sobota 6. srpna 2016

10 doporučení pro vysoce citlivé osoby

Vysoce citliví lidé jsou často vnímáni jako slabí nebo nějak poškození. Avšak cítit věci intenzivně není symptomem slabosti - ve skutečnosti je to vlastnost vskutku živé a soucitné lidské bytosti. S citlivou osobou není nic špatně, to se jen porozumění společnosti stalo dysfunkčním a citově omezeným.  

Projevování svých upřímných pocitů není nic, za co byste se měli stydět. Ti, kdo jsou často označováni jako "přecitlivělí" nebo "nároční" jsou ti, kdo udržují při životě sny o uvědomělejším, starostlivém lidském světě. Nikdy se nestyďte nechat své pocity, úsměvy a slzy vnést světlo do tohoto světa.

Jistě, to se snáze řekne než udělá, protože je to tak matoucí, že ano? Proč vás přehltí hora úkolů, kterou ostatní zvládají bez problémů? Proč neustále omíláte to, co už mělo být dávno zapomenuto? Proč jemné podněty vnímáte mnohokrát zesílené, zatímco jiní si jich ani nevšimnou?

Je to pro vás, jako byste se narodili bez jakési ochranné vrstvy kůže, kterou ostatní mají.
Snažíte se to skrýt. Otupit to. Vypnout to. Ale ty komentáře vaším brněním stejně pořád pronikají. "Moc o tom přemýšlíš. Jsi přecitlivělý/á. Seber se!"
A pak přemýšlíte, co je s vámi pro boha živého špatně.

Já to vím, protože mi bylo asi 35, když jsem narazila na pojem "vysoce citlivé osoby". Díky tomu jsem zjistila, jak úžasný je to pocit, být jedna z tisíců, kteří k tomu dodávají "Ty taky? Já taky!"
Od té doby jsem věděla, že mnozí vysoce citliví lidé se cítí být odděleni od ostatních. Cítí se nepochopení a jiní a obvykle nevědí proč. Prostě si neuvědomují, že mají vlastnost, která vysvětluje všechny ty matoucí symptomy a výstřednosti. 

Existuje pro to i vědecký termín: Citlivost smyslového vnímání (Sensory Processing Sensitivity). Dr. Elaine Aronová, psychoterapeutka a průzkumnice, uvádí, že 15-20% všech lidí je obdařena nervovým systémem, který zpracovává podněty velmi intenzivně. Myslí hluboce. Cítí hluboce (fyzicky i citově). Jsou snadno přehlceni všemi možnými podněty.
Podle mého vlastního výzkumu bylo i mnoho úspěšných historických osobností vysoce citlivých, jako např. Albert Einstein, Martin Luther King nebo Steve Jobs. To vidím jako velmi dobrou zprávu, protože to znamená, že my, citlivé typy nejsme dědičně nijak znevýhodněni.
Když si však neuvědomujeme, jak zvládat svou citlivost, končíme v těžké snaze udržet krok se všemi ostatními. Snažíme se dělat všechno to, co ostatní zvládají zcela snadno, a snažíme se to dělat i lépe než oni. A to vede k potížím.
Se svými přirozenými dary dokážeme dělat špičkovou práci: jsme tvořiví studenti, svědomití zaměstnanci a odevzdaní členové rodiny. Ale když narazíme na své hranice a překročíme je, vyžádají si své clo. Například ve formě zhoršeného zdraví, napětí v těle, kterého se nedokážeme zbavit, nebo nekonečné únavy bez jakékoli vysvětlitelné příčiny.
Pokud to s vámi rezonuje, zde je 10 věcí, které můžete udělat, abyste přestali bojovat a začali žít.

1. Přestaňte hledat někoho nebo něco, kdo vás má napravit.
Citlivost je osobnostní rys, nikoli zdravotní porucha. Nic s vámi není špatně. Naneštěstí tomu však mnozí certifikovaní lékaři nerozumí, protože výzkum vysoké citlivosti je v oblasti lékařství stále ještě v plenkách.
Samozřejmě, vysoce citliví lidé jsou také více náchylní k alergiím a citlivosti na jídla, chemické látky, léky, atd. A jsou také náchylnější k tomu být přehlceni podněty, a tím také k většímu stresu - což pak vede k dalším, zejména zdravotním problémům. Avšak citlivost sama o sobě není nic, co by se mělo napravovat.
Úspěšné citlivé osoby zjišťují, že nejsou "vadné". Pokud je vaše mysl vyčerpaná neustálým hledáním dalšího řešení na odstranění vaší "chyby", vězte, že odpověď v podobě harmonického soužití s vaší citlivou povahu již dávno spočívá ve vašem nitru. 

2. Připomínejte si, tak často, jak jen to bude třeba, že nejste podvodníci.
Syndrom podvodníka (doporučuji se seznámit s tímto pojmem např. zde: http://www.jatodokazu.cz/syndrom-hochstaplera-uspech-fake/ - pozn. překl.) je pro vysoce citlivé lidi naprosto exkluzivní. Mnozí svědomití a velmi šikovní lidé se stávají obětí tohoto hlodavého strachu. Ale pro citlivého člověka je strach z odhalení přímo vroucí.
Jak by také nebyl, když jste celý život strávili s pocitem, že jste úplně jiní než ostatní, a snažili jste se zapadnout? Možná za své slzy viníte zrnko prachu, které vám spadlo do oka během sledování té dojemné reklamy v televizi; nebo jste se zapsali na zábavný běh s kolegy v práci, i když běhání nesnášíte a víte, že se budete stydět za to, jak dlouhý čas vaše tělo potřebuje ke zotavení. Ale i tehdy, pokud jste vyrůstali s hrdým otevřeným projevováním své citlivosti, jste nemohli uniknout tlaku společnosti, která se vás snažila přimět, abyste skrývali své skutečné já a zapadli tak mezi ostatní, abyste splňovali normy.
Úspěšní citliví lidé berou ohled na to, že jejich nervový systém je naladěn jinak, než je tomu u 80-85% lidí. Pokud neustále přemýšlíte o tom, kým byste měli být a kým přitom nejste, a co byste měli dělat, ale co přitom neděláte, pochopte, že oceněním svých úspěchů a silných stránek vám umožní projevovat se takoví, jací opravdu jste, mnohem pohodlněji - i když jste ten jeden podivín, který vyčuhuje z řady.

3. Vyhledejte další spřízněné duše (a vězte, že NEJSTE sami).
Pravděpodobně se cítíte být odlišní a samotní. Pravdou však je, že takoví nejste. Mnozí z nás zmateně setrvávali v izolaci, než zjistili, že celé hordy dalších lidí věděly o tom, jaké to je, být jako my. A pocítili příliv síly, který vychází z podpory podobně založených duší. Klíčem je využít každé příležitosti k tomu, abyste pobyli s citlivými lidmi, kteří již vzkvétají, a nebo se alespoň těmto příležitostem otevřeli. Nejen, že budou vědět, jak svou citlivost zvládat, ale také jak využít tuto superschopnost. Vědí, jaké to je, cítit se neustále v obležení, a mají moudrost a zkušenosti z první ruky, aby vám pomohli využívat své citlivosti ve svůj prospěch. 
Úspěšní citliví lidé oceňují a uživají si sílu své citlivosti, a to jak u sebe, tak u druhých. Pokud se cítíte být bez podpory či pochopení, vyhledejte někoho, kdo by vás pochopil a kdo by si vašeho spojení vážil.

4. V každé situaci hledejte skrytou pozitivní stránku a vyzvedněte ji.
Náš mozek je mocný filtr, který zkresluje zážitky a vnímání reality. Když si myslíte, že svět je nebezpečné místo, váš mozek je naladěný na honbu za důkazy nebezpečí. Když věříte, že svět je láskyplné místo, všímáte si více projevů lásky. Na co se zaměříte, toho budete dostávat více.
Pro vás jako vysoce citlivé osoby platí, že čím negativnější je vaše okolní prostředí, tím více trpíte. Ale stejně tak platí i opak - čím je vaše okolí pozitivnější, tím více vzkvétáte (i v porovnání s ostatními).
Myšlenky jsou pro váš nervový systém podněty. Jedna z nejdůležitějších věcí, které může citlivý člověk udělat je uznat to negativní (neignorovat to - protože to, čemu kladete odpor, přetrvává), ale pak to nechat jít... a ponořit se do pozitivních myšlenek a situací, v nichž se cítíte dobře, a nebo vám alespoň dodají zklidňující pocit úlevy.
Úspěšní citliví lidé se rozhodují vidět svět překypující příležitostmi k vděčnosti a plout na pozitivních vlnách. Pokud se cítíte být vydáni na milost svým emocím a vnějším okolnostem, uvědomte si, že vaše myšlenky (a emoční odezvy, které vyvolávají) jsou vždy pod vaší kontrolou.

5. Dívejte se na druhou stranu mince.
Váš dar citlivosti zahrnuje hlubokou reflexi a instinkt dívat se na věci ze všech úhlů a zvažovat všechny důsledky. Avšak protože jste tak hluboce naladěni na detaily, snadno vás to přetíží a vyčerpá, protože neustále něco vnímáte. A když nerozumíte tomu, proč se tak cítíte a chováte, je snadné označit tyto vlastnosti za "vady". Ve skutečnosti tato "slabost" vychází pouze z vašich nenaplněných potřeb a nedostatečné péče o váš jedinečný dar. Když přehodnotíte svou minulost a začnete se starat o svou přítomnost, zaděláte si na dobrý úspěch v budoucnosti.
Úspěšní citliví lidé se na své staré vjemy dívají v novém světle svého hlubšího porozumění citlivosti. Jste-li přetíženi hypercitlivými a zanedbanými (a někdy opovrhovanými) částmi sebe samých, podívejte se na druhou stranu mince... kde najdete jednu ze svých nejsilnějších stránek: intuici, vize, svědomitost - a seznam by mohl pokračovat.

6. Chovejte se k sobě soucitně.
Jako vysoce citliví lidé jste hluboce soucitní. Tak moc, že upřednostňování pohodlí a potřeb jiných lidí se stalo vaší druhou přirozeností. Vedle toho jste zároveň tím největším kritikem vůči sobě samým. Tvrdě na sebe tlačíte, a pak se bijete za to, když se vám něco nepovede. Kritizujete se takovým způsobem, který byste si ani ve snu nedovolili k druhým lidem.
Převzetí vlády nad vaším hlodavým vnitřním kritikem je naprosto nezbytné, máte-li k sobě chovat soucit. Avšak neměli byste to zkoušet tím, že ho budete ignorovat. Hluboké přemýšlení je jedním z vašich darů, a tak proč tuto sílu nepřijmout za svou? Chopte se vlády tím, že si vyslechnete své myšlenky, aniž byste je soudili (nakonec, hluboko pod nimi může být skrytý drahokam moudrosti) a pak je obraťte v myšlenky, které ve vašem těle vyvolají mnohem milejší a laskavější pocity. Z této pozice lepších pocitů pak budete schopnější lépe se rozhodovat a jednat tak, abyste pečovali nejen o druhé, ale i o sebe.
Úspěšní citliví lidé prokazují sobě samým stejný laskavý soucit, jaký přirozeně projevují druhým. Zprvu se to může zdát být sobecké, ale není to tak. Pokud váš vnitřní kritik shazuje, kým jste, odpovězte mu laskavosti... to je protijed.

7. Vytvářejte si zdravé hranice, nikoli neprostupné emoční zdi.
Žijeme v kultuře, která si cení toho "vem si Ibalgin a makej dál" mnohem více, než si váží citlivosti. Vyrůstáme s tím, že posloucháme "bez práce nejsou koláče; přežijí jen nejsilnější; život není fér - zvykni si na to". Obdivujeme ty, kdo mají odvahu se povznést nad svůj nepříznivý stav. 
Jako vysoce citliví lidé můžete své reflexní reakce zamrznout a nebo se zatvrdit. Budujete si kolem sebe zdi, abyste se ochránili před zraněním... Emoční zdi, jako třeba potlačování pocitů a nebo vytváření dramatického zmatku, abyste odvedli pozornost od skutečné příčiny bolesti. Fyzické zdi, jako nabalení na sebe nadbytečné váhy, abyste se za nimi schovali. Mentální zdi, jako opíjení se alkoholem nebo otupování se drogami. Nebo můžete nechat zkolabovat všechny své hranice naráz, a pak nevědomě absorbovat cizí energie a cítit se sžíráni nepředvídatelnými událostmi a pocity. Snažíte se citům utéct tím, že o všem moc přemýšlíte: donekonečna plánujete, zjišťujete a analyzujete, zatímco kompletně ztrácíte kontakt se svou intuicí. Během tohoto procesu si začnete plést zdravou svědomitost s přílišným přepracováváním, schopnost empatie s přílišným ztotožňováním se s druhými, schopnost soucitu s přehnanou tolerancí. A pak se bijete za to, že se nedržíte svých hranic. Je to zlý cyklus.
Úspěšní citliví lidé si udržují jemně, ale pevně své osobní hranice. Pokud máte problém dávat své vlastní potřeby na první místo (což vysoce citlivým lidem nepřipadá přirozené), vědomě se rozhodněte na tom začít pracovat a trénovat říkání "Ne" s láskou a grácií, a nebo si dopřávat čas o samotě na znovunačerpání sil... a rozhodněte se mít z toho dobrý pocit.

8. Nalaďte se na své tělo, abyste se vyhnuli houpačce mezi emočními extrémy.
Mnozí vysoce citliví lidé se naučili ignorovat zprávy, které jim jejich těla posílá. Prostě to "vypnou", aby se necítili přehlceni emocemi, a nebo se místo toho naladí na potřeby jiných a začnou naplňovat, co se od nich očekává. Zní vám to povědomě?
Toto jednání vás udržuje ve stavu kyvadla. Napřed je toho moc, pak je toho málo. Napřed moc rychle, pak moc pomalu. Dozadu a dopředu. Tam a zpátky. Sem a tam se houpete mezi přílišným cítěním a apatickou nudou, mezi dietou a přejídáním, nebo mezi pilným cvičením a dlouhými dny na zotavení. A tak dále, a tak dále.
Úspěšní citliví lidé se nalaďují na fyzické pocity svých těl; přijímají, že to není vždy příjemné, ale důvěřují svým tělům a nechávají se jimi vést. Pokud jste si navykli schovávat se před svými pocity nebo překračovat hranici přetížení, naučte se rozpoznávat jemné signály vašeho těla, které vám říká, že je toho na vás už moc. Strávíte pak méně času vyhození z rovnováhy a více času na jemné houpačce svého nervového systému v optimálních mezích.

9. Vytvořte si zdravé návyky, které budou naplňovat vaše výjimečné potřeby.
Všechno vás to dohání. Tikající hodiny v práci následované těžkým pocením v tělocvičně a navrch ještě chaos v domácnosti - to všechno poháněné ubohou stravou a minimálním spánkem. Je snadné spadnout do této pasti, protože jednoduše žijete tak, jak vidíte žít lidi kolem sebe.
Tyto zdánlivě zdravé návyky však mohou tvrdě narazit na váš citlivý nervový systém - jako "zdravá" jídla, která jsou těžce zpracovaná a napumpovaná cukrem a dalšími přísadami, a nebo intenzivní cvičení, které není vyváženo odpovídajícím množstvím času na zotavení.
Když připustíte příliš mnoho stimulace na úkor nedostatku obnovy, podstupujete riziko chonických onemocnění (jak se poučilo mnoho citlivých lidí). Zároveň, pokud se příliš chráníte, váš vnitřní génius zůstává neprojeven, což vám může způsobit stres a nemoci stejně tak.
Úspěšní citliví lidé praktikují návyky, které jim dopřávají potřebnou péči. Pokud bojujete s nedostatkem energie nebo zdraví, dejte naprostou prioritu návykům, které se budou starat právě o tyto oblasti vašeho života (jako je dostatek spánku nebo času o samotě) a omezte ty, které vás vyčerpávají nebo zahlcují podněty (jako například soutěživé aktivity nebo jiné činnosti pod vysokým tlakem - i když se říká, že jsou zdravé).

10. Přestaňte dusit svou citlivost.
Po životě, v jehož celém průběhu jste byli bombardováni podněty, se vám stává druhou přirozenosti potlačovat svou citlivost a vystrnadit ji ze svého vědomí. Například si nepřipouštět silné vjemy, tak abyste mohli předstírat, že je vám to jedno. Umírňovat své intenzivní city (pozitivní i negativní), abyste se neocitli na horské dráze. Potlačovat své emoce, abyste alespoň na chvíli necítili vůbec nic.
Tento ochranný mechanismus může oklamat vaši vědomou mysl, ale ne vaše citlivé tělo. To se promítne do vašeho zdraví, vašich vztahů, vaši kariéry a každého aspektu vašeho života.
Úspěšní citliví lidé se vzdávají snahy o kontrolu. Když uvolníte energii, kterou jste spotřebovávali na spoutávání sebe samých, osvobodíte tím také dary své citlivosti, které jste ztratili: empatii, tvořivost nebo zvýšenou radost, abychom jmenovali alespoň některé z nich. A dovolíte svému skutečnému potenciálu rozkvést.

Myšlenky na závěr
Zatímco budete pracovat s uvedenými doporučeními, mějte na paměti, že klíčem k plně prožívanému životu coby vysoce citlivé osoby, potřebujete více než cokoli jiného uvědomění, že je naprosto v pořádku být citliví - a to se všemi silnými i slabými stránkami. 
Užívejte své hluboké myšlení k uvědomování si skrytých porozumění a znovu se začněte zaměřovat na pozitivitu a možnosti.
Užívejte své hluboce cítící tělo k naladění se na své emoce a smyslové vjemy, a setrvávejte ve svém optimálním rozmezí tak často, jak jen je to možné.
Užívejte svou zvýšenou uvědomělost k tanci na jakýkoli rytmus, který se vám líbí, i když se to může zdát mnoha lidem divné.
Protože někde uvnitř chtějí tančit s vámi.

* * *

zdroj: http://www.marcandangel.com/2015/07/22/10-life-changing-tips-for-highly-sensitive-people/ 
překlad: Magda Techetová 


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.