sobota 16. července 2016

Válka proti válce je válkou

Uvědomit si, že jste tvůrci své vlastní životní zkušenosti, a naučit se podle toho řízením svých myšlenek vědomě jednat, znamená pro většinu lidí určité přizpůsobení, protože většina z vás byla dlouho přesvědčena o tom, že věci se dějí prostřednictvím vašich činů. Nejen že jste chybně věřili, že čin je to, co zapříčiňuje dění věcí, ale také jste věřili, že vyvinutím nátlaku nechtěné věci odstraníte. Proto vedete "válku proti chudobě" a "válku proti drogám" a "válku proti AIDS" a "válku proti terorismu".
A i když si možná myslíte, že vyvíjením nátlaku proti všem těmto nechtěným věcem docílíte toho, že z vaší životní zkušenosti zmizí, není to způsob, jakým Zákony vesmíru fungují, ani to nepotvrzuje vaše zkušenost, protože veškeré tyto války jen získávají na intenzitě. Pozornost zaměřená na nedostatek toho, co je chtěné, způsobuje, že se nedostatek zvětší a přiblíží se k vám, stejně tak jako soustředění se na to, co je chtěné, způsobuje, že se chtěné zvětší a přiblíží se k vám.
Když se uvolníte do svého přirozeného pocitu zdraví, když vytvoříte prohlášení jako: "Vyhledávám hojnost a důvěřuji Zákonům vesmíru - rozpoznal jsem věci, které chci, a nyní se uvolním a vpustím je do své zkušenosti", přijde více toho, co si přejete. Jestliže svou finanční situaci pociťujete jako boj, odtlačujete svůj finanční blahobyt dále od sebe, ale když ve vztahu ke své finanční situaci začnete pociťovat uvolnění, necháváte tak proudit do své zkušenosti více hojnosti. Je to skutečně až takhle jednoduché.
A tak když vidíte druhé, jak vynikají v získávání peněz, a pociťujete ohledně toho negativní emoci, je to váš signál, že vaše nynější myšlení nevpouští do vaší zkušenosti hojnost, po níž toužíte. Když se přistihnete, že kritizujete způsob, jakým někdo peníze získal anebo jak je využívá, peníze od sebe odpuzujete. Ale když si uvědomíte, že to, co dělají druzí s penězi, se vás vůbec netýká, a že váš hlavní úkol spočívá v tom myslet a mluvit a dělat to, co pociťujete jako dobré, pak se ocitnete v souladu nejen s tématem peněz, ale s každým důležitým tématem, které se týká vaší fyzické zkušenosti.

* * *

- z knihy Peníze a zákon přitažlivosti, Esther a Jerry Hicks 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.