sobota 26. prosince 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.12. 2015 do 3.1. 2016

Milí přátelé,

v tomto týdnu uzavíráme starý rok a vstupujeme do nového. Mnozí z nás jsou přitom v tomto období příliš unaveni na to, aby se tímto přechodem nějak zvlášť vzrušovali. Naši andělé říkají, že je to naprosto v pořádku a že to vůbec nevadí. A že i když je konec roku hezkým symbolem propouštění starého a vstup do nového roku symbolem vítání nového, budeme mít příležitostí k uzavírání a začínání ještě mnoho, bez ohledu na období v roce. Pokud tedy nemáme přímo slavnostní či nadšenou náladu, vůbec se tím nemusíme zabývat. I Silvestr strávený v klidu s horkým čajem a teplou dekou může být slavnostní - je oslavou naší sebelásky a péče o vlastní duši a tělo. A to je jeden z nejkrásnějších způsobů, jakými si můžeme vzdát úctu za vše, co jsme prožili a překonali v roce, který necháváme za sebou, i za vše, co zvládneme v roce nadcházejícím.  
V tomto období jsme každý vedeni k naslouchání vlastnímu vedení, aniž bychom se nechali ovlivňovat míněním jiných lidí. Každý z nás může být veden k něčemu jinému - jeden bude cítit, že má odpočívat, druhý bude léčit své emoce, třetí vykoná velkou změnu, čtvrtý se bude něco učit, pátý bude pomáhat ostatním. Každý z nás má na tento čas individuální plán a přestože bude mít náš čas jisté společné znaky, my všichni ho prožijeme zcela originálně. Jsme v období, kdy máme naslouchat sami sobě a podle svého vnitřního vedení se zařídit.
Přejí nám všem krásné období plné léčivé, hřejivé energie a míruplný vstup do dalšího roku, který nám opět přinese mnoho příležitostí, darů a požehnání. Každému z nás patří velké díky za všechno dobré, co tomuto světu přinesl, i za to, co mu ještě přinese. Byť to tak mnohdy nevypadá, vedeme si dobře, a naši andělé jsou tu s námi, aby nám to bez ustání připomínali.
Těším se na shledanou v roce 2016 

- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Karty se vzájemně svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.
Pro tento týden vyberu dvě karty týkající se závěru roku a jednu pro vstup do nového roku. 

První kartou pro poslední dny tohoto roku je Zvolte si svobodu. Říká, že jsme poměrně negativní a pesimističtí, že vidíme hlavně to špatné a nepříznivé, že dost možná obviňujeme ostatní lidi nebo vnější okolnosti ze své protivné nálady a stavíme se do pozice oběti, která s tím, jaká situace je, nic nezmůže. Andělé nám touto kartou připomínají, že my sami máme v rukou své štěstí a že pokud si chceme libovat v sebelítosti, ukřivděnosti a pozici oběti, je to naše volba, kterou musejí respektovat a podle které se následně přetvářejí okolnosti v našem životě. Kdo má pocit, že by to změnit chtěl, ale neví jak, má podle andělů přenechat ono "jak" na nich a mezitím se odpoutat od přílišného myšlení na nedostatek, frustraci, zklamání nebo něco jiného, co v nás podporuje všechny ty protivné pocity. I když třeba nevíme jak nebo nemáme sílu na to něco dělat, stále můžeme být ochotni dovolit své situaci změnit se i bez našeho konání. Naši andělé vědí, jak to udělat, i když sami nemáme sílu něco dělat. A tak buďme ochotni a naše ochota se stane klíčem k uskutečnění "jak".

Druhou kartou pro závěr roku je Loučení se. Je to karta vypovídající o koncích, z nichž vzejdou nové začátky. Hlavně ale vypovídá o pocitech, které v takovém období (a nejen v souvislosti s rokem) můžeme mít. Může to být smutek, lítost, pocity selhání, zklamání, odloučení, osamělosti, neschopnosti nebo i jiné, které cítíme kvůli tomu, co necháváme za sebou a co možná nebylo takové, jaké jsme si to představovali. Pro některé to může souviset i s rozloučením se s nějakou blízkou osobou, která odešla na druhý břeh nebo která jiným způsobem odešla z jejich života. V každém případě tato karta vypovídá o léčení těchto pocitů, o jejich připuštění si, o vypuštění tíhy, kterou jsme v sobě nosili možná i dost dlouho, a o nové naději. Naděje je tu stále, ale uvidíme ji plně až poté, co se otevřeme a uvolníme všechno smutné a těžké ze svého srdce. 

Třetí kartou, kartou pro začátek nového roku, je Intuice a vhledy. Vypovídá o hloubce našeho nitra, do které budeme v tomto období ponořeni. Je to karta citlivosti, vnímavosti a důvěry ve vlastní vnitřní vedení namísto v napovídání druhých a jejich názory. Můžeme jejich názory ctít, ale nemusíme je hned brát za jedinou pravdu. V tomto období jsme vedeni spíše ke klidné samotě, nikoli ve smyslu smutné osamělosti, ale vědomého bytí sami se sebou, v klidu, míru a tichosti. Nenechme se nutit do "nadšených nových startů", pokud se na to necítíme, a raději věnujme svůj čas meditacím, klidným hovorům s přáteli nebo jiným činnostem, ke kterým se budeme cítit vedeni. Nejprospěšnější pro nás budou takové činnosti, při nichž se budeme věnovat svému nitru, avšak i spousta jiných činností nám k tomu může pomoci, přestože se to na první pohled nemusí zdát. Zkrátka vždy poslouchejme své vedení a nemůžeme se mýlit. Jen my sami poznáme, co je pro nás v tomto období dobré.

SHRNUTÍ
Všechny karty pro tento týden patří v rámci tarotu do Velké Arkány, což znamená, že to bude VELKÝ týden ve smyslu zásadních proměn a změn, především vnitřních. Nevypadá to přitom na nějakou velkou aktivitu a rázné kroky, ale spíše jemné něžné léčení, které nás promění postupně, nenápadně, a které nás uvede do nového roku s plným vědomím si sebe samých. Díky kontaktu s našimi niternými pocity a naším zraněným a unaveným já vstoupíme do nového roku se srdcem otevřeným dokořán. Takto otevřené srdce je možné léčit, uzdravovat a připravovat na novou lásku, radost a štěstí, na nový mír, který je klíčem k míru kolem nás i ve světě. Cokoli budeme potřebovat pro své uzdravení a klid, nám naši andělé dají a zařídí. Sami se přitom nemáme bát odmítat nabídky a pozvánky na akce, na které se necítíme. Vůbec nevadí, když nebudeme něco hlasitě slavit a třeba se místo toho "jen" pomodlíme, zameditujeme si nebo si prostě uvědomíme, že máme před sebou nový začátek a rozhodneme se udělat věci jinak. 
Velké změny, o kterých vypovídají tyto karty, neznamenají, že budou prudké, intenzivní a těžké. Jsou velké svou hloubkou, jsou velké tím, jaké výsledky nám přinesou z dlouhodobého hlediska, byť nám mohou v rámci jednoho či více týdnů připadat zanedbatelné, nestojící za zmínku. Změny, kterými nyní procházíme, sice mohou vynést na povrch bolest ve spoustě forem, ale je to formou nenásilnou, jemnou, postupnou, abychom to ve svém současném naladění pěkně zvládli a prošli jí v míru. 
I když pro některé z nás může konec roku a začátek nového znamenat zásadní přelom a příležitost k radikálním změnám, pro většinu z nás je to období klidné, citlivé, kdy budeme ponořeni do vlastní intuice, do vlastních citů a myšlenek, a je to tak naprosto v pořádku. I když máme pocit, že je svět venku i náš svět uvnitř vzhůru nohama, je to v pořádku. Vše je tak, jak to být má, přestože tomu nerozumíme hlavou. Naše srdce ví, co a jak má být a vede nás neomylně krok za krokem. Důvěřujme mu tedy a vejděme do nového roku s láskou vůči sobě i daru života, jenž nám byl dán samotnými Nebesy, s hlubokým smyslem a nekonečnými možnostmi, jak ho naplnit. 

* * * 

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
 
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
 
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI JIŽ POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.