neděle 25. října 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.10. do 1.11. 2015

Milí přátelé,

v tomto čase, kdy je slunce tak často skryto za mraky, můžeme i my získat pocit, že v našem životě chybí světlo. Můžeme mít sklon vidět všechno možné, co nefunguje, co se neplní, co nás zatěžuje nebo trápí, a velmi málo toho, ne-li vůbec nic, co by v nás probudilo pocity štěstí a nadšení. Je-li tomu tak, naši andělé nám připomínají, že přestože místy slunce nevidíme, je stále tam, stále svítí a stále tvoří náš den... a že jeho paprsky i procházejí skrze mraky až k nám, ať už jsou sebehustější. Obdobně je to i s Bohem v našem životě - můžeme mít pocit, že se někam ztratil, že nás opustil, ale to jen kvůli cloně negativity, která kolem nás vznikla na základě našeho myšlení a vnímání věcí, nebo také kvůli dosud nezpracovaným bolestem v našem nitru. Přestože zatím nevíme, co s některými záležitostmi udělat, naši andělé nás vedou k tomu, abychom věřili, že Bůh je s námi, je na naší straně a pomáhá nám v každém okamžiku tak, jak mu jen dovolíme.
Někdy věříme, že se musíme spoléhat pouze sami na sebe a že naše možnosti jsou jen takové, které je náš rozum schopen vidět, pochopit a předvídat. Možností je ale vždy mnoho, stát se může cokoli a ze dne na den může být všechno jinak. Neomezujme tedy své možnosti svými přesvědčeními, neboť rozhodneme-li se věřit v omezení, je to naše svobodná volba, kterou Bůh i andělé musí respektovat - a nemohou do toho pak nijak zasahovat. Nemůžeme vinit Nebesa za volby, které činíme my sami, ať už vědomě nebo nevědomě. Vždy nám však pomohou přijít na to, co můžeme udělat, abychom si tyto volby uvědomili, přehodnotili je a změnili své rozhodnutí. 
Co se týká našich přesvědčení a pravd, někdy si myslíme, že musíme věřit jedné jediné pravdě celý život a být jí věrni za každou cenu. Máme strach z toho, že se zmýlíme a že budeme muset přiznat, že něco nebylo tak, jak jsme si mysleli. Na tom ale není nic špatného - je to součást našeho přirozeného duchovního růstu. Bez omylů, nových poznání a přehodnocení svých rozhodnutí bychom ustrnuli na mrtvém bodě a náš růst by tím stagnoval. Naše ego nás přesvědčuje, že nemít pravdu je naprostá katastrofa, kterou si nesmíme dovolit. Že musíme být naprosto dokonalí a neomylní (a běda těm, kdo by naši pravdu nějak napadli nebo se ji pokusili vyvrátit!) Máme-li strach se mýlit nebo dělat chyby, sami sobě bráníme v růstu a především v lidskosti - protože omyly a učení se z nich je součástí našeho lidství. Strach ze zmýlení se nás vede k neustále sebekontrole, vyvolává v nás úzkost, stres a potřebu se bránit případným připomínkám ze strany jiných, mnohdy v dané oblasti moudřejších lidí. Bereme konstruktivní kritiku nebo připomínky jako ohrožení vlastní osoby nebo projev toho, že nás druzí nemají rádi a že proti nám něco mají. Tento neustálý pocit ohrožení a snaha mu předcházet nás pak vedou k tomu, že nejsme sami sebou a pořád se snažíme se všem zavděčovat a utvářet sebe samé podle toho, jaké by nás chtěli mít oni, aby nás měli rádi, aby proti nám nic neměli, abychom nebyli ohroženi jejich nesouhlasem. Naši andělé nás vedou k tomu, abychom zapracovali na svém strachu z nesouhlasu nebo připomínek jiných lidí, nebrali své chyby nebo mylná přesvědčení jako tragédie nebo ohrožení svého bezpečí a uvědomili si, že jsme lidé a jako takoví jsme prostě v pořádku, i když děláme chyby a věříme věcem, které se nakonec mohou ukázat jako nepravdivé. Je v pořádku být lidmi. Nemusíme se nikomu zavděčovat a dělat něco, co ve skutečnosti nechceme, nebo být jiní, než jací skutečně jsme, jen abychom předešli "ohrožení", že by s námi náhodou někdo nesouhlasil. 
1.11. máme krásné datum plné jedniček, které nám připomíná, jak důležité je dávat si pozor na své myšlení a vnímání věcí, protože na co se zaměříme, to budeme posilovat a přitahovat. Nejen v tento den se tedy soustřeďme na to, abychom se zaměřovali na věci, které se nám líbí, nikoli na ty, které se nám nelíbí. I když se nám to nemusí dařit vždy, už samotná ochota změnit soustředění svých myšlenek a své naladění začne do našeho života přitahovat řešení a pomůže nám k lepšímu pocitu ze sebe samých. Přijměme svou lidskost se vším všudy, a pokud máme pocit, že bychom mohli něco změnit, nechme se vést svým srdcem a následujme v tomto ohledu jeho vedení založené na lásce, namísto ega, které nás plísní za každý domnělý nedostatek nebo omyl a které nás vede jen do většího a většího strachu a nicneřešící bolesti. Je v pořádku cítit se dobře i přesto, že nejsme dokonalí. Od toho jsme tady, abychom se učili, moudřeli, více a více milovali, a stávali se inspirací pro další, kteří nás následují. 

- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Tvořivost a hojnost. Je to nádherná karta vypovídající o spokojenosti, dostatku a plodnosti, ať už co se týká tvorby nových děl a projektů nebo i početí či narození dítěte. Je to nádherná karta, která nás vede k tomu, abychom následovali své vášně, oddali se tomu, co nás těší a zajímá a vychutnávali si radosti života plnými doušky. Dělejme tedy to, co nás těší, z čeho máme radost a co milujeme, protože právě plody naší radosti a lásky jsou pak ty nejsladší a přinášejí nám nejvíce hojnosti, jak vnitřní, tak i vnější.

Další kartou pro tento týden je Strážce Hojnosti. Krásně navazuje na předchozí kartu a říká nám, že jsme schopni dosáhnout velkého úspěchu a že naše plány jsou požehnány. Mohou se nám naskytnout různé příležitosti, které bychom se neměli bát využít. Karta vypovídá o kariérním růstu nebo úspěšné změně kariéry, i o bezproblémovém finančním toku a řešení finančních záležitostí.
Může představovat také nějakou úspěšnou a schopnou osobu mimo nás, která nám bude v této oblasti nápomocná a kterou bychom se neměli bát požádat o radu. 

Poslední kartou pro tento týden je Šestka Hojnosti, která korunuje celý výklad o hojnosti a úspěchu svou symbolikou vítězství. Je to karta, která říká, že všechno zvládneme, jak v tom, na čem zrovna pracujeme v rámci své práce, vztahů nebo jiné oblasti života, tak i v tom, co měníme sami na sobě a s čím jsme možná doposud bojovali. Může také vypovídat o tom, že zvítězíme nad nějakým svým návykem nebo závislostí, které nám komplikovaly život, nebo že prostě skončí období, kdy jsme se trápili, a získáme dobré pocity ze sebe samých. K tomu je také důležité dělat to, k čemu se cítíme vedeni, protože Nebesa nás podporují zejména skrze vnitřní vedení, jehož se nám dostává ve formě vizí, nápadů, pocitů, slov nebo různých znamení. Budeme-li toto vedení následovat a jednat v souladu s tím, co cítíme jako správné, vzroste tak naše sebeúcta a budeme si sami sebe více vážit. Díky tomu pak přirozeně začneme do života přitahovat osoby a příležitosti, které tuto naši zdravou sebeúctu podpoří.

SHRNUTÍ
Tento týden nám přinese řešení našich problémů a nebo jim alespoň pomůže k tomu, aby se něco hnulo kupředu. Mělo by skončit období, kdy jsme byli nespokojení, k čemuž můžeme sami přispět svou ochotou ke změnám a schopností přijímat dobré věci. Víme-li, že máme s přijímáním problém, požádejme své anděly nebo i své blízké, aby nám s tím pomohli, a zapracujme na tom. Život je krásný a my jsme sem přišli, abychom se z něho těšili. Přitom máme největší potěšení právě z těch věcí, které přinášejí největší pomoc naší společnosti i našemu světu - více lásky, radosti, hojnosti, zdraví atd. Čím šťastnější a naplněnější se cítíme, tím více těchto vibrací vyzařujeme do svého okolí a tím více pak přispíváme k vládě těchto krásných vibrací ve světě. Je naším posláním být šťastní! Není to žádný luxus, který bychom si neměli dovolovat, nebo si ho odpírat v domnění, že napřed se musí trpět, abychom si ho zasloužili, nebo že na to nemáme právo, když tolik jiných lidí trpí. Čím více hojnosti v jakékoli podobě budeme mít my sami, tím více jí můžeme dávat a tím více síly budeme mít k tomu, abychom pomáhali druhým vytvářet si ji také. Není nic špatného na tom přijímat dobré věci a těšit se z nich. Pokud máme pocity viny kvůli tomu, že se máme dobře, požádejme své anděly, aby nás naučili neplést si pokoru se sebezneužíváním. Odpírat si dobré věci nikomu nepomůže, naopak tím ještě ubližujeme své duši a také svému tělu, které když strádají, tak onemocní. Když pak máme plné ruce práce se sebou samými, abychom se vůbec dali dohromady, těžko můžeme někomu pomáhat nebo se podílet na nějaké efektivní práci ve světě. Mít se dobře je naprosto nezbytné pro naše poslání, a to je dobré pro všechny, včetně nás! Jsme stejně tak důležití jako každý jiný živý tvor a je třeba na to nezapomínat a nestavět sebe a své potřeby a přání na poslední místo. 

Nejsme důležitější než ostatní, ale ani ostatní nejsou důležitější než my. Ubližovat sobě a zanedbávat sebe je stejně tak negativní jako ubližovat komukoli jinému nebo ho zanedbávat, a rozhodně nás to nedělá svatými ani pokornými. Stáváme se jen svými vlastními tyrany, kvůli čemuž si pak nedokážeme věřit (vždyť se přece neustále zrazujeme!) a podkopáváme si svou vlastní sebedůvěru. Následně trpíme kvůli strachu z nepřijetí druhých, protože když už sami nepodporujeme svou důvěru v sebe, potřebujeme, aby to dělali druzí a máme potřebu se jim neustále zavděčovat, abychom o jejich podporu nepřišli. Žijeme v úzkosti a strachu z toho, že proti nám budou něco mít, protože na jejich přízni závisí naše sebedůvěra a pocit vlastní hodnoty. Když ji neuznají oni, připadáme si bezcenní, protože my sami svou hodnotu neustále shazujeme tím, jak si odpíráme dobro a stavíme se na poslední místo. Jak bychom také mohli věřit někomu, kdo se o nás nestará, schválně nám nechce nic dopřát a za každý nedostatek nás shazuje a kritizuje? 

Přestaňme poslouchat své ego, přijměme své lidství a uvolněme se. Začněme naslouchat svým potřebám a přáním a jednejme v souladu s tím, k čemu nás toto upřímné cítění vede. Naše sebedůvěra vzroste přímo exponenciálně již při prvním takovém kroku, kdy se konečně zařídíme podle sebe namísto podle ostatních! A je to tak v pořádku! Je třeba si uvědomit, jak moc pomáháme i ostatním, když jsme sami šťastní a vyzařujeme do světa ty nejnádhernější vibrace. Odpírat si dobro a štěstí znamená zastiňovat světlo, které by jinak mohlo zářit do světa a pomáhat všem bytostem i samotné Zemi. Sami si vháníme mraky před své slunce, a pak se divíme, že je v našem životě šero a tma. Je tedy na nás, abychom tyto mraky zase nechali odnést pryč, ať už to zařídíme my sami změnami ve svém životě, nebo to nechali na Bohu a jeho nekonečné Moudrosti, nevíme-li si sami rady. Karty nám říkají, že všechno bude dobré. Bez ohledu na to, jak to tedy vypadalo doposud, můžeme si být jisti, že jsou na cestě krásné změny... a že nám přinesou jen to nejlepší, dovolíme-li si to do svého života přijmout. 

* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.