pondělí 13. června 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.6. 2016

Milí přátelé, 

v tomto týdnu u nás může dojít k velkým pozitivním posunům, záleží však na tom, zda je umožníme. Andělé nám připomínají, že pokud se rozhodneme věřit v omezení, které sice nemusí být skutečné, ale které skutečným sami činíme svou vírou v něj, nemohou s tím nic udělat a naše prosby a žádosti se pak nemohou vyplnit. Ne proto, že by to nebylo možné, nebo že by nám Vesmír nepřál, ale proto, že jsme někde uvnitř plni pochybností a nedůvěry. Ty se odráží v naší energii a přitahují k nám pak osoby, situace či události stejné energie, na základě Zákona přitažlivosti, které v nás zpětně posilují další pochybnosti a nedůvěru. Ať chceme změnu jakkoli moc, je třeba v první řadě změnit sebe samé a svou energii. Zeptat se, zda naše vlastní naladění odpovídá tomu, co si přejeme přitáhnout zvenčí. Nemůžeme fňukat, jak jsme osamělí, a přitáhnout si radostnou společnost. Buď si nepřitáhneme nikoho - a posílíme svou osamělost - a nebo si přitáhneme někoho jiného osamělého, z jehož přítomnosti stejně nebudeme mít žádnou radost. Nemůžeme fňukat, jak nemáme peníze, nebo se vztekat, za co jsme zase museli platit, a přitom si přitáhnout velkou a trvalou hojnost, protože naše naladění vychází z víry v nedostatek, nikoli dostatek. Jsme přesvědčeni, že abychom se mohli uvnitř cítit lépe, musí se změnit vnější svět a jeho podmínky. Zapomínáme na to, že náš vnější svět pouze odráží naše nitro a že do svého vnějšího světa sami přitahujeme to, co v něm je - tím, co máme uvnitř. Pravda, mnohdy se nám do života připletou věci, které zdánlivě vůbec nemají nic společného s námi ani naší energií, ale přesto se v nich skrývá nějaký význam, byť nemusí být na první pohled patrný. Některé události a prožitky se do našeho života připletou i přesto, že v naší energii nic takového nebylo, ale naše duše je měla ve svém plánu z vyšších, lidskou myslí často nepochopitelných důvodů. Velkou většinu svých prožitků však ovlivňujeme my sami svou přitažlivostí, a na ty se máme nyní zaměřit. Nemusíme zbytečně trpět ani strádat, nemusíme si k tíze, kterou neseme, přidávat ještě další. I když nás v životě něco trápí, nemusíme si to dělat ještě horší nekonečným omíláním, rozebíráním a stěžováním si. Samotný problém mnohdy tvoří pouze 30% z celé té tíhy, kterou prožíváme - zbylých 70% jsou naše negativní myšlenky, rozmazávání pravděpodobných i nepravděpodobných scénářů, utápění se ve strachu, stresování se a rovněž reakce našeho těla na stres, do kterého ho uvádíme svým myšlením. Nestresovat se neznamená, že bereme věci na lehkou váhu nebo že nám na nich nezáleží. Situaci můžeme vnímat zcela objektivně a přece si nemusíme dělat starosti. Můžeme brát v potaz všechny možné následky, a přece se nemusíme týrat strachem a žít v paralýze pocitů bezmoci. JDE to. Napřed tomu však musíme uvěřit. Způsobů, jak nám může Vesmír zajistit vše, co potřebujeme, existuje nespočet - a on o nich ví. Můžeme mít žízeň a nemít žádné peníze a zrovna potkáme člověka, který dělá reklamu na nápoj a dá nám jeho vzorek zdarma. Můžeme si přát zaměstnání, i když v nabídkách na internetu žádná nejsou, a přece se nám ozve známá, že někde hledají člověka jako jsme my. Všechny tyto možnosti existují, i když o nich nevíme. Naše omezená lidská logická mysl nepočítá s ničím, co sama nevidí a o čem neví. To ale neznamená, že to neexistuje. Když si uvědomíme tuto skutečnost a přestaneme soudit své možnosti jen podle toho, co sami vidíme a o čem víme, snáze se uvolníme, zvýší se naše naladění, a podle této nové, vyšší energie k nám následně začnou proudit nové zážitky a příležitosti. Změna naší energie - to je to, co můžeme udělat. Ne se snažit kontrolovat a řídit všechno okolo, ale zaměřit se na vládu nad sebou samými. Změňme sebe a náš vnější svět se změní podle nás.
 
- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Férová rozhodnutí. Ta vypovídá obecně o tématech spravedlnosti a vyrovnání. Říká nám, že náš náhled na určitou situaci je spravedlivý a že je v pořádku stát si za tím, co cítíme jako správné, přestože to tak druzí možná nevidí a snaží se nás tlačit do toho, co bychom měli dělat podle nich. Jednáme-li v souladu se svým srdcem, vždycky je všechno v pořádku. 
Tato karta promlouvá také k těm, jimž bylo ublíženo a kteří touží po odplatě, aby se vzdali své potřeby dohlížet na spravedlnost a přenechali tuto výsadu Zákonu karmy, jemuž náleží. Nepřišli jsme sem své životy proplýtvat kontrolováním druhých lidí a jejich chování, nebo toho, zda opravdu zaplatí za to, co udělali. Takové kontrolování a dohlížení je naprostou ztrátou času a energie. Egu se to líbí, protože má pocit, že je v právu a že trestat druhé je cesta k míru. Odplatou možná uspokojíme ego, ale duši nikdy. Vědomé negativní zásahy do životů druhých, ať už nám připadají sebevíc oprávněné, jsou přitom naším zlem a jediné, co se nám vrátí, je pak další zlo. To není cesta k míru. Nebesa po nás nechtějí, abychom dělali, že se nic nestalo, ale abychom si kvůli tomu sami nekazili život a nemarnili čas dalším trápením se. Máme-li potřebu něco vyjádřit nebo udělat a vychází to z našeho vnitřního vedení, je to v pořádku. Nedělejme ale nic v zápalu ega, které chce za každou cenu vyhrát a mít navrch. Přenechme spravedlnost těm, kterým náleží ji řešit. Nejsme-li soudci ve svém povolání, není na nás, abychom soudili. Raději se postarejme o to, abychom my sami dělali to nejlepší, co umíme, a aby naše vlastní činy odrážely vedení našeho srdce.

Druhá karta dokonale navazuje na tu první a jmenuje se Zvolte si svobodu. Vypovídá o tom, že žijeme v omezení, která věříme, že na nás uvalili druzí lidé nebo okolnosti. Například že nemůžeme být takoví, jací chceme být, nebo dělat to, co dělat chceme, protože se stalo to a to, nebo by se to stát mohlo. Nebo že nemůžeme mít radost ze života, protože ten a ten nám něco udělal a protože nic není tak, jak to chceme. Přestože opravdu můžeme mít v životě určitá omezení, která jsou skutečná, obvykle jsou to jen námi stvořené iluze, které jsou skutečné jen proto, že jim věříme. "Nemám peníze, a proto nemůžu utrácet za zdravé jídlo" je takovou ukázkovou iluzí - vždy se nám totiž může nabídnout příležitost si peníze vydělat, a nebo ono zdravé jídlo dostat od kamarádky, která nás pozve na oběd. Hledáme řešení a nebo si obhajujeme svá omezení? Ego si v omezení libuje - miluje, když může být ublížené, ukřivděné a bezmocné a hledat omluvy pro to, proč to nejde změnit. "Nemůžu tohle a nemůžu tamto, protože a protože." je jeho oblíbená hra. Jak se říká: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Hledejme tedy způsoby a sledujme, jak se naše omezení začínají jedno po druhém vytrácet ve světle nových příležitostí, které k sobě začneme přitahovat už svou ochotou dívat se na věci jinak - a následně svých možností využijme. 

Poslední karta pro tento týden je krásné Úspěšné zakončení, které zvěstuje, že se nám podaří uspět, ať už v nějakém projektu a nebo v našich vnitřních změnách. Je to karta splněných přání a velkého naplnění, která říká, že na sebe můžeme být opravdu hrdí a užívat si plody své dobré práce. Je to zejména práce na sobě samých, kterou jsme vykonali a která nám nyní přináší své ovoce. Dokážeme věci, o kterých jsme věřili, že je nedokážeme - přestat se na někoho hněvat, přestat se něčím trápit, přestat dělat cokoli, co nám ubližuje, nebo naopak něco začít dělat - začít myslet pozitivně i uprostřed víru negativity, začít se cítit dobře navzdory smutku a neštěstí, které nás potkalo, začít cítit vděčnost i přes tisíce důvodů ke stěžování si. Tato karta nás povzbuzuje a dodává nám sílu vytrvat ve svém snažení, které již brzy přinese své výsledky. 

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se budeme pravděpodobně potýkat s pocity nespravedlnosti a omezení, se kterými však můžeme něco udělat, abychom se jimi zbytečně netrápili. Byť mohou v našem životě sehrát určití lidé nebo okolnosti negativní roli, nemusíme k tomu ještě přidávat my sami tíhu vlastních emocí. I když v nás události vyvolávají přirozené lidské emoce, jsme to my, kdo rozhoduje o tom, zda danou událost prožijeme a necháme jít, anebo se v ní budeme topit ještě dlouho poté, co odezněla. My sami rozhodujeme o tom, jak nakládáme se svým časem a energií - proto si vědomě vybírejme takové způsoby, které nám přinesou největší mír a radost a které budou tudíž ty nejlepší i pro všechny ostatní. Zbavme se dojmu, že o našem životě rozhodují druzí lidé nebo vnější okolnosti, pusťme se záležitostí, které už nemůžeme ovlivnit, ponechme spravedlnost Nebesům a pohněme se dál. Když toto dokážeme, velmi brzy dojdeme úlevy a nové radosti ze života. Všechny karty jsou karty Velké Arkány, vypovídají proto o velkých, důležitých změnách pro náš život. Znamená to, že zapracujeme-li na vlastním osvobození se, náš život tuto novou skutečnost odrazí způsobem, který nás vskutku ohromí. Všechna práce, kterou nyní uděláme, nám bude své výsledky přinášet nejen vzápětí, ale i posléze v celém našem budoucím životě. Lekce a moudrost, které se totiž naučíme, nám už zůstanou napořád.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.