neděle 10. dubna 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.4. 2016

Milí přátelé,

v tomto období nás naši andělé vedou ke zmírnění přístupu k sobě samým. Vědí o tom, že toho máme hodně, ať už co se týká řešení všelijakých problémů a úkolů ve svém životě a nebo přemíry různých tíživých emocí v našem nitru. Bez ohledu na to, zda jsou tyto problémy vnější či vnitřní, všechny jsou pro nás těžké, a tím spíše jsme nyní vedeni ke zdravé sebelásce a láskyplnému přístupu k sobě, své duši a svému tělu. 
Náš stres a úzkost ničemu nepomáhá. Přestože jsme si už dávno vytvořili tento návyk, stresovat se, když máme problém, naši andělé nám připomínají, že stres je naše vlastní volba a nepřichází automaticky s každým problémem. JE možné zůstat v klidu, přestože máme problém, a být si ho jasně vědomi, aniž bychom kvůli němu panikařili. Naši andělé nám s tím chtějí pomoci, nejprve jim však k tomu musíme dát svolení, a to nejen svou modlitbou a přímou žádostí, ale zejména ochotou se svého stresu vzdát. Žádáme-li anděly o uzdravení a osvobození od stresu, ale přitom se chceme stresovat, protože si myslíme, že nám to nějak pomůže, že to je důkaz naší zodpovědnosti, že to dokazuje, jak nám na dané věci záleží, nebo si myslíme cokoli jiného, co nám brání se stresu pustit, andělé toho moc nenadělají, protože v takovém případě se my sami ze své svobodné vůle rozhodujeme trpět. Láskyplně nám proto připomínají, že stres na daném problému nic nemění, pouze nám přitěžuje a brání nám jasně vidět všechna možná řešení. Někdy řešení ani nevidíme, avšak to neznamená, že neexistuje. Když víme, že jsme vyzkoušeli všechno možné, ale nedostavil se žádný valný účinek, jsme vedeni k tomu, abychom se uvolnili a pustili se toho, protože je tu pro nás jiné řešení, které zná Bůh a které Bůh dokáže uskutečnit, jakmile se mu přestaneme montovat do díla. Pro náš rozum a ego je nemyslitelné "nechat problém jen tak", protože má za to, že problém se vyřeší jedině tehdy, řešíme-li ho my sami. Věřit v něco "tak nespolehlivého, jako je neviditelný Bůh", bez jakýchkoli důkazů, že všechno bude opravdu tak, jak chceme, to je přece absurdní! Jenže odevzdat problém Bohu je něco diametrálně odlišného než nechat to jen tak. To je pouze pohled ega, které se nás snaží odradit od vnitřního klidu, v němž nad námi nemá vládu. Naše srdce díky intuici hluboko uvnitř ví, že v konečném důsledku bude všechno ještě mnohem lepší, než si nyní myslíme, když problém vložíme Bohu do rukou s vědomím, že se o něho postará, když to sami nedokážeme, a že ať už se situace vyvine jakkoli, bude to pro nejvyšší dobro nás i všech ostatních, kterých se daná záležitost týká. A toto je jistota - že všechno bude vždy to nejlepší pro všechny z nás, budeme-li následovat své vedení a nebudeme se nechávat ovládat strachem a snahou mít všechno za každou cenu pod kontrolou. 
Andělé přitom poukazují na to, že zejména u žen může tato tendence způsobovat velkou nerovnováhu, jak emoční, tak i tělesnou. Aktivita, kontrola a řízení je mužský princip a mužská energie, a přestože muži i ženy ve svém životě uplatňují přirozeně oba dva principy, přemíra mužské energie může zejména ženám působit problémy, neboť je jim přirozenější ženská - přijímající a intuitivní. Schopnost poddat se proudu života a věřit mu, to je ženská energie. Je to podobný princip, s nímž žena ponechává vedení muži a důvěřuje mu. Je to pro ni přirozenější než všechno řídit místo něj. V závislosti na okolnostech dané situace využíváme jeden či druhý princip bez ohledu na to, zda jsme muž či žena, protože oba dva jsou pro nás důležité. Schopnost se odevzdat a důvěřovat plynoucím vodám života je stejně tak důležitá jako schopnost se chopit kormidla a nasměrovat svou loď tam, kam chceme. Naši andělé nás v tomto období vedou k rovnováze a harmonizaci těchto principů, tak abychom se cítili lépe, přičemž většina z nás má problém právě s přemírou snahy všechno řídit a kontrolovat. Máme přitom zcela individuální vedení, protože ženy i muži mohou mít problémy jak kvůli přemíře mužské, tak i ženské energie. Záleží tedy na každém z nás jednotlivě, co potřebuje zmírnit a co naopak potřebuje rozvinout. Naslouchejme svému vnitřnímu vedení a využijme také svou představivost - jak bychom se cítili, kdybychom se nyní pouze oddali proudu a nechali se unášet vlnkami života? Ulevilo by se nám? A v opačném případě - jak bychom se cítili, kdybychom se konečně stali sami svými pány a vzali svůj život do svých rukou tak, jak opravdu chceme? Hlavním smyslem tohoto poselství je harmonizace a vyvarování se přemíry, ať už se jedná o cokoli. Rovnováha je v našem životě důležitá a její známkou je naše spokojenost. Udělejme tedy všechno proto, abychom se cítili lépe, ať už je to cokoli, a nejen že se uvolníme my sami, ale uvolní se také tok energie v našem životě, v němž věci začnou hned lépe fungovat.
 
- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Desítka Činu. Je to karta přetížení, příliš velkého nákladu, příliš mnoha úkolů a obecně "příliš mnoho čehokoli". Poukazuje na náš pocit zavalení všelijakými problémy a záležitostmi, které nám mohou působit i zdravotní problémy v důsledku stresu a nedostatku péče o sebe. Jsme tedy vedeni k tomu, abychom si pečlivě roztřídili dané záležitosti na ty, které opravdu musíme vyřešit hned, a ty, které mohou počkat. Není to nezodpovědnost - právě že musíme být zodpovědní za své zdraví, jak duševní, tak fyzické, abychom vůbec nějaké úkoly mohli řešit. Zodpovědní nejsme jen za to, co ve svém životě děláme, ale i za život sám, za to, že žijeme, a abychom mohli žít a být zdraví, musíme se zodpovědně starat i sami o sebe. Znamená to dát stranou všechno, co můžeme, abychom si zajistili potřebnou péči. Když si zničíme zdraví, už toho moc neuděláme, protože pak přirozeně budeme v první řadě bojovat o vlastní uzdravení a neuděláme nic. Péče o své duševní a fyzické zdraví je tedy naprosto prvořadé a žádné z názorů druhých nebo našeho vlastního ega na tom nemůže nic změnit. Abychom mohli dobře fungovat ve vlastním životě a konat své všeobecně prospěšné životní poslání pro svět, musíme být zdraví a funkční. Učiňme tedy ze zdravé sebelásky a péče o sebe naprostou prioritu a udělejme něco pro to, abychom pro sebe měli potřebný čas a prostor. Nikdo jiný nám ho nedá, úkolů a problémů bude vždy hodně, a je tedy jen na nás, abychom si sami daný prostor vytvořili a dali si ho. Dopřejme si odpočinek nebo cokoli jiného, co potřebujeme, a všechno bude pak mnohem lepší, než kdybychom se za každou cenu snažili všechno vyřešit. Součástí péče o sebe a sebelásky je také vzdání se stresu, o němž je psáno výše. Je-li naší prioritou naše zdraví, pak se přirozeně rádi vzdáme stresu i naší tendence si ho vytvářet.

Druhou kartou je Čtyřka Myšlenek, která nádherně navazuje na kartu předchozí a vybízí nás k odpočinku a klidu. Zejména se to týká myšlení, protože právě kvůli mnohým myšlenkám vzniká náš stres a ocitáme se pod tlakem. Tato karta vypovídá o tom, že s klidnější myslí a uvolněným rozpoložením se snáze otevřeme své intuici a snáze od ní dostaneme vedení potřebné k vyřešení některých problémů. 
Zároveň také vypovídá o situacích v našem životě, které jako by se zdánlivě zastavily a ocitly na mrtvém bodě. Máme-li tedy pocit, že se něco nevyvíjí kupředu, nebo se to vyvíjí až příliš pomalu, pak nám tato karta říká, že to tak má být a že je to v pořádku. Přestože naše mysl chce mít všechno "co nejdřív za sebou", ne vždy je tento uspěchaný přístup dobrý a ne vždy by vyústil ve šťastný výsledek. Naši andělé toto vědí, a proto nás vedou k tomu, abychom se uvolnili, a to s vědomím, že je o vše postaráno - protože opravdu je. 

Třetí kartou pro tento týden je Eso Citů. Ta nám vyšla i minulý týden a poukazovala na probouzení lásky v našem srdci. Protože je tu pro nás znovu, může vypovídat o tom, že se nám dosud nepodařilo své srdce otevřít, ať už z jakýchkoli důvodů. Komu se to podařilo a stále daří, je touto kartou povzbuzován k tomu, aby v tom rozhodně pokračoval :) Nám všem pomáhá otevřené srdce k dávání a přijímání lásky ve všech formách a spolu s tím také k přitáhnutí romantické lásky ve formě partnera. Tato karta je o zamilovanosti, o nové lásce, o nových začátcích v oblasti našich citů a o velkém naplnění. Pro některé z nás to může být doslovné poselství - že prožijí něco velmi krásného, co jim rozbuší srdce - pro další je to poselství o otevírání srdce, které je právě potřebné k tomu, aby byli schopni přijímat a dávat lásku. Nemusí to tedy znamenat doslova "někoho potkáme" či "něco krásného zažijeme", ale třeba to, že "se v tomto období bude dít vše, co je potřebné k otevření našeho srdce, abychom posléze mohli přitahovat lásku ve formách, které si přejeme". 
Musíme si uvědomit, že okamžité nalezení partnera nemusí vyřešit naše problémy a že právě tyto nevyřešené problémy by následně mohly tento potenciálně krásný vztah zkazit. Neumíme-li dávat či přijímat lásku, nemáme-li srdce skutečně otevřené, nejsme-li ochotni druhému člověku skutečně důvěřovat kvůli nevyléčeným zklamáním a zradám z minulosti, nebo máme jakýkoli jiný problém, jenž nám neumožňuje mít opravdu láskyplný vztah, pak ani tehdy, kdybychom takový vztah dostali, by naše problémy nezmizely a všechno by se nám ještě zopakovalo. Vytvořili bychom si to znovu, protože jsme nevyléčili příčinu. Andělé i Vesmír vědí, že si nic takového nepřejeme, a proto nás - v případě, že je to třeba - vedou nejprve k léčení sebe samých, a teprve pak k přitahování krásné romantické lásky a navázání vztahu. Opačně to nefunguje. Přestože nás láska může k léčení inspirovat, skutečně ji budeme prožívat až po vyléčení. Nelpěme tedy na tom, aby se hned někdo objevil a abychom hned dostali to, co chceme, protože by to nemuselo dopadnout šťastně a mohli bychom se nakonec trápit ještě víc, než se trápíme teď.

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je důležitá zejména péče o své zdraví, duševní i tělesné. Jsme vedeni k tomu léčit své nitro a své srdce, v němž se probouzejí různé emoce, abychom je mohli propustit, očistit se a následně se otevřít lásce a radosti. Máme-li problémy ve vztazích, mohou být způsobeny právě naším sebezanedbáváním a nedostatečnou sebeláskou, kterou nám pak naše vztahy zrcadlí. Když se začneme dobře starat sami o sebe, budeme spokojenější a naše vztahy budou také hned příjemnější (nebo nás přinejmenším nebudou tolik trápit). 
Za svůj rozvrh zodpovídáme my sami, sami se rozhodujeme, co budeme dělat a kdy, proto si do tohoto rozvrhu začleňme čas pro sebe a dělejme to, co potřebujeme, abychom se cítili lépe. Zdravá sebeláska, sebeúcta a schopnost být sami sobě oporou a poskytnout si vše potřebné jsou vynikající základ pro přitahování lásky v ostatních formách. Máme-li sami se sebou dobrý vztah, snadno si do života přitáhneme stejně tak dobré a láskyplné vztahy s druhými lidmi. Pokud k nám někdo není láskyplný a nechová se k nám uctivě, je opět na nás, abychom mu to vysvětlili a vymezili si své hranice. Nikdo jiný to za nás neudělá; druzí se k nám nezačnou sami od sebe chovat líp. Jsme to my, kdo se musí začít mít rád a podle toho se i chovat - jak k sobě, tak k druhým.  
Všechno se dá udělat či říct láskyplně a naši andělé nám rádi pomohou vyjádřit vše důležité tím nejlepším možným způsobem. Pomoci nám v tom může také léčení krční čakry, ať už hudebními skladbami pro tento účel - na YouTube můžete zadat "throat chakra" a poslouchat - a nebo nošením světle modrých šátků, triček, doplňků a krystalů - vynikající pro komunikaci je např. modrý chalcedon. Při práci s kamínky a krystaly však dejme v první řadě na vlastní pocit, protože ne všichni se budeme cítit vedeni k modrým kamínkům - ne všichni máme problémy přímo s komunikací. U někoho může být problémem spíše strach, který sídlí v čakře solaru plexu, a bude se tedy cítit veden spíše ke žlutým kamenům, nebo červeným. U dalších může být problém s potlačenými city, kvůli kterým se nedovedou přesně vyjádřit, a budou se cítit přitahováni ke kamenům zeleným či růžovým. Bez ohledu na to, který kámen či barva vás přitáhnou, jsou to ty pravé pro vás, a tak svému vedení věřte. (To se týká i léčivých hudebních skladeb.)
Vzdejme se svých břemen, nechme na andělích všechno, co sami nedovedeme nyní vyřešit, uvolněme se a začněme se těšit z lásky, která k nám začne zázračně přitahovat řešení všeho druhu. Soustřeďujme se na lásku ve všech jejích podobách, nalaďujme se na její energii, a tím ji přitahujme do svého života. Kdo si přeje najít krásný láskyplný vztah, nechť začne u sebe, tím, že k sobě bude hodný a bude se sebou zacházet s láskou. Pocit milovanosti nezávisí na přítomnosti či nepřítomnosti partnera či partnerky - začíná u nás, v našem vlastním srdci. Přestože nám fyzická blízkost druhého člověka přirozeně chybí, můžeme se i tak cítit milovaní. Tím si k sobě přitáhneme i to ostatní. Mnozí z nás jistě potvrdí, že ani fyzicky přítomný druhý člověk nemusí vždy zaručit, že se cítíme milovaní. Přestože je příjemné mít někoho nablízku, stále jsme to my, kdo má klíč od našeho srdce. S tímto vědomím můžeme začít pracovat na vlastním léčení a nechat se naplnit láskou bez ohledu na vnější podmínky v našem životě, a toto krásné rozpoložení a energie nám pak přitáhnou ještě více tohotéž v těch nejkrásnějších podobách.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
 
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.