sobota 23. května 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.5. 2015

Milí přátelé,

máme tady poslední květnový týden a naši andělé nás vedou k tomu, abychom si nadále udržovali svůj vnitřní mír bez ohledu na vnější okolnosti, které mohou být v tomto období i velmi vyhrocené. Chtějí, abychom věděli, že jsme neustále pod Boží ochranou a v bezpečí. Nemáme se cítit ohrožováni vnějšími okolnostmi. Připomínají nám, že neustálý strach a pocit ohrožení k nám přitahuje další okolnosti, které v nás tyto pocity podporují, a že především v těžších obdobích je důležité nezapomínat na Boha a jeho přítomnost, na své anděly a další spřízněné bytosti, které jsou neustále s námi a pomáhají nám vším bezpečně projít. Říkají také, že rány, které jsme utržili nyní nebo dříve v minulosti, se nám nyní mohou opět připomenout, ale jen proto, abychom je vyléčili. Protože však míváme sklon vidět na všem to nejhorší, brát všechno jako tragédii a dívat se na své možnosti omezeně a pesimisticky, obvykle si negativní zážitky vykládáme jako důkaz, že je opravdu opodstatněné cítit se ohrožení a neustále se snažit mít všechno pod kontrolou, místo abychom si uvědomili, že pouhým uzdravením starých ran se zbavíme bolestivé energie ze svého energetického pole, která k nám bolestné situace přitahovala ve snaze upozornit na místa, jež je třeba vyléčit. Nestavme se tedy do rolí obětí, ale pokusme se podívat se sami na sebe jako na léčitele, kteří mají v rukou vše potřebné, aby mohli vyléčit své vlastní utržené rány, a že současné okolnosti nám pomáhají objevit ta místa, kam je třeba soustředit svou léčivou sílu.
Oslovují nás v tento čas také víly, andělé přírody, které nám radí být více v kontaktu se svým tělem, skrze které jsme napojeni na přírodu a její cykly. I v souvislosti s počasím, které se nyní různě mění, nám chtějí připomenout, že jsme-li v souladu s potřebami vlastního těla a věnujeme mu potřebnou péči, jsme zároveň v souladu i s celou přírodou, která se o nás stará. Stavíme-li se přirozeným cyklům a změnám na odpor, jen zbytečně ztrácíme energii. Víly nám říkají, že nemá smysl odporovat něčemu, co je naprosto přirozené, ať už je to únava a větší potřeba spánku, potřeba klidu a meditace, potřeba samoty a pobytu v ústraní, nebo i fyzické nemoci, které nás vedou k naprostému odpočinku. Příroda ví, co dělá, a má na nás vliv i přesto, že trávíme svůj život za zavřenými dveřmi a okny. Jsme její součástí, přestože na to zapomínáme. A stejně tak, jako se mění ona, měníme se i my. Nebojujme tedy s počasím ani se svými fyzickými potřebami, ale věnujme si to, k čemu jsme naprosto jasně vedeni. Nemějme strach dopřát si to, co nezbytně potřebujeme pro své duševní i fyzické zdraví, ať je to cokoli. Co se týká léčení, je nám k dispozici archanděl Rafael, který ochotně nabízí svou pomoc s léčením těla, emocí, situací i myšlenkových schémat, o kterou si však potřebujeme sami říci, ze zákona svobodné vůle.
Přese všechno, co se nyní děje, je důležité nezapomínat na svůj vnitřní mír a využívat všechny potřebné prostředky, které nám k němu pomáhají. Sami můžeme nejlépe poznat, co nám pomáhá cítit se dobře. A tak to dělejme. Organizujme si sami svůj čas a nečekejme, až nám někdo jiný něco dovolí. Už nejsme malé děti. Sami rozhodujeme za sebe i za to, co uděláme se svým časem během každého dne. Využívejme tedy tuto svou pravomoc a uspořádejme si svůj denní rozvrh tak, aby nám přinesl co nejvíce radosti, lásky, klidu a míru
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Osmička Činu. Je to karta vypovídající o velké aktivitě, spoustě činností a možná i úkolů, avšak jedná-li se o práci na něčem, co nás zajímá a baví, je to velmi pozitivní znamení, že nás tato vytíženost bude naplňovat a že nám bude přinášet uspokojení. Rovněž je to karta dobrých zpráv, které mohou být na cestě, a také vypovídá o tom, že dlouho ustrnulé záležitosti se konečně dají do pohybu. To znamená i to, že se konečně odhodláme k uskutečnění změn, ke kterým jsme se již dlouho chystali.
Andělé nám také připomínají, abychom si na svá bedra nebrali příliš mnoho úkolů (hlavně co se týká pomoci druhým!) a úplně se nestrhali. Vše máme brát se zdravou mírou a i když se budeme věnovat něčemu, co nás velmi baví a co nám přináší radost, je třeba nic nepřehánět a dělat věci jen do té doby, dokud se na to opravdu budeme cítit. Máme-li pocit, že jsme někým nebo něčím přetěžováni (např. v práci nebo v domácnosti), nemáme se bát zapojit do díla druhé lidi, nebo také anděly, kteří mohou upravit situaci v náš prospěch, a tedy i ve prospěch všech - protože unavení a vyčerpaní nikomu příliš nepomůžeme.

Druhou kartou je Pomocník Činu. Je to další karta vypovídající o velké akci a mnoha činnostech, o vášni a zápalu, a někdy také o přílišné vervě, kterou na něco vynakládáme. Pracujeme-li na nějakém projektu, pomáhá nám tato vášeň při tvorbě a činnosti. Andělé však říkají, že pro toto období obecně je to pro nás varování před netrpělivostí a vytvářením nátlaku na věci, které se podle nás nedějí dost rychle. Říkají, že roztěkanost a vnitřní neklid, který cítíme a vyjadřujeme, když se věci nedějí po našem, mohou narušovat Boží plán, který je přitom zcela v souladu s plánem našeho srdce a jeho upřímných tužeb, a že tedy máme povolit a nevyvíjet nátlak na věci, které mají zkrátka své vlastní (a moudré!) načasování nebo které nemůžeme přímo ovlivnit. Připomínají nám, že propadneme-li strachu, že něco nedopadne dobře nebo že se to nestane dost rychle a včas, apod., jen tím celou situaci zkomplikujeme a mnohdy si na poslední chvíli zabráníme ve vyřešení problému a naplnění přání. Zasadíme-li semínko, je třeba mu dopřát čas na růst a zalévat ho svou pozitivitou a vírou, a ne mu vzteky udupávat půdu, skrze kterou pak nemůže dýchat a hyne. Existují-li tedy v našem životě takovéto záležitosti, které vyžadují naši trpělivost, mějme na paměti, že hnát se za výsledkem rychleji, než je jeho přirozené Božské načasování, může mít za následek i to, že si všechno pokazíme. Doporučují nám v tomto případě přesměrovat svou pozornost na něco jiného, např. na nějakou tvořivou činnost nebo na něco jiného, co naši mysl pozitivně zaměstná a co jí nedovolí se rozčilovat nad věcmi, které nejsou v naší moci. Rovněž nás vedou ke zdravým způsobům, jakým zpracovávat vlastní vztek, ať už vůči jiným lidem, vůči sobě samým nebo právě vůči okolnostem. Uvolnění vzteku zdravým způsobem přispěje k naší schopnosti udržovat si svůj vnitřní mír.

Poslední kartou je Sedmička Činu. Vypovídá o naší potřebě se hájit a stavět se za svá práva. V pozitivním smyslu je tato karta poselstvím, že se nemáme bát stát si za svým, víme-li, že jednáme správně, a rovněž naplňovat své vlastní potřeby, přestože se to některým lidem nemusí líbit. Spousta lidí je zvyklá, že se jim jako pozemští andělé neustále zavděčujeme a všechno pro ně děláme, a tak pro ně může být překvapením, když se najednou začneme starat i o sebe a třeba pro jednou odmítneme žádost o nejrůznější druhy pomoci. Je třeba si pamatovat, že jsme také jen lidé a potřebujeme se o sebe starat. Nemusíme se dohnat až za hranice vyčerpání, jen abychom druhé přesvědčili, že to opravdu potřebujeme a že to opravdu jinak nejde. Nemusíme nikoho přesvědčovat a už vůbec nemusíme nic vysvětlovat lidem, kteří nemají zájem nás pochopit a kterým neleží na srdci naše dobro. Tato karta nám říká, že je čas postavit se sami za sebe a nebát se žádat naplnění svých potřeb a respekt ze strany druhých i ze své vlastní.
Na druhé straně tato karta může vypovídat o tom, že se cítíme být napadáni a ohrožováni ze strany druhých lidí nebo i vnějších okolností. Je-li to tak, jsme vyzýváni k obraně. Velmi často se však jedná čistě o naši iluzi, kterou nám vytvořilo vlastní ego ve snaze zabránit nám v posunu vpřed. Andělé říkají, že co se týká našeho vnitřního míru, pak právě z něj má ego strach a právě v něm se nám snaží bránit, protože jsme-li v míru, nemá nad námi ego moc. A tak nám v hlavě vytváří všelijaké scénáře a vize, především konflikty a argumenty, a my pak marníme čas tím, že se - byť jen ve své vlastní hlavě - s někým hádáme, obhajujeme se, někomu něco obšírně vysvětlujeme, prožíváme dramata a v konečném důsledku se nalaďujeme na strach, hněv, smutek a mnohé další emoce, které nám ve vnitřním míru brání... zato naše ego těší přímo dokonale. Vybírejme si tedy pozorně své myšlenky a snažme se nevytvářet si zbytečné konflikty, jak ve své mysli, tak ve svém okolí. I kdyby se s námi chtěl hádat někdo druhý, nemusíme na to přistupovat. Nemusíme se neustále obhajovat a pořád někomu něco dokazovat. Někteří lidé jsou zvyklí na to, že máme strach z toho, že nás nebudou mít rádi, že nás odsoudí nebo že se na nás nahněvají - a počítají s tím. Počítají s tím, že to funguje, a používají to proti nám, ať vědomě nebo nevědomě. Když se tedy osvobodíme od potřeby, aby nás každý bezpodmínečně přijímal, a jednoduše se smíříme s faktem, že to tak nemusí vždy být a že nás to nijak neohrožuje, pak nad námi cizí zloba ani jiná forma manipulace nebude mít žádnou vládu. To pro druhé může být docela nezvyk a nemusí se jim to líbit, ale nás to nemusí nijak trápit, jsme-li láskyplní a chováme-li vůči sobě i druhým respekt navzdory možným konfliktům a nesouhlasu. Kdykoli někomu dovolujeme, aby nás ovládal svou zlobou, zvýšeným hlasem, ukřivděností, kritikou nebo obviňováním, podporujeme ho ve škodlivém návyku manipulovat s lidmi. Rozhodneme-li se nepřistoupit na jeho manipulaci, přestože nám může být nepříjemná jeho reakce, děláme tak dobrou službu jak sobě, tak i jemu. Podporovat někoho ve škodlivém návyku není dobré a andělé chtějí, abychom v rámci sebelásky přijali i tuto lekci - naučit se stát sami za sebou, přese všechnu snahu druhých manipulovat s námi skrze naše city. Máme-li pocit bezpečí a jistoty sami v sobě a víme, že se můžeme spolehnout na to, že se nezradíme, druzí s námi nebudou moci manipulovat skrze zastrašování nebo vydírání. A i to je důležitá součást cesty k vnitřnímu míru.

SHRNUTÍ
Všechny tři karty jsou karty Činu a společně nám dávají poselství o tom, že je načase jednat. V minulých týdnech jsme hodně přemýšleli o tom, co všechno bychom potřebovali změnit - a nyní je čas to udělat a opravdu se tím začít řídit. Uvědomili jsme si, že po sobě necháváme druhé šlapat? Tak s tím je teď konec! Řekli jsme si, že bychom se potřebovali začít věnovat své kondici a odbourávání nezdravých návyků? Tak nyní to uvedeme do praxe! Došlo nám, že jsme unavení z toho, jak místo vlastního života řešíme cizí problémy? Tak teď se postavíme na první místo my! Ať je to cokoli, co jsme si uvědomili, že potřebujeme změnit, toto je týden uvádění všech těchto změn do praxe, a to nekompromisně. Jednoduše si už nedovolme dělat to, co nám škodilo! My sami jsme pány svého života a je důležité svou moc nad svým životem začít využívat. Sami si organizujme svůj čas! Sami se rozhodujme, co uděláme a co neuděláme. Vybírejme si, s kým budeme trávit své chvíle. Toto je čas na činy. Jestliže jsme si slíbili, že změníme to či ono, nyní tyto sliby naplňme. A to bez ohledu na možné protesty lidí, kteří byli dosud zvyklí na náš stereotyp sebeobětování a ponižování se před nimi ve snaze zachovat zdánlivou harmonii, která přitom nebyla ničím jiným než neustálými nešťastnými ústupky na náš úkor. Toto je konec všech dosavadních ústupků a čas pro nastolení nových pravidel - a tentokrát i pro naše dobro! Nemůžeme zanedbávat hlediska druhých, ale ani se jim nemůžeme donekonečna podřizovat. Nastolme tedy nyní ve svých vztazích rovnováhu a vzájemnou ohleduplnost. Nepleťme si už ohleduplnost s podřizováním se a zavděčováním se, které nijak ohleduplné není, obzvláště vůči nám. Máme také svou cenu a je nyní důležité z tohoto faktu vycházet. Ne agresivně, ne násilně, ne s nátlakem, ale prostě a jednoduše tak, jak víme, že je to třeba. Říkejme, co chceme říct a jak to chceme říct. Přestaňme se klanět zlobě druhých nebo vlastnímu strachu z konfliktů a odmítnutí, který nás dosud ovládal. A i když se nám nepodaří odstranit tyto své návyky hned, v tomto týdnu učiníme první skutečné kroky ke změnám v této oblasti. Není třeba na nic tlačit, není třeba nic přehánět, není kam spěchat, je jen důležité projevit sami sobě po dlouhé době konečně nějakou úctu a lásku ve formě reálných činů a skutečného jednání. 
Naši andělé i archandělé nás doprovázejí a vždy je můžeme požádat o pomoc a vedení, i co se týká udržování zdravé míry v našem životě i v našem konání. Odstraníme-li pak tyto dosavadní překážky ze své cesty k vnitřnímu míru, přestaneme ve světě posilovat moc strachu, a tím pomůžeme nejen sami sobě, ale i ostatním, kteří se naučí, že citové vydírání nebo manipulace prostřednictvím strachu není způsobem, jak dosáhnout jistoty, bezpečí nebo svobody. Skutečná jistota nespočívá v tom, že se budeme snažit všechny a všechno ovládat tak, aby to bylo podle nás, abychom vždy věděli, co a jak bude, a věděli, že ten a ten pro nás vždy udělá to a to, když zahrajeme na jeho slabou stránku... ale v tom, že budeme mít jistotu sami v sobě a ve své schopnosti stát si za svým, kdykoli je to nutné, a postarat se o sebe za každých podmínek. Je to zdravá sebeláska a součást umění asertivity nezbytného pro harmonický život. A právě kvůli tomu tady jsme. Nemějme tedy obavy a pusťme se do díla.

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.