pátek 8. dubna 2016

Léčivé afirmace pro život

Vyzkoušejte následující afirmace. Pro začátek si vyberte jednu z nich. Až budete připraveni, můžete si jich vybrat víc. Říkejte si je v průběhu dne, kdykoli budete cítit, že je potřebujete.

ZMĚNA
Cítíte-li odpor ke změně, podívejte se do zrcadla a řekněte:

Je to jen myšlenka a myšlenku mohu změnit.
Jsem otevřen/á změně.
Jsem ochotný/á ke změně.
Vítám nové s otevřenou náručí.
Jsem ochotný/á se učit novým věcem každý den.
Každý problém má své řešení. 
Veškerou zkušenost beru jako velkou příležitost se učit a růst.
Jsem v bezpečí.

* * *

MILOVAT A PŘIJÍMAT SEBE I OSTATNÍ
Podívejte se do zrcadla a zeptejte se: "Jak tě mohu více milovat a přijímat?" Buďte otevření a naslouchejte odpovědi, pocitu nebo čemukoli, co k vám přijde. Věřte, že i když k vám v daném okamžiku nic nepřijde, stane se to jindy. Řekněte:

Přijímám sám/sama sebe a v srdci i v duši si nastoluji mír.
Jsem dost dobrý/á takový/á, jaký/á jsem. 
Miluji se a obdivuji se.
Odpouštím si a zároveň za sebou nechávám všechny pocity, že nejsem dost dobrý/á. 
Mohu svobodně milovat sám/sama sebe.
[Vaše jméno - oslovení], miluji tě, doopravdy tě miluji.
Miluji sám/sama sebe.
Jsem jedinečný/á a úžasný/á.
Miluji svůj život.
Miluji dnešní den.
Je báječné cítit tu lásku ve svém srdci.
Moje srdce je otevřené a já dovoluji své lásce volně plynout.
Miluji sebe, miluji druhé a druzí milují mě.
Odpouštím si za to, že nejsem takový/á, jaký/á bych chtěl/a být.
Odpouštím si a dávám si svobodu být právě takový/á, jaký/á jsem.
Miluji a přijímám se takový/á, jaký/á jsem.
Žehnám ti s láskou a uvádím tuto situaci do souladu.

Toto, stejně ta předchozí, je úžasná afirmace, kterou byste měli použít, kdykoliv se vám nědo snaží vnést do života nesoulad.

Odpouštím ti za to, že nejsi takový/á, jaký/á bys chtěla být. 
Odpouštím ti a dávám ti svobodu.
Nemohu změnit nikoho druhého.
Nechávám ostatní, aby byli, kým chtějí být, a prostě miluji to, kým jsem já.
Od odpuštění se přesouvám k porozumění a soucitu se všemi. 

* * *

ZDRAVÍ
Zdraví a štěstí zrcadlí váš vztah se sebou samotnými. Proneste afirmaci:

Moje krásné a láskyplné myšlenky stojí na počátku mé cesty k uzdravení.
Dovoluji, aby mnou proplouvala láska z mého srdce a aby očistila a uzdravila každou část mého těla.
Vím, že stojím za to, abych se uzdravil/a.
Mé tělo vždy dělá všechno pro mé báječné zdraví.
Mé tělo chce být celistvé a zdravé.
Já spolupracuji a stávám se zdravým/zdravou, celistvým/celistvou a bezchybným/bezchybnou.
Teď vyzařuji zdraví, štěstí, prosperitu a klid v duši.

* * *

JAK SE O SEBE POSTARAT A NASLOUCHAT SVÉMU VNITŘNÍMU VEDENÍ
Cestou ke štěstí je naslouchání svému vnitřnímu vedení a jeho následování. Nezapomínejte, že to vy jste prvním krokem k vašemu zdraví a že imunitní systém se učí od vaší schopnosti se o sebe postarat. Vaše buňky se učí z toho, co si myslíte a čemu věříte. Proneste afirmaci:

Miluji své vnitřní dítě a starám se o něj.
Důvěřuji své vnitřní moudrosti. 
Říkám Ne, když chci říct Ne, a souhlasím, když souhlasit chci.
Mám vedení a díky němu zvládnu dnešní den a učiním ta správná rozhodnutí.
Božská moudrost mě neustále provází ve chvílích, kdy si mám uvědomit, co je pro mě správné.
V průběhu celého dne naslouchám svému vedení.
Intuici mám vždy na své straně.
Věřím jí, že tam vždycky je.
Jsem v bezpečí.
Mluvím sám/sama za sebe.
Žádám o to, co chci.
Nárokuji si svou sílu.

* * *

DŮVĚRA V ŽIVOT
V jakékoli situaci můžete požádat o pomoc Život. Miluje vás a je tu pro vás, stačí jenom požádat. Podívejte se do zrcadla a zeptejte se Života: "Co potřebuji?" Poslechněte si odpověď, pocit, nebo cokoli, co k vám přijde. Když se v danou chvíli ničeho nedočkáte, zůstaňte otevření, odpověď může přijít později. A odříkejte afirmaci:

Život mě miluje.
Věřím, že všechno bude nádherné.
S radostí sleduji, jak mi Život štědře pomáhá a stará se o mě.
Vím, že na mě za každým rohem čeká jen to dobré.
Všechno je v pořádku.
Všechno směřuje k mému nejvyššímu dobru. 
Z této situace vzejde jen dobro.
Jsem v bezpečí.

* * *

- z knihy Měj se ráda, Louise L. Hay, Ahlea Khadro a Heather Dane

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.