čtvrtek 31. března 2016

Astrologická předpověď na duben 2016

Duben nám začíná ukončováním období zatmění. To některým z nás může přinést určitou úlevu, přestože vliv těchto zatmění bude nadále rezonovat s našimi životy ještě po několik dalších měsíců. Minulý měsíc byl skutečně silný a mohl v nás zanechat pocit, že máme za sebou velkou bitvu. Těžkosti, jimž bylo vystaveno naše já a osobní autonomie, pro nás mohly být opravdu hrubé a mohly nás zanechat s otázkami, zda vůbec existuje nějaká naděje na změnu a nebo nás čekají jenom zase ty samé staré problémy v různých baleních! Díkybohu nám druhá polovina dubna poskytne bohatou příležitost k obnově a přeuspořádání a nabídne nám vnitřní prostor, v němž budeme moci posoudit, kam odsud směřujeme.

Předtím však musíme počítat s několika mocnými silami, neboť Slunce bude křížit konjunkci Uranu a Erisu ve znamená Berana, a to mezi 6. a 15.dubnem. V těchto dnech nám může vládnout netrpělivost a na povrch nečekaně vyvstanou staré frustrace. Ať už se na povrchu bude dít cokoli, tato konjunkce Slunce se dvěma rušivými silami (a ještě v kvadratuře s Plutem, aby toho nebylo málo) předpovídá vzestup naší minulé kolektivní společné bolesti, která nás může v každodenním životě přetížit, přehánět naše reakce a odhalovat silné emoce neúměrné věcem. Konjunkce Uranu a Erisu uvolňuje z naší kolektivní mysli potlačenou bolest a problémy, které byly tak dlouho mnohými ignorovány. My jsme vodiči těchto pocitů a jsme vyzváni k nalezení té nejvyšší a nejmoudřejší cestě, jak je využít k dobru.

Protože Slunce podporuje tento proces, může každý z nás najít svou vlastní cestu, jak uctít minulost a ty, kdo kráčeli po těžkých stezkách před námi, i jejich dědictví pro nás, jímž je naše svoboda. Mohli to být naši vlastní předkové a nebo úplně cizí lidé beze jména, jejichž identitu nikdy nepoznáme, ale kteří promlouvají k našemu kolektivnímu srdci a naléhají na nás, abychom učinili prioritou naši rovnost, úctu a svobodu pro všechny, a zastavili dlouhotrvající útlak a vykořisťování. Tendence člověka hledat moc nad druhými, očerňovat ty, které shledává méně cennými, bát se rozdílů a negativně soudit to, čemu nerozumíme, vytvořily svět protkaný nerovnocenností. Spojení mezi Uranem a Erisem odhaluje samotné surové jádro světa vystaveného na vykořisťování nejslabších a jejich sloužení nejmocnějším. Vyzývá nás všechny k tomu, abychom zaseli semínka nového světa, který bude sloužit nám všem, v němž žádná živá bytost nebude považována za majetek a kde bude úcta prokazována životu samému bez ohledu na jeho formu nebo zdánlivou hodnotu.

Kvadratura mezi Neptunem a Marsem, která potrvá od 3. do 26.dubna, může zmást naši motivaci a můžeme zjistit, že bojujeme bitvy jiných lidí namísto svých vlastních na základě nevyslovených příkazů uschovaných hluboko v temných koutech naší mysli. Můžeme být zranitelní vůči vlivům, které nejsou v našem zájmu, a vůči lidem, kteří chtějí slyšet svá slova z našich úst a cítit své pocity v našich srdcích. Konflikty mohou být obzvlášť chaotické a bude opravdu lepší se jim vyhnout, kdykoli to bude možné. Když nálady vzplanou a probudí se vášně, zavažte se sami sobě, že strávíte čas venku a vytvoříte si míruplný prostor, do něhož se můžete vždy obrátit, uvolnit se v něm a naladit se do stavu rovnováhy, ještě než se věci úplně vymknou z rukou. Čím více toto budeme dělat, tím větší budeme mít možnost míru coby kolektiv i coby jednotlivci.

Novoluní v Beranu nás 7.dubna vyzve, abychom přijali potenciál tohoto času bez ohledu na to, jak intenzivně ho můžeme osobně pociťovat. Je naším přirozeným sklonem valit oči a zatvrdit se, abychom těžkosti přežili v naději, že až pominou, bude zase mír. Kdybych měla dostat penci pokaždé, kdy bych se zeptala "Kdy už se konečně všechno zlepší?", byla bych milionářka! Ale toto není o tom, aby "se všechno zlepšilo". Je to o NÁS, o tom, kdy se MY zlepšíme a kdy začneme žít se vším, čemu jsme se chtěli vyhnout! Jen tak můžeme poznat sami sebe ze všech úhlů: nahoře, dole, zevnitř ven a zezadu dopředu. Jinak se nikdy nesetkáme se sebou samými, ale jen s nějakou nižší verzí sebe samých postrádající city a zdravý rozum, utápěnou ve strachu, lítosti a popření. Toto novoluní nás posiluje k tomu, abychom se setkali se svým pravým já a sehráli svou roli v povstání našich autentických já, které patří ke zrození nastupujícího Věku Vodnáře.

Mezi 13. a 17.dubnem nás Saturn, Jupiter a Merkur vyzvou, abychom rozlišovali, čemu věříme, komu věříme a porozuměli tomu, co si ve svých životech osvojujeme. Naše hledání smyslu a potřeby, aby život smysl dával, může být v tomto čase naší největší slabinou, která nám bude bránit v uvědomění si dechberoucí krásy, která žije v srdci chaosu stejně jako v řádu a formě. Protože Uran bude nadále následovat trpasličí planetu Eris po další měsíce, věci budou dávat ještě menší smysl, nikoli větší. Můžeme se nevědomě nechat unést nečekanými událostmi, které převrátí náš svět vzhůru nohama, na osobní i kolektivní úrovni. Důvěra v Božský řád, který vše řídí podle určitých pravidel, můžeme v tomto období zpochybňnovat. Výsledky, které jsme mysleli, že dostaneme, mohou být nepolapitelné a život nám může připadat stále více nepředvídatelný a nespravedlivý.

Teď to nevypadá zrovna moc krásně, ale krása to nyní nerozřeší. Potřebujeme být silní, duchovní bojovníci toho nejnebojácnějšího druhu, připraveni čelit životu s hlavami vzhůru a přijmout vše, co naším směrem pošle: dobré, zlé i netečné. Prožijme to všechno, s dušemi v ohni, s probuzenou myslí a srdci otevřenými přijetí těch nejhlubších vhledů a nejplodnější moudrosti. Je načase žít život v celé jeho surovosti, ne jako ten načančaný, který nám ukazuje jen to nejlepší!

Mezi 17. a 18.dubnem nejprve Mars a pak i Pluto vstoupí do retrográdní fáze, následovány Jupiterem a Saturnem, které již v retrográdním směru jsou. Zrovna když se energie skoro chystá vybuchnout, tato změna směru dvou planetárních těžkých vah předpovídá úměrný povznes pro následující týdny, od napětí a konfliktu k lepší orientaci. Můžeme uvnitř pocítit volání ke kontemplaci vlastních myšlenek a pocitů, spíše než analyzovat a řešit myšlenky a pocity druhých lidí. Můžeme si začít více uvědomovat, jak důležité je zpochybnit každou domněnku, kterou si o životě vytvoříme, prolomit falešné podlahy a skleněné stropy a přiblížit se ke skutečné věčné pravdě. Hluboká reflexe je pro nás nyní velmi dobrá a nabídne nám mocné a možná i život měnící vhledy, alespoň těm z nás, kdo se přestanou snažit zatlačit život do krabice, která se jim hodí. Kdokoli je připraven se odevzdat a vidět, co se bude dít dál, tomu Mars a Pluto slibují vnitřní svobodu, která mu pomůže se oprostit od potřeby se životem bojovat, ale místo toho s ním tančit, vědomí a bdělí, cítit jeho pohyby, poznat jeho píseň a sladit se s jeho tempem, když se kroutí a vlní skrze naši bytost.

Mezi 20. a 26.dubnem bude Venuše v konjunkci s Uranem a Erisem, do které vnese zjemňující a něžný dotek. Přestože Venuše v Beranu je méně něžná a přijímající, než by byla v jiných znameních, stále je jejím poselstvím potěšení, nikoli bolest, uspokojení, nikoli podráždění nebo konflikt. Pokud jste viděli až příliš z toho, co přijde, požádejte tuto Venuši, aby umírnila vaše plameny a naplnila vaše vztahy více pozitivní energií, umožnila vám prožívat sdílená potěšení a pomohla vám nepodléhat opakujícím se konfliktům a bojům o moc.

Úplněk ve znamení Štíra, který nastane 22.dubna, nám poskytne moudré osvícení našich nejhlubších pocitů a vyzve nás k upřímnému uctění našeho emocionálního a psychického zdraví. Pokud už nějaký čas bojujeme s emoční bolestí, není žádná hanba vyhledat pomoc a požádat o podporu. Být lidmi je těžké. Život může být tvrdý a tyto dny jsou neuvěřitelně intenzivní. Pro ty, kdo dosud bojovali bitvy jako ostřílení vojáci, je tento úplněk výzvou ke zjemnění přístupu k sobě samým; k ochotě připustit si potřeby, které předtím popírali, a zranitelnost, které se vyhýbali pohledem. Jsme v tom všichni společně a u žádného z nás se to příliš neliší. Potřeba ukazovat pevnou tvář světu může mnohé z nás udržovat ve vězení osamělosti, neschopné se upřímně spojit kvůli strachu ze sejmutí masky, jež skrývala onu zjizvenou, poničenou a zranitelnou lidskou bytost. Tento úplněk nás ujišťuje, že je v pořádku takoví být. Jsme, kým jsme, a přijetí této pravdy může být tím nejhojivějším a nejvíce posilňujícím darem, který můžeme dát sami sobě i druhým během pronikavého vlivu Měsíce v této fázi.

Jak se bude duben chýlit ke konci, vstoupi Merkur 28. dubna do retrográdní fáze ve znamení Býka, což znamená, že na konci měsíce bude v retrográdní fázi celkem pět planet. Nebesa nemohou být jasnější: musíme se zastavit, ohlédnout se, reflektovat, vzpomenout si a přeuspořádat. Možná bychom k tomu mohli přidat ještě 'vzdát se', neboť při těch prvních pěti si přirozeně uvědomíme s větší jasností, co nám slouží a co bude lepší propustit, protože nám to nijak nepomáhá žít. Celkem nedávno jsme možná dostali pokyn 'nechat jít' ty aspekty svého života, které očividně nefungují, abychom zlepšili své každodenní prožívání. Toto pouštění je však v úplně jiném řádu. Můžeme být vyzváni, abychom se pustili pohodlí a potěšení, po nichž jsme předtím toužili. Překážky přicházejí ve všech tvarech a velikostech. Ty největší z nich mohou být skryty ve snahách něčeho dosáhnout, které nás slepily jako lepidlo, v domnění, že musíme vydržet bez ohledu na cokoli. Pustit se minulé slávy může být to nejtěžší ze všeho, protože co zbyde, když se začnou vytrácet věci, které nás dělaly tím, kým jsme byli?

Tato otázka nám zůstane viset ve vzduchu i v květnu. Nacházíme se v hlubokém a dlouhém procesu individuálního i kolektivního přeuspořádávání. Ať už si myslíme, že to bude znamenat cokoli, selže to tváří v tvář realitě. V poslední době byla spiritualita zabalená do pohodlné dečky, avšak v průběhu pokroku v roce 2016 se tyto dečky mohou rozmotat a odhalit nedostatek podstaty tam, kde je nejvíce potřebná. Druhá polovina dubna začíná odhalováním všeho, co potřebujeme, abychom se stali duchovními bojovníky, jimiž skutečně jsme. Každý jeden z nás, bez ohledu na to, kdo, co nebo kde, má uvnitř sebe moc osvobodit se od minulosti, vstoupit do přítomnosti a přetvořit nadcházející budoucnost. Bude to chtít odvahu a procvičí nás to způsoby, jaké jsme nikdy předtím nezažili. Společně to však dokážeme, krok za krokem, kousek po kousku, se silou lásky coby vylepšující, nikoli vždy souhlasící silou, abychom podnítili palivo naší vědomé vývojové změny.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/april-2016-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.