úterý 16. června 2015

Proč se muži citově odtahují

Když se váš partner začne ve vztahu na citové úrovni odtahovat, může to ve vás vyvolat zmatení, bolest a frustraci. Ženy, které mají vztah s muži, kteří toto dělají, jsou často zmatené a neví, proč a jak se to děje. 
Budu-li hovořit jako muž a jako takový muž, který se sám považuje za vnímavého a citově přístupného, jsou zde určité situace a scénáře, které mě přimějí k odtažení se. A věřím tomu, že i ostatní muži, bez ohledu na to, jak moc jsou v souladu se svou emocionální přirozeností, by odpověděli podobně.

Jen proto, že se muž odtahuje, nemusíte si hned myslet, že se odtahuje od vás.

Zaprvé bych chtěl vyjádřit, že když muž vyhledává úlevu nebo ústup od konverzace, nemá to pravděpodobně vůbec nic společného s jeho milovanou. Mnohem více to souvisí s emoční intenzitou a zmatkem okolo emocí, než s nějakou určitou osobou. Muži prostě potřebují více času, než porozumí rozbředlé říši citů. A porozumění citům není něco, co by se u nás stalo jen tak spontánně uprostřed zanícené diskuse.
Potřebujeme prostor a čas na to, abychom zjistili, co se děje, jak v našem vlastním nitru, tak i v nitru naší milované. Muži jsou odrazováni od cítění. Jsme zesměšňováni, napadáni a ponižováni, když city projevujeme. Velcí chlapi nebrečí, seber se a kousni do kyselého jablka, to všechno jsou fráze, s nimiž muži vyrůstají. A tak, když máme čelit citovým situacím, jsme naprostí začátečníci.

Největším zraněním, které není vidět a které nikdo neoceňuje kvůli míře, s jakou poškozuje muže na citové úrovni, je to, že se od mužů očekává, že budou tvrdí, že budou druhé chránit a že budou zabíjet, aby bránili své rodiny. Násilí a očekávání násilnosti nás vede k postrádání emoční citlivosti.

Je to dvojitý standard očekávání, že muž bude citově přístupný a zároveň bude schopen zranit jinou lidskou bytost.

Mějte soucit a chápejte, před jakou hádankou muž stojí, když má čelit citové zranitelnosti a probouzení se k hlubší vnímavosti. Vzácně potkáte muže, který již pobývá ve svém nitru a odkrývá svou vnitřní vášeň. Neznamená to však, že se v tom stane mistrem. Pro muže je to narůstající křivka, než se naučí cítit se pohodlně ve své vlastní kůži a než přijmou svou vnímavou povahu.

Žena prožívá celý život s přílivy a odlivy emočních stavů. Ženy s emočními stavy vyrůstají a jsou přijímány jako citlivé, vnímavé bytosti. Žena je schopná pozorovat, poznávat a lépe komunikovat o svých pocitech než muž. Ženy jsou také expertkami při pozorování a rozpoznávání emočních stavů jiných lidí. A když žena najde muže, který ji miluje, na určité úrovni cítí velkou dávku naděje, že našla citový soulad, někoho, kdo rozumí všem těm skrytým přílivům a odlivům.
Ženy se dělí o celé své srdce a všechny své city, a nerozumí tomu, jak moc to může doléhat na muže. A když muž neodpovídá tak, jak ona potřebuje, probouzejí se v ní pocity zranění a neporozumění. Velmi přitom záleží na tom, jak tyto pocity vyjádří. 

Ti nejlepší muži si přejí mít blízké spojení se ženou a často nevědí, jak toho docílit.

Muži nedosahují takových hloubek v říši citů nikoli proto, že by byli citově nezralí - ale citově nezkušení. Muži čelí očekáváním a tlaku ohledně svých emocí, která jsou matoucí a vzájemně si odporují. A když najdeme ženu, která nás miluje a kterou milujeme my, vnáší to do našeho života živoucí oheň, který byl po celý náš život potlačován. Avšak plameny vyšlehnou a rostoucí vnímavost se pak podobá dítěti, které se učí chodit. Padáme, děláme chyby a jsme v koncích, když jde o to, jak naslouchat svým pocitům a mluvit o nich. Když muži probouzejí svou nejhlubší citlivost, začíná to pomalu, později se urychlí a až nakonec se ustálí. A stejně jako každý začátečník dělají chyby. Někdy jsou to chyby kolosální, jindy zase naprosto směšné. Muži potřebují emoční vzor, jak žít a pracovat s emocemi zdravým způsobem. Také potřebujeme být přijímáni takoví, jací jsme, jako začátečníci s nádherným záměrem. Žádat od muže, aby dosáhl mistrovství nad svými emocemi, je nereálné očekávání. Pro většinu mužů mistrovství nad emocemi znamená umění je potlačit, zatnout zuby a nebo emoce vůbec necítit. Zabere jim dost času, než identifikují něžné emoce, přijdou na to, jakou mají funkci, a jaký je jejich vliv na ně samotné a osoby v jejich okolí. 

Každý učitel ví, že výsměch nebo shazování začátečníka nebo kritizování jeho dosažených výsledků může velmi zbrzdit, ne-li úplně zastavit, jeho učení. 

Milovaná žena se stává průvodkyní mysteriózní říší cítění pocitů. Když projevuje svůj hněv vůči muži, ponižuje ho nebo se mu vysmívá, muž se cítí být napadán. Když po něm vyžaduje, aby byl citlivý, necítí se muž dost dobrý. A když muž čelí ženině hněvu, odpovídá způsobem, jakému byl učen již od raného dětství; hněvem. Hněv je jedna z mála emocí, které jsou u mužů přijímány, protože je to emoce nezbytná pro bojovníka-zabijáka. Hněv je pro muže přirozenou obrannou reakcí. A když se pak rozhněváme na svou milovanou, vyvstane hromada problémů. Pocity viny, zahanbení, nepřiměřenosti, selhání a strachu. Tito sourozenci hněvu se nevyhnutelně objeví, kdykoli zuřivost ukáže svou tvář, obzvláště tehdy, když víme, že jsme svým hněvem svou milovanou zranili. 

Slova vyřčená v hněvu zraňují jak toho, kdo je vyslechl, tak toho, kdo je vyslovil.

Muž potřebuje čas, aby se začal ve vnímání emocí cítit svůj. Nakonec, takový muž se staví proti všem zásadám a tlaku celé společnosti a jejího hluboce zažitého tréninku. 

Mužova přirozená odpověď na zranění nebo zmatení je odtáhnout se. Téměř každý zná tu symboliku, že muži odcházejí do jeskyně. A ať už je to fyzický prostor, psychický prostor nebo dokonce ticho, jeskyně je nezbytným léčivým prostředkem pro každou mužskou mysl. Jeskyně mu umožňuje zpracovat svůj zážitek, nahlédnout do podstaty toho, co se děje uvnitř, a porozumět tomu, jak příště reagovat lépe.

Ženy dávají příklad a emocionální tón, který jejich partnerům umožňuje cítit se bezpečně.

Když muž stojí tváří v tvář ženě, jež je emocionálně stabilní, umožňuje mu to porozumět svým vlastním emocím. Hloubka porozumění, které má žena sama vůči sobě a své emocionální podstatě, dává muži bezpečné prostředí k tomu, aby mohl vyjádřit a odkrýt své vlastní síly. Žena, která je emočně stabilní, vnáší do vztahu citové bezpečí. Dobromyslný muž to ocení a bude dělat, co bude v jeho silách, bude se rychleji učit a s narůstající silou a sebedůvěrou odkrývat hloubku své vlastní duše.

Ideálem je, že se muž naučí rozpoznávat svůj emoční stav a dospěje k vlastní citové zralosti prostřednictvím síly vůle soustředěné na sebe samého. Ve skutečnosti však mnozí učitelé, průvodci a mentoři tento proces urychlují a pomáhají lidem nacházet v matoucí a tajemné říši citů směr. Když jde o písečné krajiny emocí, je tu mnoho nástrah a matoucích fat morgán. Když muž poznává své emoce, čelí také dalším překážkám ze strany svých přátel, rodiny a světa, kteří se snaží tomuto probouzení bránit na každém kroku.

Žena, která je ve svých vlastních emocích nejistá, uvidí muže, který se odtahuje, jako hrozbu, očerní ho a zaútočí na něj. To je přesným opakem podporujícího přístupu.
Možná si neuvědomuje, že je to muž, který je nesmírně statečný, když se staví tváří v tvář své vlastní duši a odhaluje ji se zranitelnou důvěrou. Když muž neodpovídá tak, jak ona potřebuje a vyžaduje na své citové úrovni, pak mu tím, že se na něj oboří, způsobí jen zranění. Jemné porozumění a soucitné přijetí vnese do vztahu naopak léčení a prohloubení. Jedna z nejlepších vlastností, které ženy mají, je schopnost starat se o druhé. 

Starost není agresivní. Když však na muže agresivně zamíříte, vyvolá to v něm agresivní odezvu. Buď bude bojovat nebo uteče. 'Leť nebo bojuj' je reakce hluboce zakořeněná v každé lidské bytosti. V podstatě, když napadnete muže, který otevírá své srdce, vyvoláte v něm instinkt přežití. Jakmile se ve vztahu plně projeví síla úrovně přežití, dynamika vztahu se změní a už se možná nikdy nevrátí zpět do rovnováhy. 

Starost není násilná, je přijímající a umožňuje přirozený růst. Buďte trpělivé. Stejně jako stromu trvá nějaký čas, než úplně vyroste a začne kvést, muž, který se učí přijímat své hlubší pravdy, potřebuje čas na to, aby plně dosáhl svého potenciálu.

Oceňujte muže, kteří se staví společnosti, aby objevovali, cítili, prožívali a odhalovali svou vnímavou stránku. Stojí je to celé lví srdce odvahy, aby umlčeli společenská očekávání a naprogramovaná přesvědčení. Buďte jim vděčné, ctěte jejich duše, děkujte jim za projevení vnímavosti v JAKÉKOLI formě, jaké jsou schopni.
Takový člověk je jediný svého druhu, bojovník v tom nejpravdivějším slova smyslu.

- Keith Artisan

* * *

zdroj: http://www.elephantjournal.com/2014/02/why-men-withdraw-emotionally/
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.