neděle 6. března 2016

Karetní výklad stážných andělů pro týden od 7. do 13.3. 2016

Milí přátelé,

v tomto období kdy se tolik našich vnitřních stínů dostává na povrch, abychom si je uvědomili, přijali je, uznali a propustili, jsme svými anděly a dalšími průvodci ujišťováni, že i přes zdánlivou beznaděj jsme neustále chráněni a je stejně tak postaráno o naše blízké a o věci, na nichž nám záleží. Cokoli se mohlo pokazit, může být znovu napraveno či obnoveno, projdeme-li proměnou, kterou projít máme, a všechno se uspořádá tak, aby to bylo pro to nejvyšší dobro nás i všech ostatních. Andělé vědí, že můžeme mít problémy s negativním myšlením a tíživými pocity, a tak nás vedou k častým modlitbám a připomínání si, že naši andělé jsou s námi.
Osobně například používám tuto modlitbu:

"Milí andělé, Bože [a kdokoli jiný, kdo nás doprovází], 
prosím, ochraňte všechny mé milované blízké, naše vztahy i všechny mé důležité záležitosti před mým negativním myšlením a energií, zatímco se budu vnitřně léčit a odstraňovat příčiny této negativity. Děkuji vám, že zachováváte a udržujete všechno dobré v mém životě i přesto, že se mi momentálně nedaří zvládat a udržovat své myšlení a cítění na takové úrovni, na jaké bych chtěl/a. Děkuji vám, že mi pomáháte uvědomovat si, co přesně potřebuji změnit, propustit nebo se naučit, aby všechny změny, které nyní probíhají, vedly k těm nejšťastnějším výsledkům a měly všestranně prospěšný účinek pro všechny a všechno, na čem mi záleží. Děkuji."

Modlitba je tím účinnější, čím je upřímnější, a tak nechť si každý zformuluje modlitbu tak, aby co nejvíce odrážela touhy jeho srdce, vlastními slovy. Nezáleží na tom, zda je kratší či delší, složitější či prostší - záleží pouze na tom, aby byla upřímná a abychom skrze ni vložili do svých strážných andělů svou víru. Když jim nevěříme a stále do dané situace zasahujeme, nemohou příliš mnoho udělat, protože jim k tomu nedáváme prostor. Máme samozřejmě právo se rozhodnout situaci rozebírat a řešit sami, nicméně v případech, kdy si sami rady nevíme, je moudré poskytnout prostor našim andělům, prostředníkům Boha a jeho nekonečné Inteligence, aby napomohli k pozitivnímu vývoji dané situace a k uzdravení bolesti, kterou v sobě možná nosíme. 
Zatímco se modlíme, je důležité pracovat na sobě a na tom, abychom opravdu něco se svou negativitou udělali. Nestačí se jen pomodlit a čekat, že se všechno změní, aniž bychom museli hnout prstem. Zatímco svou modlitbou odevzdáme situaci svým andělům, je důležité zapracovat na tom, co nám daná situace vynesla na světlo - třeba to, čeho se bojíme a kvůli čemu něco nedokážeme udělat, nějaký náš negativní návyk nebo přehlížené problémy či potlačené pocity. To všechno nyní dostává svůj prostor, aby to mohlo odejít nebo být proměněno, zatímco se andělé starají o všechno ostatní. Věřme jim tedy, ale zároveň sami zapracujme na tom, abychom pozitivní vývoj situace podpořili změnami sebe samých, k nimž jsme vedeni.
 
- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Trojka Činu. Ta je pro nás příslibem, že všechno skončí šťastně a že to dobře dopadne, zejména z dlouhodobého hlediska. Je to karta příznivých vyhlídek a povzbuzuje nás k tomu, abychom se nebáli propustit ze svého nitra či života to, o čem víme, že nám ubližuje nebo nás nějak omezuje. Na tento svět jsme přišli proto, abychom mu sami sebou přispěli, abychom byli takovými, jací doopravdy jsme, protože právě to má svůj účel a právě to tento svět potřebuje. Dokud jsme nesvobodní a bojíme se, nejsme doopravdy sami sebou a nemůžeme světu dát to, co mu právě my můžeme dát. A tak držme kurz a pokračujme dál, mějme trpělivost a vytrvalost, a jednoho krásného dne doplujeme do cíle.

Druhou kartou je Nový začátek. Vypovídá o tom, že vstupujeme na novou cestu, cestu většího uvědomění, větší lásky, větší hojnosti a moudrosti, a že abychom na ni mohli vstoupit, je třeba se vzdát toho, co nám v tom doposud bránilo. To znamená všechno, co je nám nyní tak nekompromisně ukazováno, všechno to haraburdí, co jsme v sobě nosili, staré rány a bolesti, negativní myšlení a návyky, nezdravá omezující přesvědčení a všechno to další, s čím se nyní potýkáme, abychom to mohli propustit. Tato karta opět poukazuje na to, že máme vrozené dary, jimiž můžeme světu přispět, a že abychom to mohli učinit, je třeba vzdát se toho, co nás brzdí. Rovněž je příslibem toho, že se nám dostane nových příležitostí v jakékoli oblasti, budeme-li věřit. Vede nás také k udržení smyslu pro zázraky a dětskému nadšení ze všeho nového, co nám do cesty přichází, namísto strachu z jakékoli sebemenší změny, který tak rádo projevuje naše ego.

Poslední kartou tohoto týdne je Sedmička Činu. To je zajímavé, protože nám vyšla i v minulém týdnu, a vypovídá tedy o tom, že se některým z nás stále ještě nepodařilo postavit se sami za sebe a za své potřeby, ať už proto, že se bojíme, co na to kdo řekne, a nebo se toho prostě necítíme hodni. Rovněž může znamenat, že se stavíme do obranné pozice, a to i tehdy, kdy to není vůbec na místě. Je-li tomu tak, například ze strachu ze změn, jsme vedeni k uvolnění tohoto napětí a ke zjemnění své energie. Změny budou plynout mnohem snáz a mnohem příjemněji, nebudeme-li se neustále snažit proti nim bojovat a bránit jim. Je to jako plynoucí potůček - voda v něm teče zcela přirozeně a lehce, avšak házíme-li do něj balvany, voda se bude vířit, pěnit a nakonec stejně proteče, ale pomaleji a s většími problémy. Naše změny se potřebují stát. To, co přitom nyní vidíme, je však pouze rozdělané dílo, nikoli hotové. Pokud máme nyní v životě okolnosti, které v nás vyvolávají úzkost, máme mít na paměti, že je to pouze přechodný stav mezi původním a konečným, nikoli samotný závěr. Můžeme proto věřit, že v samotném závěru může být všechno úplně jinak a že budeme ještě šťastnější a silnější, než jsme byli před příchodem těchto změn.
Tato karta nás vede k chopení se vlastní síly a k víře ve své schopnosti všechno ustát. Kdo má problémy s asertivitou, nechť využije těchto okolností k jejímu procvičení a nebojí se láskyplně postavit za svá přání a potřeby. Uvědomění si vlastní hodnoty je přitom pro tuto schopnost nezbytné. 

SHRNUTÍ
Tento výklad nám přišel pomoci podpořit naši víru v dobré konce. Naši strážní andělé nám skrze něj dávají najevo, že je o nás postaráno a že ať už naše situace vypadá jakkoli bezútěšně, ve skutečnosti vede k pozitivním výsledkům a proměnám, které nám přinesou mnoho dobra. 
Zatímco jsme konfrontováni se svými vlastními stíny, abychom do nich vnesli světlo a mohli je propustit, naši andělé nám vzkazují, že se o všechno starají a že se o své záležitosti nemáme bát - byť právě prožitek strachu je nyní naším ústředním tématem, neboť naše obavy jsou tím, co nám nejčastěji brání ve svobodě a štěstí. Máme si věřit, že to všechno zvládneme, že se všechno dá do nového pořádku, který nás podpoří na naší životní cestě mnohem lépe než ten původní, a také že naši andělé se s láskou postarají o všechno, co jim svěříme do rukou. 
Směřujeme k novým začátkům, vstupujeme na novou cestu, která bude odrážet naše nové, svobodnější, moudřejší a láskyplnější já, k čemuž je třeba propustit stará přesvědčení, návyky a bloky, které nám v tom bránily. Naši andělé jsou s námi a provázejí nás na každém kroku. Pomáhají nám jak s vnitřním léčením a proměnami, tak i se vším, co prožíváme ve svém vnějším životě, v oblasti vztahů, kariéry, budování hojnosti, péče o své zdraví či hledání a harmonizace domova aj. Spolehněme se tedy na ně, odevzejme jim situace, které nás trápí, a mezitím se soustřeďme na to, co můžeme udělat sami se sebou.
Obklopme se jemností, věnujme se klidným činnostem, a i v případě, že se vyskytneme na místě s těžší či hrubší energií, udržme si svou jemnost uvnitř, ve svém nitru. Odtamtud bude vyzařovat skrze nás a pomůže tak i našemu okolí ke zjemnění, byť to nemusí být patrné. Používejme také krystaly, svíce či vykuřovadla k očistě svého domova a prostor, v nichž pobýváme a v nichž se mohly nahromadit energie našeho strachu, hněvu, smutku a jiných emocí. 
Andělé nám připomínají, že propuštění strachu či bolesti neznamená, že už nám na dané věci nezáleží, ale právě naopak - že nám na ní záleží natolik, že uděláme to nejlepší pro její uzdravení - a to je víra, pozitivita, ochota ke změnám, povznes vlastních vibrací a vědomá práce se svým vlastním nitrem, které se nám otevírá, aby nám ukázalo stinné kouty, jež je třeba prosvětlit. Buďme vděční za tuto příležitost, využijme jí a dovolme svému životu, aby se zázračně proměnil v mnohem krásnější podobu - tak jako když jarní pupeny rozkvétají v nádherné pestrobarevné kvítečky.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.