pátek 3. července 2015

Temná noc duše

"Temná noc duše" zní jako děsivý zážitek, jemuž by bylo dobré se vyhnout. Přesto však čtvrtina všech hledajících na své cestě k vyššímu vědomí projde touto temnou nocí. Ve skutečnosti mohou projít i vícerem takových nocí, než opravdu prožijí radost ze své skutečné podstaty.
Mnozí hledající by se odhodlali k prožitku temné noci, kdyby věděli, co to je. Když je však člověk pohlcen temnou nocí, utrpení se mu zdá nekonečné.
Temná noc nastává po značném pokroku k vyššímu vědomí. Obvykle nastává jako nějaké zasvěcení, než bude hledající moci navázat vztah s vyšším vědomím, ponořit se do něj a sjednotit se s ním. I když se pojem temná noc duše používá hodně obecně, ve své podstatě znamená - na poli vyššího vědomí - dlouhotrvající a hlubokou absenci světla a naděje. V temné noci se cítíte být hluboce sami.

Nedokážete zapadnout
Temná noc duše se obvykle vyvíjí takto:
Vy, coby pravý hledající, procházíte mnoha zásadními fázemi, zatímco postupujete k vyššímu vědomí. Vaše víra je silná. Udržujete loajální společenství s dalšími hledajícími a možná jste také našli zvláštního učitele. Zažíváte první známky reality vyššího vědomí a toužíte se s ním sjednotit více. Vidíte principy fungování Vyšší síly ve svém životě. Přesto se však zvnějšku cítíte určitým způsobem bolaví. Cítíte se chyceni mezi svým starým způsobem života, starými sklony a asociacemi, a touto mlhavou, nedosažitelnou říší vyššího vědomí. Z obou míst se cítíte být vyhoštění. Nepatříte do starých časů, do toho starého, prázdného nebo otupujícího způsobu života, ale ani necítíte, že byste zapadali mezi ty nebo nacházeli domov mezi těmi, kdo přirozeně hovoří z vyššího vědomí a jeho reality. Jsou zkušení, jsou v něm vtažení. Jsou to milující, dávající lidé. Ale vy nejste schopni žít celým svým srdcem i myslí tak jako oni. Oni jsou schopni uplatňovat principy vyššího vědomí velmi snadno, ale pro vás je to tak těžké. Oni zhmotňují a dostávají výsledky na denní bázi. Vy se jen prohýbáte jako lidská mula jdoucí za kukuřičným klasem, zatímco se snažíte zbavit těžkého nákladu svých starých sklonů a nechat ho za sebou. Snažíte se být dobří a často vám to nejde. Snažíte se být laskaví a přitom občas zjišťujete, že vaše srdce je jako kámen. Někdy vám vaše plány jen proplují ušima. Neustále se s něčím potýkáte a pořád se vám to nedaří prolomit. Rozumíte cestě radosti a přitom se vám váš život zdát být stále stejně neúrodný měsíc, dva, nebo i déle. Kam se poděla ta dřívější radost a nadšení?

Vytrvávání
Do této chvíle jste prožívali radost, potěšení. Ale nyní se zdá, jako byste jen něco trpěli, odevzdaně trpěli. Vytrváváte, protože už nedokážete upadnout zpátky do svého starého způsobu života. To se nyní zdá být nemožné. Bylo by to jako jít do vězení. Velmi hluboce si přejete radost a naplnění, snadné zhmotňování hojnosti, ale něco nefunguje. Nevíte, co to je, ale něco se zkřivilo a vaše meditace ztratily svůj lesk. Někdy během vzácných meditací prožíváte krátké okamžiky míru. Vaše trýzněná mysl i srdce si při nich odpočinou od turbulencí a dokonce i tyto mizivé okamžiky klidu oceňujete velmi hluboce. Váš lehký tanec života, který trval nějakou dobu, je nyní spíše plahočením se ve zdánlivé zdevastované cizí zemi.
Vaši společníci, další hledající, vás pozorují a projevují svou starost. Jejich laskavých slov si ceníte, ale cítíte, že jaksi nejste schopní na ně dobře odpovídat. Vaše srdce je otupělé. V těchto obdobích se vás vaši přátelé snaží povzbudit. Zvou vás na večeři. Vy vypadáte, že fungujete docela dobře, navzdory prázdnotě, kterou cítíte uvnitř. Co dalšího je třeba udělat? Ptáte se, jestli vůbec máte na jejich společenství právo. Přemýšlíte o odchodu z města, ale kam byste šli? K čemu by vám byla dobrá objížďka?
Několik vašich přátel v tomto společenství na této velké cestě ví, čím procházíte, protože tím prošli také. Cítí, že to hlavní, co mohou udělat, je povzbudit vás, ať pokračujete dál. Vědí, že když vytrváte a neutečete, pak uspějete. Vědí, že kdybyste utekli, bylo by to sebeodmítnutí a vrátili byste se ke starému životu, navždy cizinci, kteří nejsou doma ani tam, ani jinde. Uvědomují si, že vaše vlastní vyšší já, vycházející z lásky, vás povznáší do své náruče. Vidí, jak jste vtahováni do své temné noci, protože:

1. váš vnitřní potenciál má vysokou úroveň
2. vaše zatvrzelé, staré ego vyžaduje, abyste prošli temnou noci, aby mohlo být proměněno.

Cítíte se být úplně sami
Jiní hledající z mnoha různých důvodů nemusejí temnou nocí projít. Vaše cesta však skrze temnou noc vede.
Vaše noc je obtížný čas. Zatímco jedni vám budou jednoho dne závidět váš ohromný růst, který jste prožili v tak krátkém silném období, vy budete díky bolestivosti svého prožitku vždy cítit hluboký soucit vůči těm, které jednoho dne spatříte kráčet podobnou nocí.
Když jste chyceni mezi starým způsobem života a novými možnostmi, váš pocit cizinectví se zesiluje. Váš pocit nepatřičnosti a nevědění, co dělat, se stává mučivě vytrvalým. Máte pocit, že byste udělali cokoli, jen abyste se z tohoto stavu vymanili, ale je to pouze vaše ego, které vás v něm udržuje. To však nejste schopni vidět, když právě procházíte svou dlouhou nocí.
A cítíte se tak úplně sami. Samozřejmě, máte své přátele a vážíte si jich, jste si však zároveň vědomi toho, že nejsou schopni cítit to, co cítíte vy, nebo vědět, čím procházíte. Někdy vám připadají jako klauni, jindy jako by v hlavě neměli vůbec nic, jako by se utápěli v bezvýznamných honbách. Myslíte si, že vůbec nerozumí tomu, jak moc trpíte, nebo jak moc pláčete a hluboce se modlíte až do půlnoci. Zkoušíte jejich rady a doporučení, ale jako by se to zdaleka ani nedotklo jádra věci.
Když se cítíte být ztraceni, začínáte vážně vstupovat do temné noci. V plnosti temné noci nevíte, kde se duchovně nacházíte. Jste odříznuti od Boha i od lidí. Nevíte, kam se obrátit. Vaši přátelé vás milují a přejí vám vše dobré, ale vaše podmínky se nijak nezlepšují. 
Temná noc je velmi osobní záležitost. Člověk v temné noci je obecně schopen docela dobře fungovat navzdory svému vnitřnímu utrpení. Vaši známí často vůbec netuší, že procházíte temnou nocí - ani zřejmě nevědí, co to vlastně je. Jen vaši nejbližší - obzvláště přátelé na vaší duchovní cestě - dokážou rozpoznat vaši bolest.
Cítíte se jako prázdná osoba vykonávající životní činnosti bez jakékoli motivace. Zdá se vám, jako byste měli oči hlouběji v hlavě. Jste si hluboce vědomi utrpení lidskosti a mezilidské krutosti. Máte pocit, jako by krutost a negativita dalece převažovala nad láskou a konstruktivními činy.

Vstup do půlnoci
Sami, s přáním vůbec nebýt, neschopni se projevit vůči druhým, vstupujete do půlnoci a největší síly temné noci. Zde dosahujete konečně okamžiku naprosté samoty. V tomto křehkém čase, bez jakýchkoli vyhlídek lásky nebo štěstí, jasně vnímáte, že nic z vnějšího světa se neukázalo být vhodné k uzdravení vašeho stavu. Nikdo, dokonce ani nejbližší přátelé a milovaní blízcí, vás nemůže učinit celistvými. Dokonce i když se o to pokoušeli a milovali vás, nemohli vám dát mír.
Díváte se do knih a uvažujete o přínosu, který jste z těchto nádob pravdy získali. Ale žádná kniha, ani žádná myšlenka tak hluboko do vás, aby se dotkly místa, kde leží vaše neštěstí. 
Díváte se na své věci, na svou pokladničku. Ale žádná materiální věc vám nebyla schopna pomoci. Žádné materiální věci nefungovaly. Nic, nikdo z vnějšího světa vám neumožnil vyjít z této temné noci ven.
Ve svém osamění si následně - ve zdánlivě náhodném procesu - všímáte, že žádná z vašich myšlenek se neukázala být adekvátní vůči vašemu utrpení. Žádná z nich - dokonce ani ty 50 000x opakované - nepřerušily tu vnitřní bouři a nevpustily dovnitř světlo. Bůh i vyšší vědomí se vám zdají tak daleko, že možná ani nejsou skutečné. Navzdory vašemu neustálému odevzdání, neudělali nic, co by zmírnilo nebo odstranilo vaši trýzeň. Nic se neukazuje jako účinné. Nic nefunguje. 
Není kam se obrátit. Není nic, co by se mělo udělat. Všechny činy, které jste zvážili, jste už vyzkoušeli. Není co si myslet, není co cítit, není co dělat, není kam jít. Zdá se, že musíte přijmout tuto porážku - a nebo nadále vytrvávat v boji proti ní. Na chvíli pokračujete v přemýšlení, vnímání a zkoušení dalších možností, které se vám naskytly. O půlnoci vaší duše však zjistíte, že každou možnost, o které jste věděli, jste již vyzkoušeli.

Přichází mír
Bezmocní, naprosto bezmocní, a tak osamělí jako nikdy, setrváváte v tomto stavu. A přijímáte svou nesnáz. Přijímáte, že už vám nic kromě odříkávání modliteb k Bohu a zbytku otřesené víry, nezbývá.
Sebevražda by byla absurdní. Sebevražda by byla činem arogance a marnivosti. Už jste dalece přerostli takovéto primitivní reakce na svou osobní trýzeň. Ne, není co dělat. V této osamělé bezmoci nic nezbývá. Bez jakýchkoli pochyb zde není nic, co byste mohli udělat.
Vytrváváte. Přijímáte svůj stav. Jak jste se sem dostali? To není důležité. Bez dumání nebo pocitů jen čekáte. Cítíte, že byste takto mohli zůstat navždy, dělat obvyklé každodenní věci, ale v náladě prázdnoty. Nic. Nic.
A pak to přijde. Svatá přítomnost vstoupí do vašeho prostoru - něžně, jemně. Cítíte, že vás naplňuje. Vaše mysl je vyplněna jemným, zářivým světlem. Vaše srdce, vaše klidné srdce, je prostoupeno mírem. Tento mír prochází vaším tělem obdobně jako chladivý pramen horské vody. Proudí vaší páteří, vaším mozkem i pod vaší kůží. Vším.
Tato přítomnost, tento utěšitel, se pohybuje skrze vaši suchou mysl a otupělé srdce jako vánek. Potom, nebo i po pár dnech, začne doutnat oheň radosti. Zde, ve stavu, kdy není co víc udělat, vaše ego odpadává! Vaše ignorantské, arogantní a vystrašené vnímání sebe samých z vás odpadává. Stojíte ve světle - nová bytost, svobodná bytost - proměnění.

Vnímání vašeho ega
Věřte nebo ne, právě o tom je ona temná noc: o proměně. Vaše ego, vaše omezené vnímání sebe samých, váš nevhodný komplex myšlenek o tom, kdo jste, se rozpustil. Začínáte vidět, že vaše ego zatemňovalo vaše vyšší vědomí a vaši skutečnou podstatu. Vaše staré vnímání sebe samých nebylo v souladu s vašimi novými nadějemi a novým postojem. Vaše utrpení sílilo kvůli velkému nepochopení. Byli jste příliš zvyklí přemýšlet o sobě na základě vjemů ze svých předchozích životních zkušeností. Dál a dál v chodu života jste sbírali informace a reakce okolního světa, které určovaly, jakým člověkem jste byli a jste. Tyto povrchní kousky se začlenily do toho, čemu říkáme ego - vaše vnímání sebe samých, vaše vnímání toho, kým jste. Dokud jste dovolovali tomuto nesprávnému nebo jen částečně správnému vjemu o sobě samých, aby vám vládl, nemohli jste poznat ani setrvat ve své skutečné podstatě.
Vnímání vašeho ega je tak mocné - zásobujete ho tolika myšlenkami a pocity - že vaše postoje k životu se začínají zakládat na egocentrické perspektivě. Ego získává neustále větší oporu v celém vašem životě, protože vaše základní postoje vůči své existenci a samotné podstatě jsou s egem silně spojeny. Pak však vaše ego kvůli utrpení nebo omezením v životě zatouží mít více moci nad okolnostmi a mít příjemnější život. Často je motivováno vyšším vědomím a tím také větší schopností mít vládu nad životem. Ne vždy, ale často je to vnímání vašeho ega, které nejdychtivěji usiluje o vyšší vědomí. Chce mít moc; chce manipulovat s událostmi a utvořit život k vlastnímu uspokojení. Avšak dokud má vaše ego vládu, nachází se v kolizi s vaší skutečnou podstatou a vaším vyšším vědomím. Nadejde zkouška změření sil. Bude muset dojít ke konfrontaci, zda se vaše vyšší vědomí ukáže, zda opravdu poznáte kdo jste a čeho jste jako lidé schopni. 
A co je o mnoho důležitější, obzvláště k porozumění temné noci duše, je to, že vaše ego, které se neustále utvářelo již od vašeho dětství, je přesvědčeno, že ono je mužem/ženou činu. V podstatě vaše ego usuzuje, že ono rozhoduje o tom, co si vaše mysl bude myslet, co bude vaše srdce cítit. Zdá se, že ono vybírá různé činy a aktivity, které budete dělat. Váš vjem sebe samých, který je přesvědčen, že on je pánem činu, jako by dosahoval čehokoli a všeho ve vašem životě. Vidíte, jak se temná noc rozvíjí? Falešné vnímání sebe samých vám ignorantsky a manipulativně stálo v cestě k osvícení.
Navíc, dokud nejste ukotveni ve vyšším vědomí, vaše ego se může vrátit a znovu získat moc, dovolíte-li mu to. Někdy, když jste unavení nebo když se vám naskytnou zvláštní nové příležitosti v životě, jste zranitelní vůči opětovné vládě ega a jeho názoru, že má moc dělat cokoli. Opět zatemní vaše vyšší vědomí, dokud si neuvědomíte, co se stalo. Pak musíte odvážně a vědomě znovu upevnit svou skutečnou podstatu a vypořádat se s povýšeným, starým egem. Jinak se velmi brzy opět rozvine další fáze temné noci. 

Pokusy ega
Člověk, který hledá vyšší vědomí, v konečném důsledku hledá proměnu svého vlastního ega. Snaží se dohledat konce tyranie ega a zůstat ve své skutečné podstatě namísto falešné podstaty vyčarované prostřednictvím zážitků a citových vjemů v průběhu procesu života. I když je pravda, že tyto vjemy mají svou cenu v souvislosti s novými prožitky a učením se jedinečných lekcí, často vám dávají klamný vjem sebe samých. Nejste svými omyly. Dokonce i vrah se může změnit a stát se novou bytostí. Přesto, zatímco pokračujete ke svému vyššímu vědomí, vaše ego nemusí být pokorné a každý den se měnit. Místo toho můžete mít vysoce vyvinuté ego, které si je jisté, že ono samo odkrývá vyšší vědomí kousek po kousku. Vaše ego mohou velmi zajímat vlastnosti vyššího vědomí, meditace a spojení s osvícenými bytostmi. Vaše ego cítí velké uspokojení, když jde kupředu po cestě k vyššímu vědomí.
Vaše ego také může zastávat názor, že díky svému chápání věcí jednoho dne dosáhne - skrze myšlenkový proces a pocity - osvícení a probuzení. Je přesvědčeno, že dosáhne vyššího vědomí. To je však ironické, protože během temné noci je právě ego největší problém; je to překážka ke světu vědomí. Stojí mezi vámi a vaším naplněním. Ve skutečnosti délka vaší temné noci záleží na sveřeposti a mazanosti vašeho ega. Dokáže bojovat dlouhé bitvy, když se bojí, že bude zničeno nebo se bude muset poddat něčemu tak většímu, než je samo. 
Vaše ego chce být přítomno v aktu osvícení. Ego chce přivolat vyšší vědomí svými vlastními dramatickými způsoby. Samozřejmě nechce dosáhnout uspokojení nějakou jinou silou. S přesvědčením, že je pánem činu, setrvává vaše ego v celém vašem životě - dokud nenastane ona událost zvaná temná noc duše, při níž se vaše ego probudí do hluboké skutečnosti, že nemůže způsobit ani přinést vyšší vědomí.
Ego nemůže svou vlastní vůlí ani jinými dovednostmi vytvořit celistvost srdce, která ukončí vaše hluboké utrpení. Vaše ego považuje temnou noc za nemoc. Zjišťuje, že svým působením na vaši mysl a srdce je v pokročilé fázi vaší cesty  omamovalo a budovalo vysokou kamennou zeď proti světlu. Ego se staví proti naplnění vaší víry a uvědomění si svým nejhlubších tužeb. Nakonec vaše ego najde něco, co nedokáže, a v temné noci duše se naprosto přesvědčí o tom, že je nevhodné. Nedokáže unést vaše utrpení nebo naplnění tužeb vašeho srdce. Nic z toho, co dokáže udělat, myslet si, říct, koupit nebo kam může odjet, nebude nikdy stačit. 

Úsvit nového života
V této temné noci celoživotní vjem ega umírá: nemohoucí. Poté, co splnilo svou roli, je nyní slabé a neschopné rozpouštěno - přeměňováno. Z vyššího vnímání, jež se ve vás nyní probouzí, ze sebe svlékáte své falešné já. Nyní už víte, že jste jiní, než jací jste si mysleli, že jste. Vaše ego jen stěží zažívalo některé z vlastností vaší skutečné podstaty, když vám přitom stavělo do cesty překážky. 
Po úspěšném průchodu temnou nocí vstupujete do říše vyššího vědomí. Byli jste očištěni od té nejzakořeněnější nemoci: ignorace své skutečné podstaty a svého nesprávného, často naprosto špatného názoru o tom, kdo jste. Nyní uzavíráte svůj vnitřní konflikt a pokojně spočíváte ve své skutečné podstatě. Noc je za vámi. Úsvit nového života ve vyšším vědomí proměňuje váš bezútěšný život minulých měsíců v jedno s nebeskou podstatou. Byli jste vysvobozeni z nepřípustného spoutání egem. 
Od nynějška budete kráčet po této zemi čerstvě, žít nový život a setrvávat ve své skutečné podstatě. Stali jste se synem či dcerou vyššího vědomí. Nyní budou vaše slova i činy v souladu s vaším skutečným já. Nyní vyjadřujete inspiraci a útěchu. 
Temná noc uplynula. Je za vámi.

* * *

zdroj: http://www.themystic.org/dark-night/
překlad: Magda Techetová 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.