neděle 8. února 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.2. 2015

Máme tady další únorový týden a spolu s ním také ukončení retrográdní fáze Merkuru (11.2.), při němž můžeme pocítit určité odlehčení, úlevu nebo ukončení stagnace v některých záležitostech, které ne a ne se dát do pohybu. Andělé říkají, že pokud došlo během posledních dní k nějakým nedorozuměním mezi námi a druhými lidmi, začnou se věci dávat do pořádku, a to tak, abychom došli ke vzájemnému pochopení a vyjasnění a také k novým začátkům. Máme brát toto období spíše s lehkostí a umírněností v srdci, což nám pomůže, ať už budeme trávit týden spíše v klidu a nebo naopak aktivně. Mír v našem srdci nám umožňuje být si vědomi všeho důležitého, vnímat své vnitřní vedení a také jasně poznat, co je pro nás dobré a co není. I nadále máme tedy za všech okolností zůstat naladěni především na svou intuici.
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty na celý týden, které se vzájemně doplňují a podporují jedno společné poselství, které se skládá z více informací. Nejsou seřazeny chronologicky, platí všechny společně po celé období. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svým vlastním osobním vjemům, ať už jsou to myšlenky, pocity, vize, slova nebo znamení. Představují doplňující poselství, které má význam speciálně pro vás, ještě navíc ke společnému výkladu.

- Magda

* * *

První kartou pro tento týden je Dvojka Činu a vypovídá o určité nerozhodnosti a váhavosti. Možná pociťujeme potřebu nějaké změny ve svém životě, na kterou se ale necítíme připraveni a o které velmi pochybujeme, zda je opravdu ta správná, zda se nemýlíme a jen si něco nenamlouváme. Chvíli můžeme být celí žhaví do něčeho nového a vzápětí se stáhnout zpátky a plácat se do čela s tím, že "co to vlastně děláme?". Zvláště pokud se tato změna týká něčeho, na čem nám velmi záleží a co je již dlouho součástí našeho života, může to v nás vyvolávat velké pochyby a nedůvěru. Andělé nám touto kartou říkají, že pokud i přes svou nerozhodnost půjdeme dál a budeme pokračovat po své cestě, dostane se nám další podpory a pomoci, a to především ze strany jiných lidí. Spíše než rozebírat detaily naší situace nám tato karta radí zaměřit se na vyšší smysl, který tato situace má, a dlouhodobější perspektivy, které nám i dalším zúčastněným může zdravá změna přinést.

Druhou kartou pro tento týden je Sedmička Myšlenek. Ta vypovídá o nějakém náhlém zjištění nebo vyjasnění, které nemusí být vždy příjemné, ale které nás dovede k pravdě a podstatě všeho, co nám dosud nebylo jasné a co nás mátlo. Andělé říkají, že pro nás má tato karta nyní význam uvědomění si falešných pravd, kterým jsme věřili my sami. Mohou to být všelijaká přesvědčení, kterým jsme uvěřili, jako například že naše štěstí závisí na jiných lidech, že naše jistota spočívá v tom nebo tamtom, apod. Nemusí se jednat o nic dramatického, je to však "prozření", které je pro nás důležité, máme-li se pohnout dál správným směrem. A abychom svá stará nepravdivá přesvědčení mohli propustit a nahradit novými, pravdivými, je nevyhnutelné se jim postavit čelem a připustit si je. Mohou to být názory, postoje nebo myšlenky, na které jsme dosud naprosto jistě spoléhali, a které se nyní ukážou být nepravdivé. V jistém smyslu můžeme získat pocit, že jsme ztratili půdu pod nohama. To vše ale souvisí pouze s přeuspořádáváním našich myšlenkových vzorců, které nám má pomoci k jasnému vnímání a také k tomu, abychom mohli kráčet životem skutečně najisto.

Poslední kartou pro tento týden je Jasné vidění. Asi žádná jiná karta by nemohla lépe doplnit tyto dvě předchozí. Tato karta nás vyzývá, abychom se na sebe, na svůj život a události v něm podívali z jiného úhlu pohledu, protože náš předchozí úhel pohledu nám - a možná i jiným lidem - ubližoval. Starý pohled na věci nám mohl doposud bránit v jasném vnímání situací, a tedy i v jejich správném řešení. S tím souvisí již zmíněná nerozhodnost a zmatky, kvůli kterým se nějak nedokážeme pohnout z místa. Pokud nám v životě nějaká záležitost vázne a ocitla se ve stagnaci, může to být právě proto, že jsme svůj pohled na ni velmi omezili a zatvrdili se v určitém nezdravém postoji. Nyní se nám tedy dostává příležitosti, abychom svůj pohled přehodnotili, abychom se dokázali podívat za zdánlivá omezení a pokusili se vidět možnosti, které se nám mohou nabízet, ale které jsme možná sami nepovažovali za možnosti. Jakmile se dokážeme otevřít ve své mysli, otevřou se nám i nové příležitosti. Jakmile se pohneme dál ve svém myšlení, pohne se dál i celá záležitost a možná také celý náš život.

SHRNUTÍ
Všechny tři karty pro tento týden hromadně vypovídají o našich vnitřních zábranách, blocích a jejich odstraňování. Tyto bloky, které vznikly na základě našich pochybností, nerozhodnosti a nepravdivých přesvědčení, se začnou odbourávat, jakmile otevřeme svou mysl novým uvědoměním, novým zjištěním a novým myšlenkám. Čím více jsme na některých z nich lpěli, tím nepříjemnější pro nás zřejmě bude jejich propouštění. Je to však pro nás pozitivní a má nám to pomoci pohnout se v životě dál, zvláště co se týká záležitostí, které dosud vázly a které jsme nedovedli rozlousknout. 
Nemáme si dělat starosti, když se nám něco nepodaří vyřešit hned. Čas v tomto ohledu nehraje roli. Důležitý je zde průlom v našich dosavadních přesvědčeních, která nám bránila v cestě kupředu a kvůli nimž jsme dosud zůstávali nenaplnění, přestože jsme vykonávali mnoho práce na sobě samých i svých záležitostech. Tato přesvědčení nám mohla v životě opakovaně vytvářet překážky a uvádět nás do zklamání a neúspěchů, a tak nyní nastal čas si je uvědomit, přiznat si je a vědomě je propouštět. Pokud se budeme setkávat s věcmi, které v nás vyvolají něco negativního, je to velmi pravděpodobně pouze nápomocné zrcadlo, které nám ukazuje, kde je problém a na co se máme podívat zblízka. Je třeba si však nebrat tyto události osobně. Toto zrcadlo nám mohou poskytnout jak druzí lidé, tak i vnější okolnosti. Nic z toho však není namířeno proti nám a rozhodně nám to nemá nijak škodit. Je to pro nás pouhá INFORMACE. A jsou to informace, které jsou pro nás důležité. Berme tedy události v tomto období jako zdroje informací, nikoli ohrožení nebo škůdce. Ve všem se skrývá vyšší smysl, a právě on je pro nás v dané situaci tím podstatným. Soustřeďujme se tedy na jádro každé situace, jímž je cesta k lásce a pravdě, bez ohledu na vnější projevy. Dívejme se dál než na to, co vidíme před očima, a odvažme se překročit naše dosavadní omezené úhly pohledu. Mnohé věci vůbec nemusejí být takové, jaké se zdají a za jaké jsme je považovali. To se týká i naší budoucnosti, ze které míváme strach, protože si myslíme, že bude horší, než jaká by mohla vůbec být. Strach je naší hlavní překážkou a v tomto období se s ním budeme vypořádávat, stejně jako se vším, co v našem životě napáchal a vytvořil. To nejlepší, co můžeme udělat v první řadě, je NEBÁT SE těchto změn a nepodporovat moc strachu, kterou nad námi a našimi životy doposud měl. Je to především strach, který nám brání se rozhodnout, je to strach, který nám brání přiznat si pravdu v domnění, že nám nějak ublíží, je to strach, který nás udržuje ve starých a nefunkčních - ale známých, ověřených a "bezpečných" názorech a postojích, kvůli kterým v našich životech přetrvávají omezení a bloky. A protože naši andělé i Bůh/Vesmír vědí, jak moc si přejeme žít v lásce, spokojenosti a štěstí, a jak moc toto všechno potřebujeme k tomu, abychom mohli vykonávat své životní poslání a naplňovat svůj největší potenciál, pomáhají nám k tomu všemi prostředky. Vědí, co je pro nás důležité a od čeho se naopak potřebujeme oprostit, abychom dostali to všechno, co si přejeme a co v konečném důsledku pomůže i všem ostatním. Nebojme se spoléhat na jejich moudré vedení a pokorně přijímat vše, co nám posílají do cesty, aby nám ji pomohli zbavit všech překážek. Je to velmi pozitivní a láskyplná pomoc, ať už přichází v jakékoli formě. Přijměme ji tedy jako další požehnání pro náš život a využijme ji co nejvíce. Mějme otevřenou mysl a všechno půjde dobře ♥

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.