neděle 7. srpna 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.8. 2016

Milí přátelé,

v tomto období nás naši andělé vedou k tomu, abychom se zaměřili na láskyplné činy a projevy vůči sobě samým. Je pro nás zcela přirozené jednat laskavě s druhými lidmi, brát ohled na jejich potřeby, soucitně chápat a tolerovat jejich stinné stránky či omyly a podporovat je v jejich životech. Proč to tak ale není u nás samých? Proč totéž nedokážeme vůči sobě? Není v pořádku urážet druhé a ubližovat jim, ale je v pořádku urážet sebe samé a ubližovat sobě? Není to absurdní? Proč si stále myslíme, že jsme někým méně a že si zasloužíme méně lásky, peněz, pozornosti, péče atd. než jiní lidé? Máme úplně stejné lidské potřeby jako všichni ostatní, ale zatímco u ostatních se je snažíme naplňovat na maximum, své vlastní ignorujeme, shazujeme, předstíráme jejich nedůležitost a ještě si je vyčítáme. Toto naše chování vůči sobě samým je možná tím nejčastějším důvodem, proč se nikdy necítíme dost dobří a proč nám sebevětší počet dobrých skutků nikdy nepřinese pocit, že bychom měli nějakou cenu. Protože sami sebe neustále shazujeme. Ani tisíce uznání ze strany druhých nám nikdy nedá tak dobrý pocit, jako když se uznáme my sami. Jestliže se uvnitř urážíme a vysíláme své bytosti zprávy o tom, jak je k ničemu, pak ani tisíce pochval ze strany druhých nebude mít na náš vnitřní pocit žádný efekt. Na povrchu nás to potěší, ale uvnitř se nezmění nic. Radost za chvíli vyprchá a my jsme tam, kde jsme byli, a znovu se snažíme získat další uznání, protože nechápeme, že problém je uvnitř. (Nehledě na to, že dobré skutky a tvrdá práce, kterou pro druhé děláme kvůli uznání, nejsou "dobré" v pravém slova smyslu. Neděláme je pak opravdu od srdce a pro ně, ale jen kvůli zahnání svého strachu a pocitů nedostatečnosti.)
Naši andělé nám radí, abychom začali zastavovat tento nesmyslný koloběh a místo toho začali řešit skutečnou příčinu. V první řadě si musíme uvědomit, že mít ze sebe dobrý pocit není projev extrémního narcismu ani povýšené arogance, jak na nás okamžitě vypálí naše ego, když se rozhodneme více si sebe samých vážit. Je v pořádku mít se rádi. JE V POŘÁDKU MÍT SE RÁDI. Je v pořádku se neurážet. JE V POŘÁDKU SE NEURÁŽET. A ne, nezačneme být příšerně namyšlení a hned ubližovat druhým, jak nás opět začne sypat naše ego, které se snaží hledat ty nejhorší zastrašující scénáře, jimiž by nás od lásky mohlo odradit. Ego nic jiného neumí - je to jen strach. Přiznejme si na rovinu: OPRAVDU bychom jako takto citliví, něžní, vnímaví a laskaví lidé, kteří jsou si vědomí citů všech ostatních a také možných důsledků svých činů, dokázali být narcističtí, arogantní sobci, kteří by hned začali ubližovat druhým, kdyby konečně uznali i svou vlastní hodnotu? 
Andělé často říkají, jak je nešťastné, že zrovna lidé, kteří jsou takových extrémů nejméně schopní, se nejvíce bojí, že do nich upadnou. Právě ti, kteří by mohli vykonat spoustu dobra, se nejvíce bojí cokoli dělat, aby něco neudělali špatně. 
Znovu se zeptejme sami sebe: Opravdu bych jako tak citlivý člověk dokázal/a být zlý/á a hned začít někomu ubližovat?
Naše strachy ze sebe samých jsou úplně mimo mísu! Cítíme je jako tak skutečné a tak pravděpodobné, a přitom absolutně neodpovídají realitě! Strach ze sebe samých se dá pochopit, pokud má někdo opravdu například sklon upadat do agresivních záchvatů a opravdu někoho zmlátit - tehdy je opravdu na místě se nad sebou zamyslet a podniknout adekvátní kroky k vyřešení tohoto problému. Avšak většina z nás, kteří se setkáváme u těchto výkladů, patří mezi vysoce citlivé duše, které nikomu ubližovat nedokážou, už proto, že přitom samy cítí obrovskou bolest. Je tedy naprostý nesmysl mít strach, že začneme být hnusní, když se začneme mít rádi, a nebo že absolutně ztratíme jakoukoli pokoru, když si konečně dovolíme uznat, že jsme dobří.
Další věc: abychom se cítili sami o sobě lépe, musíme přestat dělat věci, kvůli kterým se dobře necítíme.
Když víme, že nám něco ubližuje, a stejně to děláme - např. jedení jídla, po kterém je našemu tělu špatně; přetěžování se prací a úkoly (mnohdy ve snaze uniknout před pocity namísto jejich léčení); předstírání, že nic nepotřebujeme, i když bychom něco chtěli; ustupování druhým i tehdy, když nechceme; udržování vztahů, v nichž je nám ubližováno; nerespektování vlastních potřeb, ale vyčerpávající starost o potřeby druhých; odsuzování se, kritizování se nebo jakékoli jiné slovní ubližování namířené proti sobě samým; kladení si překážek do cesty za našimi sny a hledání výmluv, proč za nimi jít nemůžeme, byť dobře víme, že bychom mohli; další den strávený odkládáním toho, co chceme dělat nebo co chceme naopak přestat dělat (ještě jeden den, a pak ještě jeden...) a nebo když víme, že by nám něco pomohlo a prospělo, a stejně to neděláme, podkopáváme my sami svou sebedůvěru. Nemůžeme si věřit, když se pořád zrazujeme! Je to logické. Nemůžeme mít dobrý pocit z někoho, kdo na nás dennodenně kašle, uráží nás, brání nám ve štěstí a hned nás srazí, jakmile se dobře cítíme. 
Ve skutečnosti je to naše ego, stopa temnoty uložená v lidských myslích, která vymýšlí způsoby, jak si nás udržet pod kontrolou. Naše duše - naše skutečné, pravé, ryzí Já - nás miluje a nikdy by nám nic tak ošklivého neříkala ani nedělala. Ego je plné strachu, protože si je dobře vědomo toho, že když se přestaneme bát a přestaneme jeho strach poslouchat, žádnou kontrolu ani vládu nad námi mít nebude. Dělá proto všechno možné, abychom se báli, abychom se cítili mizerně, abychom věřili v omezení apod., protože pak jsme oslabení a snáze podlehneme jeho iluzím. Když se však rozhodneme, že na to nebudeme přistupovat, a jednoduše uděláme to, co víme, že je pro nás dobré, a nebo neuděláme to, co víme, že pro nás není dobré, ego s tím nic nezmůže. Bude vřískat a vztekat se, strašit nás, zavalovat nás tragickými vizemi "co když" a snažit se nás podkopat až do poslední chvíle, ale jsme to my a jen my, kdo má vládu nad tím, co budeme či nebudeme dělat. Ego nás má pod kontrolou jen tehdy, když mu ji sami dáme. Když se sami rozhodneme se bát. Stejně tak však můžeme říct: "Ne, já tě poslouchat nebudu! Ne, já se tím strachem prostě zastavit nenechám!" a udělat to, k čemu nás srdce opravdu vede. Nutkavá vedení ke změně jídla, k pohybu, k tvoření, k ukončení či naopak navázání nějakého vztahu apod., to všechno je vedení naší intuice, našeho srdce, našeho Vyššího Já. Začneme-li ho poslouchat a jednat podle něj, náš život se začne rychle zlepšovat a my sami budeme mít ze sebe dobrý pocit, protože jsme překonali velkou překážku a dokázali jsme to. (Velmi doporučuji knihu Konec prokrastinace od Petra Ludwiga, máte-li problém s chorobným odkládáním úkolů či péče o své vlastní potřeby!)
Jakmile se rozhodneme začít se mít rádi - byť zatím nevíme, jak to udělat - Vesmír na náš záměr zareaguje a všechny potřebné prostředky nám pošle. Na nás je tyto prostředky přijmout a také je začít využívat. 
Je v pořádku si vážit sebe samých a mít se dobře. JE V POŘÁDKU SI VÁŽIT SEBE SAMÝCH A MÍT SE DOBŘE.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První karta pro tento týden je Čtyřka Citů, která vypovídá o naší nespokojenosti, znudění nebo nedostatku energie. Z velké části to vychází z našeho zaměření na negativní a nefungující stránky věcí, místo abychom si všímali těch pozitivních a fungujících. Zákon přitažlivosti navíc podporuje všechno, na co se zaměřujeme, a tak, pokud se rácháme v problému, posilujeme daný problém dál a dál a udržujeme ho dál v původním stavu. Pokud neustále rozebíráme, co nám ve vztahu/v práci/v sobě... nefunguje a jak je to hrozné, nadále si zhmotňujeme a udržujeme při životě všechno to, co nefunguje a co je tak hrozné. Ano, je pravda, že to nefunguje, i to, že je to hrozné, ale my to přece nechceme takto nechat, natož to tak udržovat. Rozhodněme se tedy, že se místo problému samotného zaměříme na řešení a na naši vlastní ochotu podstoupit a vykonat jakékoli změny, které jsou k jeho vyřešení potřeba. Mnohdy si tak otevřeme bránu k řešením přímo zázračným. Kromě toho se také velmi uleví naší mysli a emocím, což pozvedne naši energii a ještě více tak napomůže k tomu nejlepšímu řešení. 
Karta také vypovídá o tom, že přehlížíme pomoc, kterou nám Nebesa posílají, a pak máme dojem, že nám nikdo nepomáhá. Klasickým případem jsou modlitby o partnera, kdy nám Nebesa místo partnera napřed pošlou příležitost k uzdravení vlastního srdce, než vůbec budeme navazovat nějaký vztah, protože jsou moudřejší a vědí, že to momentálně potřebujeme více než vztah, a že kdybychom hned dostali partnera, celý vztah by ztroskotal na našich starých ranách a nejistotách. Nebo když chceme peníze a místo peněz dostaneme možnost jít na seminář o spravování financí, nebo narazíme na článek o tom, jak v sobě samých probudit pocit vlastní hodnoty a uzdravit se z pocitů nezasloužení si - protože náš problém není v penězích samotných, ale třeba v jejich zvládání a zacházení s nimi, v našem přístupu k nim, a nebo v našem pocitu, že nám peníze nenáleží. Jsme-li však výhradně soustředěni na tu jednu jedinou konkrétní podobu pomoci, jakou čekáme - na partnera, na peníze... - velmi snadno nám unikne všechno ostatní, co dostáváme PRÁVĚ k tomu účelu, abychom dostali vysněný vztah či finanční hojnost. 
Vesmír vždy všechno uspořádá tak, aby nám to přineslo nejen tu jednu věc, kterou si přejeme, ale zároveň také spoustu dlouhodobě užitečných zkušenosti, moudrosti a nových návyků, díky kterým nám daná věc třeba už nikdy nebude chybět. Věřme mu tedy a přijímejme od něj vše, co nám dává.

Druhá karta má název Spravedlivá rozhodnutí. Ta může mít mnoho významů, a tak vnímejte, který význam vás nejvíce osloví. 
V souvislosti s první kartou nespokojenosti může poukazovat na náš pocit nespravedlnosti a ukřivděnosti. Možná máme pocit, že nám někdo upírá něco, co nám patří, a nebo že výsledky a odměny za naši velkou vnitřní práci neodpovídají této práci. Můžeme být navztekaní na Vesmír, že nám nedává to, co chceme, když přece děláme všechno proto, abychom to dostali. (A přitom to třeba dostáváme, jen v jiné formě a jinou cestou - viz. předchozí karta.) Naši andělé nám v takovém případě touto kartou říkají, že je samozřejmě pochopitelné, že se tak cítíme, když se na věci díváme takto a když nám některé skutečnosti unikají, ale že Vesmír je opravdu spravedlivý a všechno se nám začne odkrývat, když se znovu naladíme na své vnitřní vedení, otevřeme se možnostem, které jsme dosud přehlíželi, a začneme si všímat všech požehnání, která nás obklopují.
Další význam této karty spočívá ve vyvážení a rovnováze jakéhokoli druhu - vyvážit práci odpočinkem, vyvážit čas s lidmi časem o samotě, vyvážit čas snění časem konání, apod. Co potřebujeme ve svém životě vyrovnat? Která oblast je v nerovnováze? Na tu se zaměřme a do rovnováhy ji vraťme.
Nakonec nás tato karta také vede k jednání a postojům, která jsou v souladu s naším skutečným cítěním. Abychom nešli sami proti sobě, jen abychom se někomu zavděčili, jen aby se na nás někdo nerozzlobil, jen aby nás nevyhodili z práce, jen aby si náhodou někdo něco nepomyslel, apod. Pokud cítíme, že potřebujeme něco odmítnout, udělejme to. Pokud cítíme, že máme něco říct, udělejme to. Pokud cítíme, že se něčeho nemáme účastnit, protože se to neslučuje s naším přesvědčením, neúčastněme se toho. Princip je jednoduchý, ale je třeba mít odvahu k tomu vystoupit a postavit se sami za sebe a svá skutečná stanoviska. 
Jednat v rozporu s vlastním cítěním je forma zrady a naše vnitřní já tuto zradu samozřejmě cítí. Výsledkem takového jednání je pak mizerný pocit ze sebe samých, pocit méněcennosti a nabouraná sebedůvěra. Je na nás zvážit, zda nám to za to stojí. 

Poslední karta je Přimkněte se ke svým blízkým. V jistém ohledu říká totéž, co karta Spravedlivých rozhodnutí, ale s ohledem na lidi, se kterými pobýváme a trávíme čas - že mají odpovídat tomu, co sami cítíme jako správné a potřebné. Nepobývat s hrubiány, když nemáme rádi násilí. Nepobývat s povrchními lidmi, potřebujeme-li ve vztazích hloubku. Neudržovat vztahy s těmi, kdo nás nemilují, když jasně víme, že potřebujeme lásku. Neříkáme tím, že jsou tito lidé špatní, ani se nad ně nepovyšujeme. Tato karta však poukazuje na naši potřebu souladu mezi námi samými a naším okolím. Stejně tak nám připomíná, že je zcela přirozené, když se naše vztahy a potřeby ve vztazích mění, když se měníme my sami - když nám přestávají někteří lidé "sedět" a začínáme si rozumět s jinými. Andělé nás touto kartou vedou k tomu, abychom tyto změny umožnili a nebáli se jich. Pomohou nám je uskutečnit co nejharmoničtější cestou, tak aby to prospělo nám i všem ostatním.

SHRNUTÍ
Toto je týden velkého slaďování našeho života s našimi skutečnými přáními. Je to týden, kdy budeme pracovat nejen sami se sebou, ale i se svým životem a okolím, a konat takové změny, které napomohou k tomu, aby naše okolí a náš život odrážely naše skutečná přání, naše skutečné sny a naše skutečné já. Když začneme konečně dělat to, co cítíme, že dělat máme, nebo naopak přestaneme dělat to, co cítíme, že bychom neměli, velmi pozitivně se to odrazí na naší sebedůvěře a naší energii. Když si projevíme lásku, úctu a uznání tím, že si konečně dovolíme udělat něco pro sebe a pro to, aby náš život odrážel, co opravdu chceme, naše nová energie integrity začne pozitivně ovlivňovat také ostatní. Život v pravdě je důležitý, a celý tento týden je o tom si takový život udělat. Propustit to, co chceme propustit, přijmout to, co chceme přijmout, dělat to, co chceme dělat, přestat dělat to, co nechceme dělat. Říkat to, co opravdu cítíme, místo toho, co by si druhý přál slyšet. Jednat tak, jak cítíme, že je to správné, místo toho, co si druzí myslí, že je správné. Je to všechno o naslouchání sobě samým a následování tohoto vedení. Bude jasnější než obvykle a jen těžko ho budeme moci přehlédnout, zvlášť pokud jsme již dlouho frustrováni tím, že ho neposloucháme. Naši andělé nám pomohou udělat všechno tak, aby to nikomu včetně nás neuškodilo a zároveň to všem přineslo jen to nejlepší.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.