neděle 27. března 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.3. do 3.4.2016

Milí přátelé,

období rozpuku nyní nastává nejen v přírodě, ale i u nás. Nové sluníčko nám přichází posvítit na cestu, na které jsme dosud jen bloudili, a poradit nám s tím, s čím jsme si rady nevěděli. Odhalují se nám různé spojitosti, které jsme dříve neviděli či si je neuvědomovali, a po konfrontacích s našimi stíny a strachy, které jsme nechtěli vidět, postupně zjišťujeme, že nic není tak strašné, jak se zdá, a že náš strach z toho, co bychom viděli nebo cítili, byl vlastně mnohem horší než to, z čeho jsme tento strach měli. 
Naši andělé i andělé přírody nás nyní podporují v tomto rozkvětu, v poznávání sebe samých a uvolňování bloků, které je třeba si nejprve přiznat, abychom je mohli propustit. Pomáhají nám k tomu všemi prostředky, ať už slovy, která se k nám dostanou skrze knihu nebo člověka, nebo laskavostí, kterou nám někdo projeví, událostí, která v nás vyvolá pocity, jež si máme uvědomit, abychom se vyléčili, věcmi, které objevíme či dostaneme... Forem pomoci může být spousta, tak jako i nás je spousta. Každý z nás je jiný, má za sebou jiné lekce a zkušenosti, jiné rány a bolesti, a tak každému z nás přichází na pomoc něco trochu jiného. Vždy je to ale přesně to, co potřebujeme. Nebuďme nahněvaní za to, co naši pozornost směruje tam, kam jsme ji přesně směrovat nechtěli. Je třeba to vyřešit. Jinak se nepohneme dál. Nemusí to být tak strašné, jak si myslíme. Odhalování našich strachů a bolestí nemusí být žádné příšerné utrpení, je ale důležité a potřebujeme jím projít. Pomůže nám to uzdravit vztah k minulosti a vyrušit její důsledky, které dodnes zasahují do našeho života, a tím také ovlivnit pozitivně naši budoucnost, kterou už v přítomnosti nebudeme vytvářet na základě starých bolestí a strachů.
V této souvislosti nám tu vyvstává téma vnitřních dětí. Nejen duchovní knihy, ale i mnohé vědecké a psychologické knihy hovoří o tom, jak obrovský vliv má naše dětství a tehdejší prožitky na náš další život. Poté, co jsme dospěli, jsme možná dětství a dospívání zahodili, protože se z nás staly dospělé osobnosti. Faktem ale zůstává, že každá bolest nebo strach, které jsme tehdy nevyřešili, jsou tam neustále schovány a čekají, až je vyřešíme. Upozorňují na sebe a přivolávají nám do života události, které je v nás opětovně vyvolávají, protože život nás zkrátka vždy vede k uzdravení všeho, co nám žít brání. I když své dětství a období dospívání neřešíme, ovlivňuje nás nadále, a to od počátku našeho života až po práh dospělosti. Mnohé věci, které nyní prožíváme, souvisí s tím, jak se k nám chovali tatínci a maminky, co všechno jsme cítili, naše dětské strachy a traumata, negativní pocity ze svých těl, výsměch vrstevníků ve škole, zranění první láskou... to všechno hraje roli i v našem současném životě, pokud jsme si to v sobě nevyřešili. Jakékoli léčení, které poskytneme svému vnitřnímu dítěti - i kdyby to byla už pouhá ochota se mu věnovat a připustit jeho existenci - nám nyní velmi pomůže a budeme v tomto léčení hojně podporováni. Přírodní bytosti nás zvou ven do přírody, mezi ptáčky a rozkvétající květiny, abychom dali průchod úžasu, který je našim vnitřním dětem tolik blízký a který jim otevře cestu k nám. Cokoli nám připadá roztomilé - může to být zvířátko, obláček, hračka, děti nebo něco jiného - nás dostává do kontaktu s našimi vnitřními dětmi a otevírá naše srdce. A chceme-li žít šťastný a naplněný život, je právě otevřené srdce tím hlavním, co potřebujeme mít. Srdce uzavřené ze strachu z bolesti či zrady nemůže být šťastné, protože se pořád bojí, co špatného je za tím, nedokáže opravdu věřit a neumí se z ničeho těšit. I když se nám pak v životě dostává mnohých krásných požehnání, nemáme z nich radost. Požádejme tedy své anděly o pomoc v tomto léčení a otevírání se, požádejme o dokonalou fyzickou i citovou ochranu před jakýmikoli vlivy, které by nám v tom mohly bránit nebo do toho zasahovat, a dovolme si začít se léčit ve všech těch místech, kterých jsme se nechtěli dotknout jediným pohledem. Zjistíme, že právě tam leží všechna ta svoboda a schopnost cítit lásku a štěstí, které jsme si tolik přáli. Naše ego se přirozeně strašně brání tomu, abychom se uzdravili, protože právě skrze všechny tyto stíny, které jsme nechtěli vidět, nás dosud ovládalo. Jakmile však uzavřeme mír se svou minulostí a vyléčíme svou bolest, nebude mít v rukou nic, co by mohlo použít, aby nám zabránilo v postupu dál po naší cestě k lásce.
 
- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Úspěšné dokončení. Tato karta nám vyšla jako první i v minulém týdnu a je nám skrze ni dáváno najevo, že jsme stále na správné cestě a že si vedeme skvěle! Všechno, co cítíme, že máme udělat, je jasným vedením z Nebes, které si pro nás přeje jen to nejlepší. Říkají nám tímto, že se nám podaří dosáhnout kýžených změn, že jsme odvedli (a stále odvádíme) dobrou práci a že se nám dostane potěšujících výsledků a pocitů naplnění. Je to karta splněných přání, pocitů uspokojení a radosti a šťastných konců.

Druhou kartou je Desítka Myšlenek, také karta konců. V tomto případě se jedná o konce záležitostí, které nás dlouhodobě vyčerpávaly a trápily, až jsme si řekli Dost! Mohli jsme být do těchto změn dotlačeni skrze vlastní frustraci a neštěstí, a nyní díky tomu, že jsme se rozhodli to změnit či ukončit, pocítíme obrovskou úlevu, protože to necháme za sebou a budeme konečně svobodní. Je to karta, která nám říká, že se nemáme bát odejít ze situací, které nás trápily, ale na nichž jsme z nějakého důvodu lpěli. Říká, že je to bezpečné a že je to rozhodnutí správné. 
Vypovídá také o ukončení závislostí, ať už na alkoholu, cigaretách, kávě, cukru, nezdravé stravě, impulzivnímu nakupování a nebo také na lidech a na vztazích. Závislostmi utíkáme sami před sebou. A protože jsme vedeni k tomu, abychom se konečně postavili sami sobě tváří v tvář, je ukončení závislosti a ztráta potřeby těchto látek či návyků přirozeným důsledkem naší pozitivní proměny a vnitřního uzdravení. Kdo zatím bezvýsledně bojoval s nějakým takovým problémem, je tímto utvrzován v tom, že má před sebou přestat utíkat a že se tyto vnější problémy samy vytratí, jakmile uzdraví své nitro. 
Je to karta velké úlevy po dlouhém období zbytečného trápení.

Poslední kartou je Sedmička Myšlenek, karta zjišťování pravdy, ať už příjemné či nepříjemné. Říká nám, že nám v cestě k uzdravení stojí náš vlastní strach z toho, co o sobě zjistíme, co v sobě uvidíme a co se dozvíme. Nechceme to vidět. Nechceme to vědět. Ale dokud se tomuto strachu nepostavíme, nemůžeme se uzdravit a náš život nebude moci být tak šťastný, jak by mohl být. Tato karta nám říká, že se nemáme bát. Všichni z nás mají v sobě bolesti, strachy, lítost, pocit viny, studu nebo zrady, a tímto způsobem nám naši andělé říkají, že je to naprosto v pořádku. Nemusíme se cítit špatně kvůli tomu, že máme v sobě takové pocity. Je přitom jedno, jak moc jsou staré nebo čerstvé. Jediné, na čem záleží, je jejich uzdravení, a k tomu potřebujeme si je uvědomit. Toto uvědomění není vždycky příjemné, ale ani nemusí být nijak zdrcující. Kdo cítí, že by potřeboval asistenci, může vyhledat terapeuta, který ho celým procesem provede a pomůže mu uvědomit si vše potřebné. Ne vždy je to jednoduché. Mnozí z nás mají za sebou traumata, jaká si jiní nedovedou ani představit. Mnozí z nás mají ve svém srdci jizvy tak hluboké, že se je neodvažují vůbec připustit. Zejména v těchto případech nás andělé vedou k vyhledání pomocníka, který se v dané oblasti vyzná a který ví, jak nás celým léčením provést zcela bezpečně, co nejjemněji a přitom k jasným výsledkům. Na vyhledání pomoci není nic špatného ani zbabělého, je to známka odvahy změnit svůj život a spojit své síly s někým dalším, s kým můžeme vytvořit společné dílo - zázračné uzdravení. Velmi nám pomůže psát si deník a nechat do něj volně proudit všechny naše vzpomínky, které nám vyvstanou v mysli. Naši andělé nám pomohou vzpomenout si na vše, co potřebujeme, abychom objevili všechna ta bolavá místa, která potřebují léčení, aniž by nám to přitom jakkoli ublížilo. Na pocitech nic špatného není a rozhodně si zasloužíme se jim věnovat tak, jak potřebujeme. Nesuďme nic z toho, co prožíváme, jen se soustřeďme na své přání se uzdravit. Andělé i život sám se pak již postarají o to, aby se všechno událo tak, jak nám to nejvíce pomůže.
Buďme ochotni přijímat jejich pomoc v jakékoli formě, ve které přijde.

SHRNUTÍ
Toto je týden velkého léčení a osvobozování se. V průběhu minulých těžkých týdnů jsme mohli vnímat, jak se v nás probouzí všechno to, co jsme potlačili a nechtěli vidět, a nyní je načase se s tím vypořádat a nechat to jít. Naše vnitřní změny se přitom přirozeně promítnou na našem vnějším životě, protože když se přestaneme bát nebo se cítit zranění, zmizí z něj všechno, co v nás vyvolávalo strach nebo nás zraňovalo, popř. se nás to nebude dotýkat, protože to v nás nebude mít co vyvolat. Co v sobě vyřešíme, nebudeme muset řešit skrze život a vnější okolnosti, které nám naše nitro jen zrcadlí. Můžeme bojovat s vnějšími okolnostmi jako lvi, stále dokola, ale dokud nevyřešíme "prapříčinu" toho všeho, která se skrývá v našem nitru, bude to k nám chodit znovu a znovu. Potřebujeme pohlédnout do svého nitra a všechno vyřešit tam. Tím se uvolní i všechno ostatní - dokonce i věci, které bychom nečekali.
Jsme hojně podporováni ve všech směrech, abychom toto velké dílo mohli vykonat. Kartami pro tento týden nás andělé jasně povzbuzují a říkají nám, že všechno bude dobré. Nemáme se čeho bát. Uzdravením svého srdce a uzavřením míru se svou minulostí se nám dostane velkého osvobození, které se promítne ve všech oblastech našeho života v podobě šťastných změn a proměn. Cokoli nám k tomu nyní pomůže, k nám bude posláno - mohou to být pomocníci na první pohled, ale i požehnání ukrytá v zážitcích, které jen měly vyvést na světlo to, čeho se nejvíc bojíme a co bychom si bez těchto zážitků neuvědomili. Nemusíme z ničeho mít strach - všechno nás vede k léčení a uzdravení, a nic z toho, co se bude dít ve vnějším světě, nám nepřichází nijak škodit. Můžeme se přirozeně chránit modlitbami, krystaly a dalšími prostředky, máme-li pocit, že to potřebujeme, avšak stále zůstává pravdou, že náš život se nám snaží pomoct a i když se nám nechce rozebírat něco, co je zdánlivě dávno za námi, ve skutečnosti to žije stále v nás, tak jako by to bylo včera, a ovlivňuje to naše jednání i prožívání.  
Důvěřujme životu, že ví, co dělá, když nás vede po světlých slunečných stezkách, i skrze ty nejtemnější tunely, které jsou zdánlivě bez konce. Má nás rád a chce, abychom byli šťastní. Jsme ti jediní, na kom to všechno závisí. Nemusíme dělat nic, co nechceme, ale někdy (a v tomto případě to zrovna platí) může být i to nepříjemné cestou ke štěstí.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
 
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.