neděle 20. července 2014

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 21. do 27.7. 2014

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 21. do 27.července. Dnes ke mně promluvily tyto karty, které jsme vytvořili společně s mým synem Charlesem Virtue, jehož s respektem a také po pravdě nazývám Králem indigových lidí. Pokud znáte indigového člověka, víte, že tito lidé jsou vůdci se silnou vůlí. Mají vnitřní detektor lži, kterému věří. A také vědí, že jsou na tomto světě povoláni k tomu, aby mu pomohli ohromnými způsoby, hlavně tím, že sem znovu vnesou integritu a pomohou odbourat starou energii korupce a podvodů. Indigoví lidé jsou zastoupeni ve všech věkových kategoriích, avšak většině z nich je momentálně kolem 20 až 30 let. V tomto věku je jich velmi mnoho, ale jak jsem řekla, jsou zastoupeni v každém věku. Napsala jsem o tom i knihy, ve kterých je spousta informací o současných indigových lidech.
Pojďme se tedy podívat, co nám řeknou karty Indigových andělů. Vytvořila jsem je speciálně pro indigové děti i pro ty, kteří se o indigové děti starají, ale fungují každému. Stejně jako indigoví lidé jdou tyto karty přímo k jádru věci prostřednictvím jednoduchých poselství, která jsou pravdivá. Nejprve se tedy nad kartami pomodlím a žádám Boha, aby nám všem skrze ně přinesl požehnání. A také aby přinesl poseltví přímo vám skrze vaše anděly, jejichž rady už možná slyšíte, zatímco míchám karty. Tady nám jedna přímo vyskočila - beru to vždy jako znamení, že taková karta má vyjít.

Pro začátek týdne zde máme kartu Připusťte lásku. Všimněte si, jak jasné je toto sdělení, stejně jako u indigových lidí, kteří jdou přímo k jádru bez ohledu na detaily. Připusťte lásku. Co to znamená pro vás? To, co já nyní přijímám jako význam pro nás všechny hromadně, je ten, že se máme vzdát všech těch starých zranění, kvůli kterým se nyní bojíme milovat. Andělé říkají, že když se bojíte lásky, bojíte se i své vlastní síly. A když si až přespříliš chráníte své srdce proti bolesti, zároveň si bráníte v potěšení a lásce. Vy všichni, kteří mi píšete, jak moc si přejete potkat svého partnera, nebo že si přejete vyléčit svůj současný vztah, zde je vaše odpověď! Ale znamená to také mnohem více. 
Dlouhou dobu zpátky, když jsem se poprvé chtěla stát spisovatelkou, požádala jsem anděly o vedení a ptala se jich, jak se mohu stát úspěšnější ve své spisovatelské praxi. Odpověď, kterou mi dali, mě velmi překvapila, ale intuitivně dávala dokonalý smysl. Řekli mi: "Více otevři své srdce." Tuto odpověď  andělů tedy dávám i vám. Otevřete více své srdce. Můžete poprosit Boha, své Vyšší Já, aby vám pomohli propustit všechnu svou potřebu se bránit a pomohli vám rozbourat tu tvrdou zeď, kterou jste si vystavěli kolem svého srdce. Chtěla bych vám připomenout, že kdykoli jste byli zraněni vy, kdykoli jsem já byla zraněna nebo někdo jiný, vždy jsme dostávali určitá varovná znamení, kterým říkáme "červené vlajky" od andělů. Tato varovná znamení nás upozorňují, že se nacházíme v nebezpečné oblasti. Máme však sklony k tomu tato znamení přehlížet a ignorovat varování. Říkáme si: "Já to budu mít jinak. On se změní. On mě bude milovat, když udělám to a to. On mi bude projevovat lásku, když udělám tohle." Více otevřít své srdce tedy znamená i to, že máme být otevřeni znamením od našich andělů, kteří nám dávají láskyplná varování. To, že otevřete své srdce, neznamená, že se necháte každým zranit. Je třeba mít schopnost rozeznávání, která je naprosto nezbytná, máme-li mít otevřená srdce. Jednoduše to znamená dávat pozor a dostaneme-li varovné poselství, je třeba ho také následovat. Ano?

Pro střed týdne nám vyšla karta Propuštění a uvolnění. První věc, kterou mi k tomu řekli, je přesně to, o čem jsme tady zrovna mluvili - o oproštění se od minulosti a jejím propuštění. Indigoví lidé mají jeden obrovský kolektivní úkol, a to přinést světu pravdu, integritu a spolupráci. Indigoví andělé jsou nyní dospělí, a tak volí do vlády nové lidi, sami se stávají novými vůdci nebo majiteli společností, a jsou natolik mocní, že se někdy své síly bojí. Někteří z nich byli za svou sílu v dětství trestáni nebo dostávali dokonce léky na to, aby se přizpůsobili. Všichni tito lidé musejí nyní sebrat odvahu, vystoupit a propustit všechen strach, který mají ze své síly. Propustit všechen strach být milováni, být hodni lásky, cítit lásku a štěstí... a to přirozeně, nikoli uměle navozené štěstí skrze chemické látky - to není skutečné štěstí. Jde o přirozené štěstí, které vychází z uvědomění si, kým jste, co si přejete a kam směřujete.
Požádejme tedy archanděla Metatrona, který byl prorok Enoch a byl povolán do říše archandělů, aby nás všechny zbavil všeho starého, co nám brání v naplnění našeho úkolu. Vše, co vám jen stojí v cestě za tím, co naprosto milujete a co na této zemi rádi děláte. Nemusíte trpět. Jste tady proto, abyste sem vnášeli požehnání a eliminovali utrpení, abyste proměnili utrpení v mír. A ten začíná u vás. Dokážete to!

Dobrá, podívám se na víkend... a tady to máme zase. Je to karta Milujte se. Milujte se stejně tak, jako vás miluje Bůh a vaši andělé. Kdybyste se mohli sami na sebe podívat jejich očima, byli byste okouzlení tím, jak silní jste, jak rozkošní, láskyplní, dobří, talentovaní a cenní jste. Spousta lidí si myslí, že budou zpětně hodnotit svůj život až v Nebi. Ale můžete se na svůj život zpětně podívat už teď. Bez ohledu na to, jak jste mladí nebo staří, všechno můžete změnit k lepšímu! A to lusknutím prstu. Tak mocní jste! Prosím, nezapomínejte na to.

Byl to velmi silný výklad a bude to velmi silný týden. Indigová energie je silná z určitého důvodu. Potřebujeme indigové lidi. Dělají mnoho práce a spoustu toho napravují. Jsme na vás velmi pyšní! Posílám vám všem mnoho andělských požehnání, mnoho a mnoho lásky, a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5Z6gYrQy8aI
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.