čtvrtek 5. února 2015

Senzitivita žen

Všechny velké problémy a krize mají původ v malých nedorozuměních, které zraňují. Jestliže nemůžeme zabránit tomu, aby nás naše partnerství zraňovalo, a jestliže se rány nehojí, protože nám partner při tanci životem neustále šlape na nohy, přestaneme se z partnerského vztahu radovat a možná o něj dokonce ztratíme zájem. Samozřejmě, že bychom měli partnerovi prominout, když nám čas od času neporozumí, ale musíme se smířit s tím, že nám rozumět vůbec nemůže? Co je na tom pravdy, na všech těch úžasných titulech knih, které vás mají poučit o tom, že ženy nedokáží zaparkovat a muži neumějí naslouchat, nebo že ženy hledají a muži prchají? Jsou ženy opravdu tak odlišné od mužů, jsou každý z jiné planety? A proto se nemohou nikdy navzájem pochopit?

Skutečně existují základní rozdíly mezi ženami a muži, o nichž je až dosud málo známo. Vědecké studie dokázaly, že ženy obecně citlivěji reagují na své okolí a na vlastní emoce, než muži. V jednom pokusu se elektrická sonda dotýkala povrchu těla mužských a ženských pokusných osob. Sondou procházelo lehké elektrické napětí. Napětí se pomalu zvyšovalo, až pokusná osoba ucítila mravenčení na kůži. Ženy ucítily mravenčení dvakrát dříve, než muži, jinak řečeno, napětí muselo být dvakrát zvýšené, aby ho muži vůbec ucítili. Tento experiment ukazuje dva jasné rozdíly mezi ženami a muži:

1. Ženy reagují citlivěji na elektromagnetická pole, eventuálně na všechny energie, než průměrný mužský pokusný objekt.
2. Ženy rozpoznají tyto energie daleko dříve, než muži, neboť, i když jsou muži vystaveni stejně silnému elektromagnetickému poli se stejnou silou napětí, neucítí pravděpodobně vůbec nic. To znamená, že si jeho existence vůbec nejsou vědomi.

Jestliže aplikujeme tento fenomén na emocionální energie, můžeme tím vysvětlit, proč ženy z mužského hlediska tak přehnaně reagují na úplné "maličkosti". Jak jsme viděli, potřebujeme úplně jinou intenzitu energie, abychom docílili a ovlivnili, že se muži rozpláčí, nebo se někomu vrhnou do náruče, jak to vidíme třeba na fotbale.

Lidé vysílají a přijímají elektromagnetické vlny. Naše elektromagnetická pole (aura) může ovlivňovat jiná elektromagnetická pole, a my sami můžeme být také ovlivněni jiným elektromagnetickým polem. Jak jsme se dověděli na svých výletech do kvantové fyziky, všechno se skládá z energetických částic. Také rostliny, zvířata, andělé a důchovní vůdci nejsou nic jiného, než elektromagnetická pole, která vysílají energetické vlny. Jak je tedy možné, že většina z nás toto vlnění dostatečně nevnímá, ačkoliv jsou vysílány permanentně?

Když to vezmeme z perspektivy lidského vnímání, jsou tyto impulzy velmi slabé. To znamená, když je chceme prociťovat, cítit jejich pach, pokud nějaký mají, nebo je slyšet, musíme se stát velmi citlivým přijímačem. Proto je tak důležité zvyšovat vlastní frekvence, uvolňovat se a pravidelně čistit svoje energetické tělo, když chceme například komunikovat s anděly. V našich workshopech se klienti učí zcela vědomě zvyšovat svou schopnost přijímání tím, že se stanou kanálem léčivých andělských energií. Čím víc používají techniky, které se naučili, tím jsou citlivější a tím snadnější jim připadá vnímat různá elektromagnetická pole.
Naučí se také, že lidský přijímač se dá seřizovat a člověk se může chránit před příliš intenzivním vnímáním.

Lidé, kteří tuto schopnost nemají, odbývají celé vnímání elektromagnetických polí jako humbuk a bláznovství. Ženy jsou od přírody citlivější, a když navíc začnou meditovat a praktikovat léčitelství, reagují často způsobem, který partner, otupělý stresem ze zaměstnání, vůbec nechápe. Například nákup v přeplněném centru města může být pro citlivou osobu horor, protože se na ni "vrhne" množství různorodých elektromagnetických vlnění. Jsou tu nejen lidmi vysílané vlny a další technické vlivy, jako například elektrosmog, ale i energetické vlny negativních bytostí. Na takové energie reagují děti a ženy někdy tak silně, že je zachvátí hrůza nebo panika.

V souvislosti s rozdílnými schopnostmi vnímání má smysl pohovořit o čtyřech rozdílných stavech vědomí. Odlišují se od sebe frekvencí elektromagnetických mozkových vln, které se měří pomocí elektroencefalografu (EEG). Rozlišují se podle aktivity na stupeň delta (0,5-4 Hz), theta (4-8 Hz), alfa (8-12 Hz) a beta (12-35 Hz).
Vlny delta svědčí o tom, že se člověk nachází v nevědomí (spánku podobný stav). V takovém stavu jsou děti od narození až do druhého roku věku skoro pořád. Mozek dětí od dvou do šesti let prokazuje aktivity na poněkud vyšší úrovni, v hladině theta. Skoro stále se pohybují v tomto "otevřeném" stavu, v němž jsou dospělí jen krátce po probuzení, nebo krátce před usnutím, nebo ho zažívají v meditaci. V tomto stavu je nejsnadnější vnímat jemnohmotné energie. Šesti až dvanáctileté děti jsou převážně ve stavu alfa, tedy ve stavu klidného vědomí. Ten, kdo pravidelně medituje, proměňuje stav svého vědomí a proto snáze vnímá elektromagnetické energie než někdo, jehož mozek pracuje pouze ve vlnách beta, to znamená, že je stále ve stavu koncentrace a aktivního vědomí. Děti prožívají teprve po dosažení dvanáctého roku věku delší fáze v hladině beta.

Děti jsou tedy prvních pět let života převážně v hladině delta nebo theta, to znamená ve stavu podobnému tranzu. Většina dětí je v tomto čase jasnovidná. To znamená, vnímají mnohem lépe elektromagnetické energie, než dospělí. Lidé, kteří například komunikují s anděly, to dělají také ve stavu změněného vědomí. Tak mohou lépe vnímat jemnohmotné energie, aniž by museli upadnout do tranzu úplně. Vycvičená média, která mají praxi s anděly, dovedou snadno přecházet z jednoho stavu vědomí do druhého, jako by přepínali kanály na televizním přijímači. Pravidelnou prací s energií a s anděly se, jak už bylo řečeno, přijímač posiluje a zvyšuje se jeho citlivost. Když se momentálně nepotřebujeme plně soustředit, přepíná náš mozek automaticky na jiné stavy vědomí. Někdy se během dlouhé jízdy po prázdné dálnici ocitáme dokonce ve stavu alfa nebo delta, což se ovšem nedá nikomu doporučit.

Na následujícím příkladu bychom vám chtěli vysvětlit, jak může zvýšená citlivost ženy vést ke stresu v partnerství:

Jerry a Angelina byli na svatební cestě. On byl šarmantní a vtipný, ona krásná a citlivá. Jerry si vážil Angelininy práce. Komunikovala jako médium s anděly a byla léčitelka. Nerozuměl sice úplně přesně tomu, co dělala, ale fascinovaly ho rozzářené tváře klientů, které někdy vídal z okna kuchyně, když opouštěli po léčení dům.

Jerry a Angelina se už dlouho na tuto cestu těšili a pronajali si apartmá ve velmi dobrém hotelu. Když přišli na pokoj, vybalili si kufry a Jerry zapnul televizi, protože chtěl vidět fotbalový zápas. Po několika minutách se Angelina zeptala přiškrceným hlasem, jestli by nemohl televizi vypnout. Jerry věděl, že je někdy velmi citlivá na elektromagnetická pole televizních přijímačů a počítačů, právě proto, že byla tak senzitivní. Ačkoliv to tak necítil, akceptoval, že jeho žena je v tomto ohledu jiná než on. Ale i když byla televize vypnutá a oba dva pokračovali ve vybalování kufrů, Angelinina "nálada" se nezlepšovala. Naopak. Byla z minuty na minutu horší. Jerry chtěl zabránit hádce a zeptal se, co je. Angelina řekla, že má pocit, jako by byla stále vystavená velmi silnému elektromagnetickému poli. Svatební suita, kterou objednal, je opravdu moc hezká, ale ona by v tomto pokoji v žádném případě nemohla spát.

Samozřejmě, že Jerryho začaly okamžitě přepadat různé myšlenky: "Nevím, jestli jsem si vzal tu pravou. Je pěkně střelená. Suita je situována tak, že je tu naprostý klid a stojí 500 dolarů za noc..." a když ho Angelina poprosila, aby si pronajali jiný pokoj, měl po náladě.
Šel do recepce a požadoval jiný pokoj. Hotelový manažer se samozřejmě ihned zeptal, jestli je se svatební suitou něco v nepořádku. Jerry něco koktal o oknech na sever... Příjemný recepční mu nabídl jiný pokoj a hned se také nabídl, že jim pomůže přestěhovat zavazadla. Angelina mezitím zase zabalila věci do kufrů a už čekala u dveří. Jerry a hotelový zaměstnanec přicházeli ze stejného směru, jako i předtím Jerry a Angelina, totiž zprava, od výtahu. Teď ukázal hotelový zaměstnanec vlevo na schody, které vedly na dvůr, z něhož se šlo do druhé části hotelu. Šli tedy doleva a najednou procházeli kolem nějaké místnosti, která přiléhala k jejich suitě, a kterou předtím neviděli. Na dveřích byl žlutý štítek s upozorněním: Pozor, vysoké napětí.
Byl to prostor, kde se spojovala všechna elektrická vedení z celého hotelu. Angelině vyhrkly slzy a napětí z ní spadlo. Jerry se jen smál a kroutil hlavou. Jeho žena nebyla bláznivá, prostě jen za slabou zdí cítila silný elektrický proud. Od té doby spolu ti dva často cestují a v každém hotelu si nechají nedřív ukázat více pokojů, aby mohla Angelina vyzkoušet energie v každém z nich a podle toho se rozhodnout, a aby si byla jistá, že ji nic nebude rušit ve spánku.

Silná ženská intuice a citlivost nemusí vést v partnerství nutně jen k nedorozumění. Někteří muži se naučili vážit si těchto schopností svých žen.

Naše někdejší žákyně Linda je třicet let vdaná za Toma. Je to velmi úspěšný obchodník a ona vede studio, kde se cvičí jóga. Linda se naučila důvěřovat svojí intuici a andělům. Její manžel se jí kvůli tomu často posmíval. To se ale nedávno změnilo. Před šesti lety si Tom vybudoval další obchodní činnost: Začal chovat závodní koně. Zpočátku se Linda přicházela jen tak podívat, když se nakupovaly chovné kobyly. Bavila se, když Tom spekuloval, od které kobyly a kterého hřebce bude nejlepší potomstvo. Linda miluje zvířata a dokáže se s nimi v myšlenkách domluvit a dobře se do nich vcítit. Tak se stalo, že svého muže častěji a častěji informovala o tom, zda má nějaký kůň dobré vyhlídky na to, aby přivedl na svět "vítěze", nebo nemá. Tom byl nejdřív vůči jejím "pocitům" velmi kritický, ale když měla vždycky pravdu, a Tom díky její pomoci vydělával desetitisíce dolarů, už se nikdy při koupi nerozhodoval bez ní.

Další příklad toho, že se vyplatí brát ženskou intuici vážně, je příběh Michaela a Kerstin. Nedávno se vzali a neměli moc peněz. Tím bylo pro ně nepříjemnější, že si poškodili vůz při menší autonehodě. Oprava v dílně měla trvat tři dny, protože hned nebyly na skladě všechny autodíly. Když chtěl Michael třetí den vyzvednout auto z dílny, měla Kerstin to, čemu říkala "vnuknutí". Poprosila Michaela, aby si auto před vyzvednutím velmi dobře prohlédl, protože cítila, že něco není v pořádku. Michael ještě tak moc neznal vnuknutí svojí ženy a nejdřív na to nic neřekl. Jel taxíkem do dílny a převzal si opravený vůz. Všechno vypadalo dobře. 'Nevím, co to měla Kerstin za bláznivý nápad," pomyslel si. Ale protože věděl, že mu půjde na nervy otázkami, jestli všechno prohlédl a přezkoušel, lehl si proti své vůli pod auto na zem, aby zkontroloval vůz zespodu. Užasl, když uviděl, co tam je. Dílna udělala jen pár optických úprav. Škody na uchycení kol a na nádrži na olej vůbec nebyly opravené. Byly tu pořád staré poškozené díly, ačkoliv ho v dílně ujistili, že je všechno v pořádku. Michael hned zavolal Kerstin. Řekl jí, že měla pravdu a že to tedy bude ještě chvíli trvat, že nepřijede domů dřív, než mu v dílně vymění poškozené díly. Kerstinino vnuknutí a fakt, že na ni Michael dal, jim ušetřilo spoustu nepříjemností s dílnou a možná zabránilo i něčemu daleko horšímu.

* * *

Nebylo by dobré, kdyby muži a ženy v tomto smyslu spolupracovali? Nebylo by to dobré pro blaho jejich a jejich rodiny, a nejen pro ně, kdyby muži respektovali a vážili si ženských schopností?
Chceme poukázat na to, že citlivost, intuice a jasnovidnost jsou zcela přirozené schopnosti ženy. Nechceme tvrdit, že muži žádné takové schopnosti nemají, naopak, vycházíme z toho, že je má každý člověk a může je za určitých podmínek trénovat a tříbit. Zvláště je pak pro nás důležité, aby bylo jasné, že to nemá nic společného s žádnými kouzly ani magií, nýbrž spíš s kvantovou fyzikou.
Profesor Rudolf Simek (profesor středověké německé a skandinávské literatury na univerzitě v Bonnu) je přesvědčen o tom, že starogermánské věštkyně neměly původně s magií nic společného. Teprve ve středověku se začalo věštectví a jiné jasnovidné praktiky spojovat s magií.
Středověk byl také dobou inkvizice a pálení čarodějnic. To jsou fenomény, které jasně ukazují, co se může stát, když muži dostanou strach z ženských schopností. A to se stane především tehdy, když nemilují, ale chtějí kontrolovat. Tato touha po kontrole vede často, bohužel, také k bojům o moc v partnerských vztazích, v nichž se slabší muži snaží za každou cenu dokázat svou sílu, někdy dokonce s použitím násilí.

Apačové, které americký generál George Cook označil jako "tygry lidské rasy", se cítili evidentně dostatečně mužní a silní, aby po svém boku snesli inspiraci v podobě ženských bojovnic. Nechceme se dotknout fanoušků Vinetoua, kteří jsou mezi vámi, ale chtěli bychom vám dopřát trochu jiný pohled na život Apačů.
Jeden z nejznámějších a nejlepších apačských povstaleckých bojovníků byl náčelník Warm Springs Victorio. Měl mladší sestru jménem Lozen, kterou popisoval slovy:
"Lozen je moje pravá ruka. Je silná jako muž, odvážná jako většina ostatních, šikovná a chytrá stratéžka. Je jako ochranný štít mého lidu."
Apačové si vážili a respektovali intuici a jasnovidnost. Označovali ji jako sílu, kterou mohli v sobě mít jak muži, tak ženy. Bojovnice Lozen měla léčitelské schopnosti a uměla lokalizovat nepřítele. Dělala to takto: Postavila se a předpažila, otevřela dlaně k nebi. Přitom zpívala a modlila se. Během toho se pomalu točila kolem své osy. Dlaně jí začaly brnět, a když ucítila nepřítele v určitém směru, změnily barvu. (Ten pocit v dlaních často popisují i naši žáci, kteří se učí zacházet s léčivými andělskými energiemi. Jedná se o zachycování a vyciťování energetických vln.) Čím víc se nepřítel přibližoval, tím silněji Lozen cítila mravenčení v dlaních. Victorio bral Lozen s sebou na všechna válečná tažení a stále vítězil. Osud tomu chtěl, aby podlehl svým zraněním při jednom útoku, při němž Lozen nebyla. Warm Springs Apačové jsou dodnes přesvědčeni o tom, že kdyby tam bývala byla, mohla nepřítele včas vycítit a varovat Victoria.
Po Victoriově smrti žila po boku Geronima, známého vůdce Apačů. Díky ní ho nikdy nechytili. Stejně jako Lozen, vyjížděly i další ženy Apačů na koních do boje se svými muži, vedly vyjednávání s americkou armádou a často zachránily mužům svými zvláštními schopnostmi život.

Pro partnerství budoucnosti je důležité, abychom chápali působení energií a naučili se respektovat, že každý je jinak citlivý. Je to proces, který se dá srovnávat s učením cizího jazyka. Naučíme se význam jednotlivých energetických vln, které v sobě nesou určité sdělení, stejně jako číslice, písmena nebo slova.
Je důležité poznat, jaké signály vysíláme my sami, ať už při volbě nového partnera, nebo v současném partnerském vztahu, a co ve skutečnosti znamenají signály, které vysílá náš partner. Neboť to jsou často právě signály z emočních hloubek, které nám dělají problémy a vedou k nedorozuměním. Prostřednictvím spojení s anděly získáme možnost vrátit se do léčebných energetických frekvencí a k vysílání lásky.

* * *

- z knihy Kvantová andělská láska, Eva-Maria Mora

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.