středa 23. července 2014

O andělech hojnosti

Hojnost je náš přirozený duchovní stav bytí a neustále jsme obklopeni Božskými bytostmi, které nás chtějí chránit, pečovat o nás a pomáhat nám naplnit náš potenciál. Tyto bytosti jsou známy pod různými jmény a plní všelijaké role, ale nejčastěji se jim říká andělé.
Hojnost ve skutečnosti znamená pocit bezpečí a jistoty. Hojnost nemá nic společného s tím, kolik peněz máte v bance nebo jak jsou spravovány vaše peníze. Nakonec existuje mnoho bohatých lidí, kteří si i přesto dělají starosti o peníze. Hojnost jednoduše znamená, že se cítíte finančně v bezpečí, a to jak v současnosti, tak i ohledně budoucnosti. Tento pocit bezpečí má cenu zlata. A ano, samozřejmě, hojnost obnáší také schopnost snadno platit vaše účty. Hojnost také poukazuje na dostatek času, nápadů, sebedůvěry, lásky a každé další pozitivní podmínky, kterou si jen umíte představit. Když vstoupíte do proudu hojnosti, přichází k vám v každé barvě duhy.

Náš Stvořitel stvořil všechno hojné a neustále vytváří nové formy hojnosti. Hojnost je tak přirozená, byste museli podniknout až nemožné, abyste jí zabránili v toku! V této knize se naučíte rozpoznat a zastavit chování, jímž se sami sabotujete, tak abyste si mohli užívat proud hojnosti, jenž můžete sdílet se svými milovanými blízkými a dobročinnými organizacemi. Poučíte se o Božské úmluvě, která zajišťuje, že budete hojně podporováni po celou dobu, co budete plnit své životní poslání. 

Vy, stejně jako všichni ostatní, máte velmi důležitý životní úkol, který můžete naplnit pouze vy. Je to služba, s níž jste souhlasili a kterou jste se rozhodli poskytnout během tohoto života k pomoci druhým. Váš životní úděl je kariéra nebo činnost, která vás přirozeně baví a naplňuje. Obvykle se to točí kolem nějakého vašeho snu a něčeho, co na druhých lidech v dané oblasti obdivujete.

Na našich cestách kolem světa jsme se setkali s tisíci talentovaných jedinců, kteří sní o naplnění svého poslání léčitele, umělce, učitele, atd. Sní o tom, že budou pomáhat dětem, životnímu prostředí, ženám, nebo se budou angažovat v jiné oblasti, která je jejich srdci drahá.
Naneštěstí však mnoho lidí, kteří by se mohli odevzdat nápomocným pracem, zjišťuje, že veškerá jejich energie i čas propadají zaměstnáním, která jsou pro ně škodlivá nebo pro ně nic neznamenají. Zůstávají v těchto zaměstnáních pouze proto, aby mohli platit účty.
Navíc se zdá, že bohatství ve světě je nespravedlivě rozděleno. Bohužel někteří velmi bohatí lidé využívají svou finanční moc způsoby, které ubližují druhým lidem, zvířatům i životnímu prostředí. 

Neustále si udržujeme vizi duchovně naladěných, etických a milujících lidí, kteří zhmotňují dostatek bohatství a světového vlivu na to, aby pomohli lidem, zvířatům i životnímu prostředí. Vizualizujeme si lidi, kterým více záleží na tom, aby tento svět zanechali po svém odchodu lepším místem, než na svém osobním prospěchu.
Představte si, jak máte dostatek peněz, které můžete věnovat dobročinným organizacím nebo jimiž můžete pomáhat své rodině. Představte si, jak nikdy nemusíte říkat, že máte starosti o peníze. Představte si, jak se cítíte finančně v bezpečí a jistotě. A tohle všechno si můžete zhmotnit v realitě. Tisíce lidí to dokázaly, a tak to zvládnete také!

Rozhodli jsme se napsat tuto knihu, abychom se s vámi podělili o to, jak si můžete zhmotnit všechnu podporu, kterou potřebujete, abyste se mohli odevzdat svému životnímu poslání. Nemusíte trpět, abyste si vydělali peníze! Můžete se soustředit na dávání a službu a přitom se postarat i o všechny své povinnosti. Ať už potřebujete více peněz, času, sebedůvěry, nápadů, spojení, příležitostí nebo něčeho jiného, pomůžeme vám vstoupit do vaší přirozené hojnosti.

Pojem Andělé hojnosti odkazuje na skupinu andělů, kteří zajišťují, že nám v naší Božské mise na Zemi nebude bránit nedostatek. Tito andělé vědí, že potřebujeme materiální podporu, abychom své životní poslání mohli naplnit, a jsou schopni nám tuto podporu poskytnout. Není nic špatného na tom požádat Nebesa o pomoc s našimi penězi nebo jinými materiálními potřebami, abychom se mohli plně odevzdat pomoci a léčení druhých.

Poprvé, když jsem se já (Doreen) setkala s anděly hojnosti, vykládala jsem zrovna někomu karty na semináři v Coloredu. Ozvala se mi jedna žena a zeptala se, jak se může pohnout kupředu ve svém životním poslání. Stěžovala si na to, že nemá čas začít svou léčitelskou kariéru, o které snila, protože všechny její hodiny a energie obětovala práci, která ji nenaplňovala pouze platila její účty. Okamžitě jsem kolem ní uviděla zástup andělů, kteří doslova odemykali její finanční past, tak aby mohla dělat svou léčitelskou práci. Tito andělé byli rychlí a ukázali, jak očišťují její energetické pole od jedovatých starostí, které její strasti jen zhoršovaly. Připomněli mi pracovníky v jablečném sadu, kteří však místo sběru ovoce odebírali ze stromů chomáče špíny a mastnoty. Vysvětlili mi, že ony chomáče představují její nahromaděné neustálé starosti a energii frustrace. Poznala jsem, že jsou specialisté, a jejich jméno do mé mysli vstoupila pod pojmem Andělé hojnosti, což jsem té ženě také takto řekla. Andělé hojnosti mi prostřednictvím jakési pantomimy a slov, která jsem slyšela v podobě myšlenek, řekli, že její finanční past spočívá v jejím přílišném utrácení. Řekli mi, že se vážně zadlužila na své kreditní kartě, protože se snažila zmírňovat své pocity frustrace prostřednictvím nájezdů na obchody. Ta žena mi to potvrdila. Andělé hojnosti pokračovali ve svém poselství a řekli, že nutkavé nakupování bylo jejím způsobem, jak vyplnit své pocity prázdnoty. Tento pocit prázdnoty vyvstal z jejího nenaplnění kvůli tomu, že nepracovala na svém životním poslání. Smutným a ironickým cyklem bylo to, že musela pokračovat ve svém nenaplňujícím zaměstnání, aby mohla platit účty, které vyvstaly právě z jejího nenaplňujícího zaměstnání. Žena se rozplakala, když přikývla na souhlas. Ona, stejně jako všichni ostatní, již dávno slyšela zprávy od svých andělů. (My všichni je vnímáme!) Věděla, že se jí nakupování vymklo z rukou a že úrokové platby na její kreditní kartě ji uvěznily v nenaplňující práci.
Slíbila, že vyhledá poradce pro zbavení se dluhů a že rozstříhá své další kreditní karty, aby se vyhnula pokušení nakupovat nepotřebné věci. Také uslyšela vedení svých andělů o zdravých způsobech, jak naplnit svou vnitřní prázdnotu, jako je modlitba, meditace, pobyt v přírodě, tvořivé činnosti a léčitelská práce na částečný úvazek.

Od té doby jsem se spojila s anděly hojnosti u mnoha dalších klientů a studentů a naučila jsem se jejich lekce, které jsou v této knize popsány. Viděla jsem, jak nás andělé očišťují od energetických chuchvalců starostí o peníze a odporu vůči nim. Tyto chomáče vypadaly jako mastné koule oleje, podobné, jaké nacházíte pod auty. Není to nic pěkného, co byste mohli mít ve svém energetickém poli, zvláště proto, že přitahují přesně to, čeho se bojíte!

S pomocí andělů hojnosti můžete tyto jedovaté energie uvolnit a vyhnout se finančním problémům. Vedle těchto specializovaných andělů můžete také požádat o pomoc tyto podporující archanděly:

  • Archanděla Rafaela, anděla léčení, který podporuje naše fyzické, citové i psychické zdraví, tak abychom měli dost energie na práci na našem životním poslání. Archanděl Rafael také vede a podporuje léčitele v jejich vzdělávání a praxi.
  • Archanděla Michaela, který nás ochraňuje a očišťuje od všech vlivů strachu a starostí. Michael také zná detaily našeho životního poslání a dává nám specifické vedení k dalšímu kroku, který máme na své cestě vykonat.
  • Archanděla Metatrona, který nám pomáhá porozumět vesmírným energiím a pracovat s nimi, včetně okamžitého zhmotňování, a také jak ohýbat čas v náš prospěch.
  • Archanděla Raziela, který nám pomáhá uvolňovat bloky a podvědomé strachy založené na vzpomínkách z minulých životů.
  • Archanděla Jofiela, který nám pomáhá zvyšovat a zkrásňovat anše myšlenky, díky čemuž pak přitahujeme ty nejkrásnější zážitky.

Tato kniha je o lekcích, které jsme se naučili, a o poselstvích, která jsme obdrželi od andělů hojnosti. Nyní bychom vám chtěli předat to, co nás andělé hojnosti naučili. Každý si může tyto techniky rychle osvojit a začít je využívat. Všechny informace v této knize jsou již dědičně známy každému z nás. Avšak ne každý je zapomíná stejně rychle. Informace mohou být také zachovány nebo znovu naučeny skrze meditaci a modlitby. Navíc téměř všechno se můžete naučit už tím, že budete sledovat malé děti nebo že si přečtete starodávné texty v nových vydáních. Někteří lidé by však raději dostali informace podané jednoduše a bez dogmat, o což se zde pokusíme ze všech sil.

Jedna důležitá skutečnost, kterou je třeba si připomínat, je ta, že my všichni máme ve svém nitru sílu být hojně podporováni tak, jak si zasloužíme. Nikdo z nás nemusí být utiskován ani sužován chudobou ani o jediný den víc. My všichni si můžeme vydělávat tolik peněz, kolik jen potřebujeme, aniž bychom museli zaprodávat svou duši. A nemusíme se ani chovat neeticky a neohleduplně, jen abychom bohatství získali. Ve skutečnosti takové chování zajistí, že ať už nečestná osoba nahromadila jakékoli bohatství, nakonec ji opustí.

Někteří lidé v chudobou postižených oblastech možná nikdy nedostanou příležitost se této moudrosti naučit. A i když se je někdo pokusí učit, možná nebudou věřit, že mají možnost žít lepší život. A tak se my všichni modlíme, abyste během užívání principů uvedených v této knize sdíleli své nově objevené bohatství i s ostatními, kteří nemají tolik štěstí. Sdílení je jednou z lekcí, které nám andělé hojnosti předali, jak se brzy dočtete.

V této knize užíváme pojmy jako Bůh, Nebesa, Stvořitel, Vesmír a Božský Duch. Nebojte se přizpůsobit si tyto pojmy svým potřebám, jak vám to vyhovuje podle vašich osobních a náboženských přesvědčení. Nakonec všechny znamenají jedno jediné: lásku.

Kniha Andělé hojnosti je určena těm, kteří si přejí být svobodní a opustit škodlivá zaměstnání, vztahy a jiné situace, tak aby se mohli odevzdat léčivé a pomáhající práci. A konečně je tato kniha zvláště pro ty, kteří si při prvním pohledu na tuto knihu pomysleli: "To je moc drahé!" Časem, který věnujete této knize, vymizí myšlenky nedostatku a omezení z vašeho vědomí i vašeho slovníku.

Modlíme se za mnoho požehnání na cestě, kterou se chystáte podstoupit. Osoba, kterou jste nyní, když čtete tento úvod, nebude stejná po přečtení závěru. Nebudete moci tuto knihu dočíst, aniž by se vám nedostalo vizí, které vám pomohou skutečně zhmotnit svá přání. Pokud nám nevěříte, pokračujte ve čtení. Zjistíte, že velmi brzy získáte sebedůvěru a vědění potřebné k dosažení všeho, po čem toužíte - a ještě lepších věcí!

* * *

- z knihy Andělé hojnosti, Doreen Virtue (z anglického originálu Angels of Abundance)
 překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.