopředu, který převládá v mnoha společnostech i školách. Pozemští andělé vědí, že život je o vítězství všech. 

Soutěživost, násilí a další hrubé energie na Zemi jsou pozemským andělům velmi cizí a velmi je znepokojují. Užívají proto jídlo a alkohol, aby otupili svou senzitivitu. A přebytečná váha jim v obraně proti hrubým energiím pomáhá fyzicky.

Jsou zde ovšem dva problémy:
1. Pozemští andělé jsou vysoce citliví na chemické látky, které přijímají. Jsou velmi náchylní k alergiím. Když tedy jedí škodlivé potraviny, nápoje nebo užívají drogy, ubíjejí svou energii a často mohou kvůli těmto látkám upadnout až do deprese, úzkosti a mohou trpět na záněty.

2. Druhým problémem tohoto vyrovnávání je ten, že pozemští andělé jsou velmi citliví na to, co si o nich druzí lidé myslí. Jsou náchylní k podřizování se druhým, aby získali jejich souhlas, protože je to součást jejich přání, aby zajistili, že budou všichni šťastní. Pozemští andělé vědí, že původně nepocházejí z této planety, a cítí se zde jako outsideři, kteří se musí velmi snažit, aby sem zapadli.

A ona přebytečná váha, kterou pozemští andělé mají uloženou ve svých tělech, je dělá předmětem nesouhlasu druhých. Přece jen je v dnešní době vyvíjen velký tlak na to, aby byli všichni štíhlí a fit, jak u mužů, tak u žen. Samozřejmě je dobré udržovat si ve svém těle zdravou váhu, ale nátlak vyvíjený na ženy, aby byly extrémně štíhlé, a nátlak vyvíjený na muže, aby byli extrémně svalnatí, vyvolává v pozemských andělech silné pochybnosti o své vlastní ceně v tomto světě.
Mnozí pozemští andělé se sami odsuzují, protože nemají dokonalé tělo. A využívají tohoto sebeodsuzování jako způsob, kterým si brání sebevědomě vystoupit a vydat se směrem ke svým snům a životnímu poslání.
Ve skutečnosti však (a nyní hovořím coby terapeutka poruch přijímání potravy) nikdo nemá ze svého těla stoprocentně dobrý pocit. Každý poukáže na nějakou část svého těla, která se mu nelíbí, protože neodpovídá nepřirozeně štíhlým a dokonalým modelům či modelkám v médiích. Tyto modelky mají často tragické poruchy zažívání, protože se musejí udržovat tolik štíhlé. Asi jen 10% populace může jíst cokoli chce a přitom zůstat štíhlá jako modelky. Jejich fotografie jsou digitálně upravovány a je jim takto zdokonalována pokožka i figura.

Pozemští andělé, kteří se o svá těla starají, zdravě se stravují a denně cvičí, budou mít více energie a vyšší sebedůvěru. Jako pozemský anděl tíhnete k přebírání cizích problémů na sebe. Můžete dokonce vyjmenovat situace, kdy vás úplně cizí lidé zastavili a začali vám vykládat o svých problémech. To proto, že vám lidé intuitivně důvěřují. A pokud se to děje velmi často, je to známka toho, že poradenství a pomoc druhým je součástí vašeho profesionálního poslání.

Pojďme požádat o pomoc Nebesa. Přece jen, někdy pozemští andělé zapomínají "volat domů" a žádat o pomoc. Neexistuje žádná jediná univerzální zdravá dieta nebo program cvičení, který by stejně fungoval všem. Energetický metabolismus různých lidí se liší. Ale jedna věc je jistá: každý má své strážné anděly, kteří přesně vědí, které cvičení a který jídelníček jsou pro vás ty nejlepší. 

Nejčastěji dostáváte silné intuitivní vedení k uskutečnění zdravých životních změn týkající se fyzického cvičení, spánku a stravovacích návyků. Pokud jste jako většina lidí, odoláváte tomuto vedení, protože se nechcete vzdát zábavy, potěšení a pohodlí svého současného životního stylu. Možná je vám protivné, když vám někdo říká, co byste mohli udělat, i když jsou andělé, kteří vám toto vedení dávají jako odpověď na vaše žádosti. 

A tak se zeptejme Boha a archandělů, co chtějí, abychom vykonali ohledně svého stravování, pití a cvičení. Vyjasněme si jejich vedení a uvědomme si ho právě teď.
Dopřejte si chvíli a nasměrujte svou pozornost ke svým ramenům a zatímco dýcháte, požádejte je, aby se uvolnila. Pokračujte v dýchání a žádejte i své další svaly, aby se uvolnily. Zhluba se nadechujte, soustřeďte svou pozornost do svého srdce a myslete na anděly. Jakmile tak učiníte, voláte své anděly, aby vám pomohli.
Vyslote svou otázku andělům nahlas či v duchu: "Drazí strážní andělé, které změny chcete, abych udělal/a v rámci péče o své tělo?"
Jaká byla vaše první myšlenka, pocit, slova nebo vize, které k vám přišly, jakmile jste andělům položili tuto otázku? Nejčastěji je to stejné vedení, které jste již dlouho dostávali a stále ho zamítali. Možná jste toto vedení ignorovali a odkládali. Pamatujte, že vaši andělé jsou na vaší straně. Nesnaží se mít nad vámi moc nebo vám kazit zábavu. 
Poté prosím vyslovte nahlas tuto větu: 
"Milí andělé, prosím, dejte mi jasná znamení, kterých si snadno všimnu a kterým snadno porozumím, abych si byl/a jistý/á, že jsem vás dnes skutečně slyšel/a. Prosím, dodejte mi odvahu, sílu a motivaci k tomu, abych opravdu uskutečnil/a tyto zdravé změny bez odkládání a bez odporu."
Pokud máte nějaké zdravotní problémy, možná budete chtít své stravování probrat s nutričním terapeutem, naturopatem nebo holistickým léčitelem.
Čím dříve učiníte změny, ke kterým jste vedení, tím dříve se vaše sny stanou skutečností.

Požádejme archanděla Rafaela, anděla léčení, a archanděla Michaela, anděla odvahy a ochrany, aby vám pomohli:

"Drahý Bože a archandělé Rafaeli a Michaeli, pomozte mi prosím toužit pouze po zdravých jídlech a nápojích. Děkuji vám za motivaci, čas, podporu a povzbuzení, které mi dodáváte k dennímu procvičování mého těla. Odevzdávám vám nyní všechny své původní strachy a výmluvy, které mi bránily starat se lépe o své fyzické tělo."

* * *

- z knihy Asertivita pro pozemské anděly, Doreen Virtue (z anglického originálu Assertiveness For The Earth Angels)
 překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.