sobota 16. července 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.7. 2016

Milí přátelé,

i v tomto týdnu nadále pokračuje naše období klidu a povětšinou i nečinnosti. Naši andělé nám doporučují co nejvíce odpočívat, a to nejen fyzicky, ale také myšlenkově a citově - abychom si dopřáli pohov od neustálého přemýšlení, analyzování a úzkostlivé snahy mít vše pod kontrolou. Velká část z nás žije v permanentním stresu, kdy jsme neustále "připraveni na nejhorší", přičemž skutečnost pak takové intenzity a hrůzy ani zdaleka nedosahuje a my se jen zbytečně vysilujeme. Kromě strachu nás může obdobně vysilovat také hněv, stěžování si a pesimismus, stejně jako bolest vyvolaná minulými zážitky, bez ohledu na to, jak dlouhý či krátký čas od nich uplynul. Toto období nám slouží k tomu, abychom se uvolnili, dovolili Bohu/Vesmíru a jeho andělům nebeským i pozemským, aby se postarali o všechno, co nemusíme řešit nutně my sami, a mezitím si umožnili očistit se a vyléčit ze všeho, čím jsme si dosud ubližovali. Andělé nám připomínají, že i když nás mohly potkat opravdu bolestivé a nepříjemné zážitky, nemusíme si k tomu všemu ještě sami přidávat další utrpení tím, že se v tom budeme utápět, neustále se tím zabývat, vymýšlet si ty nejhorší možné scénáře a ničit si své zdraví. 
Kromě toho si také zmatkováním a snahou o kontrolu bráníme ve skutečných řešeních, která k nám přicházejí ve formě vnitřního vedení - a to ve chvílích, kdy naše ego ječí strachem nebo hněvem, jen těžko uslyšíme. Uvolnění, odpočinek a pohodové činnosti napomáhající ke zklidnění mysli nám tedy budou nanejvýš prospěšné. Spousta z nás je přesvědčená, že když se kvůli něčemu nestresujeme, znamená to, že nám na dané věci nezáleží a že ji neřešíme. Stres ale nic NEŘEŠÍ. Je to jen pocit, který nás navíc okrádá o energii. Je to právě stresování se, které nám v řešení brání. Je to tedy opačně: Právě proto, že nám záleží na tom nejlepším možném výsledku, se rozhodujeme zbytečně se nestresovat a udržovat si svou mysl čistou a jasnou, tak abychom mohli v klidu vnímat své vnitřní vedení, jež nám vždy dává přesné pokyny v pravý čas a které nás vždy vede k tomu nejlepšímu možnému řešení pro všechny, kterých se daná situace týká. Je nanejvýš zodpovědné se nestresovat!
Investice do péče o své zdraví, fyzické i duševní, je navíc projevem zdravé sebelásky a sebeúcty, která zvýší naši energii a pozitivně ovlivní to, co (koho) si budeme přitahovat do svého života. Když se máme dost rádi na to, abychom si neubližovali stresem, hněvem, strachováním se nebo nějakým jiným způsobem, přirozeně začneme přitahovat osoby, věci a situace, které tuto naši lásku k sobě budou odrážet a posilovat ji. Pokud se zanedbáváme a stavíme své problémy nad sebe a své zdraví, naše okolí nám následně toto zacházení zrcadlí. Máme-li tedy ve svém okolí ukázky takovéhoto neláskyplného zacházení, můžeme začít tím, že se podíváme sami do sebe a podnikneme něco pro to, abychom sami sobě začali vyjadřovat a prokazovat lásku a úctu. Naši andělé nás v tom rádi podpoří a ukážou nám, co bychom mohli udělat.
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První karta pro tento týden je Čtyřka Myšlenek, která dokonale odpovídá úvodnímu poselství a nabádá nás k důkladnému odpočinku - zde zejména od přílišného přemýšlení. Připomíná nám, že upřemýšlet se až na hranici vyčerpání nám nijak nepomůže a že pokud nevíme, jak máme něco vyřešit, tak to prostě nevymyslíme a máme v klidu vyčkat, dokud se nám jasně neukáže, co máme podniknout. Mnohdy je nám dané řešení již dávno k dispozici, ale my ho pro samé přemýšlení a rozebírání situace nedokážeme vidět. Odpočinek a pobyt v klidném prostředí nám bude tedy nanejvýš prospěšný a nejvíce nám napomůže nejen k řešení problémů, s nimiž si nevíme rady, ale také k lepšímu duševnímu i fyzickému zdraví, které by pro nás mělo být naprostou prioritou - neboť nebudeme-li sami v pohodě, jen těžko budeme moci něco vůbec řešit a dělat.

Druhá karta je Tvořivost a hojnost a krásně navazuje na tu předchozí - říká nám, že když si opravdu odpočineme a dopřejeme si klid mysli, velmi brzy se nám dostane odpovědí na naše otázky, zázračných pochopení, tvořivých nápadů a hojnosti všeho, co jsme si dosud svým přemýšlením blokovali. Je to také karta spokojenosti, pohodlí a luxusu, takže může první kartu doplňovat i v tom smyslu, abychom si dopřáli něco, co podpoří naše pocity pohodlí, např. koupel, masáž, nebo si něco hezkého koupili, abychom se cítili lépe. Naše příjemné naladění nám pak bude přitahovat do cesty další hojnost, ve všech možných podobách. Dodejme si pocit, že jsme cenní a že si zasloužíme cítit se dobře, bez ohledu na to, co nyní prožíváme a kvůli čemu jsme si dělali starosti. 
Tato karta může také pro některé znamenat plodné období ve smyslu početí či narození dítěte, a nebo zrod nějakého projektu či díla :)

Třetí karta pro tento týden je Eso Činu, které vypovídá o nových impulsech, které nás uvedou do nějaké nadšené činnosti, ať už se jedná o práci ve smyslu kariéry nebo třeba nového koníčku. Stejně jako druhá karta souvisí s tvořivostí a činorodostí a podporuje obecné poselství, které vypovídá o tom, že jakmile si přestaneme blokovat přirozený proud hojnosti (včetně hojnosti odpovědí a řešení) a uvolníme se, tento proud se rozproudí a donese nám vše, co potřebujeme k pohnutí se z místa.

SHRNUTÍ
Poselství karet pro tento týden je velmi jednoduché a stručné - přestaňme si dělat starosti a konečně vydechněme. Pokud je nutné něco aktuálně zařídit, pak to zařiďme, ale zbytek nechme být a nedělejme si ani starosti kvůli budoucnosti. Starosti o budoucnost jsou jen další námi vytvořený problém, kterým se zatěžujeme a který by - nebýt našeho přemýšlení - vůbec neexistoval. Přestaňme si přitěžovat zbytečným stresem a uvolněme se. Dopřejme si odpočinek a potřebnou péči, a tato investice se nám bohatě vyplatí. Pokud nám v životě něco stagnovalo, je pravděpodobné, že se to uvede velmi rychle do pohybu, jen co to přestaneme donekonečna analyzovat a posilovat tak problém místo řešení. Mějme záměr, že si přejeme danou věc vyřešit, ale nechme na Bohu/Vesmíru, aby nám následně ukázal cestu, jak to udělat. Hlavou to nevymyslíme. A snažit se o to znamená marnit svou energii a čas. V případě, že nevíme, co s danou záležitostí udělat, uděláme mnohem lépe, když si prostě ponecháme svůj záměr najít řešení, a mezitím se uvolníme, zatímco necháme Vesmír dělat svou práci. Až nadejde čas, kdy bude třeba, abychom něco udělali my sami, dostaneme k tomu jasné vedení ve formě pocitů, nutkání, vizí, nápadů, slov nebo znamení. Máme-li pochybnosti o své schopnosti vnímat své vnitřní vedení, požádejme anděly o naprosto jasná znamení, kterých si všimneme, a posílení naší schopnosti si jich všímat a vykládat si správně jejich význam. Andělé nemohou nic udělat, pokud si o to sami neřekneme - musejí respektovat zákon svobodné vůle, který nám dává právo rozhodovat se podle vlastního uvážení, byť to nemusí být vždy právě šťastné. Nasloucháme-li však svému vnitřnímu vedení a jsme ochotni žádat o pomoc své anděly, a pak tuto pomoc přijmout a konstruktivně využít, vždy dosáhneme těch nejlepších možných výsledků pro všechny zúčastněné.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.