pondělí 14. září 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.9. 2015

Milí přátelé,

i na tento týden by nám naši andělé rádi připomněli, jak důležité je setrvávat ve stavu míru a neúčastnit se žádných dramat, ať už z globálního nebo z osobního hlediska. Říkají, že nic nemusí být tak hrozné, jak si to představujeme, že mnohé záležitosti se mohou změnit ze dne na den a že mnohé tragédie, na které myslíme, vůbec nenastanou. Místo litování nad minulostí nebo strachování se o budoucnost se tedy máme zaměřit na tento okamžik, tento jediný, ve kterém přímo tvoříme a ovlivňujeme to, co bude dál. Náš vnitřní mír není žádný luxus, který přijde až někdy potom, je to nezbytnost, kterou potřebujeme nejen k naplněnému osobnímu životu, ale také k utváření míru ve světě, ve kterém je mnoho násilí, agrese a strachu. Náš vlastní mír vytváří aktivní pole energie míru, které působí i na vše kolem nás, šíří mír dál do světa a navíc přitahuje mír zpátky k nám, a tak šíření míru ještě podporuje. Nepodceňujme tedy důležitost našeho vlastního míru, po němž tolik toužíme, neodkládejme ho na někdy příště, až bude více času, peněz, apod., ale rozhodněme se pro něj, udělejme z něj svou prioritu. Co jiného by pro nás mělo být prioritou, když ne mír? Čemu podřizujeme sebe a svůj život? Na základě čeho se rozhodujeme? Jsou-li to dramata a strach, budeme mít vhodný čas k tomu, abychom tuto prioritu přehodnotili a změnili. Například pokud své chování, volby a pocity podřizujeme strachu z toho, co by si o nás někdo jiný pomyslel, je naší prioritou strach, nikoli mír. Když si však zvolíme za svou prioritu mír, nebudeme si dělat zbytečné starosti, ani si v hlavě vytvářet dramata, protože tím nejdůležitějším pro nás bude být v míru. Cokoli nám k míru pomáhá, např, láska, radost, hojnost nebo zdraví, je prioritní. Potřebujeme-li tedy meditovat, trávit čas o samotě, pobývat s milujícími lidmi, učit se něco nového, více cvičit apod., je naprosto v pořádku z toho učinit svou prioritu a podle ní se věnovat (nebo naopak nevěnovat) dalším věcem. Můžeme se rozhodnout, že na určité nabídky, pozvánky či žádosti prostě nekývneme, že v určitých myšlenkových návycích prostě pokračovat nebudeme, že vztahových či jiných dramat se prostě nezúčastníme. Andělé nám zaručují, že každá volba učiněná z pozice lásky a míru je vždy správná, a to bez ohledu na to, jak podrážděně na ni mohou reagovat jiní lidé. Cítíme-li ve svém srdci, že se rozhodujeme opravdu tak, jak si přejeme, pak vše, co bude následovat, bude v souladu s nejvyšším dobrem naším i všech ostatních. Věřme tedy Bohu v sobě, který nás vždy vede k lásce a míru, že ví, co je pro všechny to nejlepší, a že budeme-li následovat toto vedení, všechno bude vždy tak, jak má být. 

- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Posel Hojnosti, která může znamenat buď osobu nebo situaci. V obou případech přitom vypovídá o tom, že jsme schopni vykonat práci a změny, které jsou potřebné, a že o sobě nemáme pochybovat. Karta se týká spíše hmotných záležitostí, jako jsou finance, materiální dostatek či domov, přesto však pro některé z nás může znamenat práci na vlastních citech, emocích nebo myšlenkách, a jejich léčení, protože právě tam mohou spočívat bloky, které se pak odrážejí na problémech hmotných. Přednostně pro většinu z nás znamená podpůrné poselství pro změny, které si přejeme uskutečnit směrem k větší hojnosti a spokojenosti. Rovněž vypovídá o tom, že jsme připraveni pokročit na další úroveň a začít dělat něco náročnějšího. Říká nám, že na to, o čem uvažujeme, rozhodně stačíme!

Druhou kartou pro tento týden je Dvojka Myšlenek, která vypovídá o pochybnostech a nejistotě. Ty mohou být pro nás velkou překážkou v jakékoli změně, kterou si v životě přejeme udělat. Váhání a pochybování jako: "A co když to bude ještě horší? Co když tím někomu ublížím? Co když tím něco ztratím?" přitom vychází z naší nedůvěry v sebe, a tedy i v Boha, který je přítomen v každém z nás. Nevěříme, že se o nás postará. Nevěříme, že všechno bude vždy tak, jak má být, ani že všechno bude v dokonalém pořádku, který je založen na dobru pro všechny zúčastněné. Nevěříme, pochybujeme, a pak jsme plni úzkosti, protože na každé možnosti vždycky najdeme něco špatného, něco, co by se mohlo pokazit, a důvod, proč bychom právě toto dělat neměli. Andělé nás vedou k opačnému postoji - k důvěře; k důvěře v sebe a v to, že jsme byli stvořeni právě tak, abychom zvádli všechno potřebné, a že jsme dostali právě ta přání a sny, které nás vedou k dobru všech; k důvěře v Boha, který nás nikdy nenechá na holičkách a který pro nás vždy zajistí vše, co potřebujeme, jsme-li ochotni tomu věřit a také jeho dary přijmout (někdy i nečekanými cestami) a k důvěře ve vlastní vnitřní vedení, které nás vždy vede správně bez ohledu na počet argumentů, kterými nás zasypává náš rozum. Postoj důvěry nám pak propůjčí křídla, protože budeme ve svém nitru vědět, že ať už přijde cokoli, všechno zvládneme, protože jsme byli stvořeni přesně k tomu, abychom to zvládli, protože máme na své straně Boha, který si přeje, abychom žili v lásce, míru a spokojenosti, a protože máme dokonalé vnitřní vedení, které nás vždy povede po těch nejlepších a bezpečných cestách.

Třetí kartou je Trojka Hojnosti, která nás nabádá k ponoření se do tvořivých aktivit, které nám přinášejí potěšení. Kromě toho nám pak tyto aktivity mohou pomoci také k hojnosti financí, když si od nás naše dílo někdo koupí. Přitom však nejde o to, abychom se snažili "něco prodat", ale abychom si užili proces tvoření a z výsledku se prostě těšili. Jsme-li šťastní z činnosti, které se věnujeme, hojnost všeho, co potřebujeme, přichází naprosto přirozeně, a mnohdy i úplně jinými cestami, než jakými bychom očekávali. Aktivity, které nás naplňují, nám také pomáhají uniknout od stresu a zapomenout na problémy, a tím uvolnit pouta, kterými jsme naše záležitosti dosud svazovali a bránili jim v pozitivním řešení. Je to tedy také jeden ze způsobů, jakými můžeme dosáhnout vnitřního míru uvnitř i vně.
Pokud jsme zatím žádnou tvořivou činnost nezkusili, je pro to skvělý čas. Může to být cokoli - psaní článků nebo deníčku, malování, vaření, fotografování, aranžování a dekorace domova, modelování, šití, hra na hudební nástroj či zpívání, tanec, opravování věcí, výroba omalovánek nebo vybarvování mandal, stavění domečků s dětmi nebo něco jiného, co nás zajímá, těší a co nám dává prostor pro tvořivost. Dejte si v tomto týdnu povolení z něčeho se těšit :)

SHRNUTÍ
Tento týden budeme odbourávat pochybnosti, které nám dosud bránily ve změnách a pokroku, zejména ty, které máme o sobě samých a svých schopnostech. Je třeba si uvědomit a přijmout, že JSME schopni konat zázraky, ať už vlastníma rukama, myšlenkami, vizemi, činy, slovy aj., nebo již prostým Zákonem přitažlivosti, kdy se jednoduše naladíme na energie, jež si přejeme přitáhnout, a posléze si je do života přitáhneme (nová láska, dobré zaměstnání, rozjetý podnik, dostatek peněz, uzdravení...) Důležité přitom je VĚŘIT, že je to možné, že opravdu jsme schopní, že opravdu můžeme aktivně utvářet svůj život a pozitivně ovlivňovat svět a že opravdu můžeme přitahovat a konat zázraky. Mnohdy viníme Vesmír za to, že je nepřejícný a že nám nechce dát to, co si tolik přejeme a co potřebujeme, ale on nám to přitom celou dobu nabízí a my jsme těmi, kdo to odhání - svými pochybnostmi, frustrací a negativitou. Zamysleme se tedy také nad tím, co vyzařujeme do světa, jak působíme a co přitahujeme svou náladou, přesvědčením, myšlenkami nebo i slovy, a pokud se nám to nelíbí, změňme to. Je to o rozhodnutí. Učiníme-li od srdce volbu, že se chceme změnit, celý Vesmír se začne uspořádávat tak, aby nám to umožnil a aby nás podpořil vším, co k tomu potřebujeme. Dostaneme pomocníky, rady, věci či příležitosti a na nás pak je, abychom je přijali, neodháněli je od sebe a využili těchto prostředků v souladu s vedením našeho srdce. Cokoli nám v tomto přijímajícím vděčném postoji brání, budeme nyní odstraňovat. Jestliže v nás tedy někdo nebo něco vyvolá nějakou negativitu, má nám posloužit k odhalení této negativity a jejímu propuštění. Nevztekejme se tedy nad vnějšími podmínkami, ale využijme je k odhalení toho, co potřebujeme změnit, abychom to mohli konečně změnit. 

* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.