středa 8. června 2016

Poselství andělů o našem strachu z reakcí druhých

"Přestože jste hodní a citliví lidští andělé, kteří si pro všechny přejí jen to nejlepší, ne vždy konáte dobro, když druhým na všechno přikyvujete a když přistupujete na jejich hry, které přitom vycházejí z jejich ega. Mohou být přesvědčeni, že když uděláte to, co od vás chtějí, pomůže jim to ke štěstí. To ale nemusí být vždy pravda. I vy jste se již určitě naučili, že ne všechno, co si přejete, je pro vás vždy dobré. Naučili jste se pokoře vůči Vyšší Moudrosti, která vás vždy láskyplně podpoří ve všem, co je v souladu s nejvyšším dobrem pro vás i druhé, ale která stejně láskyplně zasáhne tehdy, když vámi žádaná věc pro vaše dobro není - přestože vy osobně nevidíte důvody a souvislosti. Ona ano. Ze stejných důvodů, které možná nechápete vy ani druzí lidé, jste někdy vedeni k tomu, abyste jejich žádosti odmítli, abyste ve vztahu nepokračovali, nebo udělali cokoli jiného, co vám připadá ZLÉ a NELÁSKYPLNÉ. Takto to však vidíte jen proto, že to v druhých vyvolává negativní reakce. Následujete-li své upřímné pocity (=vnitřní vedení) a odmítnete druhým vyhovět, velmi se nazlobí, cítí se nešťastní a zklamaní a obvykle vás také začnou obviňovat z nejrůznějších špatných vlastností. Vaše lidské ego reaguje na to jejich a snaží se jim všechno vysvětlit, obhájit se, najít rozumový důvod, který by byli schopni pochopit - a nebo celé situaci předejde tím, že vás svým strachem z negativních reakcí a odsudků druhých přímo odradí od následování svého vedení. Vaše ego žije v iluzi, že vás musí mít všichni rádi a všichni si o vás musí myslet jen to nejlepší, abyste byli v bezpečí. Takto vás pak vede ke kontrole nad druhými, která nejen že je zásahem do jejich svobodné vůle, ale navíc ani není možná. Nad myšlením a vnímáním druhých nemáte žádnou moc a za to, jak se kdo rozhodne na co pohlížet, je každý zodpovědný sám - včetně dojmů a pocitů, které zvoleným postojem následně získá. NEJSTE ZODPOVĚDNÍ ZA TO, ŽE NĚKDO REAGUJE NEGATIVNĚ, A ROZHODNĚ TO ANI NEZNAMENÁ, ŽE JSTE MU VY UBLÍŽILI. 
"Ublížit někomu" znamená záměrně jednat způsobem, který druhé zraní, se ZÁMĚREM je zranit. To vy neděláte, ale připadá vám, že ano. Jako citliví a vnímaví lidé dopředu víte, že se druhý v případě vašeho nesouhlasu či odmítnutí bude cítit nešťastně, a máte tedy pocit, že byste mu ZÁMĚRNĚ ublížili - a couvnete. Jdete proti svým pocitům a proti svému vedení, abyste předešli tomu, že by se druhý člověk cítil špatně. To je však kontrolující jednání, jímž se vaše ego snaží udržovat vás ve falešném bezpečí a jistotě a jímž si sobecky udržuje pod kontrolou emoce a postoje druhých. Ego nevěří, že můžete být v bezpečí i tehdy, když se na vás někdo zlobí. Bere to jako ohrožení. Naproti tomu vaše intuice ví o způsobech, jak si udržet citové i fyzické bezpečí i přesto, že na vás někdo zaměří svou negativitu. Kdybyste ji poslechli, přestože nemáte jediné rozumové vysvětlení (na která tolik spoléhá ego!), a prostě následovali ten pocit, že "ano, tohle je to správné, i když to tak vůbec nevypadá a nerozumím tomu", všechno by se zařídilo pro to nejvyšší dobro vás i druhých.

Kolikrát jste ve svém životě prošli zklamáním, frustrací či zlobou, a pak zjistili, že je vlastně dobře, že se věci nevyvinuly podle vašich žádostí? Kolikrát jste již poznali tu úžasnou Moudrost, která vás natolik miluje, že vám jednoho člověka/věc/práci.. odvede z cesty, abyste nakonec byli ještě mnohem šťastnější, moudřejší a láskyplnější? Kolikrát jste se už sami přesvědčili o tom, že poslouchat své vnitřní vedení je to nejlepší, co můžete v každém okamžiku udělat?

Proč by tomu mělo být v tomto případě jinak? Proč by vás ono jasné vnitřní varování mělo vést k něčemu špatnému? Proč by vaše odmítnutí, odchod či jiná změna, která je druhými vnímána silně negativně, měla být špatná jen proto, že druzí si na ni ZVOLILI negativní pohled? Sami víte, že máte možnost volby v každém okamžiku. Sami víte, že si můžete vybrat, jak se k čemu postavíte a jak na co budete nahlížet. Neberte na sebe zodpovědnost za to, jak si volí druzí. Nesuďte se jako špatné, když se rozhodnete způsobem, který se druhým nelíbí, ale o kterém jasně cítíte, že je to ten správný. Nechápejte svá odmítnutí, odchody a další negativně vnímaná rozhodnutí jako "záměrné ubližování". Samozřejmě, že VÍTE, že je to zasáhne! Jste tak citliví, že nevycítit předem takto silnou reakci je pro vás přímo nemožné! To ale neznamená, že se máte PODLE TOHO rozhodovat! Je to jen nabádání vaší intuice k tomu, abyste se připravili a podle svých možností potřebným způsobem ochránili, než své vnitřní vedení budete následovat. To, že už předem víte o ublížených reakcích druhých, neznamená, že jim pak záměrně ubližujete! To byste dělali jen v případě, že by bylo vaším ZÁMĚREM jim ublížit. Záměrné ubližování je něco úplně jiného než upřímné rozhodnutí v souladu s vaším srdcem, které bohužel ne každý umí přijmout v dobrém. Nerozhodujete se přece proto, ABYSTE druhé zklamali nebo nahněvali - rozhodujete se proto, že CÍTÍTE, že to tak bude nejlepší, přestože si to druzí (a možná ani vy!) neMYSLÍ.

Volba učiněná v souladu s vaším srdcem, byť na první pohled vnímaná jako zlá, sobecká, apod... je vždy dobrá! A to ve všech ohledech! Přestože lidské ego druhých nebo to vaše může mít miliony argumentů a důvodů, proč to tak není, velmi brzy většinou zjistíte, jak bylo dobře, že jste se tak rozhodli, i když jste v době, kdy jste rozhodnutí činili, nevěděli proč a nebyli si úplně jisti správností své volby. Kdykoli jednáte v souladu se svým vedením navzdory negativním (a mnohdy velmi silně negativním) reakcím okolí či vlastního ega, máte naprostou JISTOTU, že se všechno vyvine tím nejlepším možným způsobem pro VŠECHNY včetně vás - a že jste k tomu tím nejlepším způsobem přispěli.

Nenechte se prosím odrazovat svým egem ani egem druhých lidí od následování svého vedení. Víme, že je pro vás s vaší citlivostí hodně těžké jednat způsobem, který není podle představ druhých. Jenže žít svůj život podle představ druhých NENÍ vaše poslání a nikomu nepřinese nic dobrého. Přišli jste sem zcela unikátní, originální a nenapodobitelní, protože právě tak můžete tomuto světu a společnosti přinést to, co od vás tolik potřebuje a kvůli čemu si vás sem vyprosil. Ani druzí lidé si hluboko uvnitř nepřejí, abyste poslouchali rozmary jejich ega a utlačovali sami sebe jen proto, abyste se mu zavděčili. Hluboko uvnitř všichni vědí, že to není správné. Nenechte se tedy prosím odrazovat reakcemi jejich ega a mějte na paměti, že jejich DUŠE si ze všeho nejvíc přejí, abyste následovali své vedení a dělali to, co cítíte jako správné. Protože jejich duše jsou moudré a vědí, že i když bude jejich ego vzteklé či zklamané, ony budou přetékat štěstím. A to je mnohem důležitější.

Nebojte se říct "Ne", když to tak cítíte. Nepřistupujte na citovou manipulaci ega druhých. Kdykoli se podvolíte strachu z jejich reakce a rozhodnete se proti vlastnímu vedení, druhý člověk se vám může zdát sice spokojený, ale opravdu šťastný nebude a ani to nebude trvat dlouho. Necháte-li se druhými tlačit do rozhodnutí, která činit nechcete, ale o kterých jsou oni přesvědčeni, že jim poskytnou jistotu, pak podporujete jejich iluzi, že citovým nátlakem mohou druhé přimět, aby jednali podle jejich vůle. To není zrovna dobré. V podstatě je takto podporujete v páchání zla. Vy sami se stáváte dalším člověkem, který jejich chování umožňuje a podporuje. Chování, které ubližuje nejen vám, ale i jim samotným a dalším lidem, u nichž se budou pokoušet aplikovat stejný nezdravý postup, protože si u vás ověřili, že funguje. Uděláte tedy nanejvýš dobře a moudře, když se tomu postavíte a na jejich hru nepřistoupíte - navzdory jejich intenzivním emocím, kterým byste se nejraději vyhnuli.

Buďte stateční. Nebojte se. Vždy jsme s vámi. Chráníme vás. Postaráme se o všechno, co budete potřebovat. Celý svět si přeje, abyste byli svobodní a sami sebou! Celý Vesmír vás podpoří, budete-li následovat svou cestu a rozhodovat se na ní v souladu se svým srdcem! Vaše srdce vás vždy vede dobře, přestože nemusíte vždy rozumět tomu, PROČ něco cítíte - proč máte špatný pocit, když přitom druhý člověk říká a dělá samé hezké věci; proč máte špatný pocit, když přitom někoho ani neznáte a měli byste mu 'dát šanci'; proč cítíte nesouhlas, přestože má druhý z logického hlediska naprostou pravdu. Vaše intuice, vnitřní vedení, vždy jasně cítí, jak jsou věci doopravdy, a to bez ohledu na to, co si myslí nebo co říká vaše mysl a mysl druhých lidí. Mysl může mít z logického hlediska naprostou pravdu, a přece budete cítit, že něco nehraje. Prosíme vás, POSLOUCHEJTE SVOU INTUICI! A jednejte podle ní, i když vám nedává žádný logický smysl! I když zatím nevidíte žádné důkazy, že je vaše jednání správné, ani vysvětlení, proč je vlastně správné, a ještě k tomu vás druzí zahrnují odsudky a obviněními, DŮVĚŘUJTE JÍ, prosím! Ona ví, proč vás právě takto vede! I když vy to nevíte a ani ostatní to neví. I když s tím jejich ani vaše ego nesouhlasí a staví se proti tomu. Z pohledu vašich duší a jejich hluboké moudrosti to však dává dokonalý smysl a když jednáte podle vedení duše namísto vydírání ega, můžete si být zcela jisti tím, že se všechno vyvine pro to nejlepší dobro vás i druhých. Za prvé je nepodpoříte ve zlém jednání a jejich negativních zvycích a za druhé sami sobě projevíte velkou úctu, což se pozitivně promítne na všech vašich vztazích - a druhým tím pomůžete rozpoznat zdravé hranice a nabídnete jim příležitost se změnit a vyrůst (byť jí však nemusí využít - to záleží jen na nich).  
Mějte se natolik rádi, že se nenecháte zastrašovat ani vydírat emoční energií druhých. Přestože ji vnímáte, nemusíte ji přijímat a nechávat se jí zranit! Pokud to ještě neumíte, využijte tuto příležitost k tomu se to naučit - rádi vám v tom pomůžeme! Necítit se sami zranění neznamená, že si neuvědomujete zranění druhých nebo že na ně neberete ohled! Nemusíte trpět, abyste někomu dokázali, že vám na něm záleží! To chce jen ego! Vzdejte se pocitu odpovědnosti za volby druhých a uvědomte si, že tím nejlepším způsobem, jak zajistit to nejvyšší dobro pro vás všechny, je v následování vašeho srdce. To je ta skutečná záruka, že veškeré vaše jednání bude karmicky čisté a hluboce přínosné pro vás i pro druhé - a to i do budoucnosti."
* * *

(Poselství andělů, Magda Techetová)

 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.