sobota 10. ledna 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.1. 2015

Milí přátelé, 
nastává nám druhý lednový týden a věřím, že i vám přinesla energie nového roku větší klid a také nové náhledy na situace, které vám usnadňují přijímat své životní lekce s láskou a vděčností. Andělé říkají, že pokud se cítíte v této době více unavení než obvykle, je to nejen z důvodu potřeby většího odpočinku vašeho těla i mysli po těžké práci v předchozím období, ale také vám to pomáhá nenechat se nikým a ničím příliš rozčilovat a vyvádět z vlastního středu. Díky tomu mají věci ve vašem životě větší volnost a snazší průběh, a když hodně odpočíváme, tak do nich tolik nezasahujeme a vše může snadno plynout. Nabádají nás tedy, abychom proti své únavě nebojovali, ale přijali ji jako pomocníka pro svůj život a jeho přeuspořádávání. Všechno nakonec bude tak, jak má být, takže není třeba se jakkoli snažit průběh věcí kontrolovat nebo do něj zasahovat. Kdykoli bude třeba, abychom něco udělali, budeme k tomu jasně vedeni skrze své vize, nápady, pocity, opakující se slova nebo znamení. Nic nám neunikne, nebojte ;)
I na tento týden vyložím Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Budou celkem tři, všechny platí v průběhu celého týdne (nejsou řazeny chronologicky) a všechny se vzájemně doplňují. Kromě mnou sepsaného výkladu vnímejte také své individuální vjemy, které jsou vedením vašich vlastních andělů a které doplňují obecný výklad konkrétně pro vás a vaše situace. Vypište si je a mějte v ně důvěru. Vaši andělé jsou stále s vámi a pomáhají vám vždy, když o to požádáte a když jste ochotni jejich pomoc přijmout. Ve chvílích, kdy čtete různá poselství a nalaďujete se na vyšší vibrace, jste také vnímavější sami o sobě, a tak můžete snáze přijímat vedení andělů, které třeba obvykle nevnámíte. Buďte tedy otevření a nebojte se naslouchat ;)

- Magda

* * *

První kartou pro tento týden je karta Oslavy. Říká, že v našem životě nastávají krásné časy a že bychom se z nich měli těšit. Vypovídá o překonání překážek a bloků a o světle na konci tunelu, v němž se skrývají naše splněné sny. Mnozí z nás tím tunelem stále ještě kráčí, a právě pro nás je tato karta znamením, že všechno bude dobré a že i ten nejdelší a nejtemnější tunel na světě má svůj druhý konec. A že i když kráčíme tmou, jsou s námi naši andělé, kteří nás svítí na cestu a kteří nás vedou za ruku přesně tím směrem, kterým se nejlépe dostaneme ven. Tato karta také říká, že naše cesta tmavým tunelem má svůj smysl a že budeme na jejím konci velmi vděční za všechno, co jsme se na ní naučili, a budeme své zkušenosti moci hojně využívat k dobru svému i dalších lidí či jiných bytostí. Kromě toho nás také vyzývá k vytváření dlouhodobých plánů, vytyčování cílů a vděčnosti za krásnou budoucnost. Máme mít víru, že všechno se krásně vyřeší a že vše bude opravdu dobré, i když to tak zatím nevypadá.

Další kartou je Čtyřka Činu, která může mít dvojí význam. Prvním z nich je naše přílišné lpění na tom, co máme. Může to znamenat neochotu pustit se starého (ať už se jedná o cokoli, o věci, o vztahy, o stará zranění a uzavřené srdce, o finanční stav, o styl myšlení apod.), která nás blokuje a brání nám v růstu. V takovém případě jsme vedeni k tomu, abychom "povolili" a více se otevřeli možnosti změny, která vůbec nemusí dopadnout tak špatně, jak si myslíme. Mnohdy máme totiž strach něco měnit jen proto, aby to pak nebylo ještě horší. Přesvědčujeme sami sebe o tom, že v porovnání s tím "mnohem horším", co by mohlo nastat, na tom vlastně nejsme tak špatně a mělo by nám to stačit. Tím sami sebe omezujeme a činíme se nesvobodnými. Narůstá v nás frustrace a nespokojenost, ale bereme to jako nutnou daň za to "své jisté", co teď máme, protože nám to stále připadá snesitelnější než hororové scénáře, které si představujeme ve své mysli a o nichž věříme, že by se určitě naplnily. Obecně karta vypovídá především o materiálních věcech, ale může to být v podstatě cokoli. Jejím hlavním poselstvím je, že jsme až přehnaně opatrní, že na něčem příliš lpíme a snažíme si to za každou cenu uchránit - dokonce i za cenu toho, že si sami bráníme v cestě za štěstím.
Druhým významem je opačný extrém, kdy přehnaně rozdáváme - ať už sami sebe a svou energii, svůj čas nebo peníze, a kdy jsme zase zcela neopatrní. V takovém případě jsme vybízeni k nastavení zdravých hranic ve svých vztazích i ostatních oblastech života, k většímu ohledu vůči sobě samým a nastolení zdravé rovnováhy ve svém životě.

Třetí kartou pro tento týden je Osmička Činu, která vypovídá o tom, že se věci budou dít rychle. Také to znamená, že se dají do pohybu věci a oblasti, které doposud stagnovaly nebo byly blokovány. To může souviset i s předchozími kartami - že když odstraníme svou přílišnou opatrnost a lpění, nebo naopak svou neopatrnost a dáme si do pořádku své vlastní hranice, pohnou se kupředu všechny záležitosti, které byly brzděny právě tímto naším přístupem. Nyní se vše dá do pohybu, protože do toho nezasahujeme svým strachem ani nezdravým postojem. Je to karta dobrých zpráv, takže se rozhodně není čeho bát. Některé věci nás mohou překvapit, budou to však překvapení velmi pozitivní. Otevřenost vůči změnám ovšem spadá do našich svobodných rozhodnutí, a tak, pokud si přejeme něco ve svém životě změnit k lepšímu, musíme být opravdu ochotni to dovolit. 

SHRNUTÍ
V tomto týdnu budeme pracovat na rozpouštění starých bloků a uvolňování nezdravých přístupů vůči sobě i svému životu. Můžeme si lecos uvědomit, ať už sami nebo s pomocí někoho či něčeho jiného. Když v sobě odhalíme tyto nezdravé vzorce chování a nezdravé postoje, můžeme na nich zapracovat. Naše ochota a otevřenost vůči změnám umožní, aby k nám začala přicházet pomoc ze všech stran. Dostaneme k tomu vše, co budeme potřebovat, jen musíme udělat první krok, a to dovolit si změnu podstoupit. To je jediné, na čem záleží. Zbytek se o sebe postará sám. Máme mít na paměti dobrý výsledek a šťastné vyřešení každé záležitosti, které je naprosto samozřejmé. Tento pozitivní náhled a víra v našem srdci k nám budou rovněž přitahovat pomoc a podporu ve všech formách, která nás zajisté potěší a pomůže nám v naplňování našich snů a přání. Ať už si přejeme cokoli, cesta k tomu vede, a i když ji sami nevidíme nebo nedokážeme dohlédnout až na konec, máme mít víru ve své anděly a jejich vedení, kteří nás vedou přesně tam, kam potřebujeme a chceme dojít. Nemusíme vidět až na konec a mít všechno "pojištěno" předem. Někdy je lepší, že na konec nevidíme. Mnohdy se totiž věci mohou vyvinout ještě lépe a krásněji, než bychom si původně představovali. Buďme tedy otevřeni a mějme důvěru v to, že Vesmír ví, co dělá, a že pro všechno, co zažíváme, existují vyšší důvody, kterým nemusíme rozumět, ale které jsou přesto naprosto opodstatněné. Vše má svůj význam a na nás je teď jediné - neblokovat si svou cestu strachem z budoucnosti ani hněvem či lítostí vůči minulosti, ale dovolit si otevřít se všemu, co se nám NYNÍ nabízí. Naše neochota připouštět změny může být totiž tím jediným, co nám stojí v cestě, a když ji propustíme a uvolníme se, mohou se věci začít přeskupovat tak, jak by se nám ani nesnilo. Na tento týden máme tedy heslo: Víra, ochota ke změnám, uvolnění, zdravé hranice, pozitivní přístup a otevřená náruč :)

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.