neděle 5. července 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.7. 2015

Milí přátelé,

léto se nám rozvíjí v celé své síle a v přírodě nyní nastává období zrání a hojnosti. Přestože se můžeme cítit velmi unavení a zatížení změnami teploty a počasí, je to příznivé období také pro nás. Otázka hojnosti v našem životě se netýká pouze finačního a materiálního dostatku, ale také citového dostatku, dostatku zdraví a dalších forem hojnosti. Andělé nám nyní připomínají, že hojnost v našem životě začíná uvnitř nás. Vyzařuje-li z nás energie radosti, naplnění, dostatku a vlastního pocitu hodnoty, pak je k nám hojnost ve všech formách přirozeně přitahována. Je k nám přitahována i tehdy, kdy se necítíme zrovna dobře, ale zůstáváme sami sobě i Vesmíru věrní a neztrácíme ze zřetele i dobré stránky života. Nikdo nečeká, že budeme vždycky dokonale pozitivní. Každý z nás má občas špatný den a Vesmír to plně respektuje a zásobuje nás přitom vší pomocí. Jsme-li však vytrvale nahněvaní, ukřivdění, dotčení, pesimističtí a negativně naladění, přirozeně potom nepřitahujeme to, co by mělo energii zcela opačnou - tedy to, co si tolik přejeme. Je pravda, že jsme lidé a že se nám setrvávat v pozitivně vždycky nedaří tak, jak bychom chtěli. Jsme však vedeni k tomu, abychom z těchto nepříznivých časů nedělali zbytečně velká dramata a nebrali je jako podklady pro svůj pesimismus. Ať už prožíváme cokoli, ať už máme jakýkoli problém, vždy jsme schopni nalézt řešení a uskutečnit je. Mnohdy se však místo naslouchání svému srdci a uskutečňování změn vedoucích k řešení zatvrdíme, začneme si stěžovat na okolnosti nebo druhé lidi a obviňovat je za to, co prožíváme my sami, všechno hrotíme a obšírně rozebíráme... a problém pak jen stojí a nic se nemění. 
Zasahuje-li někdo opravdu do naší svobody, máme plné právo se asertivně bránit a učinit, co je třeba pro dobro obou stran. Nechat si ubližovat nebo se využívat není dobré pro nikoho. Překračovat vlastní limity energie nebo času také není dobré, přestože to může nést známky jakési "ušlechtilosti". Vykonáváme-li něco za hranicemi vlastních možností, začínáme ubližovat - a to jak sobě, tak mnohdy i těm, jímž se přitom snažíme pomoci. Pomáháme-li někomu na úkor sebe samých a nikoli z pozice dostatku a hojnosti, má někde ve skrytu duše tento člověk pocit viny a dluhu, kvůli čemuž si pak do života může přitahovat různé "tresty" a příležitosti "splatit dluh". Přestože můžeme mít dobrý úmysl a srdečně se snažit něco udělat, nemůžeme přitom jít za zdravé hranice. Je důležité brát na sebe ohled.
A právě to je poselstvím andělů pro tento týden - brát ohled na sebe a vlastní hranice. Někdy je složité si je uhlídat, protože ze všech stran se na nás chrlí spousta požadavků, které dle našeho nebo i cizího mínění "nutně musejí být vyřešeny teď hned". V mnohých případech se však přitom vůbec nejedná o něco, na co bychom museli spěchat a co bychom si nemohli dovolit odložit na později, až budeme mít více energie. Je tedy úplně v pořádku říkat Ne a nejprve přemýšlet, než na něco kývneme. V tomto týdnu na sebe buďme hodní a dopřejme si potřebnou péči, ať už ve formě relaxace, spánku, dobrého jídla, posezení s přáteli nebo i tím, že budeme říkat Ne, budeme-li to tak upřímně cítit. To všechno je součást zdravé sebelásky a péče o své zdraví. A cítíme-li se zatíženi i počasím a dalšími věcmi, je o to důležitější o sebe dobře pečovat. Věnujme se tedy nyní své duši i svému tělu jak to jen půjde a odmítejme věci, které nejsou opravdu nezbytné, zcela bez výčitek
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou je Tvořivost a hojnost. Andělé poukazují na to, že obdobně jako je nynější léto pro naši přírodu obdobím velké hojnosti - slunečné a světlé období, i v našem životě existuje mnoho světla a příležitostí k tomu se projevit. Hojnost v našich životech je nyní podporována energií léta a my jsme vedeni k tomu, abychom svou hojnost podpořili relaxacemi, péčí o sebe a vědomím vlastní hodnoty. Často považujeme za důležitější všechno a všechny ostatní a na sebe zapomínáme. Toužíme po klidu, ale tamto je přece důležitější, tak to uděláme přednostně. Tento týden jsme vedeni k tomu, abychom dávali přednost sobě a svým potřebám. Nikomu a ničemu nepomůže, když budeme unavení a podráždění. I na obrázku na kartě je žena opečovávána anděly a dopřává si, co potřebuje. Když si dovolíme uvolnit se a přestat si dělat starosti, spousta věcí se pohne kupředu sama, protože jim v tom přestaneme bránit. A protože sami sobě projevíme úctu potřebnou péčí, dáme tak Vesmíru najevo, že jsme hodnotní, a on nám začne zpětně odrážet a přitahovat k nám hodnotné věci.
Je to také vhodný čas na nové projekty, které nesou příslib úspěchu a plodné úrody.

Druhou kartou pro tento týden je Strážce Činu, což je karta, která může představovat buď konkrétní osobu (včetně nás) a nebo situaci. Coby osoba je to někdo charismatický, vůdčí, akční, inspirativní a hodně výrazný, takže pokud někoho takového známe či potkáme, může nám velmi pomoci v určité záležitosti - také jsou to však vlastnosti, které v sobě nyní možná máme probudit my sami.
S ohledem na současné dění v našich životech je to od andělů vedení k tomu, abychom se sami chopili otěží a přestali čekat, až nám někdo něco dovolí. Abychom přestali odkládat své štěstí kvůli tomu, že druzí se jaksi nemají k tomu, aby nám to odsouhlasili. Možná se opakovaně necháváme odrazovat od konkrétních kroků a změn kvůli tomu, že nás v tom nepodporují i všichni ostatní. Nebo čekáme, až nastanou dokonalé podmínky. Andělé chtějí, abychom si ujasnili, co opravdu chceme, a následně jednali v souladu se svým vlastním vedením a intuicí, a přestali se omezovat podle toho, co si myslí nebo představuje někdo jiný. Místo abychom se řídili strachem z toho, že se někomu znelíbíme, nebo že dokonce někoho ztratíme, jsme nyní vybízeni k tomu, abychom učinili to, co opravdu od srdce učinit chceme. Řídíme-li se srdcem, nemůžeme udělat chybu!

Třetí kartou pro tento týden je Dvojka Myšlenek, která vypovídá o velké nerozhodnosti. Nechce se nám opouštět zajeté koleje. Přestože se nám nabízí mnoho různých příležitostí a možností, které můžeme využít, pořád pochybujeme, zda bychom se rozhodli skutečně správně, zda bychom tím nerozpoutali něco nežádoucího... a možná si také hledáme výmluvy, proč nepodnikat změny, ke kterým nás vede naše srdce. Naše ego má vždy připravený bezedný pohár pesimistických argumentů, jimiž nás přesvědčuje o tom, že každá změna je nebezpečná a že nás něco ohrozí, když nebudeme vždy přesně vědět, co a jak bude. Zapomínáme přitom, že naši andělé ani samotný Vesmír by nás skrze naše pocity a přání nikdy nevedli tam, kde by nás nečekalo něco lepšího, něco důležitého, a něco, co nám v životě hodně pomůže. Obvykle jejich plány dalece přesahují možnosti našeho pozemského lidského chápání věcí, a tak nemůžeme předvídat ani chápat všechny souvislosti - ale kvůli tomu pak často jejich plánů nevěříme. Chybí nám víra v jejich moudrost. Místo toho se uchylujeme k "jistotě" ega, k "jistotám" ve svém životě... ke všem těm omezením, která nás tolik rozčilují, ale u kterých aspoň víme, co čekat, které známe a které nám připadají bezpečnější. Jsme tedy vyzváni k tomu, abychom měli více víry v Boží moudrost, vševědoucnost a také v budoucnost, o které jsme obvykle přesvědčeni, že může být jedině horší. Máme se vypořádat se svými strachy a přese všechny pochybnosti a nejistotu si být jisti tím, že Nebesa nás nikdy neopustila a ani neopustí a že dělají všechno proto, aby nám pomohla k životnímu naplnění - neboť právě tím jsme přišli přispět celému tomuto světu.

SHRNUTÍ
Toto období nám skýtá mnohé příležitosti a možnosti se projevit, otevřít se světu a vyjádřit sebe samé prostřednictvím tvořivé činnosti. Je to období hojnosti, která nám přeje, ale je třeba, abychom se také této hojnosti cítili hodni. Jestliže jsme doposud zanedbávali své potřeby - ať už fyzické, citové nebo jiné - pak jsme tímto přístupem sami sobě vysílali zprávy o tom, že nejsme dost důležití a nejsme dostatečně hodnotní na to, abychom si mohli něco takového dovolit. Toto přesvědčení nám pak mohlo do života přitahovat odpovídající situace nebo osoby, jež nám ho zvnějšku potvrzovaly. Změňme tedy tento přístup a začněme dělat věci, které nás těší a naplňují. Začněme brát ohled na sebe samé. Vymezme si zdravé hranice mezi sebou a druhými lidmi a rovněž našimi úkoly, které plníme. Pokusme se zredukovat tuto činnost na minimum, vyřizovat jen absolutně nezbytné a neodkladné věci, a tam, kde můžeme, řekněme Ne - a dopřejme si něco příjemného. Tato péče se nám bohatě vyplatí jak vnitřně - lepšími pocity a uvolněním -, tak i ve vnějším světě - naše nová energie hodnotnosti k nám začne přitahovat energii hodnoty i v jiných formách. Hojnosti všeho je pro nás dostatek, ale záleží na nás, zda ji budeme přitahovat svým otevřeným srdcem, a nebo odhánět negativním naladěním. 
Se způsobem našeho smýšlení souvisí také naše víra ve Vesmír, v jeho Moudrost a také v jeho schopnosti zajistit nám, co potřebujeme, v pravý čas. Naše pochybnosti podrývají základ našich splněných přání. Když si něco přejeme a věnujeme se různým technikám zhmotňování, necháváme se často odradit, když nevidíme okamžité výsledky, a začínáme věřit, že nás Vesmír opustil, že se na něj nemůžeme spoléhat a že naše možnosti jsou omezené. Pravdou však je, že většinu omezení v životě máme jen proto, že jsme si ho zhmotnili svým přesvědčením, a ta ostatní jsou pro nás buď důležité zkoušky, skrze něž získáváme užitečné životní lekce a schopnosti, a nebo hybnou silou, která nás motivuje k proměnám, k nimž bychom se bez "donucení" neodhodlali. Naše možnosti NEJSOU omezené. Přestože se na své cestě setkáváme s mnoha nepříjemnými okolnostmi, nejsme omezení. Právě víra v naše omezení toto omezení neustále zhmotňuje, a to v jakékoli oblasti. Budeme-li mít otevřenou mysl a budeme naslouchat svému srdci, prokličkujeme všemi možnými překážkami tak šikovně, jak by nás ani nenapadlo. A narazíme-li na překážku, která obejít nelze, může nám posloužit jako výzva k vlastnímu posílení a zmoudření a nebo jako směrovou tabuli, která nám ukazuje, kudy cesta nevede, a že se máme vydat jinudy. Každá taková neodstranitelná překážka má svůj smysl, a tak, místo abychom se nad ní jen rozčilovali a vztekali se kvůli zdánlivé nepřejícnosti Vesmíru, obraťme svůj pohled jinam a uvědomme si, že svět je mnohem širší než jaký byl náš původní omezený úhel pohledu, a že se nám ve skutečnosti může nabízet něco mnohem lepšího. Ať narazíme na jakékoli omezení, ať už vnější nebo naše vlastní vnitřní, pokusme se otevřít něčemu víc. Rovněž neshazujme dobré věci v životě nedůvěrou a přesvědčením, že "to je příliš dobré, než aby to byla pravda".
Vezměme svůj život do vlastních rukou a začneme aktivně dělat to, co jsme si velmi přáli, ale o čem jsme dosud jen pochybovali. Někdy je zkrátka třeba učinit krok poslepu. Necítíme-li se přímo vedeni k tomu, abychom to nedělali, pak nás i pouhý pokus posune o kus dál. Je pravda, že v oblasti důležitých životních změn je třeba dobře zvažovat následky svých rozhodnutí, ale neměli bychom se nechat zahnat do kouta tím, když v každé možnosti najdeme něco nepříjemného. Někdy je naše rozhodnutí to nejlepší pro všechny i přesto, že se zpočátku nikomu (a mnohdy ani nám) nelíbí. Naše srdce nás nikdy nevede mylně. Mějme v něj tedy důvěru a stejně tak i v moudrost Vesmíru, který nám vždy dá všechno, co budeme potřebovat, ať už se rozhodneme pro cokoli. A stejně tak mějme důvěru sami v sebe a svou schopnost všechno ustát a zvládnout.

* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.