neděle 29. listopadu 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.11. do 6.12. 2015

Milí přátelé,

pro tento týden nám andělé vzkazují, že účinky doznívajícího úplňku, které mnozí z nás stále pociťují, jsou pro nás požehnáním a že stejně jako nyní ubývá Měsíc, ubývají rovněž ty věci v našem životě a v našem vlastním nitru, jichž jsme se během úplňku rozhodli zbavit. Spolu s tím, jak Měsíc ubývá, si máme představit, jak stejným způsobem ubývá naše bolest, tíha nebo obavy. Tyto těžké a bolestivé energie z nás nyní odcházejí, pokud jim v tom nějakým způsobem nebráníme (pokud ano, jasně pociťujeme v dané oblasti blok) a to je naprosto v pořádku. Naše mysl se možná brání tomu, aby odpustila nebo na něco přestala myslet, protože je přesvědčena, že bude-li zraňující vzpomínky a myšlenky udržovat neustále při životě, pak nás tím chrání. Jediné, co tím však způsobuje, je znovu a znovu otevírané zranění, které k nám přivolává další a další zraňující situace. Nijak nám nepomůže, když budeme svou mysl využívat k opakovanému oživování a vyživování trápení. Dovolme si uvolnit svá pouta, odevzdejme své obavy svým strážným andělům a ochranu nechme na nich. Když se uvolníme, snáze budeme vnímat své vnitřní vedení (skrze které nám naši andělé posílají svá poselství i případná varování) a tím spíše budeme v bezpečí, protože sklíčko našeho vnitřního kompasu nebude zalepené chaosem, stresem a obavami. Je v pořádku stres propustit.
Naši andělé chtějí, abychom na sebe byli hodní a udělali vše pro to, abychom si udrželi v duši klid. I když se můžeme okolo sebe setkávat s podrážděnými a nahněvanými lidmi, nebo nás mohou potkávat situace, jež nás obvykle rozčílí, je v naší moci na to nepřistoupit a nenechat se k tomu strhnout. Mysleme na své zdraví - jak duševní, tak fyzické - a kdykoli se přihodí něco, co by nás mohlo rozčílit, uvědomme si, že naše zdraví je prostě na prvním místě a odmítněme v sobě probouzet nebo přechovávat stres. Nestojí to za to. Stres nám nic dobrého nepřinese. Jako lidé se svobodnou vůlí máme možnost volby a je tedy jen na nás, abychom odmítli přijímat do svého těla nebo svého nitra energie, které nás vyvádějí z našeho středu. Andělé nám doporučují nosit ochranné krystaly a kamínky, zejména ty s jemnými barvami jako je růženín, citrín, akvamarín, světlý avanturín, křišťál, nebo i další, ke kterým bychom se cítili vedeni. Samozřejmě, každému může pomoci jiný kámen, dejte tedy na svůj vlastní pocit, budete-li si nějaký vybírat. Spíše než si kamínky vyhledávat podle vlastností, vybírejme svými city, aniž bychom o vlastnostech věděli. Často pak zjistíme, že je to kámen, který jsme přesně potřebovali, ale přitom by nás nenapadlo ho hledat, protože jsme nevěděli, že takové účinky potřebujeme více než ty, které jsme původně předpokládali.
Obdobné poselství pro nás andělé mají také v souvislosti se změnami, jimiž procházíme. Ne vždy se začne dít to, co jsme očekávali, a někdy se změny uberou směrem, který jsme si nepředstavovali, ale který nám v konečném důsledku přinese mnohem více dobra a lásky než kdyby se vše odehrálo "po našem". Mějme důvěru v Boha/Vesmír a jeho nekonečnou moudrost, protože on ví, co nám nejvíce pomůže, a když mu dovolíme (ze zákona svobodné vůle - modlitbou, žádostí, ochotou) aby nám pomohl tak, jak je to pro nás i všechny ostatní nejlepší, pak všechno, co se bude dít, je v souladu s tím Nejvyšším Dobrem, jaké existuje, a nemáme žádný důvod se bát. Jestli někdo ví, jak nám nejvíce pomoci, je to právě Bůh/Vesmír. Nechme ho tedy konat jeho práci, buďme vděční za každou změnu. která v našem životě proběhla, probíhá nebo proběhne, a otevřeme se novým začátkům a možnostem, které nám tyto změny přinesou. 

- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Trojka Činu. Tato karta je velmi pozitivní. Říká, že všechno bude dobré, bez ohledu na to, jak se nám věci nyní zdají. Je to karta pozitivních vyhlídek, spokojené budoucnosti a dlouhodobých plánů. Jsme vedeni k tomu, abychom se dívali vytouženým směrem, dívali se na to, co si přejeme, zaměřili se na své cíle... a jaká cesta k nim povede, to už nechme přirozenému vývoji. Velmi nám pomůže být předem vděčni za to, že jsme šťastní a že se nám podařilo našich cílů dosáhnout. Jsou-li naše cíle v souladu s cestou našeho srdce, vždy se splní, bez ohledu na počet nebo velikost překážek, které na této cestě leží a které mnohdy slouží pouze k tomu, abychom si vypilovali potřebné dovednosti, které v budoucnu využijeme. Je také důležité být ochotni podstoupit změny sebe samých, protože náš život vždy odráží nás samé, a chceme-li tedy, aby se změnil on, musíme se změnit my. (Např. Trpíme-li nedostatkem financí a přejeme si být bohatí, musíme se nejprve zbavit myšlení nedostatku, který se v našem životě odráží na nedostatku peněz, aby se i stav peněz mohl změnit. Toužíme-li být milováni a mít ve svém životě láskyplné osoby, je třeba propustit přesvědčení "nezasloužím si lásku" nebo jiné, podobné přesvědčení, které se v našem životě promítá do neláskyplných osob a nenaplňujících vztahů.) Změny v našem vnějším světě začínají změnami v našem vnitřním světě. Dívejme se tedy do budoucna s nadějí a vírou, ale buďme také ochotni dělat všechno, co je nezbytné, aby se naše vize mohly naplnit. Vysílat pozitivní energii je důležité, ale stejným dílem je důležité aktivně se podílet na uskutečňování svých vizí prostřednictvím kroků, k nimž jsme vedeni svým nitrem.

Druhá karta se jmenuje Obejměte své blízké a vypovídá o tom, jak moc potřebujeme mít kolem sebe lidi, kteří nám skutečně rozumí. Přestože si můžeme být blízcí s mnoha lidmi, ne s každým cítíme skutečné souznění. Tato karta nám říká, že se vztahům, v nichž jsme s druhými na stejné vlně, máme nyní věnovat přednostně, protože naše potřeba těchto vztahů nemůže být zanedbávána. U těch z nás, kdo trpí nenaplňujícími vztahy, je to výzva k proměně okruhu svých přátel a změně nebo propuštění vztahů, které jsou pouze jednostranné, nevyhovující nebo v nichž jsme dokonce využíváni. Sami rozhodujeme o svých hranicích a pokud necháváme druhé neustále je překračovat, je to jen důsledek naší volby jim to dovolovat. Umět říct Ne je důležitým prvkem asertivity a není na tom nic špatného. Vždy můžeme k druhým hovořit láskyplně a podat svou pravdu s citem. 
Tato karta nám však také říká, že máme obecně uvést svůj život do souladu s tím, co opravdu chceme, protože je do velké míry utvářen druhými lidmi a jejich představami o tom, jací bychom měli být a jak bychom měli žít. Je třeba neplést si ohleduplnost k druhým a jejich přáním s podřizováním se a omezováním ve snaze se jim zavděčit. Jsme-li ohleduplní, respektujeme druhé, ale i sami sebe, jsme asertivní a vycházíme jim vstříc tehdy, když to sami cítíme jako dobré. Vycházíme tak z pozice lásky a zdravé sebeúcty. Naopak když se zavděčujeme, vycházíme nikoli z pozice síly a sebedůvěry, ale ze strachu, že proti nám druzí budou něco mít, že nás nebudou mít rádi nebo že nás opustí. Jednáme-li ze strachu, pak si jen vytvoříme a přitáhneme další strach. 
Tato karta nám říká, abychom z tohoto koloběhu vystoupili a nenechali druhé a jejich očekávání utvářet náš život. Je náš z určitého důvodu a my jsme ti, kdo o něm rozhoduje přednostně. Pokud tedy cítíme, že v některé oblasti náš život neodpovídá našim skutečným přáním, ale představám druhých lidí (nebo našeho ega), jsme nyní vedeni k přehodnocení a změnám, které nám pomohou uvést náš život do souladu s tím, co opravdu chceme a jak to chceme - byť se to některým lidem nemusí líbit. 

Poslední kartou pro tento týden je Vnitřní síla, která říká, že to zvládneme. Nemusíme se bát. Máme k dispozici všechno, co potřebujeme, abychom změny, k nimž se cítíme vedeni, mohli udělat. Máme být silní a nenechat se vydírat ani zastrašovat lidmi nebo svou vlastní myslí a jejími argumenty. Někteří z nás se bojí vystupovat v pozici síly, protože mají strach, že budou agresivní. To však není nutné. Pokud v sobě máme nějaký tlak - nejčastěji vzniklý z dlouho potlačovaných pocitů - je možné ho uvolnit, aniž by cokoli negativního způsobil, např. vypsáním se do deníku, napsání fiktivního dopisu, který spálíme, vybitím energie při sportu, trháním starých novin nebo jiným způsobem, který nikomu včetně nás neublíží. Když dostaneme ven tuto potlačenou energii, nebudeme mít už strach, že by mohla nechtěně vylétnout v nevhodné chvíli, a snáze uvěříme ve svou schopnost zůstat silní a stát si za tím, co vnímáme jako správné. Síla, o které vypovídá tato karta, je láska. Láska nikdy neubližuje, neobviňuje ani nezastrašuje. Je to jemná, ale mocná síla, která vychází z vědomí, že jsme také důležití a že zanedbávat a nectít sebe je stejně špatné jako zanedbávat a nectít druhé. Vycházíme-li z pozice lásky, pak i každé Ne, které vyslovíme, vychází z lásky a vysílá pouze lásku. Bez ohledu na to, nakolik se to může zdát paradoxní, i odmítnutí nebo nepřistoupení na požadavky druhých může mít velký přínos pro nás i pro ně. Pokud má někdo nezdravý návyk ve svém chování a my ho na to citlivě upozorníme, vyjádříme tak lásku sobě i jemu - sobě v tom smyslu, že ctíme své potřeby, aby s námi bylo dobře zacházeno, a jemu v tom smyslu, že mu dáváme důležitou informaci, kterou může využít pro svůj růst a pozitivní změny. Dotyčný o tom nemusí vůbec vědět a my mu tak můžeme pomoci si tuto důležitou věc uvědomit. 
Hlavním poselstvím této karty je, že máme být silní, sebevědomí a že se nemáme bát mít se rádi tak, jako máme rádi ostatní. Připomíná nám, jak moc jsme důležití a že nikdo z nás si nezaslouží zanedbávat své potřeby a přání kvůli někomu nebo něčemu jinému. Nevycházejme ze strachu, ale z lásky, a všechno se začne měnit k lepšímu.

SHRNUTÍ
Toto je týden vnitřní stability a síly. Navracíme se v něm sami k sobě a k tomu, co bychom opravdu chtěli. Jasněji a jasněji vidíme kontrast v oblastech, v nichž se setkávají protichůdné představy nás a druhých lidí, popř. našeho rozumu, který tak často rozumuje o tom, jak by co mělo nebo nemělo být. Problémy, které na sebe nyní upoutávají naši pozornost, nám ukazují, kde je třeba učinit změny a která oblast není v souladu s tím, co si opravdu přejeme. Andělé nám připomínají, že naše přání jsou posvátná - jsou vodítkem k našemu životnímu poslání, kterým je v první řadě tvoření a šíření míru, lásky a světla, a to v jakékoli formě. Ať už si přejeme cokoli, toto přání je důležité pro nás i pro druhé. Nemůžeme tato přání zanedbávat jen ze strachu, že by se to někomu mohlo nelíbit. Druhým lidem přece také neupíráme jejich přání a pomáháme jim je naplňovat. Věnujme tedy stejnou pozornost i svým vlastním přáním a v souladu s tím pak také udržujme své hranice. Neznamená to boj, neznamená to žádnou agresi nebo konflikty, znamená to jednoduše vyjádření se. Na vyjádření se není nic špatného. Máme stejné právo vyjadřovat své potřeby a naplňovat je, jaké mají všichni ostatní. Nejsme nikým méně a je důležité podle toho také jednat. Pokud se omezujeme a podřizujeme druhým nebo svému egu, je toto čas pro propuštění tohoto návyku a pozitivní změně vedoucí k nové vnitřní síle. Být silní je v pořádku a je to také náš přirozený stav. Sklánět hlavu a nechat se využívat nás naučili druzí lidé, ať už v rodině, ve škole nebo ve společnosti. Je to jen naučený návyk, který se můžeme zase odnaučit a nahradit ho jiným, mnohem lepším a užitečnějším. Budeme-li silní a budeme mít zdravou sebeúctu, nejenže nám bude mnohem lépe (protože si budeme sami oporou), ale pomůžeme tím i druhým lidem, kteří dosud vycházejí ze strachu, protože jim dáme inspiraci k mnohem příjemnějšímu přístupu. Být příkladem míru a láskyplné síly je naším posláním a hlavním údělem v tomto našem životě. Cokoli nám k tomu pomůže a cokoli je v souladu s našimi upřímnými tužbami, je dobré pro nás i pro všechny ostatní. Nemějme tedy strach si za tím jít. Naši andělé nás vždy podpoří a bude-li to třeba, také přesměrují tam, kde vede cesta k větší lásce, štěstí a světlu. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
 
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.