úterý 15. července 2014

Mám pravdu

Tohle je základní hybná síla, která nám dokáže zcela zpustošit život. Pokud sami sebe pasujeme na toho, kdo má pravdu, je jasné, že o jiném člověku tvrdíme, že se mýlí. Jestliže o někom tvrdíme, že se mýlí, znamená to, že spolu vedeme bitvu a zrovna jsme se prohlásili za vítěze, třebaže je možné, že jsme vlastně oběťmi. Bitvu ještě nikdo ve skutečnosti nevyhrál, protože jsme nakonec porazili sami sebe.  

Když bojujeme, abychom dokázali, že máme pravdu, neučíme se, nerosteme ani se s nikým nespojujeme. Tenhle boj je obranou. Chováme-li se "oprávněně", je to proto, že máme špatný pocit ohledně něčeho v sobě; naše nepružnost nutí nás i ostatní, abychom žili podle pravidel ve snaze zamaskovat pocity bolesti a selhání. Vlastní oprávněnost nám brání dosáhnout štěstí.

Každá negativní situace, k níž kdy v našem životě došlo, představuje pokus dokázat, že ohledně čehosi máme pravdu. Cítíme-li, že musíme mít pravdu pořád, bojujeme bitvu, na které nám vlastně vůbec nezáleží - možná se jen hádáme o něco, co je proti našim přesvědčením či pravidlům, a to čistě pro vítězství samo. Někdy máme pravdu stran negativních či destruktivních představ o nás samotných, což je jen výmluva, abychom se nemuseli "předvést" v životě, v jeho smyslu, ve svém osudu. Mít pravdu je jakýsi pokus předejít bolesti, ale vždycky nás jaksi vede rovnou do ní. Je to pokus dokázat temná podezření ohledně nás samých či ohledně světa a tenhle pokus nám nabízí omluvu, proč děláme, co chceme, i když nám to nepřináší štěstí. Když jsem vystaven nějaké negativní situaci, připomenu si, že bych měl připustit, že se mýlím, což do ní vnese mír a úspěch. Pokud mám pravdu, uváznu v okolnostech té situace tak, jak jsem je stanovil. Mám-li pravdu, nedokážu růst, nemůžu se učit ani měnit a stejně jsou na tom všichni, jichž se daná situace týká.

Situace je pouze kombinací mnoha vztahů, minulých i současných, která se vyvinula do podoby současného prožitku. Jestliže jsme ochotni se mýlit, můžeme učinit další rozhodnutí. Pokud jsme ochotni se mýlit, můžeme v této situaci žádat o pomoc. V každé negativní situaci jsme zavřeni do vězení, které postavily naše vlastní předsudky a úsudky, jež vždycky maskují vinu. Nevinní lidé nesoudí, ani si neprojektují vinu jinam. Když požádáme o pomoc nebesa, umožní nám to vidět, jak ostatní žádají o pomoc nás, což nás otevírá a dovoluje nám chovat se pružně, hledat normální řešení a reagovat na volání o pomoc tak, že se konflikt rychle vyřeší.

* * *

Podstata zármutku
Mít pravdu znamená, že máme nakročeno k hádkám a bojům, a výsledkem tohoto stavu je zármutek.

Podstata léčení
Když se vzdáme snahy mít v sebeobraně pravdu, přijímáme odpověď, jež nám umožní pomáhat ostatním a dostávat pomoc od své vyšší mysli.

Léčivý návrh
Vždycky, když se ocitneš v nějaké negativní situaci, vzpomeň si, že by sis měl říci: "Tohle není pravda. Tohle nechci. Já chci pravdu. Pokud mám pravdu, dostávám právě tohle. Při rozhodování jsem se dopustil chyby. Chci připustit, že se mýlím, takže můžu pravdu poznat. Potřebuji pomoc, abych pochopil, kudy na to. Namísto toho, co je teď, chci štěstí."

Rozhodnutí pro léčbu
"Jsem odhodlaný zbavit se všech míst, kde přetrvává oprávněnost, úsudky a skrytá vina. Chci tato místa léčit, abych se naučil, co se naučit mám, a být šťastný."

Léčivé cvičení
Prozkoumej tři ze svých nejhorších zármutků a tři současné situace, které nejsou příliš šťastné.

Zármutky: ___________________________________
V čem jsem měl pravdu: ________________________
Ohledně čeho jsem se cítil oprávněně? _____________

Současná nešťastná situace: ____________________
V čem mám pravdu? ____________________________
Kvůli čemu se cítím zle nebo provinile? ______________

Nyní vezmi každou situaci zvlášť a vždycky se v ní znovu rozhodni. Odpusť sám sobě a své minulosti, abys v ní už nevěznil ostatní. Žádej o inspiraci, díky níž nalezneš pravdu. Žádej o štěstí pro všechny zúčastněné - zaslouží si ho a ty také.

* * *

- z knihy Milovat z celého srdce, Chuck Spezzano

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.