úterý 1. března 2016

Astrologická předpověď na březen 2016

Březen pokračuje v ústředním tématu února: potřeby překonat pohodlnost a převzít plnou zodpovědnost za své životy, přestat svou budoucnost utvářet sebelitováním, vzdát se tvrdohlavého odporu vůči změně a přestat se se strachem vyhýbat plnému prožívání života. Pamatujme: za poslední roky jsme se změnili k nepoznání. Lidský život už není tím, čím dřív byl. Musíme se nyní vzchopit, postavit se a dokázat, že jsme hodni té síly, kterou máme ve svých rukou, tím, že ji nebudeme využívat k osobnímu prospěchu na úkor celku, ale že jí budeme přispívat celku, tedy všem a každému. Utváření podoby osobní i kolektivní budoucnost musí být nyní priorita. Budoucnost, která ctí život coby posvátnou přítomnost ve všech živých bytostech, nikoli jako věc, jejíž hodnota je určována prospěchářskými posudky ceny.

Tento měsíc bude výzvou pro naše vnímání sebe samých. Možná budeme muset úplně přehodnotit, v čem spočívá naše hodnota, a zjistíme, že to není v tom, co děláme nebo jak žijeme, ale ve skutečnosti, že jsme každý unikátní, fyzické ztělesnění posvátného zdroje. Boží jiskra zažíhá vnitřní plamen každého z nás, bez ohledu na to, jak temnými jsme se stali v důsledku našich citových a psychických zranění, vrstev strachu a obrany ega. V tyto dny je život pro mnohé lidi silně těžký. Jen velmi málo z nás je imunních vůči tlaku ze všech stran a i když to může být pro některé osvěžením, pro většinu to znamená potýkat se se silným strachem a vyvoláním zoufalé touhy udržet si to, co považujeme za kontrolu, bez ohledu na cokoli. Avšak to co se zdá být tak často kontrolou, je jednoduše naše rozhodnutí tolerovat - v nejlepším případě - neodměňující a - v nejhorším případě - vyloženě zničující známo, abychom se vyhnuli čelení neznámému, které přitom může obsahovat klíč k našemu osvobození.

Mezi 1. a 22.březnem vyvolá uspořádání Saturnu, Uranu a Pluta problémy pochybností. Pokud jste si mysleli, že po několika letech plných otřesů bude vše vystláno růžemi a budeme všichni žít v naplňující harmonii, můžete se nyní ptát, co se to do pekla stalo a jak jsme se mohli dostat zrovna sem?! Mnozí ztrácejí víru v důsledku těchto pocitů, nejsou schopni vynakládat úsilí na obnovu svých životů a mění se jejich energie i jejich priority. Jaký je v tom smysl, když už jsme to jednou udělali a nic se nezměnilo?! Je snadné upadnout do takového smýšlení, ale je mnohem těžší se z něho vyhrabat. Toto uspořádání nás varuje před podřizováním se této chybné logice! Prostě si pamatujte, že to, co si mnozí mysleli, že se dělo, se nedělo. Nikdy jsme ještě nedosáhli bodu kataklyzmatického povznesu, který by všechno změnil k lepšímu během mrknutí oka. Vesmír nikdy o ničem takovém nemluvil, pouze lidé. Nebesa naopak vždy hovořila o dlouhodobém přechodu složeném z mnoha menších či větších povznesů, ale nikdy ne o všech najednou během mrknutí oka. Pokud dovolujeme minulým chybným vnímáním, aby do nás zasadila současnou apatii, pak nám uniká vzácná příležitost být součástí vlivného období historie této planety, času, pro který jsme se narodili.  V průběhu prvních tří týdnů tohoto měsíce nám bude opakovaně připomínáno, že zklamání zrozené z našeho vlastního neporozumění není selhání vesmíru, kterého bychom se měli držet! Jsme to my, kdo musí vzít věci do svých rukou, kdo musí změnit svá mylná vnímání a chybná přesvědčení, tak aby odrážela pravdu. Současné období zatmění, které začalo 23.února a pokračuje až do 29.března, nám pomůže udělat přesně to.

Během prvních deseti dnů března je Saturn v kvadratuře se Sluncem. Tento aspekt, který je v jednom smyslu frustrující, ale v druhém posilující, vypovídá o potřebě přetvořit náš duševní život, tak aby naplnil požadavky světa, nikoli aby se jim vyhýbal. Jen v oněch drsných pádech běžného života jsme skutečně plně lidští. Jedině ztělesněním duše, kterou víme, že jsme, pronikneme všemi rovinami našeho bytí a vytvoříme si vlastní cestu dál. Tato kvadratura vyžaduje flexibilitu k tomu být odvážní a vypořádat se s nepředvídatelnými okolnostmi. Přichází jako kontrola reality, která nás upoutává nohama k zemi, i když se naše duše vznáší. Pokud jsme v poslední době měli mnoho aspirací, ale nedostatek akce, pokud jsme byli inspirovaní, ale neaktivní, pak po nás tento měsíc vyžaduje vnější vyjádření toho, co se odehrává v našem nitru, s pomocí vstupu Marsu do znamení Střelce, k němuž dojde 6.března. Pokud chceme, aby se náš život změnil, musíme být sami tou změnou, kterou hledáme. Když trávíme příliš mnoho času stěžováním si nebo naříkáním nad osudem a neděláme dost, abychom si svou přítomnost utvořili novou, pak je načase se zastavit, ohlédnout se a začít žít život jinak. Nejsme oběti, ale hráči; jsme stvořiteli stejně jako stvořeními. Staré myšlenkové návyky, které nás udržovaly v negativitě, budou čím dál destruktivnější, neboť energie v průběhu tohoto měsíce bude mít na všechno - ano na všechno! - větší dopad. Proto se musíme v začátku tohoto měsíce rozhodnout, na které straně chceme stát: zda na té, kde jsme připoutáni ke starým návykům a těžkostem, anebo na té, kde se zavážeme k nalezení nových cest skrze již známé problémy, jimž čelíme. Toto rozhodnutí, důležitější než je slovy popsatelné, ovlivní našich dalších šest měsíců a vybarví každý náš bdělý moment, a tak si raději vyberme dobře!

3.března se do přímky uspořádají Severní Uzel Měsíce, Cheirón a Eris, což potrvá do 23.dubna. Po cestě nám připraví pár překvapení. Žádají po nás ochotu uvědomit si nejen to, kde jsme byli sami zraněni ale i to, jak pokračujeme zraňováním jeden druhého. Není to cvičení sebeobviňování, ani se kvůli tomu nemáme cítit špatně, ale místo toho máme pocítit hlubší spojení se silou ega, které nám nevyhnutelně utváří naše životy. Nikdo z nás se nemůže vyhnout subjektivitě. My všichni vidíme život vlastníma očima, posuzujeme ho podle vlastních zkušeností a reagujeme, abychom ochránili to, co považujeme za zranitelné jádro. Když tak činíme, narážíme na životy druhých, často aniž bychom si to uvědomili. Vztahy jsou velmi složité věci a toto uspořádání vynese některé tyto jejich složitosti na povrch, zašpiní vody a odhalí šeď v oblastech, v nichž je nemožné ukázat prstem a říct "toto je všechno TVOJE chyba!". Učiňte obviňování záležitostí minulosti, nabádá nás. Neboť jen tak se můžeme konečně spojit a odkrýt moudrost, která nám ukáže, co se opravdu děje. 

Sluneční zatmění v Rybách, k němuž dojde 9.března, nám poskytne energetický výbuch, který uspořádání Severního Uzlu, Cheiróna a Erisu skutečně uzemní do naší mysli. V opozici s Jupiterem vypovídá toto zatmění o mistrovství emocí - o tom, že dokážeme proniknout k jejich skutečnému poselství, namísto toho, abychom jimi byli odváti nebo se navždy topili v jejich neochabující síle. Nemůžeme čekat, až city ochabnou, až strach zeslábne, až se emoce ustálí nebo až naše mozky vychrlí příjemné pocity, které by nám lanoví života usnadnily. Místo toho musíme své pocity poznat: jak vyvstávají, co je vyvolává, jejich vzorce a, co je nejdůležitější ze všeho, jak je sami vytváříme, zvěčňujeme a zvládáme. Jupiter v Panně nám připomíná, že sama Matka Země nás nyní potřebuje víc než kdy jindy a že na oplátku nám nabízí sebe samu coby oporu, když se kolem nás ženou vichřice života. Toto zatmění nám připomíná, že ona je naší přítelkyní, nikoli zdrojem, který bychom měli využívat a zneužívat ku vlastnímu zániku. Čím hlouběji budeme v kontaktu se svým vlastním vnitřním světem, svou duší a svými pocity, tím hlouběji budeme rezonovat se vším životem, Matkou Přírodou a naším nádherným planetárním domovem. Tímto způsobem "zachraňujeme svět". Ne tím, že bychom vnucovali ostatním svá vlastní přesvědčení - a trvat na tom, že toto je dobré a toto je špatné - ale spojením se se svým skutečným já, poznáním svých pocitů zevnitř, přijetím svých strachů, vyživováním svých snů a poznáním sebe samých coby veškerého všudypřítomného života.

Od 13. do 16.března se bude Saturn nacházet ve vrcholu T-kvadratury, kterou vytvoří Jupiter a Merkur. Podívejte se na to jako na vesmírný rychlokurz moudrosti! Příležitost dolovat v hloubkách našeho vnitřního vědění a vyjít z nich s trumfy. Vyberte si téma a udělejte ho významným: vztahy, práce, zdraví, smysl života! Kdekoli ve svém životě potřebujeme vhled, toto planetární uspořádání je připraveno nám ho doručit. Musíme však také samozřejmě vykonat svůj podíl. Buďme otevření tomu, co nám ukáže, připravení přijmout pravdu, které jsme předtím odporovali, a propustili přesvědčení, která jsme si tolik přáli, aby byla pravdivá. Toto rychlookénko moudrosti nám ukazuje nové perspektivy, které nás pronesou tímto obdobím zatmění i za něj. Toto okno však musíme otevřít sami, sami do něj pohlédnout, ocenít jemné odstíny šedé a světlo v krajině. Moudrost je živoucí, dýchající přítomnost v našem světě, ne sbírka zašlých, zaprášených knih, které promlouvají o časech dávno minulých. Každý z nás se jí může dožádat, podle toho, kde zrovna jsme a co potřebujeme vědět. Nezamítejte nic z toho, co se nyní odhaluje. Všechno to prozkoumejte, přijměte potenciál toho všeho a udržte si otevřenou mysl, neboť do půdy nevíry a odporu byla zaseta semena probuzení, která tiše a bez fanfáry zrají a klíčí, dokud nenastane jejich čas. 

Což může být dříve, než bychom si mysleli, neboť 17.března se dá Saturn do party s Plutem a Jupiterem, aby nám doručili podmínky potřebné k vydolování oné moudrosti z nás! Nepředvídatelné situace, které nás nachytají nechráněné a nečekané výsledky, které houpou naší lodí, nás nemusejí porazit! Můžeme je využít jako překážek k posílení jádra svého já, které odmítá být vlákáno do rezignace nebo zoufalství naší myslí, která tvrdí: "Tohle já nikdy nezvládnu, je to příliš těžké/bolestivé/nemožné/složité" atd. atd. Pravdou je, že když jsme stále ještě tady, tak už jsme prošli vším a to další nebude nijak odlišné. A čím více věcí překonáme, tím více moudrosti budeme mít na své straně, vyživující naši duši, soustřeďující naši mysl a osvětlující naši cestu. Toto planetární uspořádání potrvá do 11.dubna, a tak pamatujte: těžkosti, keré nás v tomto období přepadnou, jsou jen skryté ukazatele směru, které na nás naléhají, abychom odhalili jejich skutečné poselství a následovali jejich vedení.

Zatmění Měsíce ve znamení Vah, které nastane 23.března, v opozici s Merkurem ve znamení Berana, volá po soucitné odezvě vůči nám samým i druhým. Pocity mohou být silné. Připravme se na odpouštění, bude-li to možné, zapomenutí, bude-li to nutné, a smích vůči tomu, co by mohlo jinak být třetí světovou válkou. My všichni jsme pod tlakem a snažíme se to zvládat; my všichni zvládáme své vnitřní démony a vnější překážky; my všichni hledáme lásku a přijetí, mír a uspokojení. Co nás sjednocuje, je mnohem soudržnější než to, co nás rozděluje. Připomínání si této skutečnosti nás na dlouhé cestě rozbouřenými vodami tohoto období zatmění bude navigovat. Zároveň je důležité pamatovat na to, že úcta k paradoxům naší vlastní individuality nám může hodně usnadnit přijetí stejných paradoxů u druhých lidí! Nemusíme se vzdávat své identity, abychom se usmířili, ale spíše si jí cenit jako samotné nitky, která spojuje všechny rozdělené díly kolektivu dohromady. Ano, na základní úrovni všichni vyhledáváme podobné věci, stejně jako všichni potřebujeme jíst. Ale co je pro jednoho chutné jídlo, je pro druhého jed, a my všichni si dohromady naplňujeme své sdílené potřeby osobními způsoby, které nás dělají těmi unikátními bytostmi, jimiž jsme. Když této individualitě poskytneme prostor a budeme ji ctít v sobě samých i v druhých, respektovat osobní preference a individuální chutě, je to stejně tak součást tvoření míru jako uctění celku ztrátou nějaké individuality, která umožní hlubší srůstání. Toto zatmění nás žádá, abychom našli rovnováhu mezi těmito dvěma aspekty a praktikovali ji s okamžitým účinkem. Není času nazbyt a můžeme mnoho získat, když se budeme učit, jak být těmi jedinečnými bytostmi, jimiž jsme, zatímco ctíme i vyšší sílu kolektivního vědomí, v němž jsme jako malá část.

25.března vstoupí Saturn do pětiměsíční retrográdní fáze znamením Střelce, v němž nás uvede do témat zmrtvýchvstání a oběti. Obojí nyní potřebujeme, abychom uctili kolektivní probouzení, které osvětluje tuto planetu, pomalu, ale jistě. Saturnova retrográda Střelcem navrací k životu naše naděje a sny jako vnitřní obrazy, které pohánějí naše odevzdání se cestě našeho života. Možná nevíme, jak si zhmotníme vizi své budoucnost, ale cítíme-li přesvědčivé táhnutí k novým možnostem, Saturn nám poskytne páteř, o kterou se můžeme během práce opřít, vyživí naši víru v sebe samé i ve svůj život, pomůže nám utvořit naše plány, uvědomit si spojitosti a proniknout ještě dál k vědomí, jak svět skutečně funguje, tak abychom mohli přijmout stále více aktivní roli v utváření jeho budoucnosti. Na oplátku za Saturnovu podporu jsme žádá k obětování svých přesvědčení, jež jsou již "z módy", praktiky a návyky, která již neslouží našemu zdraví. To může být problematické, neboť můžeme silně věřit, že právě ty nás dostaly tam, kde dnes jsme. A můžeme mít i pravdu! Ale tam, kde dnes jsme, už zítra nebudeme, ani příští týden, ani příští rok, ani za deset nebo dvacet let! Saturn ve Střelci od nás potřebuje, abychom se podívali na své rutinní zvyky a viděli, co opravdu funguje a proč. Podporuje nás opravdu naše denní meditace nebo je to jen hromada myšlenek běžících v křeččím kolečku, které nás vyčerpávají a okořeňují se podivnými denními sny, aby si udržely náš zájem? Brání nám ten stravovací návyk, který tak změnil náš život, když jsme si ho osvojili, nyní v osvojení nových způsobů výživy našeho těla, mysli a duše? Jsou pravidla, podle kterých žijeme, pro náš život obohacující nebo naopak otupující? Tlačí nás do rohu, ze kterého nemůžeme utéct, aniž bychom porušili právě některá z pravidel, která jsme si původně osvojili?

Jak se bude březen chýlit ke konci a my se budeme ohlížet zpět za těžkým měsícem, během něhož byly odhaleny trhliny v našem brnění a chyby v našem pečlivém zásadovém životě, Uran vstoupí do konjunkce s trpasličí planetou Eris, čímž se připraví na jejich první přesnou konjunkci, která nastane v červnu. Toto je mocné spojení dvou potenciálně rozvatných sil, které se brzy rozpoutá jak v naších myslích, tak i na naší planetě. Buď se ztratíme v pekle a nebo se my ztratíme z pekla. Volba je na nás, stejně jako naše cesta: hluboko v jádru toho, co znamená být lidští a božští, hmota a duch, mužskost a ženskost, být naživu na jedné úrovni a zároveň mrtví na úrovni jiné. Toto je pěší hra a my jsme hráči, ať už se nám to líbí nebo nelíbí, ať už jsme připravení a nebo nejsme. Nikdo není imunní vůči těmto mocným silám, které pronikají každou naší buňkou, a ani bychom neměli chtít být! Toto je skutečné zmrtvýchvstání, oživení naší nejryzejší duše, běsnící duše, která je volána k tomu, aby povstala a pohltila nás svou touhou po životě a jeho vytrvalou silou k utváření nebo ničení budoucnosti jediným dotykem jeho úžasné, mocné ruky.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/march-2016-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.